Commit 1f213503 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent ea99eb17
......@@ -9,6 +9,7 @@
<name xml:lang="de">KolourPaint</name>
<name xml:lang="en-GB">KolourPaint</name>
<name xml:lang="es">KolourPaint</name>
<name xml:lang="et">KolourPaint</name>
<name xml:lang="fi">KolourPaint</name>
<name xml:lang="fr">KolourPaint</name>
<name xml:lang="hu">KolourPaint</name>
......@@ -31,6 +32,7 @@
<summary xml:lang="de">Mal- und Zeichenprogramm</summary>
<summary xml:lang="en-GB">Paint Program</summary>
<summary xml:lang="es">Programa de dibujo</summary>
<summary xml:lang="et">Joonistamisrakendus</summary>
<summary xml:lang="fi">Piirto-ohjelma</summary>
<summary xml:lang="fr">Logiciel de dessin</summary>
<summary xml:lang="hu">Rajzolóprogram</summary>
......@@ -55,6 +57,7 @@
<p xml:lang="ca">El KolourPaint és un programa senzill de pintura per crear ràpidament imatges ràster. És útil com a eina de retoc i tasques senzilles d'edició d'imatges.</p>
<p xml:lang="en-GB">KolourPaint is a simple painting program to quickly create raster images. It is useful as a touch-up tool and simple image editing tasks.</p>
<p xml:lang="es">KolourPaint es un sencillo programa de dibujo que permite crear imágenes de mapas de bits de una forma rápida. Resulta útil como herramienta de retoque y para tareas de edición sencillas.</p>
<p xml:lang="et">KolourPaint on lihtne joonistamisrakendus rasterpiltide kiireks loomiseks. Sellega on hõlpus luua visandeid ja täita lihtsamaid piltide töötlemise ülesandeid.</p>
<p xml:lang="fi">KolourPaint on yksinkertainen piirto-ohjelma, jolla voi luoda nopeasti bittikartakuvia. Sitä voi käyttää myös kuvien parantamiseen ja yksinkertaiseen kuvankäsittelyyn.</p>
<p xml:lang="fr">KolourPaint est logiciel de dessin simple qui permet de créer rapidement des images. Il est pratique pour retoucher ou modifier simplement des images.</p>
<p xml:lang="hu">A KolourPaint egy egyszerű rajzolóprogram raszteres képek gyors létrehozásához. Hasznos retusálóeszközként és egyszerű képszerkesztő feladatokhoz.</p>
......@@ -75,6 +78,7 @@
<p xml:lang="de">Leistungsmerkmale:</p>
<p xml:lang="en-GB">Features:</p>
<p xml:lang="es">Funcionalidades:</p>
<p xml:lang="et">Omadused:</p>
<p xml:lang="fi">Ominaisuudet:</p>
<p xml:lang="fr">Fonctionnalités :</p>
<p xml:lang="hu">Szolgáltatások:</p>
......@@ -95,6 +99,7 @@
<li xml:lang="ca">Permet dibuixar diverses formes: línies, rectangles, rectangles arrodonits, ovals i polígons</li>
<li xml:lang="en-GB">Support for drawing various shapes - lines, rectangles, rounded rectangles, ovals and polygons</li>
<li xml:lang="es">Permite dibujar distintas formas (líneas, rectángulos, rectángulos de esquinas redondeadas, óvalos y polígonos)</li>
<li xml:lang="et">Mitmesuguste kujundite joonistamise toetus: jooned, ristkülikud, ümarnurksed ristkülikud, ovaalid, hulknurgad</li>
<li xml:lang="fi">Piirtämistuki useille muodoille – viivoille, suorakaiteille, pyöristetyille suorakaiteille, ellipseille ja monikulmioille</li>
<li xml:lang="fr">Dessin de formes variées : lignes, rectangles, rectangles à bords arrondis, ovales, polygones</li>
<li xml:lang="hu">Különféle alakzatok rajzolásának támogatása - vonalak, téglalapok, lekerekített téglalapok, oválisok és sokszögek</li>
......@@ -114,6 +119,7 @@
<li xml:lang="de">Kurven, Linien und Text</li>
<li xml:lang="en-GB">Curves, lines and text</li>
<li xml:lang="es">Curvas, líneas y texto</li>
<li xml:lang="et">Kõverad, sirged ja tekst</li>
<li xml:lang="fi">Käyrät, viivat ja teksti</li>
<li xml:lang="fr">Courbes, lignes et textes</li>
<li xml:lang="hu">Görbék, vonalak és szöveg</li>
......@@ -134,6 +140,7 @@
<li xml:lang="de">Farbwähler</li>
<li xml:lang="en-GB">Colour picker</li>
<li xml:lang="es">Selección de color</li>
<li xml:lang="et">Värvivalija</li>
<li xml:lang="fi">Värivalitsin</li>
<li xml:lang="fr">Sélecteur de couleur</li>
<li xml:lang="hu">Színválasztó</li>
......@@ -154,6 +161,7 @@
<li xml:lang="de">Auswahl</li>
<li xml:lang="en-GB">Selections</li>
<li xml:lang="es">Selecciones</li>
<li xml:lang="et">Valikud</li>
<li xml:lang="fi">Valintatyökalu</li>
<li xml:lang="fr">Sélections</li>
<li xml:lang="hu">Kijelölések</li>
......@@ -173,6 +181,7 @@
<li xml:lang="ca">Gir, monocrom i altres efectes avançats.</li>
<li xml:lang="en-GB">Rotation, monochrome and other advanced effects.</li>
<li xml:lang="es">Rotación, conversión a monocromo y otros efectos avanzados.</li>
<li xml:lang="et">Pööramine, ühevärvilisus ja veel mõned efektid</li>
<li xml:lang="fi">Kierto, pelkistäminen yksiväriseksi sekä muita tehosteita.</li>
<li xml:lang="fr">Rotation, monochrome et autres effets avancés.</li>
<li xml:lang="hu">Forgatás, fekete-fehér és egyéb speciális hatások.</li>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment