Commit 3ffca0fd authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 2133ca13
......@@ -4,13 +4,13 @@
# version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
#
# Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>, 2019.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2019.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2019, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: contributors_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-28 15:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-31 23:08+0100\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -52,10 +52,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: roda del ratolí"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Regles horitzontals"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -64,6 +60,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: una imatge."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Regles horitzontals"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Convencions del reStructuredText per al Manual del Krita"
......@@ -310,6 +310,7 @@ msgstr "Capçaleres"
msgid "Headings will be done in the following order::"
msgstr "Les capçaleres es realitzaran en el següent ordre::"
# skip-rule: t-apo_ini,t-apo_fin
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:78
msgid ""
"############\n"
......@@ -1535,3 +1536,4 @@ msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:552
msgid "Wolthera"
msgstr "Wolthera"
......@@ -299,4 +299,3 @@ msgstr ""
"De vegades, veureu que el resultat es torna vermell. Això voldrà dir que heu "
"comès un error i que el Krita no pot analitzar la vostra expressió "
"matemàtica. Simplement feu clic al quadre d'entrada i torneu a intentar-ho."
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-30 03:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-22 19:36+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
......@@ -51,24 +51,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/colorizemask_tool.svg\n"
" :alt: eina de la màscara d'acoloriment"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:None
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_01.png"
msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_01.png"
......@@ -117,6 +99,24 @@ msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_11.png"
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_12.png"
msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_12.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:1
msgid "How to use the colorize mask in Krita."
msgstr "Com emprar la màscara d'acoloriment en el Krita."
......
......@@ -733,4 +733,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Espero que aquesta introducció us hagi entusiasmat una mica més per emprar "
"el Krita, de no ser així, fer que us trobeu una mica més com a casa."
......@@ -1262,4 +1262,3 @@ msgstr "Torneu a iniciar el Krita."
#: ../../user_manual/loading_saving_brushes.rst:485
msgid "Enjoy your brushes!"
msgstr "Gaudiu dels vostres pinzells!"
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-29 16:35+0200\n"
"Last-Translator: Vit Pelcak <vit@pelcak.org>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -41,16 +41,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-30 03:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-04 12:31+0200\n"
"Last-Translator: Vit Pelcak <vit@pelcak.org>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -41,23 +41,6 @@ msgid ""
" :alt: toolcolorizemask"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:None
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_01.png"
msgstr ""
......@@ -106,6 +89,23 @@ msgstr ""
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_12.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:1
msgid "How to use the colorize mask in Krita."
msgstr ""
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: "
"docs_krita_org_contributors_manual___krita_manual_conventions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-19 19:50+0100\n"
"Last-Translator: Sofia Priego <spriego@darksylvania.net>\n"
"Language-Team: Spanish <kde-l10n-es@kde.org>\n"
......@@ -45,16 +45,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Reglas horizontales"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Reglas horizontales"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 00:46+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -44,16 +44,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-30 03:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 08:00+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -44,23 +44,6 @@ msgid ""
" :alt: toolcolorizemask"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:None
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_01.png"
msgstr ""
......@@ -109,6 +92,23 @@ msgstr ""
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_12.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:1
msgid "How to use the colorize mask in Krita."
msgstr ""
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-07 22:33+0200\n"
"Last-Translator: Valter Mura <valtermura@gmail.com>\n"
"Language-Team: Italian <kde-i18n-it@kde.org>\n"
......@@ -49,10 +49,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: mousescroll"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Righelli orizzontali"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -61,6 +57,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: un'immagine."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Righelli orizzontali"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Convenzioni di reStructuredText per il Manuale di Krita"
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-02 16:12-0800\n"
"Last-Translator: Japanese KDE translation team <kde-jp@kde.org>\n"
"Language-Team: Japanese <kde-jp@kde.org>\n"
......@@ -38,16 +38,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-30 03:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-02 16:12-0800\n"
"Last-Translator: Japanese KDE translation team <kde-jp@kde.org>\n"
"Language-Team: Japanese <kde-jp@kde.org>\n"
......@@ -38,23 +38,6 @@ msgid ""
" :alt: toolcolorizemask"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:None
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_01.png"
msgstr ""
......@@ -103,6 +86,23 @@ msgstr ""
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_12.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:1
msgid "How to use the colorize mask in Krita."
msgstr ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-01 00:46+0100\n"
"Last-Translator: Shinjo Park <kde@peremen.name>\n"
"Language-Team: Korean <kde-kr@kde.org>\n"
......@@ -50,10 +50,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: mousescroll"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "수평선"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -62,6 +58,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: 이미지입니다."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "수평선"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Krita 설명서의 reStructuredText 표기 규칙"
......
......@@ -246,8 +246,8 @@ msgid ""
"contribute to Krita Manual more than once)."
msgstr ""
"앞으로 더 많은 기여를 할 계획이라면 권장하지 않습니다.(기술 지식이 없고 "
"Krita 설명서에 한 번 이상 기여하고 하는 경우 :ref:`merge-request-edit` 섹션"
"을참조하십시오)"
"Krita 설명서에 한 번 이상 기여하고 하는 경우 :ref:`merge-request-edit` "
"섹션을참조하십시오)"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_readme.rst:79
msgid "Get the source text from the `repository`_."
......@@ -342,7 +342,7 @@ msgid ""
"If you have a lot of changes you want to contribute, we recommend trying to "
"follow these instructions."
msgstr ""
"기여하고 하는 변경 사항이 많을 경우, 다음 지침을 따르는 것이 좋습니다."
"기여하고 하는 변경 사항이 많을 경우, 다음 지침을 따르는 것이 좋습니다."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_readme.rst:112
msgid "Get a KDE identity."
......@@ -843,9 +843,9 @@ msgid ""
"underpinned by a goal or general philosophy. What do we want to achieve with "
"the manual, and for whom is the manual meant?"
msgstr ""
"어떻게 글을 쓸 것인가에 대한 논의입니다. 글을 쓰는 방법은 실용적 특성이나 "
"적 특성 외에도 글의 목적이나 글에 담겨 있는 철학에 의해서 결정됩니다. 설명서"
"를 통해 달성하고 하는 목적은 무엇이며, 누가 설명서를 읽을 것입니까?"
"어떻게 글을 쓸 것인가에 대한 논의입니다. 글을 쓰는 방법은 실용적 특성이나 "
"적 특성 외에도 글의 목적이나 글에 담겨 있는 철학에 의해서 결정됩니다. "
"설명서를 통해 달성하고 하는 목적은 무엇이며, 누가 설명서를 읽을 것입니까?"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_readme.rst:291
msgid "Demographics and target audience(s)"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-23 03:45+0200\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: lt\n"
......@@ -42,16 +42,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-30 03:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-22 03:41+0200\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: lt\n"
......@@ -42,23 +42,6 @@ msgid ""
" :alt: toolcolorizemask"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:None
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_01.png"
msgstr ""
......@@ -107,6 +90,23 @@ msgstr ""
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_usage_12.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ""
".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_show_output_edit_strokes.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_edge_detection.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_gap_close_hint.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:0
msgid ".. image:: images/tools/Krita_4_0_colorize_mask_clean_up.png"
msgstr ""
#: ../../reference_manual/tools/colorize_mask.rst:1
msgid "How to use the colorize mask in Krita."
msgstr ""
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 04:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-02 10:38+0100\n"
"Last-Translator: Freek de Kruijf <freekdekruijf@kde.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <kde-i18n-nl@kde.org>\n"
......@@ -53,10 +53,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: mousescroll"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Horizontale linialen"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -65,6 +61,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: een afbeelding."