Commit 53e3057b authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent f63252dc
......@@ -6,6 +6,7 @@
<name>JuK</name>
<name xml:lang="ca">JuK</name>
<name xml:lang="cs">JuK</name>
<name xml:lang="hu">JuK</name>
<name xml:lang="nds">JuK</name>
<name xml:lang="nl">JuK</name>
<name xml:lang="pl">JuK</name>
......@@ -23,6 +24,7 @@
<summary>Music Player</summary>
<summary xml:lang="ca">Reproductor musical</summary>
<summary xml:lang="cs">Přehrávač hudby</summary>
<summary xml:lang="hu">Zenelejátszó</summary>
<summary xml:lang="nds">Musikafspeler</summary>
<summary xml:lang="nl">Muziekspeler</summary>
<summary xml:lang="pl">Odtwarzacz muzyki</summary>
......@@ -40,6 +42,7 @@
<description>
<p>JuK is an audio jukebox application, supporting collections of MP3, Ogg Vorbis, and FLAC audio files. It allows you to edit the "tags" of your audio files, and manage your collection and playlists. It's main focus, in fact, is on music management.</p>
<p xml:lang="ca">El JuK és una aplicació de màquina de discos musicals, que accepta col·leccions de fitxers d'àudio MP3, Ogg Vorbis, i FLAC. Permet editar les "etiquetes" dels fitxers d'àudio, i gestionar les col·leccions i les llistes de reproducció. De fet, els seu focus principal és en la gestió de la música.</p>
<p xml:lang="hu">A JuK egy zenedoboz alkalmazás, amely támogatja MP3, Ogg Vorbis és FLAC hangfájlok gyűjteményeit. Lehetővé teszi a hangfájlok „címkéinek” szerkesztését, és a gyűjtemények, illetve lejátszólisták kezelését. A fő célja valójában a zenekezelés.</p>
<p xml:lang="nds">JuK is en Musikkist-Programm, dat Sammeln vun MP3-, Ogg-Vorbis- un FLAC-Klangdateien bruken kann. Du kannst dor de Slötelwöör („Tags“) vun Dien Dateien mit bewerken un Dien Sammeln un Afspeellisten mit plegen. Egens liggt em sien Fokus redig op de Musikpleeg.</p>
<p xml:lang="nl">JuK is een jukebox toepassing voor geluid, die verzamelingen van MP3, Ogg Vorbis en FLAC geluidsbestanden ondersteunt. Het stelt u in staat om de "tags" van uw geluidsbestanden te bewerken en uw verzameling en afspeellijsten te beheren. De focus is in feite op beheer van muziek.</p>
<p xml:lang="pl">JuK jest programem szafy grającej, obsługującym zbiory MP3, Ogg Vorbis oraz pliki dźwiękowe FLAC. Umożliwia edytowanie "znaczników" plików dźwiękowych i zarządzanie zbiorami oraz listami odtwarzania. Jednak jego głównym celem jest zarządzanie muzyką.</p>
......@@ -57,6 +60,7 @@
<p>Features:</p>
<p xml:lang="ca">Característiques:</p>
<p xml:lang="cs">Vlastnosti:</p>
<p xml:lang="hu">Szolgáltatások:</p>
<p xml:lang="nds">Markmalen:</p>
<p xml:lang="nl">Mogelijkheden:</p>
<p xml:lang="pl">Cechy:</p>
......@@ -74,6 +78,7 @@
<ul>
<li>Collection list and multiple user defined playlists</li>
<li xml:lang="ca">Llista de col·leccions i múltiples llistes de reproducció definides per usuari</li>
<li xml:lang="hu">Gyűjteménylista és több felhasználó által megadott lejátszólista</li>
<li xml:lang="nds">Sammelnlist un en Reeg Bruker-Afspeellisten</li>
<li xml:lang="nl">Verzamelingenlijst en afspeellijsten voor meerdere gebruikers</li>
<li xml:lang="pl">Spisy zbiorów i wiele list odtwarzania określonych przez użytkownika</li>
......@@ -90,6 +95,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxCollection list and multiple user defined playlistsxx</li>
<li>Ability to scan directories to automatically import playlists and music files on start up</li>
<li xml:lang="ca">Capacitat d'explorar directoris per importar automàticament llistes de reproducció i fitxers de música en iniciar-se</li>
<li xml:lang="hu">Könyvtárak átvizsgálásának képessége zenefájlok és lejátszólisták automatikus importálásához a program indulásakor</li>
<li xml:lang="nds">Kann Ornern bi't Starten automaatsch op Afspeellisten un Musikdateien dörkieken</li>
<li xml:lang="nl">Mogelijkheid om bij opstarten mappen te scannen om automatisch afspeellijsten en muziekbestanden te importeren</li>
<li xml:lang="pl">Możliwość przeszukiwania katalogów w celu samoczynnego importowania list odtwarzania i plików muzycznych przy uruchomieniu</li>
......@@ -106,6 +112,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxAbility to scan directories to automatically import playlists and music files on start upxx</li>
<li>Dynamic Search Playlists that are automatically updated as fields in the collection change.</li>
<li xml:lang="ca">Llistes de cerques dinàmiques que s'actualitzen automàticament a mesura que canvien els camps de les col·leccions.</li>
<li xml:lang="hu">Lejátszólisták dinamikus keresése, amelyek automatikusan frissítésre kerülnek mezőkként a gyűjtemény módosításban.</li>
<li xml:lang="nds">Dünaamsch Söök na Afspeellisten, de automaatsch topasst warrt, wenn sik Feller binnen de Sammeln ännern doot</li>
<li xml:lang="nl">Dynamisch afspeellijsten te doorzoeken zodat velden automatisch bijgewerkt worden bij wijzigingen in de verzameling.</li>
<li xml:lang="pl">Dynamiczne przeszukiwanie list odtwarzania, które są samoczynnie uaktualnianie jako pola przy zmianie zbioru.</li>
......@@ -122,6 +129,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxDynamic Search Playlists that are automatically updated as fields in the collection change.xx</li>
<li>A Tree View mode where playlists are automatically generated for sets of albums, artists and genres.</li>
<li xml:lang="ca">Un mode de vista en arbre quan les llistes de reproducció es generen automàticament per conjunts d'àlbums, artistes i gèneres.</li>
<li xml:lang="hu">Egy fanézet mód, ahol a lejátszólisták automatikusan kerülnek előállításra albumok, előadók és műfajok halmazához.</li>
<li xml:lang="nds">En Boomansicht, över de sik Afspeellisten automaatsch för Setten vun Albums, Künstlers un Musikoorden opstellen laat</li>
<li xml:lang="nl">Een boomstructuurweergave waar afspeellijsten automatisch gegenereerd worden voor sets van albums, artiesten en genres.</li>
<li xml:lang="pl">Tryb widoku drzewa, w którym listy odtwarzania są samoczynnie tworzone dla zestawów albumów, wykonawców i gatunków.</li>
......@@ -138,6 +146,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxA Tree View mode where playlists are automatically generated for sets of albums, artists and genres.xx</li>
<li>Playlist history to indicate which files have been played and when.</li>
<li xml:lang="ca">Historial de llistes de reproducció per indicar quins fitxers s'han reproduït i quan.</li>
<li xml:lang="hu">Lejátszólista előzmények annak jelölésére, hogy mely fájlok lettek már lejátszva és mikor.</li>
<li xml:lang="nds">Afspeellist-Vörgeschicht, över de sik wiesen lett, welk Dateien Du wannehr afspeelt hest</li>
<li xml:lang="nl">Geschiedenis van afspeellijsten om aan te geven welke bestanden zijn afgespeeld en wanneer.</li>
<li xml:lang="pl">Historia list odtwarzania do wskazania, które pliki i kiedy zostały odtworzone.</li>
......@@ -154,6 +163,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxPlaylist history to indicate which files have been played and when.xx</li>
<li>Inline search for filtering the list of visible items.</li>
<li xml:lang="ca">Cerca en línia pel filtrar la llista d'elements visibles.</li>
<li xml:lang="hu">Beágyazott keresés a látható elemek listájának szűréséhez.</li>
<li xml:lang="nds">Binnenreegs-Söök, mit de sik de List vun sichtbor Indrääg filtern lett</li>
<li xml:lang="nl">Inline zoeken voor het filteren van de lijst met zichtbare items.</li>
<li xml:lang="pl">Wyszukiwanie w treści do odfiltrowywania spisu widocznych elementów.</li>
......@@ -170,6 +180,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxInline search for filtering the list of visible items.xx</li>
<li>The ability to guess tag information based on the track's file name.</li>
<li xml:lang="ca">La capacitat d'estimar la informació de les etiquetes basada en el nom de fitxer de la peça.</li>
<li xml:lang="hu">Címkeinformációk kitalálásának képessége a szám fájlneve alapján.</li>
<li xml:lang="nds">Kann Slötelwöör ut dat Stück sien Dateinaam raden</li>
<li xml:lang="nl">De mogelijkheid om tag-informatie te raden op basis van de bestandsnaam van de track.</li>
<li xml:lang="pl">Możliwość odgadywania informacji znacznika na podstawie nazwy pliku utworu.</li>
......@@ -186,6 +197,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxThe ability to guess tag information based on the track's file name.xx</li>
<li>File renamer that can rename files based on the tag content.</li>
<li xml:lang="ca">Reanomenador de fitxers que pot reanomenar fitxers basat en el contingut de l'etiqueta.</li>
<li xml:lang="hu">Fájlátnevező, amely képes a címketartalom alapján átnevezni fájlokat.</li>
<li xml:lang="nds">Ümnömer, de Dateien na ehr Slötelwöör ümnömen kann</li>
<li xml:lang="nl">Bestandshernoeming die kan bestanden kan hernoemen gebaseerd op de inhoud van de tag.</li>
<li xml:lang="pl">Narzędzie zmiany nazwy pliku, które może zmienić nazwę pliku na podstawie treści znacznika.</li>
......@@ -202,6 +214,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxFile renamer that can rename files based on the tag content.xx</li>
<li>Tag reading and editing support for many formats including ID3v1, ID3v2 and Ogg Vorbis.</li>
<li xml:lang="ca">Implementa la lectura i edició d'etiquetes per molts formats incloent ID3v1, ID3v2 i Ogg Vorbis.</li>
<li xml:lang="hu">Címkeolvasás és szerkesztés támogatás számos formátumhoz, beleértve az ID3v1, az ID3v2 és az Ogg Vorbis formátumokat.</li>
<li xml:lang="nds">Kann Slötelwöör mit vele Formaten lesen un bewerken, so as ID3v1, ID3v2 un Ogg-Vorbis.</li>
<li xml:lang="nl">Ondersteuning voor lezen van tags en bewerken voor vele formaten inclusief ID3v1, ID3v2 en Ogg Vorbis.</li>
<li xml:lang="pl">Obsługa odczytu i zmieniania znaczników dla wielu formatów zaliczając do nich: ID3v1, ID3v2 oraz Ogg Vorbis.</li>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment