Commit da66d4f0 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent 31b650ef
Pipeline #312453 skipped
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: kmuddy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-28 16:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-19 22:29+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-21 05:44+0300\n"
"Last-Translator: Emir SARI <emir_sari@icloud.com>\n"
"Language-Team: Turkish <kde-l10n-tr@kde.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -63,15 +63,14 @@ msgstr "Düğme araç çubuğunda gösterilecek simge."
#: kmuddy/cbuttoneditor.cpp:91
#, kde-format
msgid "&Un-press command"
msgstr "Komutu &Geri Basımı"
msgstr "&Basmayı Bırak Komutu"
#: kmuddy/cbuttoneditor.cpp:94
#, kde-format
msgid ""
"Command that will be executed if you click on the push-down button while "
"it's pushed down."
msgstr ""
"Aşağı itilen düğme aşağı itilmişken düğmeye tıklarsanız yürütülecek komut."
msgstr "Aşağı itilen düğme basılıyken tıklarsanız yürütülecek komut."
#: kmuddy/cbuttoneditor.cpp:123 kmuddy/cshortcuteditor.cpp:114
#: kmuddy/ctimereditor.cpp:133
......@@ -1232,7 +1231,7 @@ msgstr "Bir yerine iki girdi satırınız olacak."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:119
#, kde-format
msgid "&Always notify"
msgstr ""
msgstr "&Her zaman bildir"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:120
#, kde-format
......@@ -1242,11 +1241,15 @@ msgid ""
"trigger is activated. Note that this option only takes effect if global or "
"local notification is enabled."
msgstr ""
"Bu seçiliyse ne zaman sunucudan bir metin gelirse çıktı bildirimi "
"kullanılacaktır. Aksi takdirde, yalnızca bir bildirim tetiği "
"etkinleştirildiğinde kullanılır. Bu seçeneğin yalnızca global veya yerel "
"bildirimlerin etkinleştirilmiş olması durumunda çalışacağını unutmayın."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:125
#, kde-format
msgid "&Global notification"
msgstr ""
msgstr "&Global bildirim"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:126
#, kde-format
......@@ -1255,11 +1258,13 @@ msgid ""
"window caption and the taskbar will try to attract your attention (some "
"characters will blink there)."
msgstr ""
"Sunucudan bir metin gelirse ve KMuddy etkin değilse pencere başlığı ve görev "
"çubuğu dikkatinizi çekmeye çalışacaktır (bazı karakterler yanıp söner)."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:130
#, kde-format
msgid "&Local notification"
msgstr ""
msgstr "&Yerel bildirim"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:131
#, kde-format
......@@ -1268,11 +1273,13 @@ msgid ""
"active, its tab will try to attract your attention (some characters will "
"blink there)."
msgstr ""
"Sunucudan bir metin gelirse ve bu oturum şu anda etkin değilse sekmesi "
"dikkatinizi çekmeye çalışacaktır (bazı karakterler yanıp söner)."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:136
#, kde-format
msgid "Display system tray icon"
msgstr ""
msgstr "Sistem tepsisi simgesini göster"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:137
#, kde-format
......@@ -1283,11 +1290,16 @@ msgid ""
"it. Your connection will remain active even if the window is hidden and you "
"will still receive notification messages. "
msgstr ""
"Bu seçenek, sistem tepsisi simgesinin varlığını açıp kapatır. Simge, görev "
"çubuğunda yer kaplamadan uygulamanın penceresini gizlemek için "
"kullanılabilir. Simgeye tıklayarak pencereyi gizleyebilir ve yeniden "
"tıklayarak yeniden gösterebilirsiniz. Pencere kapalıyken bile bağlantınız "
"açık kalır ve bildirim iletilerini alırsınız."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:145
#, kde-format
msgid "Use passive popups"
msgstr ""
msgstr "Pasif açılır pencereler kullan"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:146
#, kde-format
......@@ -1296,11 +1308,14 @@ msgid ""
"the system tray icon when you are in another window and alert you to the "
"presence of activity in one of your connections. "
msgstr ""
"Bu seçenek, pasif açılır pencerelerin kullanımını açıp kapatır. Pasif açılır "
"pencereler, siz başka bir penceredeyken sistem tepsisi simgesinin yanında "
"belirirler ve bağlantılarınızdaki etkinlikten sizi haberdar ederler."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:152
#, kde-format
msgid "Auto-connect on startup"
msgstr ""
msgstr "Başlangıçta kendiliğinden bağlan"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:153
#, kde-format
......@@ -1309,56 +1324,61 @@ msgid ""
"initiated immediately after starting KMuddy. Handy when you connect using "
"one profile most of the time."
msgstr ""
"Bu seçenek ayarlıyken seçili bağlantılar KMuddy başlatıldıktan hemen sonra "
"kendiliğinden bağlanırlar. Yalnızca bir profille bağlanıyorsanız kullanışlı "
"olabilir."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:156
#, kde-format
msgid "Auto-connect to:"
msgstr ""
msgstr "Şunlara kendiliğinden bağlan:"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:194
#, kde-format
msgid "Default &background color"
msgstr ""
msgstr "Öntanımlı &arka plan rengi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:197
#, kde-format
msgid "This color will be used as a standard background color."
msgstr ""
msgstr "Bu renk, standart arka plan rengi olarak kullanılır."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:199
#, kde-format
msgid "Default &text color"
msgstr ""
msgstr "Öntanımlı &metin rengi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:202
#, kde-format
msgid "This color will be used to display standard text with no defined color."
msgstr ""
"Bu renk, başka bir renk tanımlı değilken standart metin rengi olarak "
"kullanılır."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:204
#, kde-format
msgid "Command &echo color"
msgstr ""
msgstr "Komut &yankı rengi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:207
#, kde-format
msgid "This color will be used to display commands that you have entered."
msgstr ""
msgstr "Bu renk, girdiğiniz komutları görüntülemek için kullanılır."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:209
#, kde-format
msgid "&System message color"
msgstr ""
msgstr "&Sistem iletisi rengi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:212
#, kde-format
msgid "This color will be used for various system messages."
msgstr ""
msgstr "Bu renk, çeşitli sistem iletileri için kullanılır."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:237
#, kde-format
msgid "&Indentation"
msgstr ""
msgstr "&Girintileme"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:237
#, kde-format
......@@ -1372,11 +1392,13 @@ msgid ""
"Indentation says how many spaces will be put to the beginning of the "
"continued line."
msgstr ""
"Bir satır pek uzunsa satırın bir kısmı sonraki satıra taşınır. Girintileme, "
"sürdürülen satırın başına kaç tane boşluk koyulacağını belirtir."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:242
#, kde-format
msgid "&History buffer size"
msgstr ""
msgstr "&Geçmiş arabellek boyutu"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:242
#, kde-format
......@@ -1391,12 +1413,12 @@ msgstr ""
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:245
#, kde-format
msgid "lines"
msgstr ""
msgstr "satır"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:248
#, kde-format
msgid "Enable co&mmand echo"
msgstr ""
msgstr "Ko&mut yankısını etkinleştir"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:249
#, kde-format
......@@ -1404,42 +1426,44 @@ msgid ""
"Enables displaying of commands in the console.<p><b>Please note:</b> This "
"will also disable command echo in session transcript."
msgstr ""
"Komutların konsolda görüntülenmesini etkinleştirir.<p><b>Dikkat:</b> Bu, "
"ayrıca oturum yazı dökümünde komut yankısını devre dışı bırakır."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:252
#, kde-format
msgid "Enable s&ystem messages"
msgstr ""
msgstr "S&istem iletilerini etkinleştir"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:253
#, kde-format
msgid "Enables displaying of system messages in the console."
msgstr ""
msgstr "Konsolda sistem iletilerinin görüntülenmesini etkinleştirir."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:256
#, kde-format
msgid "Enable b&linking"
msgstr ""
msgstr "Yanıp sönmeyi etkin&leştir"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:257
#, kde-format
msgid "Enables support for blinking. Currently not supported."
msgstr ""
msgstr "Yanıp sönme desteğini etkinleştirir. Şu anda desteklenmemektedir."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:273
#, kde-format
msgid "&Server output"
msgstr ""
msgstr "&Sunucu çıktısı"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:276 kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:286
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:296
#, kde-format
msgid "Choose..."
msgstr "Seçin..."
msgstr "Seç..."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:279
#, kde-format
msgid "Here you can select a font that will be used for main display."
msgstr ""
msgstr "Buradan ana ekran için kullanılacak bir yazıtipi seçebilirsiniz."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:283
#, kde-format
......@@ -1468,7 +1492,7 @@ msgstr ""
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:318
#, kde-format
msgid "&Keep sent text"
msgstr ""
msgstr "&Gönderilen metni tut"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:319
#, kde-format
......@@ -1483,7 +1507,7 @@ msgstr ""
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:322
#, kde-format
msgid "&Select kept text after it's sent"
msgstr ""
msgstr "Gönderildikten sonra tutulan metni &seç"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:323
#, kde-format
......@@ -1492,11 +1516,14 @@ msgid ""
"to immediately type another command without deleting the old one and still "
"be able to reuse previous command easily."
msgstr ""
"Bu seçeneği etkinleştirirseniz girilen komut seçilecektir. Bu, eskisini "
"silmeden hemen başka bir komut yazmanıza ve önceki komutu kolayca yeniden "
"kullanabilmenize olanak tanır."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:328
#, kde-format
msgid "&Cursor keys browse history"
msgstr ""
msgstr "&İmleç düğmeleri geçmişte dolanır"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:329
#, kde-format
......@@ -1504,6 +1531,8 @@ msgid ""
"If you enable this option, you will be able to choose previously entered "
"commands with Up and Down keys."
msgstr ""
"Bu seçeneği etkinleştirirseniz Yukarı ve Aşağı düğmeleriyle girdiğiniz "
"komutlar arasında dolanabilirsiniz."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:331
#, kde-format
......@@ -1516,11 +1545,14 @@ msgid ""
"Enables telnet-style pasting, i.e. if multi-line text is pasted, all lines "
"but the last are sent as commands immediately."
msgstr ""
"Telnet tarzı yapıştırmayı etkinleştirir; örn. çok satırlı bir metin "
"yapıştırıldığında son satır dışındaki tüm satırlar komut olarak anında "
"gönderilirler."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:335
#, kde-format
msgid "T&rim spaces"
msgstr ""
msgstr "Boşlukları kır&p"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:336
#, kde-format
......@@ -1530,11 +1562,15 @@ msgid ""
"one line, or you will encounter problems with special sequences not being "
"detected properly."
msgstr ""
"Komutlardan boşlukların kırpılmasını etkinleştirir. Bu seçenek devre dışı "
"bırakıldığında bir satırda birden çok komut yazarken boşluklar içermekten "
"kaçınmalısınız; yoksa özel sıralamaların düzgünce algılanamamasına neden "
"olabilirsiniz."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:341
#, kde-format
msgid "Enable &auto-completion"
msgstr ""
msgstr "Otomatik t&amamlamayı etkinleştir"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:342
#, kde-format
......@@ -1542,31 +1578,33 @@ msgid ""
"Auto-completion is a feature that offers you possible completions for "
"commands, as you type them. It can also finish the command for you."
msgstr ""
"Otomatik tamamlama, komutları siz yazdıkça olası komutlar öneren bir "
"özelliktir. Komutları sizin yerinize de bitirebilir."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:350
#, kde-format
msgid "T&ype of auto-completion"
msgstr ""
msgstr "Otomatik tamamlama &türü"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:352
#, kde-format
msgid "Auto-fill"
msgstr ""
msgstr "Otomatik doldur"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:353
#, kde-format
msgid "Shortest-match auto-fill"
msgstr ""
msgstr "En kısa eşleşmeyi otomatik doldur"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:354
#, kde-format
msgid "Popup list-box"
msgstr ""
msgstr "Açılır liste kutusu"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:358
#, kde-format
msgid "&Background color"
msgstr ""
msgstr "&Arka plan rengi"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:361
#, kde-format
......@@ -1586,7 +1624,7 @@ msgstr "Girdi satırına girdiğiniz metnin rengi."
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:382
#, kde-format
msgid "S&wap ENTER and CTRL+ENTER for multi-line"
msgstr ""
msgstr "Çoklu satırlar için ENTER ve CTRL+ENTER'ı değiş tokuş et"
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:383
#, kde-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment