Commit 3c0a0d3f authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (.desktop file)

parent 7faa38b6
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[da]=Kdenlive
Name[de]=Kdenlive
Name[el]=Kdenlive
Name[es]=Kdenlive
Name[et]=Kdenlive
Name[fr]=Kdenlive
Name[gl]=Kdenlive
Name[hu]=Kdenlive
......@@ -31,6 +32,7 @@ GenericName[da]=Videoredigering
GenericName[de]=Video-Editor
GenericName[el]=Επεξεργαστής βίντεο
GenericName[es]=Editor de video
GenericName[et]=Videoredaktor
GenericName[fr]=Éditeur vidéo
GenericName[gl]=Editor de vídeo
GenericName[hu]=Videoszerkesztő
......@@ -54,6 +56,7 @@ Comment[da]=Ikke-lineær videoredigering til KDE
Comment[de]=Nichtlinearer Video-Editor für KDE
Comment[el]=Μη γραμμικός επεξεργαστής βίντεο για το KDE
Comment[es]=Editor no lineal de video para KDE
Comment[et]=KDE mittelineaarne videoredaktor
Comment[fr]=Éditeur vidéo non liinéaire pour KDE
Comment[gl]=Editor de vídeo non linear para KDE
Comment[hu]=Nemlineáris videoszerkesztő a KDE-hez
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Comment[da]=Kdenlive
Comment[de]=Kdenlive
Comment[el]=Kdenlive
Comment[es]=Kdenlive
Comment[et]=Kdenlive
Comment[fr]=Kdenlive
Comment[gl]=Kdenlive
Comment[hu]=Kdenlive
......@@ -33,6 +34,7 @@ Name[da]=Rendering gennemført
Name[de]=Rendern fertiggestellt
Name[el]=Η αποτύπωση ολοκληρώθηκε
Name[es]=Procesamiento finalizado
Name[et]=Renderdamine on valmis
Name[fr]=Rendu terminé
Name[gl]=Renderizado finalizado
Name[hu]=A renderelés befejeződött
......@@ -55,6 +57,7 @@ Comment[da]=Renderingen er slut
Comment[de]=Das Rendern ist beendet
Comment[el]=Η αποτύπωση τελείωσε
Comment[es]=El procesamiento ha finalizado
Comment[et]=Renderdamine on valmis
Comment[fr]=Le rendu est terminé
Comment[gl]=Rematou o renderizado
Comment[hu]=A renderelésnek vége
......@@ -80,6 +83,7 @@ Name[da]=Rendering påbegyndt
Name[de]=Rendern wurde gestartet
Name[el]=Η αποτύπωση ξεκίνησε
Name[es]=Procesamiento inciado
Name[et]=Renderdamist on alustatud
Name[fr]=Rendu démarré
Name[gl]=Iniciado o renderizado
Name[hu]=A renderelés elkezdődött
......@@ -102,6 +106,7 @@ Comment[da]=Renderingen blev startet
Comment[de]=Das Rendern wurde gestartet
Comment[el]=Η αποτύπωση ξεκίνησε
Comment[es]=El procesamiento ha sido iniciado
Comment[et]=Renderdamist on alustatud
Comment[fr]=Le rendu a démarré
Comment[gl]=Vaise iniciar o renderizado
Comment[hu]=A renderelés elkezdődött
......@@ -127,6 +132,7 @@ Name[da]=Billed indfanget
Name[de]=Bild aufgenommen
Name[el]=Σύλληψη πλαισίου
Name[es]=Fotograma capturado
Name[et]=Kaader on salvestatud
Name[fr]=Cadre capturé
Name[gl]=Fotograma capturado
Name[hu]=Képkocka rögzítve
......@@ -149,6 +155,7 @@ Comment[da]=Et billed blev indfanget til disken
Comment[de]=Ein Bild wurde aufgenommen und auf auf Festplatte gespeichert
Comment[el]=Έγινε σύλληψη πλαισίου στο δίσκο
Comment[es]=Un fotograma fue capturado al disco
Comment[et]=Kaader on kettale salvestatud
Comment[fr]=Un cadre a été capturé sur le disque
Comment[gl]=Capturouse un fotograma para o disco
Comment[hu]=Egy képkocka rögzítésre került a lemezre
......@@ -174,6 +181,7 @@ Name[da]=Klar til at indfange
Name[de]=Bereit zur Aufnahme
Name[el]=Έτοιμο για σύλληψη
Name[es]=Listo para capturar
Name[et]=Salvestamiseks valmis
Name[fr]=Prêt pour la capture
Name[gl]=Listo para a captura
Name[hu]=Kezdődhet a rögzítés
......@@ -200,6 +208,7 @@ Name[da]=Fejl
Name[de]=Fehler
Name[el]=Σφάλμα
Name[es]=Error
Name[et]=Tõrge
Name[fr]=Erreur
Name[gl]=Erro
Name[hu]=Hiba
......@@ -224,6 +233,7 @@ Comment[da]=En fejl opstod i Kdenlive
Comment[de]=In Kdenlive ist ein Fehler aufgetreten.
Comment[el]=Εμφανίστηκε σφάλμα στο Kdenlive
Comment[es]=Ha ocurrido un error en Kdenlive
Comment[et]=Kdenlive'is tekkis tõrge
Comment[fr]=Une erreur est survenue dans Kdenlive
Comment[gl]=Aconteceu un erro en Kdenlive
Comment[hu]=Hiba történt a Kdenlive-ban
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[da]=MLT-spilleliste
Name[de]=MLT-Wiedergabeliste
Name[el]=Λίστα αναπαραγωγής MLT
Name[es]=Lista de reproducción de MLT
Name[et]=MLT-esitusloend
Name[fr]=Liste de lecture MLT
Name[gl]=Lista de reprodución MLT
Name[hu]=MLT lejátszólista
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment