Commit 31b650ef authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent a530a905
Pipeline #310786 skipped
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: kmuddy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-28 16:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-18 22:41+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-19 22:29+0300\n"
"Last-Translator: Emir SARI <emir_sari@icloud.com>\n"
"Language-Team: Turkish <kde-l10n-tr@kde.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -337,7 +337,7 @@ msgstr "Ctrl+Enter, eğer ayarlardan değiştirilmediyse yeni satır ekler"
#: kmuddy/csession.cpp:88
#, kde-format
msgid "Switches between standard and multi-line input line."
msgstr "Standart ve çoklu satır giriş satırı arasında geçiş yapar."
msgstr "Standart ve çoklu satır girdi satırı arasında geçiş yapar."
#: kmuddy/csessionmanager.cpp:152 kmuddy/csessionmanager.cpp:186
#, kde-format
......@@ -1028,11 +1028,17 @@ msgid ""
"other options will NOT be taken into effect - prompt-detect trigger cannot "
"send out text, gag lines, do notification. Colorization is still possible."
msgstr ""
"Bunun etkinleştirilmesi, bu tetikleyiciyi bilgi istemi algılama "
"tetikleyicisine dönüştürür; yani, yenisatır alınmasa bile bu tetikleyicilere "
"metin iletilir, tetikleyici eşleşirse metin bir istem olarak görüntülenir ve "
"diğer birçok seçenek yürürlüğe ALINMAZ - istem algılama tetikleyicisi metin "
"gönderemez, satırları tıkamaz, bildirim yapamaz. Renklendirme hâlâ "
"olanaklıdır."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:457
#, kde-format
msgid "Play s&ound file"
msgstr ""
msgstr "&Ses dosyası çal"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:458
#, kde-format
......@@ -1040,26 +1046,28 @@ msgid ""
"This trigger will play a sound. Useful as a notification of important "
"events, or to assign sounds to some events."
msgstr ""
"Bu tetik, bir ses çalar. Önemli olayların bildirilmesi veya kimi olaylara "
"ses atayabilmek için yararlıdır."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:477
#, kde-format
msgid "Send output to a separate window"
msgstr ""
msgstr "Çıktıyı ayrı bir pencereye gönder"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:478
#, kde-format
msgid "This will send the matched text to a separate output window"
msgstr ""
msgstr "Bu, eşleşen metni ayrı bir çıktı penceresine gönderir"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:480 kmuddy/dialogs/dlgwindows.cpp:53
#, kde-format
msgid "Output Windows"
msgstr ""
msgstr "Çıktı Pencereleri"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:491
#, kde-format
msgid "&Gag output in main window"
msgstr ""
msgstr "Ana penceredeki çıktıyı &sustur"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:492
#, kde-format
......@@ -1067,6 +1075,8 @@ msgid ""
"This will cause output sent to a separate window not to be displayed in main "
"KMuddy session window"
msgstr ""
"Bu, ayrı bir pencereye gönderilen çıktının ana KMuddy oturum penceresinde "
"görüntülenmemesine neden olur"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:495
#, kde-format
......@@ -1076,37 +1086,37 @@ msgstr "&Pencere adı"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:499
#, kde-format
msgid "&Create window"
msgstr ""
msgstr "Pencere &oluştur"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:524 libs/caliaseditor.cpp:242
#, kde-format
msgid "&Basic"
msgstr "Te&mel"
msgstr "&Temel"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:529
#, kde-format
msgid "Special trigger"
msgstr ""
msgstr "Özel tetik"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:530
#, kde-format
msgid "Output windows"
msgstr ""
msgstr "Çıktı pencereleri"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:594
#, kde-format
msgid "This text did not match your trigger."
msgstr ""
msgstr "Bu metin, tetiğinizle eşleşmedi."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:599
#, kde-format
msgid "This text matches your trigger."
msgstr ""
msgstr "Bu metin, tetiğinizle eşleşiyor."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:627
#, kde-format
msgid "Maximum number of colorizations reached."
msgstr ""
msgstr "Erişilen en çok renklendirme sayısı."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:710 plugins/mapper/cmapviewstatusbar.cpp:61
#, kde-format
......@@ -1116,12 +1126,12 @@ msgstr "Bilinmeyen"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:732
#, kde-format
msgid "Choose sound file"
msgstr ""
msgstr "Ses dosyası seç"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:751
#, kde-format
msgid "Window name is empty!"
msgstr ""
msgstr "Pencere adı boş!"
#: kmuddy/dialogs/cdirlist.cpp:36
#, kde-format
......@@ -1148,12 +1158,12 @@ msgstr "Aşağı &Taşı"
#: kmuddy/dialogs/cdirlist.cpp:73
#, kde-format
msgid "Choose sound directory"
msgstr ""
msgstr "Ses dizini seç"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:78
#, kde-format
msgid "Application settings"
msgstr ""
msgstr "Uygulama ayarları"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:85
#, kde-format
......@@ -1163,7 +1173,7 @@ msgstr "Pencere"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:88
#, kde-format
msgid "Output area"
msgstr ""
msgstr "Çıktı alanı"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:91
#, kde-format
......@@ -1173,7 +1183,7 @@ msgstr "Yazıtipi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:94
#, kde-format
msgid "Input line"
msgstr ""
msgstr "Girdi satırı"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:97
#, kde-format
......@@ -1198,7 +1208,7 @@ msgstr "Kısayollar"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:112
#, kde-format
msgid "S&how the tab bar even if not needed"
msgstr ""
msgstr "Gerekmese bile sekme çubuğunu &göster"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:113
#, kde-format
......@@ -1206,16 +1216,18 @@ msgid ""
"If this is checked, the tab bar will always be shown. Otherwise, it will be "
"hidden if it contains only one tab."
msgstr ""
"Bu işaretliyse sekme çubuğu her zaman gösterilir. Aksi takdirde, yalnızca "
"bir sekme varsa gizlenecektir."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:116
#, kde-format
msgid "Show au&xiliary input line"
msgstr ""
msgstr "&Ek girdi satırını göster"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:117
#, kde-format
msgid "You will have two input lines instead of one."
msgstr ""
msgstr "Bir yerine iki girdi satırınız olacak."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:119
#, kde-format
......@@ -1432,23 +1444,26 @@ msgstr ""
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:283
#, kde-format
msgid "&Input line"
msgstr ""
msgstr "&Girdi satırı"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:289
#, kde-format
msgid "Here you can select a font that will be used for the input line."
msgstr ""
"Buradan, girdi satırı için kullanılabilecek bir yazıtipi seçebilirsiniz."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:293
#, kde-format
msgid "&Multi-line input"
msgstr ""
msgstr "&Çok satırlı girdi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:299
#, kde-format
msgid ""
"Here you can select a font that will be used for the multi-line input window."
msgstr ""
"Buradan, çok satırlı girdi penceresi için kullanılabilecek bir yazıtipi "
"seçebilirsiniz."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:318
#, kde-format
......@@ -1461,6 +1476,9 @@ msgid ""
"If you enable this option, commands will remain in the input line after you "
"send them (by pressing ENTER); otherwise it will be cleared."
msgstr ""
"Bu seçeneği etkinleştirirseniz komutlar, onları gönderdikten sonra da (ENTER "
"düğmesine basarak) girdi satırında kalacaklardır; aksi takdirde "
"temizlenirler."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:322
#, kde-format
......@@ -1553,7 +1571,7 @@ msgstr ""
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:361
#, kde-format
msgid "Background color of the input line"
msgstr ""
msgstr "Girdi satırının arka plan rengi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:363
#, kde-format
......@@ -1563,7 +1581,7 @@ msgstr "&Metin rengi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:366
#, kde-format
msgid "Color of text that you type in the input line."
msgstr ""
msgstr "Girdi satırına girdiğiniz metnin rengi."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:382
#, kde-format
......@@ -1577,6 +1595,9 @@ msgid ""
"line, and ENTER will send commands to the server. If turned on, then the "
"behaviour of these keys gets swapped."
msgstr ""
"Kapatıldığında, CTRL+ENTER çok satırlı girdi satırında başka bir satır daha "
"ekler ve ENTER düğmesi komutları sunucuya gönderir. Açılırsa bu düğmelerin "
"davranışı değiş-tokuş yapılır."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:401
#, kde-format
......@@ -2069,7 +2090,7 @@ msgstr "S&üz:"
#: kmuddy/dialogs/dlgmultiline.cpp:32
#, kde-format
msgid "Multi-line input"
msgstr ""
msgstr "Çok satırlı girdi"
#: kmuddy/dialogs/dlgmultiline.cpp:44
#, kde-format
......@@ -2735,7 +2756,7 @@ msgstr ""
#: kmuddy/kmuddy.cpp:291
#, kde-format
msgid "&Input"
msgstr "&Giriş"
msgstr "&Girdi"
#: kmuddy/kmuddy.cpp:298
#, kde-format
......@@ -5049,6 +5070,9 @@ msgid ""
"parameters when executing the command from the input line, if you enable the "
"Allow parameters checkbox."
msgstr ""
"Parametreleri içerecek biçimde yürütülecek komut. Parametrelere izin ver "
"onay kutusunu etkinleştirirseniz komutu girdi satırından yürütürken daha çok "
"parametre belirtebileceğinizi not edin."
#: plugins/scripting/cscripteditor.cpp:82
#, kde-format
......@@ -5068,6 +5092,8 @@ msgid ""
"If script input is enabled, this enables sending of all sent commands to the "
"script."
msgstr ""
"Betik girdisi etkinleştirilmişse bu, tüm gönderilmiş komutların betiğe "
"gönderilmesini etkinleştirir."
#: plugins/scripting/cscripteditor.cpp:94
#, kde-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment