Commit 42498820 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent 7db8c45e
Pipeline #265799 skipped
......@@ -1287,22 +1287,3 @@ msgstr "×"
msgctxt "division symbol"
msgid "/"
msgstr "/"
#~ msgid "Freestyle"
#~ msgstr "Estil lliure"
#~ msgid "Original Author"
#~ msgstr "Autor original"
#~ msgid ""
#~ "Set if the fractions will appear as mixed numbers or not in the solution "
#~ "(mixed number example: 1 4/5 = 9/5 )."
#~ msgstr ""
#~ "Estableix si les fraccions apareixeran o no en forma mixta en la "
#~ "solució(exemple de fracció mixta: 1·4/5 = 9/5)."
#~ msgid " or "
#~ msgstr " o "
#~ msgid "Multiply"
#~ msgstr "Multiplica"
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kbruch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-10-01 00:41+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2022-11-04 00:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-15 15:08+0200\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <l10n-no@lister.huftis.org>\n"
......@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "Øvelses"
msgid "Open learning KBruch"
msgstr "Åpne lærings-KBruch"
#: AppMenuWidget.cpp:123 FractionRingWidget.cpp:51
#: AppMenuWidget.cpp:123 FractionRingWidget.cpp:52
#, kde-format
msgid "Learning"
msgstr "Læring"
......@@ -64,55 +64,55 @@ msgstr "Læring"
msgid "&File"
msgstr "&Fil"
#: ExerciseCompare.cpp:83
#: ExerciseCompare.cpp:84
#, kde-format
msgid ">"
msgstr ">"
#: ExerciseCompare.cpp:87
#: ExerciseCompare.cpp:88
#, kde-format
msgid "Click on this button to select the 'greater than' sign."
msgstr "Trykk på denne knappen for å velge tegnet «større enn»."
#: ExerciseCompare.cpp:92
#: ExerciseCompare.cpp:93
#, kde-format
msgid "<"
msgstr "<"
#: ExerciseCompare.cpp:96
#: ExerciseCompare.cpp:97
#, kde-format
msgid "Click on this button to select the 'less than' sign."
msgstr "Trykk på denne knappen for å velge tegnet «mindre enn»."
#: ExerciseCompare.cpp:101
#: ExerciseCompare.cpp:102
#, kde-format
msgid "="
msgstr "="
#: ExerciseCompare.cpp:105
#: ExerciseCompare.cpp:106
#, kde-format
msgid "Click on this button to select the 'equals' sign."
msgstr "Trykk på denne knappen for å velge likhetstegnet."
#: ExerciseCompare.cpp:117 ExerciseCompare.cpp:279 ExerciseConvert.cpp:134
#: ExerciseFactorize.cpp:160 ExerciseMixedNumbers.cpp:157
#: ExercisePercentage.cpp:116 TaskView.cpp:152
#: ExerciseCompare.cpp:118 ExerciseCompare.cpp:280 ExerciseConvert.cpp:135
#: ExerciseFactorize.cpp:161 ExerciseMixedNumbers.cpp:158
#: ExercisePercentage.cpp:117 TaskView.cpp:152
#, kde-format
msgid "&Skip"
msgstr "&Hopp over"
#: ExerciseCompare.cpp:118 ExerciseConvert.cpp:135 ExerciseFactorize.cpp:161
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:158 ExercisePercentage.cpp:117
#: ExerciseCompare.cpp:119 ExerciseConvert.cpp:136 ExerciseFactorize.cpp:162
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:159 ExercisePercentage.cpp:118
#, kde-format
msgid "Click on this button to skip this question."
msgstr "Trykk på denne knappen for å hoppe over dette spørsmålet."
#: ExerciseCompare.cpp:133 MainQtWidget.cpp:502
#: ExerciseCompare.cpp:134 MainQtWidget.cpp:502
#, kde-format
msgid "In this exercise you have to compare two given fractions."
msgstr "I denne øvelsen skal du sammenligne to gitte brøker."
#: ExerciseCompare.cpp:134
#: ExerciseCompare.cpp:135
#, kde-format
msgid ""
"In this exercise you have to compare two given fractions and choose the "
......@@ -121,40 +121,40 @@ msgstr ""
"I denne øvelsen skal du sammenlikne to gitte brøker ved å velge det rette "
"sammenlikningstegnet."
#: ExerciseCompare.cpp:245 ExerciseCompare.cpp:246 ExerciseCompare.cpp:247
#: ExerciseCompare.cpp:246 ExerciseCompare.cpp:247 ExerciseCompare.cpp:248
#, kde-format
msgid "Click on this button to check your result."
msgstr "Trykk på denne knappen for å sjekke resultatene dine."
#: ExerciseCompare.cpp:294 ExerciseCompare.cpp:308 ExerciseCompare.cpp:322
#: ExerciseCompare.cpp:295 ExerciseCompare.cpp:309 ExerciseCompare.cpp:323
#, kde-format
msgid "&Next"
msgstr "&Neste"
#: ExerciseConvert.cpp:90 TaskView.cpp:108
#: ExerciseConvert.cpp:91 TaskView.cpp:108
#, kde-format
msgid "Enter the numerator of your result"
msgstr "Oppgi nevner i svaret"
#: ExerciseConvert.cpp:107 TaskView.cpp:125
#: ExerciseConvert.cpp:108 TaskView.cpp:125
#, kde-format
msgid "Enter the denominator of your result"
msgstr "Oppgi teller i svaret"
#: ExerciseConvert.cpp:124 ExerciseConvert.cpp:173 ExerciseConvert.cpp:408
#: ExerciseFactorize.cpp:169 ExerciseFactorize.cpp:274
#: ExerciseFactorize.cpp:501 ExerciseMixedNumbers.cpp:147
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:188 ExerciseMixedNumbers.cpp:245
#: ExercisePercentage.cpp:106 ExercisePercentage.cpp:160
#: ExercisePercentage.cpp:386 TaskView.cpp:142 TaskView.cpp:247
#: ExerciseConvert.cpp:125 ExerciseConvert.cpp:174 ExerciseConvert.cpp:409
#: ExerciseFactorize.cpp:170 ExerciseFactorize.cpp:275
#: ExerciseFactorize.cpp:502 ExerciseMixedNumbers.cpp:148
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:189 ExerciseMixedNumbers.cpp:246
#: ExercisePercentage.cpp:107 ExercisePercentage.cpp:161
#: ExercisePercentage.cpp:387 TaskView.cpp:142 TaskView.cpp:247
#: TaskView.cpp:441
#, kde-format
msgid "&Check"
msgstr "&Sjekk"
#: ExerciseConvert.cpp:126 ExerciseConvert.cpp:370 ExerciseFactorize.cpp:170
#: ExerciseFactorize.cpp:399 ExerciseMixedNumbers.cpp:149
#: ExercisePercentage.cpp:108 ExercisePercentage.cpp:350
#: ExerciseConvert.cpp:127 ExerciseConvert.cpp:371 ExerciseFactorize.cpp:171
#: ExerciseFactorize.cpp:400 ExerciseMixedNumbers.cpp:150
#: ExercisePercentage.cpp:109 ExercisePercentage.cpp:351
#, kde-format
msgid ""
"Click on this button to check your result. The button will not work if you "
......@@ -163,12 +163,12 @@ msgstr ""
"Trykk på denne knappen for å sjekke resultatet ditt. Knappen virker ikke "
"hvis du ikke har skrevet et svar ennå."
#: ExerciseConvert.cpp:145 MainQtWidget.cpp:508
#: ExerciseConvert.cpp:146 MainQtWidget.cpp:508
#, kde-format
msgid "In this exercise you have to convert a number into a fraction."
msgstr "I denne øvelsen skal du gjøre om et tall til en brøk."
#: ExerciseConvert.cpp:146
#: ExerciseConvert.cpp:147
#, kde-format
msgid ""
"In this exercise you have to convert a given number into a fraction by "
......@@ -177,12 +177,12 @@ msgstr ""
"I denne øvelsen skal du gjøre om et tall til en brøk ved å skrive inn en "
"teller og nevner. Ikke glem å forkorte svaret."
#: ExerciseConvert.cpp:308 ExerciseFactorize.cpp:348 ExercisePercentage.cpp:316
#: ExerciseConvert.cpp:309 ExerciseFactorize.cpp:349 ExercisePercentage.cpp:317
#, kde-format
msgid "Click on this button to get to the next question."
msgstr "Trykk på denne knappen for å gå til neste oppgave."
#: ExerciseConvert.cpp:353
#: ExerciseConvert.cpp:354
#, kde-format
msgid ""
"You entered a 0 as the denominator. This means division by zero, which is "
......@@ -191,7 +191,7 @@ msgstr ""
"Du skrev inn 0 som nevner. Dette betyr deling på null, som ikke er lov. "
"Denne oppgaven teller ikke som riktig løst."
#: ExerciseConvert.cpp:359
#: ExerciseConvert.cpp:360
#, kde-format
msgid ""
"You entered the correct result, but not reduced.\n"
......@@ -202,108 +202,108 @@ msgstr ""
"Oppgi alltid forkortede resultater. Denne oppgaven blir regnet som ikke "
"riktig løst."
#: ExerciseConvert.cpp:404 ExerciseFactorize.cpp:497
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:286 ExercisePercentage.cpp:382 TaskView.cpp:437
#: ExerciseConvert.cpp:405 ExerciseFactorize.cpp:498
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:287 ExercisePercentage.cpp:383 TaskView.cpp:437
#, kde-format
msgid "N&ext"
msgstr "N&este"
#: ExerciseFactorize.cpp:153
#: ExerciseFactorize.cpp:154
#, kde-format
msgid "Backspace"
msgstr "Rettetast"
#: ExerciseFactorize.cpp:197
#: ExerciseFactorize.cpp:198
#, kde-format
msgid "2"
msgstr "2"
#: ExerciseFactorize.cpp:198
#: ExerciseFactorize.cpp:199
#, kde-format
msgid "3"
msgstr "3"
#: ExerciseFactorize.cpp:199
#: ExerciseFactorize.cpp:200
#, kde-format
msgid "5"
msgstr "5"
#: ExerciseFactorize.cpp:200
#: ExerciseFactorize.cpp:201
#, kde-format
msgid "7"
msgstr "7"
#: ExerciseFactorize.cpp:201
#: ExerciseFactorize.cpp:202
#, kde-format
msgid "11"
msgstr "11"
#: ExerciseFactorize.cpp:202
#: ExerciseFactorize.cpp:203
#, kde-format
msgid "13"
msgstr "13"
#: ExerciseFactorize.cpp:203
#: ExerciseFactorize.cpp:204
#, kde-format
msgid "17"
msgstr "17"
#: ExerciseFactorize.cpp:204
#: ExerciseFactorize.cpp:205
#, kde-format
msgid "19"
msgstr "19"
#: ExerciseFactorize.cpp:215
#: ExerciseFactorize.cpp:216
#, kde-format
msgid "Add prime factor 2."
msgstr "Legg til primfaktor 2."
#: ExerciseFactorize.cpp:216
#: ExerciseFactorize.cpp:217
#, kde-format
msgid "Add prime factor 3."
msgstr "Legg til primfaktor 3."
#: ExerciseFactorize.cpp:217
#: ExerciseFactorize.cpp:218
#, kde-format
msgid "Add prime factor 5."
msgstr "Legg til primfaktor 5."
#: ExerciseFactorize.cpp:218
#: ExerciseFactorize.cpp:219
#, kde-format
msgid "Add prime factor 7."
msgstr "Legg til primfaktor 7."
#: ExerciseFactorize.cpp:219
#: ExerciseFactorize.cpp:220
#, kde-format
msgid "Add prime factor 11."
msgstr "Legg til primfaktor 11."
#: ExerciseFactorize.cpp:220
#: ExerciseFactorize.cpp:221
#, kde-format
msgid "Add prime factor 13."
msgstr "Legg til primfaktor 13."
#: ExerciseFactorize.cpp:221
#: ExerciseFactorize.cpp:222
#, kde-format
msgid "Add prime factor 17."
msgstr "Legg til primfaktor 17."
#: ExerciseFactorize.cpp:222
#: ExerciseFactorize.cpp:223
#, kde-format
msgid "Add prime factor 19."
msgstr "Legg til primfaktor 19."
#: ExerciseFactorize.cpp:227
#: ExerciseFactorize.cpp:228
#, kde-format
msgid "Removes the last entered prime factor."
msgstr "Fjerner den sist oppgitte primfaktoren."
#: ExerciseFactorize.cpp:244 MainQtWidget.cpp:520
#: ExerciseFactorize.cpp:245 MainQtWidget.cpp:520
#, kde-format
msgid "In this exercise you have to factorize a given number."
msgstr "I denne øvelsen skal du faktorisere et gitt tall."
#: ExerciseFactorize.cpp:245
#: ExerciseFactorize.cpp:246
#, kde-format
msgid ""
"In this exercise you have to factorize a given number. You have to enter all "
......@@ -319,22 +319,22 @@ msgstr ""
"skrive inn alle primfaktorene, selv når de samme gjentas flere ganger. Trykk "
"på «backspace» for å ta vekk den sist oppgitte primfaktoren."
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:95 TaskView.cpp:96
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:96 TaskView.cpp:96
#, kde-format
msgid "Enter the integer part of the fraction"
msgstr "Skriv inn heltallsdelen av brøken"
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:109
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:110
#, kde-format
msgid "Enter the numerator of the fraction"
msgstr "Skriv inn telleren i brøken"
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:126
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:127
#, kde-format
msgid "Enter the denominator of the fraction"
msgstr "Skriv inn nevneren i brøken"
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:164 MainQtWidget.cpp:514
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:165 MainQtWidget.cpp:514
#, kde-format
msgid ""
"In this exercise you have to convert a mixed number into a ratio and vice "
......@@ -342,7 +342,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"I denne øvelsen skal du gjøre om et blandet tall til en brøk og omvendt."
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:165
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:166
#, kde-format
msgid ""
"In this exercise you have to convert a mixed number into a ratio and vice "
......@@ -351,7 +351,7 @@ msgstr ""
"I denne øvelsen skal du gjøre om et blandet tall til en brøk og omvendt. "
"Ikke glem å forkorte svaret."
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:244 TaskView.cpp:144 TaskView.cpp:383
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:245 TaskView.cpp:144 TaskView.cpp:383
#, kde-format
msgid ""
"Click this button to check your result. The button will not work if you have "
......@@ -360,12 +360,12 @@ msgstr ""
"Trykk på denne knappen for å sjekke resultatet ditt. Knappen virker ikke "
"hvis du ikke har skrevet et svar ennå."
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:285 TaskView.cpp:267
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:286 TaskView.cpp:267
#, kde-format
msgid "Click this button to get the next question."
msgstr "Trykk på denne knappen for å gå til neste oppgave."
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:339 TaskView.cpp:356
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:340 TaskView.cpp:356
#, kde-format
msgid ""
"You entered 0 as the denominator. This means division by zero, which is not "
......@@ -374,7 +374,7 @@ msgstr ""
"Du skrev inn 0 som nevner. Dette betyr deling på null, som ikke er lov. "
"Denne oppgaven teller ikke som riktig løst."
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:346 TaskView.cpp:366
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:347 TaskView.cpp:366
#, kde-format
msgid ""
"You entered the correct result, but not in the mixed number notation. This "
......@@ -383,7 +383,7 @@ msgstr ""
"Du oppga riktig resultat, men ikke som uekte brøk. Denne oppgaven blir "
"regnet som ikke riktig løst."
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:349 TaskView.cpp:363
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:350 TaskView.cpp:363
#, kde-format
msgid ""
"You entered the correct result, but not reduced. This question will be "
......@@ -392,28 +392,28 @@ msgstr ""
"Du oppga riktig resultat, men forkortet ikke. Denne oppgaven blir regnet som "
"ikke riktig løst."
#: ExercisePercentage.cpp:83 ExercisePercentage.cpp:367
#: ExercisePercentage.cpp:84 ExercisePercentage.cpp:368
#, kde-format
msgctxt "%1 percentage of %2"
msgid "%1% of %2 = "
msgstr "%1 % av %2 ="
#: ExercisePercentage.cpp:90
#: ExercisePercentage.cpp:91
#, kde-format
msgid "Enter the result of percentage question"
msgstr "Skriv svaret på prosent-spørsmålet:"
#: ExercisePercentage.cpp:131 MainQtWidget.cpp:526
#: ExercisePercentage.cpp:132 MainQtWidget.cpp:526
#, kde-format
msgid "In this exercise you have to work with percentage questions."
msgstr "I denne øvelsen skal du løse oppgaver med prosentspørsmål."
#: ExercisePercentage.cpp:132
#: ExercisePercentage.cpp:133
#, kde-format
msgid "In this exercise you have to enter the fraction of the given number."
msgstr "I denne øvelsen skal du skrive inn brøk-delen av det oppgitte tallet."
#: FractionRingWidget.cpp:103 FractionRingWidget.cpp:108
#: FractionRingWidget.cpp:104 FractionRingWidget.cpp:109
#, kde-format
msgctxt ""
"Expands the ratio shown on the left by the given factor. Please note, "
......@@ -422,36 +422,36 @@ msgctxt ""
msgid "Expand"
msgstr "Utvid"
#: FractionRingWidget.cpp:132 MainQtWidget.cpp:481
#: FractionRingWidget.cpp:133 MainQtWidget.cpp:481
#, kde-format
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: FractionRingWidget.cpp:185 MainQtWidget.cpp:531
#: FractionRingWidget.cpp:186 MainQtWidget.cpp:531
#, kde-format
msgctxt "@action opens a new question"
msgid "&New"
msgstr "&Nytt"
#: FractionRingWidget.cpp:193 MainQtWidget.cpp:551
#: FractionRingWidget.cpp:194 MainQtWidget.cpp:551
#, kde-format
msgctxt "@action go to the main screen"
msgid "Back"
msgstr "Tilbake"
#: FractionRingWidget.cpp:200
#: FractionRingWidget.cpp:201
#, kde-format
msgctxt "@action opens hint"
msgid "Hint"
msgstr "Tips"
#. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
#: FractionRingWidget.cpp:228 MainQtWidget.cpp:806 taskcolorsbase.ui:16
#: FractionRingWidget.cpp:229 MainQtWidget.cpp:806 taskcolorsbase.ui:16
#, kde-format
msgid "Colors"
msgstr "Farger"
#: FractionRingWidget.cpp:348 FractionRingWidget.cpp:376
#: FractionRingWidget.cpp:349 FractionRingWidget.cpp:377
#, kde-format
msgid ""
"Now the parts of the inside ring and outside ring have the same size, and we "
......@@ -466,12 +466,12 @@ msgstr ""
"Dette kalles å finne fellesnevneren. Fellesnevneren deler ringene i like "
"store biter."
#: FractionRingWidget.cpp:354 FractionRingWidget.cpp:382
#: FractionRingWidget.cpp:355 FractionRingWidget.cpp:383
#, kde-format
msgid "There is a smaller main denominator. Can you find it?"
msgstr "Det er en fellesnevner som er mindre. Kan du finne den?"
#: FractionRingWidget.cpp:359
#: FractionRingWidget.cpp:360
#, kde-format
msgid ""
"You have just expanded the first fraction by %1. Our main goal is to make "
......@@ -482,7 +482,7 @@ msgstr ""
"bitene like store. Forsøk å utvide den første brøken med %2 og den andre med "
"%3."
#: FractionRingWidget.cpp:387
#: FractionRingWidget.cpp:388
#, kde-format
msgid ""
"You have just expanded the second fraction by %1. Our main goal is to make "
......@@ -492,7 +492,7 @@ msgstr ""
"Du har nå utvidet den andre brøken med %1. Målet vårt er å gjøre alle bitene "
"like store. Forsøk å utvide den første brøken med %2 og den andre med %3."
#: FractionRingWidget.cpp:425
#: FractionRingWidget.cpp:426
#, kde-format
msgctxt "Inserted as %1 in the message below."
msgid "%2 of 1 painted part."
......@@ -500,7 +500,7 @@ msgid_plural "%2 of %1 painted parts."
msgstr[0] "%2 av 1 malt del."
msgstr[1] "%2 av %1 malte deler."
#: FractionRingWidget.cpp:428
#: FractionRingWidget.cpp:429
#, kde-format
msgctxt "Inserted as %2 in the message below."
msgid "%2 of 1 painted part."
......@@ -508,7 +508,7 @@ msgid_plural "%2 of %1 painted parts."
msgstr[0] "%2 av 1 malt del."
msgstr[1] "%2 av %1 malte deler."
#: FractionRingWidget.cpp:431
#: FractionRingWidget.cpp:432
#, kde-format
msgctxt "%1 and %2 are the two messages translated above."
msgid ""
......@@ -526,57 +526,57 @@ msgstr ""
"«Utvid»-tallboksene utvider hver brøk. Forsøk å endre verdi i en av "
"tallboksene!"
#: KBruch.cpp:54
#: KBruch.cpp:52
#, kde-format
msgid "KBruch"
msgstr "KBruch"
#: KBruch.cpp:56
#: KBruch.cpp:54
#, kde-format
msgid "Learn calculating with fractions"
msgstr "Lær brøkregning"
#: KBruch.cpp:58
#: KBruch.cpp:56
#, kde-format
msgid "© 2002-2011, Sebastian Stein"
msgstr ""
#: KBruch.cpp:59
#: KBruch.cpp:57
#, kde-format
msgid "Sebastian Stein"
msgstr "Sebastian Stein"
#: KBruch.cpp:59
#: KBruch.cpp:57
#, kde-format
msgid "Current maintainer, original author"
msgstr "Nåværende vedlikeholder, opprinnelig forfatter"
#: KBruch.cpp:60
#: KBruch.cpp:58
#, kde-format
msgid "Paulo Cattai"
msgstr "Paulo Cattai"
#: KBruch.cpp:60 KBruch.cpp:61 KBruch.cpp:62 KBruch.cpp:63 KBruch.cpp:64
#: KBruch.cpp:58 KBruch.cpp:59 KBruch.cpp:60 KBruch.cpp:61 KBruch.cpp:62
#, kde-format
msgid "New interface design and usability improvements"
msgstr "Nytt brukergrensesnitt og forbedringer i brukervennlighet"
#: KBruch.cpp:61
#: KBruch.cpp:59
#, kde-format
msgid "Danilo Balzaque"
msgstr "Danilo Balzaque"
#: KBruch.cpp:62
#: KBruch.cpp:60
#, kde-format
msgid "Roberto Cunha"
msgstr "Roberto Cunha"
#: KBruch.cpp:63
#: KBruch.cpp:61
#, kde-format
msgid "Tadeu Araujo"
msgstr "Tadeu Araujo"
#: KBruch.cpp:64
#: KBruch.cpp:62
#, kde-format
msgid "Tiago Porangaba"
msgstr "Tiago Porangaba"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kbruch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-10-01 00:41+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2022-11-04 00:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-14 13:20+0200\n"
"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <l10n-no@lister.huftis.org>\n"
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Øving"
msgid "Open learning KBruch"
msgstr "Lær med KBruch"
#: AppMenuWidget.cpp:123 FractionRingWidget.cpp:51
#: AppMenuWidget.cpp:123 FractionRingWidget.cpp:52
#, kde-format
msgid "Learning"
msgstr "Læring"
......@@ -62,55 +62,55 @@ msgstr "Læring"
msgid "&File"
msgstr "&Fil"
#: ExerciseCompare.cpp:83
#: ExerciseCompare.cpp:84
#, kde-format
msgid ">"
msgstr ">"
#: ExerciseCompare.cpp:87
#: ExerciseCompare.cpp:88
#, kde-format
msgid "Click on this button to select the 'greater than' sign."
msgstr "Trykk her for å endra «større enn»-teiknet."
#: ExerciseCompare.cpp:92
#: ExerciseCompare.cpp:93
#, kde-format
msgid "<"
msgstr "<"
#: ExerciseCompare.cpp:96
#: ExerciseCompare.cpp:97
#, kde-format
msgid "Click on this button to select the 'less than' sign."
msgstr "Trykk her for å endra «er lik»-teiknet."
#: ExerciseCompare.cpp:101
#: ExerciseCompare.cpp:102
#, kde-format
msgid "="
msgstr "="
#: ExerciseCompare.cpp:105
#: ExerciseCompare.cpp:106
#, kde-format
msgid "Click on this button to select the 'equals' sign."
msgstr "Trykk her for å endra «er lik»-teiknet."
#: ExerciseCompare.cpp:117 ExerciseCompare.cpp:279 ExerciseConvert.cpp:134
#: ExerciseFactorize.cpp:160 ExerciseMixedNumbers.cpp:157
#: ExercisePercentage.cpp:116 TaskView.cpp:152
#: ExerciseCompare.cpp:118 ExerciseCompare.cpp:280 ExerciseConvert.cpp:135
#: ExerciseFactorize.cpp:161 ExerciseMixedNumbers.cpp:158
#: ExercisePercentage.cpp:117 TaskView.cpp:152
#, kde-format
msgid "&Skip"
msgstr "&Hopp over"
#: ExerciseCompare.cpp:118 ExerciseConvert.cpp:135 ExerciseFactorize.cpp:161
#: ExerciseMixedNumbers.cpp:158 ExercisePercentage.cpp:117
#: Exer