Commit 800840c9 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (.desktop file)

parent 8c3b6088
......@@ -293,6 +293,7 @@ Name=JuK running in dock mode
Name[bs]=Juk u usidrenom režimu
Name[ca]=El JuK s'està executant en el mode acoblat
Name[ca@valencia]=El JuK s'està executant en el mode acoblat
Name[cs]=JuK běží v dokovaném režimu
Name[da]=JuK kører i doktilstand
Name[de]=JuK läuft im Systemabschnitt der Kontrollleiste
Name[es]=Juk se ejecuta en modo anclado
......@@ -322,6 +323,7 @@ Comment=Use context menu in system tray to restore.
Comment[bs]=Koristi kontekstni meni u sistemskom uglu za obnovu.
Comment[ca]=Useu el menú contextual en la safata del sistema per restaurar.
Comment[ca@valencia]=Useu el menú contextual en la safata del sistema per restaurar.
Comment[cs]=Pro návrat použijte kontextovou nabídky v systémové liště.
Comment[da]=Brug kontekstmenuen i statusområdet til at gendanne.
Comment[de]=Kontextmenü im Systemabschnitt der Kontrollleiste zum Wiederherstellen verwenden
Comment[es]=Use el menú de contexto de la bandeja del sistema para restaurar.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment