Commit f22e92ef authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent a618fa75
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: contributors_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-04 16:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-20 03:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 06:25+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.0\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.1\n"
#: ../../contributors_manual/optimising_images.rst:1
msgid "How to make and optimise images for use in the manual."
......@@ -399,8 +399,10 @@ msgstr "Optimitzar els GIF"
# skip-rule: t-acc_obe
#: ../../contributors_manual/optimising_images.rst:121
msgid "`FFMPEG <http://blog.pkh.me/p/21-high-quality-gif-with-ffmpeg.html>`_"
msgstr "`FFMPEG <http://blog.pkh.me/p/21-high-quality-gif-with-ffmpeg.html>`_"
#| msgid ""
#| "`FFMPEG <http://blog.pkh.me/p/21-high-quality-gif-with-ffmpeg.html>`_"
msgid "`FFmpeg <http://blog.pkh.me/p/21-high-quality-gif-with-ffmpeg.html>`_"
msgstr "`FFmpeg <http://blog.pkh.me/p/21-high-quality-gif-with-ffmpeg.html>`_"
# skip-rule: t-acc_obe
#: ../../contributors_manual/optimising_images.rst:122
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-04 15:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 17:58+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.0\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.1\n"
#: ../../reference_manual/blending_modes/hsx.rst:1
msgid ""
......@@ -130,9 +130,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"El HSV, de vegades anomenat HSB, és un sistema de coordenades del color. "
"Mesura els colors en el To, Saturació i Valor (també anomenat brillantor). "
"El valor o la brillantor es refereix específicament a la força amb la qual "
"hauran de brillar els llums dels píxels en el vostre monitor. Estableix el "
"groc (rgb:1,1,0), blau (rgb:0,0,1) i blanc (rgb:1,1,0) al mateix valor "
"El valor o la brillantor es refereix específicament a la intensitat amb la "
"qual hauran de brillar els llums dels píxels en el vostre monitor. Estableix "
"el groc (rgb:1,1,0), blau (rgb:0,0,1) i blanc (rgb:1,1,0) al mateix valor "
"(100%)."
#: ../../reference_manual/blending_modes/hsx.rst:40
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-04 15:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 17:57+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.0\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.1\n"
#: ../../<rst_epilog>:1
msgid ".. image:: images/brushes/Krita-tutorial6-I.2-4.png"
......@@ -303,8 +303,8 @@ msgid ""
"The curve lines will fill out the area they cover completely, resulting in a "
"line with variable widths. Anyway, here are some comparisons:"
msgstr ""
"Les línies de la corba omplirà totalment l'àrea que cobreixen, resultant en "
"una línia amb amplada variable. De totes maneres, aquí teniu algunes "
"Les línies de la corba emplenaran totalment l'àrea que cobreixen, resultant "
"en una línia amb amplada variable. De totes maneres, aquí teniu algunes "
"comparacions:"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/curve_engine.rst:93
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-04 15:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 17:56+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.0\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.1\n"
#: ../../<generated>:1
msgid "Use Undeformed Image"
......@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr "Quantitat de deformació"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/deform_brush_engine.rst:68
msgid "Defines the strength of the deformation."
msgstr "Defineix la força de la deformació."
msgstr "Defineix la intensitat de la deformació."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/deform_brush_engine.rst:72
msgid ".. image:: images/brushes/Krita_deform_brush_bilinear.png"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-04 15:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 17:56+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.0\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.1\n"
#: ../../<generated>:1
msgid "Mix with background color"
......@@ -234,9 +234,9 @@ msgid ""
"color will deviate from the foreground color, with the direction indicating "
"clock or counter clockwise."
msgstr ""
"Assigna valors aleatoris a l'HSV amb la força dels controls lliscants. Com "
"més gran sigui el valor, més es desviarà el color del color de primer pla, "
"amb la direcció indicada seguint el sentit horari o antihorari."
"Assigna valors aleatoris a l'HSV amb la intensitat dels controls lliscants. "
"Com més gran sigui el valor, més es desviarà el color del color de primer "
"pla, amb la direcció indicada seguint el sentit horari o antihorari."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/grid_brush_engine.rst:82
msgid "Random Opacity"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-11 13:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 18:45+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.0\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.1\n"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/pixel_brush_engine.rst:1
msgid "The Pixel Brush Engine manual page."
......@@ -62,8 +62,8 @@ msgid ""
"shaped), a predefined bitmap brush tip, a custom brush tip or a text."
msgstr ""
"Seleccioneu una punta del pinzell. Aquesta pot ser una punta del pinzell "
"generada (rodona, quadrada, en forma d'estrella), una punta del pinzell de "
"mapa de bits, una punta del pinzell personalitzada o una de text predefinida."
"generada (rodona, quadrada, en forma d'estrella), una punta de mapa de bits "
"del pinzell, una punta de pinzell personalitzada o una de text."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/pixel_brush_engine.rst:28
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-11 14:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 17:54+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.0\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.1\n"
#: ../../<generated>:1
msgid "Mix with background color."
......@@ -316,9 +316,9 @@ msgid ""
"color will deviate from the foreground color, with the direction indicating "
"clock or counter clockwise."
msgstr ""
"Assigna valors aleatoris a l'HSV amb la força dels controls lliscants. Com "
"més gran sigui el valor, més es desviarà el color del color de primer pla, "
"amb la direcció indicada seguint el sentit horari o antihorari."
"Assigna valors aleatoris a l'HSV amb la intensitat dels controls lliscants. "
"Com més gran sigui el valor, més es desviarà el color del color de primer "
"pla, amb la direcció indicada seguint el sentit horari o antihorari."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/spray_brush_engine.rst:112
msgid "Random Opacity"
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-17 06:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-20 03:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 18:37+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -119,8 +119,11 @@ msgstr ""
"Primer, hi ha tres tipus de màscares, amb cada forma de cercle i quadrada:"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:37
#| msgid ""
#| "This is the ultimate generic type. The fade parameter produces the below "
#| "results. Of the three auto brushes, this is the fastest."
msgid ""
"This is the ultimate generic type. The fade parameter produces the below "
"This is the ultimate generic type. The Fade parameter produces the below "
"results. Of the three auto brushes, this is the fastest."
msgstr ""
"Aquest és el tipus genèric definitiu. El paràmetre Esvaeix produeix el "
......@@ -185,7 +188,7 @@ msgstr ""
msgid "(With fade locked)"
msgstr "(Amb l'esvaïment blocat)."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:67
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:69
msgid "Fade"
msgstr "Esvaeix"
......@@ -195,7 +198,7 @@ msgstr "(Amb l'esvaïment horitzontal i vertical per separat)."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:72
msgid "This changes the angle a which the brush is at."
msgstr "Això canviarà l'angle a en el que es troba el pinzell."
msgstr "Això canviarà l'angle en el que es troba el pinzell."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:74
msgid "Angle"
......@@ -216,8 +219,8 @@ msgid ""
"respectively."
msgstr ""
"Això determinarà la quantitat d'àrea que cobrirà el pinzell sobre la seva "
"mida: fa soroll. A l'exemple següent, el pinzell s'estableix amb densitat "
"0%, 50% i 100% respectivament."
"mida: fa soroll. A l'exemple següent, el pinzell s'estableix amb una densitat "
"del 0%, 50% i 100% respectivament."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:84
msgid "Density"
......@@ -229,7 +232,7 @@ msgid ""
"is set with randomness 0%, 50% and 100% respectively."
msgstr ""
"Això canviarà de forma aleatòria la densitat. En el següent exemple, el "
"pinzell s'estableix amb aleatorietat 0%, 50% i 100% respectivament."
"pinzell s'estableix amb una aleatorietat del 0%, 50% i 100% respectivament."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:88
msgid "Randomness"
......@@ -257,7 +260,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"En marcar això, s'establirà l'espai entre pinzells a un algoritme diferent "
"(quadràtic). El resultat serà un bon control sobre l'espaiat. A la imatge de "
"sota, els tres exemples a la dreta estan amb espaiat automàtic, 0, 1 i 5 "
"sota, els tres exemples a la dreta estan amb un espaiat automàtic de 0, 1 i 5 "
"respectivament."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:95
......@@ -355,7 +358,7 @@ msgid ""
"(mostly) compatible with the brush tip definitions files of these "
"applications:"
msgstr ""
"Si heu utilitzat altres aplicacions com el :program:`GIMP` o :program:"
"Si heu utilitzat altres aplicacions com el :program:`GIMP` o el :program:"
"`Photoshop`, ja haureu utilitzat aquest tipus de pinzell. El Krita és "
"(majoritàriament) compatible amb els fitxers de definicions per a la punta "
"del pinzell d'aquestes aplicacions:"
......@@ -367,7 +370,7 @@ msgstr "abr"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:126
msgid "GIMP autobrush tip definitions"
msgstr "Definicions per a la punta del pinzell automàtica del GIMP."
msgstr "Definicions per a la punta automàtica del pinzell del GIMP."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:127
msgid ":ref:`file_gbr`"
......@@ -376,7 +379,7 @@ msgstr ":ref:`file_gbr`"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:128
msgid "GIMP single bitmap brush tip. Can be black and white or colored."
msgstr ""
"La punta del pinzell de mapa de bits única del GIMP. Pot estar en blanc i "
"La punta de mapa de bits del pinzell única del GIMP. Pot estar en blanc i "
"negre o amb color."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:129
......@@ -389,7 +392,7 @@ msgid ""
"randomly or in order after each other. Can be black and white or colored. :"
"program:`Krita` does not yet support all the parameters yet."
msgstr ""
"Punta del pinzell de mànega de la imatge del GIMP: conté una sèrie de puntes "
"Punta de mànega del pinzell de la imatge del GIMP: conté una sèrie de puntes "
"de pinzell que estan pintades a l'atzar o en ordre una darrera l'altra. "
"Poden estar en blanc i negre o amb color. El Krita encara no admet tots els "
"paràmetres."
......@@ -422,7 +425,7 @@ msgid ""
"options that influence the initial bitmap brush tip you start painting with:"
msgstr ""
"Totes les puntes de pinzell predefinides es mostraran en un selector. Hi ha "
"quatre opcions més que influeixen en la punta del pinzell de mapa de bits "
"quatre opcions més que influeixen en la punta de mapa de bits del pinzell "
"inicial amb la qual començareu a pintar:"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:138
......@@ -435,9 +438,9 @@ msgid ""
"fairly large! When painting with variable size (for instance governed by "
"pressure), this is the base for the calculations."
msgstr ""
"Escala la punta del pinzell. 1.0 és la mida nativa de la punta del pinzell. "
"Escala la punta del pinzell. 1,0 és la mida nativa de la punta del pinzell. "
"Això pot ser molt gran! Quan es pinta amb una mida variable (per exemple, "
"regit per la pressió), aquesta serà la base per als càlculs."
"regida per la pressió), aquesta serà la base per als càlculs."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/brush_tips.rst:140
msgid "Rotation"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-17 06:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 18:47+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgid ""
"it's locked:"
msgstr ""
"Per a bloquejar una opció, feu |mouseright| sobre la petita icona de cadenat "
"que hi ha al costat del nom del paràmetre i establi-la a :guilabel:"
"que hi ha al costat del nom del paràmetre i establiu-la a :guilabel:"
"`Bloqueja`. Ara estarà ressaltada per a mostrar que està bloquejada:"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/locked_brush_settings.rst:29
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-19 03:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-17 18:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-20 03:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 18:47+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -19,14 +19,14 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.04.1\n"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/masked_brush.rst:None
msgid ".. image:: images/brushes/Masking-brush1.jpg"
msgstr ".. image:: images/brushes/Masking-brush1.jpg"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/masked_brush.rst:0
msgid ".. image:: images/brushes/Masking-brush2.jpg"
msgstr ".. image:: images/brushes/Masking-brush2.jpg"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/masked_brush.rst:None
msgid ".. image:: images/brushes/Masking-brush1.jpg"
msgstr ".. image:: images/brushes/Masking-brush1.jpg"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/masked_brush.rst:1
msgid ""
"How to use the masked brush functionality in Krita. This functionality is "
......@@ -80,7 +80,7 @@ msgid ""
"This means when you change your brush size masking tip will be changed to "
"keep the ratio."
msgstr ""
"Igual que amb la punta de pinzell normal, podeu triar qualsevol punta de "
"Igual que amb la punta de pinzell normal, podreu triar qualsevol punta de "
"pinzell i canviar la seva mida, espaiat i gir. La mida del pinzell "
"d'emmascarament és relativa a la mida del pinzell principal. Això vol dir "
"que quan canvieu la mida del pinzell, es canviarà la punta de "
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "El traç es generarà sobre la marxa, sempre serà diferent."
# skip-rule: barb-igual
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/masked_brush.rst:57
msgid "Brush strokes looks same on any brush size"
msgstr "Les pinzellades es veuran igual en qualsevol mida de pinzell."
msgstr "Les pinzellades es veuran igual en qualsevol mida del pinzell."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/masked_brush.rst:58
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-05 03:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-17 18:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 18:52+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -128,14 +128,14 @@ msgstr ""
msgid ""
"Fuzzy -- Also very common, this gives a nice bit of randomness for texture."
msgstr ""
"Difús: També molt habitual, dóna una mica d'aleatorietat per a la textura."
"Difús: també molt habitual, dóna una mica d'aleatorietat per a la textura."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/options.rst:64
msgid ""
"Distance -- With careful editing of the Sensor curve, you can create nice "
"patterns."
msgstr ""
"Distància: amb una acurada edició de la corba del Sensor, pot crear bonics "
"Distància: amb una acurada edició de la corba del Sensor, podreu crear bonics "
"patrons."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/options.rst:65
......@@ -145,7 +145,8 @@ msgstr "Esvaeix: esvaeix lentament el gir d'un a un altre."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/options.rst:66
msgid ""
"Pressure -- An interesting one that can create an alternative looking line."
msgstr "Pressió: un interessant, pot crear una línia amb aspecte alternatiu."
msgstr ""
"Pressió: un interessant, podreu crear una línia amb aspecte alternatiu."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/options.rst:71
msgid "Scatter"
......@@ -215,7 +216,7 @@ msgid ""
"Controls the extra non-fully opaque pixels. This adds a little softness to "
"the stroke."
msgstr ""
"Controla els píxels extra no totalment opacs. Això afegeix una mica de "
"Controla els píxels extra no totalment opacs. Això afegirà una mica de "
"suavitat al traç."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/options.rst:98
......@@ -337,7 +338,7 @@ msgstr "Patró"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/options.rst:144
msgid "Uses active pattern, but alignment is different per stroke."
msgstr "Utilitza un patró actiu, però l'alineació és diferent per al traç."
msgstr "Utilitza un patró actiu, però l'alineació serà diferent per al traç."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/options.rst:146
msgid "Locked Pattern"
......@@ -449,5 +450,5 @@ msgid ""
"Allows you to change the ratio of the brush and bind it to parameters. This "
"also works for predefined brushes."
msgstr ""
"Permet canviar la proporció del pinzell i vincular-la als paràmetres. Això "
"també funciona per als pinzells predefinits."
"Permet canviar la proporció del pinzell i vincular-la amb els paràmetres. "
"Això també funciona per als pinzells predefinits."
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-17 17:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 18:53+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -179,8 +179,8 @@ msgstr "Esvaeix"
msgid ""
"How much the brush is affected over length, proportional to the brush tine."
msgstr ""
"Quant es veurà afectat el pinzell sobre la longitud, proporcional al temps "
"del pinzell."
"Quant es veurà afectat el pinzell sobre la longitud, proporcional amb el "
"temps del pinzell."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/tablet_sensors.rst:46
msgid "Perspective"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-05 03:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-17 18:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 18:54+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -85,8 +85,8 @@ msgstr "Escala"
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/texture.rst:30
msgid "How much a brush is offset, random offset sets a new per stroke."
msgstr ""
"Quant es desplaça un pinzell, el desplaçament aleatori establirà un nou per "
"traç."
"Quant es desplaça un pinzell, el desplaçament aleatori establirà un de nou "
"per traç."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_settings/texture.rst:31
msgid "Horizontal Offset & Vertical Offset"
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-08 03:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-16 21:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-20 03:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 06:28+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -185,8 +185,9 @@ msgstr ""
"i MKV: H.265. Per a utilitzar aquestes opcions..."
#: ../../reference_manual/hdr_display.rst:52
msgid "Get a version of FFMpeg that supports H.256"
msgstr "Obtingueu una versió de FFMpeg que admeti el H.256."
#| msgid "Get a version of FFMpeg that supports H.256"
msgid "Get a version of FFmpeg that supports H.256"
msgstr "Obtingueu una versió de FFmpeg que admeti el H.256."
#: ../../reference_manual/hdr_display.rst:53
msgid "Have an animation open."
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-16 22:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 17:48+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -165,7 +165,8 @@ msgid ""
"help you produce line art and high contrast illustrations."
msgstr ""
"Per a l'il·lustrador en blanc i negre o el dibuixant de còmics. Els pinzells "
"de tinta ajuden a produir il·lustracions d'art lineal i d'alt contrast."
"de tinta ajuden a produir la línia artística de les il·lustracions i amb alt "
"contrast."
#: ../../reference_manual/krita_4_preset_bundle.rst:57
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-16 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-16 22:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 17:46+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -119,7 +119,7 @@ msgid ""
"default tags to choose from, selecting a tag from this list will show the "
"corresponding brush presets in the palette."
msgstr ""
"La llista d'etiquetes per als pinzells predefinits us mostrarà tant les "
"La llista d'etiquetes per al pinzell predefinit us mostrarà tant les "
"etiquetes personalitzades com les predeterminades per a que trieu, en "
"seleccionar una etiqueta d'aquesta llista, es mostraran a la paleta els "
"pinzells predefinits corresponents."
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: reference_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-16 22:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-20 03:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-20 06:27+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -43,9 +43,18 @@ msgstr ""
"`Exporta l'animació`."
#: ../../reference_manual/render_animation.rst:21
#| msgid ""
#| "For rendering to an animated file format, Krita will first render to a "
#| "png sequence and then use FFMpeg, which is really good at encoding into "
#| "video files, to render that sequence to an animated file format. The "
#| "reason for this two-step process is that animation files can be really "
#| "complex and really big, and this is the best way to allow you to keep "
#| "control over the export process. For example, if your computer has a "
#| "hiccup, and one frame saves out weird, first saving the image sequence "
#| "allows you to only resave that one weird frame before rendering."
msgid ""
"For rendering to an animated file format, Krita will first render to a png "
"sequence and then use FFMpeg, which is really good at encoding into video "
"sequence and then use FFmpeg, which is really good at encoding into video "
"files, to render that sequence to an animated file format. The reason for "
"this two-step process is that animation files can be really complex and "
"really big, and this is the best way to allow you to keep control over the "
......@@ -186,16 +195,20 @@ msgid "Location and name of the rendered animation."
msgstr "Ubicació i nom de l'animació renderitzada."
#: ../../reference_manual/render_animation.rst:48
msgid "FFMpeg"
msgid "FFmpeg"
msgstr "FFmpeg"
#: ../../reference_manual/render_animation.rst:49
#| msgid ""
#| "The location where your have ffmpeg. If you don't have this, Krita cannot "
#| "render an animation. For proper gif support, you will need ffmpeg 2.6, as "
#| "we use its palettegen functionality."
msgid ""
"The location where your have ffmpeg. If you don't have this, Krita cannot "
"render an animation. For proper gif support, you will need ffmpeg 2.6, as we "
"The location where your have FFmpeg. If you don't have this, Krita cannot "
"render an animation. For proper gif support, you will need FFmpeg 2.6, as we "
"use its palettegen functionality."
msgstr ""
"La ubicació on teniu el «ffmpeg». Si no el teniu, el Krita no podrà "
"La ubicació on teniu el FFmpeg. Si no el teniu, el Krita no podrà "
"renderitzar una animació. Per a un suport adequat del GIF, necessitareu el "
"FFmpeg 2.6, ja que utilitzem la seva funcionalitat «palettegen»."
......@@ -229,11 +242,18 @@ msgid "Setting Up Krita for Exporting Animations"
msgstr "Configurar el Krita per a exportar les animacions"
#: ../../reference_manual/render_animation.rst:60
#| msgid ""
#| "You will need to download an extra application and link it in Krita for "
#| "it to work. The application is pretty big (50MB), so the Krita developers "
#| "didn't want to bundle it with the normal application. The software that "
#| "we will use is free and called FFMpeg. The following instructions will "
#| "explain how to get it and set it up. The setup is a one-time thing so you "
#| "won't have to do it again."
msgid ""
"You will need to download an extra application and link it in Krita for it "
"to work. The application is pretty big (50MB), so the Krita developers "
"didn't want to bundle it with the normal application. The software that we "
"will use is free and called FFMpeg. The following instructions will explain "
"will use is free and called FFmpeg. The following instructions will explain "
"how to get it and set it up. The setup is a one-time thing so you won't have "
"to do it again."
msgstr ""
......@@ -245,7 +265,8 @@ msgstr ""
"que no l'haureu de tornar a fer."
#: ../../reference_manual/render_animation.rst:63
msgid "Step 1 - Downloading FFMpeg"
#| msgid "Step 1 - Downloading FFMpeg"
msgid "Step 1 - Downloading FFmpeg"
msgstr "Pas 1: descarregar el FFmpeg"
#: ../../reference_manual/render_animation.rst:66
......@@ -255,8 +276,12 @@ msgstr "Per a Windows"
# skip-rule: t-acc_obe
#: ../../reference_manual/render_animation.rst:68
#| msgid ""
#| "Go to the `ffmpeg website <http://ffmpeg.org/download.html>`_. The URL "
#| "that had the link for me was `here... <https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/"
#| ">`_"
msgid ""
"Go to the `ffmpeg website <http://ffmpeg.org/download.html>`_. The URL that "
"Go to the `FFmpeg website <http://ffmpeg.org/download.html>`_. The URL that "
"had the link for me was `here... <https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/>`_"
msgstr ""
"Aneu al `lloc web del FFmpeg <http://ffmpeg.org/download.html>`_. L'URL que "
......@@ -287,11 +312,18 @@ msgstr "Per a OSX"
# skip-rule: t-acc_obe
#: ../../reference_manual/render_animation.rst:75
#| msgid ""
#| "Please see the section above. However, FFmpeg is obtained from `here "
#| "<https://evermeet.cx/ffmpeg/>`_ instead. Just pick the big green button "
#| "on the left under the FFmpeg heading. You will also need an archiving "
#| "utility that supports .7z, since ffmpeg provides their OSX builds in .7z "
#| "format. If you don't have one, try something like `Keka <http://www."
#| "kekaosx.com>`_."
msgid ""
"Please see the section above. However, FFmpeg is obtained from `here "