Commit 9ff38d7b authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 944060df
......@@ -72,6 +72,7 @@
<p xml:lang="nl">KStars is een vrij, opensource Astronomieprogramma dat draait op allerlei verschillende soorten computers.</p>
<p xml:lang="pl">KStars jest darmowym, otwartoźródłowym, wieloplatformowym oprogramowaniem astronomicznym.</p>
<p xml:lang="pt">O KStars é uma aplicação de astronomia de código-aberto e multi-plataforma.</p>
<p xml:lang="sk">KStars je slobodný, open source, cross platformový astronomický softvér.</p>
<p xml:lang="sl">KStars je prosta, odprtokodna astronomska programska oprema, ki teče na več okoljih.</p>
<p xml:lang="sv">Kstars är en fri astronomiprogramvara med öppen källkod för flera plattformar.</p>
<p xml:lang="tr">KStars, özgür, açık kaynak, platform bağımsız Astronomi Yazılımıdır.</p>
......@@ -86,6 +87,7 @@
<p xml:lang="nl">Het geeft een nauwkeurige grafische simulatie van de nachtelijke hemel, vanaf elke locatie op aarde, voor elke datum en op elk tijdstip. Er kunnen tot aan 100 miljoen sterren worden afgebeeld, 13000 zogenaamde deepsky-objecten, alle 8 planeten, de zon en de maan, en duizenden kometen, planetoïden, supernova's, en satellieten.</p>
<p xml:lang="pl">Dostarcza dokładnej graficznej symulacji nieba nocnego z dowolnego miejsca na Ziemi, w dowolnym dniu i o dowolnym czasie. Można wyświetlić do 100 milionów gwiazd, 13000 obiektów z głębokiego nieba, wszystkie 8 planet, Słońce i Księżyc i tysiące komet, asteroidów, supernów i satelitów.</p>
<p xml:lang="pt">Oferece uma simulação gráfica precisa do céu nocturno, em qualquer ponto da Terra e em qualquer data e hora. A apresentação inclui até 100 milhões de estrelas, 13 000 objectos distantes, todos os 8 planetas, o Sol e a Lua, assim como milhares de cometas, asteróides, supernovas e satélites.</p>
<p xml:lang="sk">Poskytuje presnú grafickú simuláciu nočnej oblohy z ľubovoľného miesta na Zemi v ľubovoľný dátum a čas. Zobrazenie zahŕňa do 100 miliónov hviezd, 13000 deep sky objektov, všetkých 8 planét, Slnko a Mesiac a tisíce komét, asteroidov, supernov a satelitov.</p>
<p xml:lang="sl">Ponuja natančno grafično simulacijo nočnega neba z vsakega mesta na Zemlji, ob poljubnem času poljubnega dneva. Prikaz vključuje več kot 100 milijonov zvezd, 13.000 objektov globokega neba, vseh 8 planetov, Sonce in Luno, ter na tisoče kometov, asteroidov, supernov in satelitov.</p>
<p xml:lang="sv">Den erbjuder en noggrann grafisk simulering av natthimlen från vilken plats som helst på jorden, vid vilket datum och vilken tid som helst. Visningen omfattar upp till 100 miljoner stjärnor, 13 000 avlägsna himmelsobjekt, alla 8 planeterna, solen, månen, samt tusentals kometer, asteroider, supernovor och satelliter.</p>
<p xml:lang="tr">Herhangi bir tarih ve saatte, Dünya üzerindeki herhangi bir yerden gece gökyüzünün grafik simülasyonunu sağlar. Ekran, 100 milyona kadar yıldız, 13.000 derin gökyüzü objesi, 8 gezegen, Güneş ve Ay, binlerce kuyruklu yıldız, asteroit, süpernova ve uyduları kapsamaktadır.</p>
......@@ -99,6 +101,7 @@
<p xml:lang="nl">Voor leerlingen en docenten zijn aan te passen simulatiesnelheden mogelijk, om hemelverschijnselen zichtbaar te maken die in werkelijkheid heel veel tijd in beslag nemen. De Astrorekenmachine van KStars kan verduisteringen van te voren berekenen, en veel andere gewone sterrenkundige berekeningen uitvoeren.</p>
<p xml:lang="pl">Dla uczniów i nauczycieli, przewidziano zmienne szybkości symulacji celem obserwacji zjawisk zachodzących w dłuższych okresach czasowych, kalkulator astronomiczny do przewidywania koniunkcji oraz wiele innych powszechnych obliczeń astronomicznych.</p>
<p xml:lang="pt">Para os alunos e professores, suporta velocidades de simulação ajustáveis para poder ver os fenómenos que ocorrem ao longo de largos períodos de tempo, podendo também usar a Calculadora Astronómica para prever as conjunções e muitos outros cálculos astronómicos comuns.</p>
<p xml:lang="sk">Pre študentov a učiteľov, podporuje upraviteľné simulované rýchlosti na zobrazenie fenomén, ktoré nastávajú počas dlhých období, KStars astrokalkulačka na predpovedanie konjunkcií a mnoho bežných astronomických výpočtov.</p>
<p xml:lang="sl">Za študente in učitelje so na voljo prilagodljive hitrosti simulacije za ogled fenomenov, ki se zgodijo v daljših časovnih obdobjih, ter zvezdno računalo KStars za napovedovanje konjunkcij ter številne pogoste astronomske izračune.</p>
<p xml:lang="sv">För elever och lärare stöder den justerbar simuleringshastighet för att visa fenomen som inträffar under långa tidsperioder. Kstars astronomiräknare predikterar konjunktioner, och utför många vanliga astronomiska beräkningar.</p>
<p xml:lang="tr">Öğrenciler ve öğretmenler için, uzun zaman çizelgeleri üzerinde meydana gelen olguları, bağlantı elemanlarını tahmin etmek için KStars Astrocalculator'ı ve birçok ortak astronomik hesaplamaları görmek için ayarlanabilir simülasyon hızlarını desteklemektedir.</p>
......@@ -112,6 +115,7 @@
<p xml:lang="nl">Voor de amateur astronoom is er een observatieplanner, een hemelkalender, en een GV-bewerker voor het berekenen van het gezichtsveld van apparatuur, en het afbeelden daarvan. Ontdek interessante waarneemobjecten in het hulpmiddel voor Wat er vanavond te zien is, hoogtes te berekenen van enig object, als functie van de tijd, zeer goede hemelkaarten af te drukken, en toegang te verkrijgen tot een enorm scala aan informatie en bronnen waarmee u het heelal kunt onderzoeken!</p>
<p xml:lang="pl">Dla astronomów-amatorów, przewidziano harmonogram obserwacji, kalendarz nieba i edytor pola widzenia do obliczania i wyświetlania pola widzenia sprzętu. Dowiaduje się o intersujących obiektach z narzędzia "Co dzisiaj na niebie", rysuj wykresy wysokości względem czasu dla dowolnych obiektów, drukuj wykresy nieba w wysokiej jakości i zyskuj dostęp do wielu informacji i zasobów mających na celu pomóc tobie w odkrywaniu wszechświata!</p>
<p xml:lang="pt">Para o astrónomo amador, oferece um planeamento de observações, uma ferramenta de calendário do céu e um editor de CDV para calcular o campo de visão de um dado equipamento, bem como para o apresentar. Descubra objectos interessantes na ferramenta "O Que se Passa Esta Noite", gráficos da altitude vs. tempo para qualquer objecto, a impressão de gráficos do céu de alta qualidade e o acesso a bastante informação e recursos que o ajudam a explorar o Universo!</p>
<p xml:lang="sk">Pre amatérskeho astronóma poskytuje plánovať pozorovaní, nástroj nebeského kalendára a FOV editor na výpočet príslušenstva a ich zobrazenie. Nájdite zaujímavé objekty v nástroji "Čo je vidno dnes", zakreslite si graf výšky podľa času pre ľubovoľný objekt, vytlačte grafy oblohy vo vysokej kvalite a získajte prístup k mnohým informáciám a zdrojom, ktoré vám pomôžu skúmať vesmír!</p>
<p xml:lang="sl">Amaterskemu astronomu ponuja načrtovalnik opazovanja, nebesni koledarček ter urejevalnik vidnega polja za izračun vidnega polja opreme in njihov prikaz. Z orodjem »Kaj je danes na nebu« se lahko pozanimate o zanimivih objektih, izrišete grafikone višine nasproti času za poljuben objekt, natisnete visokokakovostne nebesne karte ter pridobite dostop do velike količine podatkov in virov, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju vesolja!</p>
<p xml:lang="sv">För amatörastronomer tillhandahåller den observationsplanering, ett verktyg med en himmelskalender, och en synfältseditor för att beräkna utrustningens synfält och visa det. Ta reda på intressanta objekt med verktyget "Vad händer inatt", skapa diagram över elevation över tid för vilket objekt som helst, skriv ut himmelskartor med hög kvalitet, och få tillgång till massor med information och resurser för att hjälpa till att utforska universum.</p>
<p xml:lang="tr">Amatör gökbilimciler için, gözlem planlayıcısı, gök takvimi aracı ve bir FOV düzenleyici sunar, böylece ekipman araçlarının alanını hesaplar ve onarı gösterir. "Bu gece ne oluyor?" aracındaki ilginç nesneleri keşfedin, herhangi bir nesne için zaman grafiği vs. yükseklik, yük çözünürlüklü gök grafikleri çizin ve evreni keşfetmenize yardımcı olmak için birçok bilgi ve kaynağa erişin!</p>
......@@ -125,6 +129,7 @@
<p xml:lang="nl">Tot KStars behoren ook de programma's van Ekos Astrophotography, een complete oplossing voor sterrenfotografie, waarmee alle INDI-apparaten kunnen worden bestuurd, inclusief talloze telescopen, CCD's, DSLR's, focusers, filters, en veel meer. Met Ekos kunt u sterren zeer nauwkeurig volgen met behulp van online en offline astrometrische berekeningen, er zijn mogelijkheden voor autofocus en autovolgen, en voor opnames van enkele of meerdere afbeeldingen, met gebruik van een ingebouwde mogelijkheid tot het beheren van een serie opnames.</p>
<p xml:lang="pl">Do KStars dołączono pakiet astrofotograficzny Ekos, pełne rozwiązanie astrofotograifczne, które ma możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami INDI włączając w to wiele teleskopów, CCD,DSLR, układy ogniskujące, filtry i wiele innych. Ekos obsługuje wysoce dokładne naprowadzanie przy użyciu lokalnych i internetowych programów do rozwiązywania, możliwości samoogniskowania i samonaprowadzania oraz przechwytywanie pojedynczych i wielu obrazów przy użyciu zaawansowanego zarządzania sekwencjami.</p>
<p xml:lang="pt">Incluído com o KStars vem o pacote de astro-fotografia Ekos, uma solução completa de fotografia na astronomia, que pode controlar todos os dispositivos INDI, incluindo os numerosos telescópios, CCD's, DSLR's, sistemas de focagem, filtros, entre muitas outras coisas. O Ekos suporta o seguimento altamente preciso de objectos, usando o sistema de resolução 'online' e 'offline' Astrometry, as capacidades de focagem e guia automáticos, assim como a captura de imagens individuais ou múltiplas, usando o poderoso gestor de sequências.</p>
<p xml:lang="sk">KStars obsahuje astrofotografický balík Ekos, kompletné riešenie, ktoré vie ovládať všetky INDI zariadenia vrátane mnohých ďalekohľadov, CCD, DSLR, približovače, filtre a omnoho viac. Ekos podporuje vysoko presné sledovanie pomocou online a offline astrometrického riešiteľa, automatické zaostrovanie a navádzanie a snímanie jednej alebo viac snímok pomocou silného správcu sekvencií.</p>
<p xml:lang="sl">V KStars je vključen tudi Etos, astronomski fotografski paket, popolna rešitev za astrofotografijo, s katero lahko nadzirate vse naprave INDI, vključno s številnimi daljnogledi, CCD-ji, DSLR-ji, ostrilci, filtri, itd. Ekos podpira zelo natančno sledenje z uporabo spletnega in nepovezanega reševalca astrometry.net, zmogljivosti samodejnega ostrenja in sledenja ter zajem posamičnih ali zaporednih slik z zmogljivim vgrajenim upravljalnikom zaporedij.</p>
<p xml:lang="sv">Ekos astronomifotograferingssvit ingår i Kstars: en fullständig lösning för astronomisk fotografering som kan styra alla INDI-enheter, inklusive en mängd teleskop, CCD:er, digitala spegelreflexkameror, fokuseringsenheter, filter, med mera. Ekos stöder mycket noggrann följning med ett nätbaserat och lokalt astrometrilösningsverktyg, har möjlighet till automatisk fokusering och guidning, samt tagning av enstaka eller flera bilder med den kraftfulla inbyggda sekvenshanteraren.</p>
<p xml:lang="tr">KStars ile birlikte Ekos gökyüzü fotoğrafçılığı programı, sayısız teleskop, CCD, DSLR, odaklayıcı, filtre ve çok daha fazlasını içeren tüm INDI cihazlarını kontrol edebilen eksiksiz bir gökyüzü fotoğrafçılığı çözümü de dahildir. Ekos, çevrimiçi ve çevrimdışı astrometri çözücüsünü, otomatik netleme ve otomatik götürme özelliklerini kullanarak ve güçlü, yerleşik sıralama yöneticisini kullanarak tek veya birden çok görüntüyü yakalamak suretiyle son derece hassas izleme özelliğini destekler.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment