Commit ab45cdb6 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 2ebf0113
......@@ -1523,8 +1523,8 @@ msgstr ""
"orgullosos! Això vol dir que les traduccions del Krita són realitzades pels "
"`equips de localització del KDE <https://l10n.kde.org/>`_. Si voleu ajudar, "
"uniu-vos a l'equip per al vostre idioma! Hi ha una altra manera en la qual "
"podreu ajudar a fer que el Krita es vegi bé en qualsevol idioma, i aquesta és "
"unir-vos a l'equip de desenvolupament i solucionar els problemes dins del "
"podreu ajudar a fer que el Krita es vegi bé en qualsevol idioma, i aquesta "
"és unir-vos a l'equip de desenvolupament i solucionar els problemes dins del "
"codi que fan que el Krita sigui més difícil de traduir."
#: ../../KritaFAQ.rst:480
......
......@@ -461,8 +461,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"El desavantatge és que en aquest moment no hi ha forma de saber si emprant "
"aquest mètode heu entregat errors amb el marcatge. Verifiqueu els vostres "
"canvis amb l'`Editor de Sphinx en línia <https://livesphinx.herokuapp.com/>`_ "
"(simplement copieu i enganxeu tot el fitxer que esteu editant)."
"canvis amb l'`Editor de Sphinx en línia <https://livesphinx.herokuapp.com/"
">`_ (simplement copieu i enganxeu tot el fitxer que esteu editant)."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_readme.rst:133
msgid ""
......@@ -636,8 +636,8 @@ msgid ""
"check for errors. (You need to do this step only once)."
msgstr ""
"Cloneu localment el repositori amb :guilabel:`git clone`. La pàgina del "
"repositori té els URL des dels quals podreu fer-ho, i després feu «push» a la "
"vostra bifurcació. L'avantatge d'això és que podreu utilitzar totes les "
"repositori té els URL des dels quals podreu fer-ho, i després feu «push» a "
"la vostra bifurcació. L'avantatge d'això és que podreu utilitzar totes les "
"eines a l'ordinador per editar aquests fitxers de text, així com també "
"construir el manual localment per a verificar si hi ha cap error. (Només "
"haureu de fer aquest pas una vegada)."
......
......@@ -202,10 +202,11 @@ msgid ""
"that you have 65536 values per channel."
msgstr ""
"Un pas endavant dels 8 bits, els 16 bits per canal permeten colors que la "
"pantalla no pot mostrar. A causa d'això, és més probable que tingui degradats "
"més suaus. De vegades conegut com a «color intens» (Deep Color). Aquest tipus "
"de profunditat de color no té valors negatius possibles, de manera que té una "
"precisió de 16 bits, el qual vol dir que té 65.536 valors per canal."
"pantalla no pot mostrar. A causa d'això, és més probable que tingui "
"degradats més suaus. De vegades conegut com a «color intens» (Deep Color). "
"Aquest tipus de profunditat de color no té valors negatius possibles, de "
"manera que té una precisió de 16 bits, el qual vol dir que té 65.536 valors "
"per canal."
#: ../../general_concepts/colors/bit_depth.rst:60
msgid "16bit float"
......
......@@ -493,11 +493,11 @@ msgid ""
"space."
msgstr ""
"Per tant, sense un monitor amb perfil, en realitat no sabreu com són els "
"colors reals amb els quals esteu treballant, ja que l'ordinador no coneix les "
"propietats rellevants de la pantalla. De manera que si creeu un perfil per "
"al monitor, indiqueu-li al Krita des dels ajustaments i seleccioneu l'espai "
"sRGB per a dibuixar, i ara veureu per primera vegada els colors reals de "
"l'espai sRGB."
"colors reals amb els quals esteu treballant, ja que l'ordinador no coneix "
"les propietats rellevants de la pantalla. De manera que si creeu un perfil "
"per al monitor, indiqueu-li al Krita des dels ajustaments i seleccioneu "
"l'espai sRGB per a dibuixar, i ara veureu per primera vegada els colors "
"reals de l'espai sRGB."
#: ../../general_concepts/colors/color_managed_workflow.rst:127
msgid "So what does this mean?"
......@@ -562,11 +562,11 @@ msgstr ""
"i tot si les nostres imatges resulten ser una mica més vermelles del que es "
"pretén, és menys probable que s'arruïni tota la imatge. Si mirem enrere, a "
"l'exemple anterior de l'escola bressol, encara entenem com hauria de ser la "
"imatge, encara que hi hagi diferents colors a cada imatge. A més, com que els "
"colors de les il·lustracions es trien deliberadament, podem corregir-los amb "
"més facilitat en una data posterior. Tanmateix, és evident que serà un gran "
"problema fer-ho, i podríem haver tingut molta més flexibilitat si haguéssim "
"tingut en compte les condicions de la visualització."
"imatge, encara que hi hagi diferents colors a cada imatge. A més, com que "
"els colors de les il·lustracions es trien deliberadament, podem corregir-los "
"amb més facilitat en una data posterior. Tanmateix, és evident que serà un "
"gran problema fer-ho, i podríem haver tingut molta més flexibilitat si "
"haguéssim tingut en compte les condicions de la visualització."
#: ../../general_concepts/colors/color_managed_workflow.rst:139
msgid ""
......
......@@ -158,12 +158,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Les tècniques de mescla sobre el llenç són aquelles en què es combinen "
"múltiples colors directament en el llenç mentre l'artista pinta. Això pren "
"algunes formes, incloent-hi **capes de color semitransparent** sobre un altre "
"color, utilitzant la **textura** per a canviar la forma en què es percep un "
"color, o fins i tot en la interacció entre dues àrees de pintura humida en "
"el suport tradicional. En poques paraules: la mescla sobre el llenç succeeix "
"directament sobre el llenç i és una gran eina per a l'exploració artística i "
"els «accidents feliços»."
"algunes formes, incloent-hi **capes de color semitransparent** sobre un "
"altre color, utilitzant la **textura** per a canviar la forma en què es "
"percep un color, o fins i tot en la interacció entre dues àrees de pintura "
"humida en el suport tradicional. En poques paraules: la mescla sobre el "
"llenç succeeix directament sobre el llenç i és una gran eina per a "
"l'exploració artística i els «accidents feliços»."
#: ../../general_concepts/colors/color_mixing.rst:29
msgid "Glazing"
......@@ -384,8 +384,9 @@ msgstr ""
"senzilla i humil, també és una de les eines més importants i d'ús habitual "
"en la caixa d'eines de l'artista digital -potser només està en un segon lloc "
"al costat del pinzell-. De fet, l'eina selector de color es troba al cor de "
"la mescla de colors, i s'utilitza sovint en combinació amb tècniques sobre el "
"llenç com la veladura i la grisalla per a produir barreges suaus del color."
"la mescla de colors, i s'utilitza sovint en combinació amb tècniques sobre "
"el llenç com la veladura i la grisalla per a produir barreges suaus del "
"color."
#: ../../general_concepts/colors/color_mixing.rst:111
msgid ""
......
......@@ -117,10 +117,10 @@ msgid ""
"was converted in Krita from the base file."
msgstr ""
"A l'esquerra tenim un fitxer JPEG amb la gestió del color carregada de "
"defectes amb un perfil ACES sRGBtrc v2 adjuntat (o no, sinó, podreu veure "
"la diferència exacta entre els colors amb més claredat). Aquest hauria de "
"donar una aproximació dels colors reals. A la dreta, tenim un PNG en sRGB "
"que s'ha convertit en el Krita des del fitxer base."
"defectes amb un perfil ACES sRGBtrc v2 adjuntat (o no, sinó, podreu veure la "
"diferència exacta entre els colors amb més claredat). Aquest hauria de donar "
"una aproximació dels colors reals. A la dreta, tenim un PNG en sRGB que s'ha "
"convertit en el Krita des del fitxer base."
#: ../../general_concepts/colors/color_space_size.rst:43
msgid ""
......
......@@ -116,8 +116,8 @@ msgstr ""
"Krita és l'assignació de l'espai de color correcte a la TRC codificada. A "
"dalt, el centre Pepper és el correcte, on la TRC codificada i assignada són "
"la mateixa. A l'esquerra tenim un Pepper codificat en sRGB, però assignat a "
"un perfil lineal, i a la dreta tenim un Pepper codificat amb una TRC lineal i "
"assignada a una TRC en sRGB. Imatge de `Pepper & Carrot <https://www."
"un perfil lineal, i a la dreta tenim un Pepper codificat amb una TRC lineal "
"i assignada a una TRC en sRGB. Imatge de `Pepper & Carrot <https://www."
"peppercarrot.com/>`_."
#: ../../general_concepts/colors/linear_and_gamma.rst:30
......@@ -384,9 +384,9 @@ msgid ""
"own."
msgstr ""
"Encara que no pinteu gaire, però, per exemple, creeu textures per a un "
"videojoc o renderitzat, el fet d'utilitzar un espai lineal és molt beneficiós "
"i accelerarà una mica el renderitzador, ja que no haurà de convertir les "
"imatges."
"videojoc o renderitzat, el fet d'utilitzar un espai lineal és molt "
"beneficiós i accelerarà una mica el renderitzador, ja que no haurà de "
"convertir les imatges."
#: ../../general_concepts/colors/linear_and_gamma.rst:121
msgid ""
......
......@@ -260,11 +260,11 @@ msgid ""
"in, physics, not material) model of color where multiplying colors with one "
"another is one of the main ways to calculate the effect of light."
msgstr ""
"Els Modes de barreja com Multiplica o Addició són de sobte màgia negra. "
"Això es deu al fet que el lineal de l'escena és el més proper que pot "
"acostar-se al model de color físic (com en, física, no material), on "
"multiplicar els colors entre si és una de les principals formes de calcular "
"l'efecte de la llum."
"Els Modes de barreja com Multiplica o Addició són de sobte màgia negra. Això "
"es deu al fet que el lineal de l'escena és el més proper que pot acostar-se "
"al model de color físic (com en, física, no material), on multiplicar els "
"colors entre si és una de les principals formes de calcular l'efecte de la "
"llum."
#: ../../general_concepts/colors/scene_linear_painting.rst:55
msgid ""
......
......@@ -136,9 +136,9 @@ msgstr ""
"La il·luminació és l'altre component de la condició de la visualització que "
"pot tenir efectes dramàtics. La il·luminació en particular afectarà a la "
"forma en què es veuran tots els colors. Per exemple, si pinteu una imatge de "
"gira-sols i roselles, imprimiu-la i feu brillar una llum groga brillant sobre "
"seu, els gira-sols es tornaran indistingibles del fons blanc i les roselles "
"es veuran de color taronja. Això s'anomena `metamerisme <https://ca."
"gira-sols i roselles, imprimiu-la i feu brillar una llum groga brillant "
"sobre seu, els gira-sols es tornaran indistingibles del fons blanc i les "
"roselles es veuran de color taronja. Això s'anomena `metamerisme <https://ca."
"wikipedia.org/wiki/Metamerisme>`_ i, en general, és una cosa que cal evitar "
"en la vostra canalització de la gestió del color."
......
......@@ -58,5 +58,5 @@ msgid ""
"It is a format that you can expect to get very heavy, and isn't meant for "
"sharing on the internet."
msgstr ""
"És un format del qual podeu esperar que sigui molt pesat i que no sigui per a "
"compartir per Internet."
"És un format del qual podeu esperar que sigui molt pesat i que no sigui per "
"a compartir per Internet."
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: general_concepts\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-19 03:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-19 13:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 08:54+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.07.70\n"
"X-Generator: Lokalize 19.11.70\n"
#: ../../general_concepts/file_formats/lossy_lossless.rst:1
msgid "The difference between lossy and lossless compression."
......@@ -46,8 +46,8 @@ msgid ""
"smaller (like for showing images on the internet)."
msgstr ""
"Quan comprimim un fitxer, ho fem perquè volem fer-lo més petit de manera "
"temporal (com per a enviar-lo per correu electrònic), o volem fer-lo més "
"petit de manera permanent (com per a mostrar les imatges a Internet)."
"temporal (per a enviar-lo per correu electrònic), o volem fer-lo més petit de "
"manera permanent (per a mostrar les imatges a Internet)."
# skip-rule: t-com_pu
#: ../../general_concepts/file_formats/lossy_lossless.rst:22
......
......@@ -77,10 +77,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Les línies de les corbes -penso-, són les línies de fantasia addicionals que "
"formen les corbes. Les línies de les corbes estan formades per la connexió "
"d'un punt de la corba a un punt anterior d'aquesta. Això també vol dir que si "
"esteu dibuixant una línia recta, aquestes línies no seran visibles, ja que se "
"superposaran amb la línia de connexió. Si dibuixeu més ràpid, obtindreu àrees "
"amb corbes més àmplies."
"d'un punt de la corba a un punt anterior d'aquesta. Això també vol dir que "
"si esteu dibuixant una línia recta, aquestes línies no seran visibles, ja "
"que se superposaran amb la línia de connexió. Si dibuixeu més ràpid, "
"obtindreu àrees amb corbes més àmplies."
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/curve_engine.rst:35
msgid ".. image:: images/brushes/Krita-tutorial6-I.1-1.png"
......
......@@ -124,8 +124,8 @@ msgid ""
"the one we ship by default."
msgstr ""
"Per a crear una imatge HDR adequada, haureu de crear un llenç utilitzant un "
"perfil amb la gamma «Rec. 2020» i una «TRC lineal». El :guilabel:`Rec2020-elle"
"-V4-g10.icc` és el que distribuïm de manera predeterminada."
"perfil amb la gamma «Rec. 2020» i una «TRC lineal». El :guilabel:`Rec2020-"
"elle-V4-g10.icc` és el que distribuïm de manera predeterminada."
#: ../../reference_manual/hdr_display.rst:37
msgid ""
......@@ -135,8 +135,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Les imatges HDR estan estandarditzades per utilitzar la gamma Rec. 2020 i la "
"TRC en PQ. No obstant això, una TRC lineal és més fàcil per editar les "
"imatges, de manera que no convertirem a PQ fins que estiguem satisfets amb la "
"nostra imatge."
"imatges, de manera que no convertirem a PQ fins que estiguem satisfets amb "
"la nostra imatge."
#: ../../reference_manual/hdr_display.rst:39
msgid ""
......
......@@ -88,14 +88,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Durant un temps, el Photoshop ha estat utilitzant el format ABR per a "
"compilar els pinzells en un sol fitxer. El Krita pot llegir i carregar els "
"fitxers ABR, encara que hi ha algunes característiques. Per a aquest exemple, "
"utilitzarem un exemple de fitxer ABR que conté nombroses imatges de tipus "
"d'arbres i falgueres. Tenim dos objectius. El primer és crear una sèrie de "
"pinzells als quals accedirem amb rapidesa des de l'acoblador Pinzells "
"predefinits per a muntar amb facilitat un bosc creïble. El segon és crear un "
"sol pinzell que puguem canviar sobre la marxa per utilitzar-lo per a una "
"varietat de flora, sense la necessitat de disposar d'un Pinzell predefinit "
"per a cada tipus."
"fitxers ABR, encara que hi ha algunes característiques. Per a aquest "
"exemple, utilitzarem un exemple de fitxer ABR que conté nombroses imatges de "
"tipus d'arbres i falgueres. Tenim dos objectius. El primer és crear una "
"sèrie de pinzells als quals accedirem amb rapidesa des de l'acoblador "
"Pinzells predefinits per a muntar amb facilitat un bosc creïble. El segon és "
"crear un sol pinzell que puguem canviar sobre la marxa per utilitzar-lo per "
"a una varietat de flora, sense la necessitat de disposar d'un Pinzell "
"predefinit per a cada tipus."
#: ../../reference_manual/resource_management/resource_brushtips.rst:33
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-02 03:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-15 13:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 08:37+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.07.70\n"
"X-Generator: Lokalize 19.11.70\n"
#: ../../tutorials/clipping_masks_and_alpha_inheritance.rst:None
msgid ""
......@@ -183,8 +183,8 @@ msgid ""
"with the iris and the eye-white layers."
msgstr ""
"Aquí tenim una imatge amb la línia artística i una capa per a cada pla de "
"colors. Li volem afegir un ombrejat complicat de múltiples capes, mantenint "
"la pulcritud dels plans de color existents. Perquè funcioni una màscara de "
"colors. Li volem afegir un ombreig complicat de múltiples capes, mantenint la "
"pulcritud dels plans de color existents. Perquè funcioni una màscara de "
"retallat, primer s'hauran de col·locar les capes en un grup. Podeu fer-ho "
"creant una capa de grup i arrossegant i deixant anar les capes a sobre seu, "
"o seleccionant les capes que voleu agrupar i prement la drecera :kbd:`Ctrl + "
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-02 03:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-01 17:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 08:41+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -212,8 +212,8 @@ msgstr ""
"ràpidament l'escena bàsica, el caràcter, l'aparença i el comportament de "
"l'entorn, o per a denotar l'estat d'ànim general i el concepte global "
"s'anomena **pintura ràpida**. L'acabat i els detalls més fins no són "
"l'objectiu principal d'aquest tipus de pintura, sinó ho són la representació "
"del valor de la forma i el disseny."
"l'objectiu principal d'aquest tipus de pintura, sinó que ho són la "
"representació del valor de la forma i el disseny."
#: ../../tutorials/common_workflows.rst:24
msgid ""
......@@ -246,7 +246,7 @@ msgstr ""
"artistes afegeixen tants detalls com sigui possible en el temps limitat "
"donat, això requereix un coneixement decent de les formes, els valors de la "
"perspectiva i les proporcions dels objectes. A continuació es mostra un "
"exemple de pintura ràpida realitzada per en `David Revoy <https://www."
"exemple de pintura ràpida realitzada per `David Revoy <https://www."
"davidrevoy.com/>`_ en unes hores."
# skip-rule: t-acc_obe
......@@ -378,7 +378,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"És bo utilitzar llapis que no siguin blau fotogràfic per a crear les línies "
"blaves, ja que són fàcils d'eliminar. Si esteu dibuixant digitalment en "
"línies blaves, utilitzeu el color #A4DDED ja que està més a prop del color "
"línies blaves, utilitzeu el color #A4DDED, ja que està més a prop del color "
"que no és blau fotogràfic."
# skip-rule: t-acc_obe
......@@ -402,7 +402,7 @@ msgid ""
"to White by default. If you have imported scanned art and need to select "
"another color for the paper color then you would do it here."
msgstr ""
"Després de tenir una línia artística en blanc i negre neta, és possible que "
"Després de tenir una línia artística neta en blanc i negre, és possible que "
"hàgiu d'esborrar el color blanc i mantenir només la línia artística en "
"negre, per aconseguir-ho aneu a :menuselection:`Filtres --> Color --> Color "
"a alfa`. Utilitzeu el diàleg per a convertir totes les àrees blanques de la "
......@@ -753,7 +753,7 @@ msgstr ""
"Molts artistes utilitzen el Krita per a crear textures per als recursos en "
"3D utilitzats per a l'animació de jocs, etc. El Krita té moltes plantilles "
"de textura perquè pugueu triar i començar a crear textures. Aquestes "
"plantilles tenen mides comuns, profunditat de bits i perfils de color que "
"plantilles tenen mides, profunditat de bits i perfils de color comuns que "
"s'utilitzen per al flux de treball de donar textura."
#: ../../tutorials/common_workflows.rst:181
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-14 03:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-17 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 08:45+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 19.07.70\n"
"X-Generator: Lokalize 19.11.70\n"
#: ../../tutorials/eye_tracker.rst:None
msgid ""
......@@ -227,8 +227,8 @@ msgid ""
"Later, saving the document will require interacting with the file save "
"dialog which is not very friendly for this type of use."
msgstr ""
"Més tard, el desar el document requerirà interactuar amb el diàleg per a "
"desar fitxers, el qual no és gaire amigable per a aquest tipus d'ús."
"Més tard, desar el document requerirà interactuar amb el diàleg per a desar "
"fitxers, el qual no és gaire amigable per a aquest tipus d'ús."
#: ../../tutorials/eye_tracker.rst:93
msgid ""
......@@ -300,8 +300,8 @@ msgid ""
"starts loading, lingering on the icon will start a second instance."
msgstr ""
"Després de fer doble clic a la icona del Krita o de l'script i que el Krita "
"comenci a carregar, el romandre sobre la icona iniciarà una segona instància "
"del programa Krita."
"comenci a carregar, romandre sobre la icona iniciarà una segona instància del "
"programa Krita."
#: ../../tutorials/eye_tracker.rst:123
msgid ""
......@@ -345,7 +345,7 @@ msgid ""
"For our drawings, the essential items are brushes and colors. So we've "
"decided to place permanent dockers for these."
msgstr ""
"Voldreu posar tot el que necessiteu en un lloc al qual si pugui accedir amb "
"Voldreu posar tot el que necessiteu en un lloc al qual si podreu accedir amb "
"facilitat. Per als meus dibuixos, els elements essencials són els pinzells i "
"colors. De manera que he decidit col·locar-los en acobladors permanents."
......@@ -387,7 +387,7 @@ msgid ""
"the :file:`kritarc` file::"
msgstr ""
"Una vegada esteu satisfet amb la vostra disposició, una altra característica "
"que us ajudarà és el bloquejar els acobladors. És possible que els tanqueu o "
"que us ajudarà és bloquejar els acobladors. És possible que els tanqueu o "
"moveu de manera accidental. Per exemple, en el mode arrossega i deixa anar, "
"podríeu agafar accidentalment un acoblador i arrossegar-lo per la pantalla. "
"Per evitar això, poseu el següent ajustament al fitxer «:file:`kritarc`»:"
......@@ -467,8 +467,8 @@ msgid ""
"starts (this emulates pressing and holding your finger on the mouse button)."
msgstr ""
"Aneu al punt on voleu iniciar un traç i romangueu-hi fins que es comenci a "
"arrossegar (això emula el prémer i mantenir premut amb el dit el botó del "
"ratolí)."
"arrossegar (això emula el fet de prémer i mantenir premut amb el dit el botó "
"del ratolí)."
#: ../../tutorials/eye_tracker.rst:193
msgid "Draw."
......@@ -480,7 +480,7 @@ msgid ""
"you get out of dragging (this emulates lifting your finger from the mouse "
"button)."
msgstr ""
"Si vulgueu finalitzar el traç actual, romangueu en el punt final fins que es "
"Si voleu finalitzar el traç actual, romangueu en el punt final fins que es "
"deixi d'arrossegar (això simula aixecar el dit del botó del ratolí)."
#: ../../tutorials/eye_tracker.rst:197
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-08 03:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-31 16:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-10 03:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 08:49+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -35,26 +35,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_right.png\n"
" :alt: clic dret del ratolí"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_selection_1.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_selection_1.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_selection_2.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_selection_2.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_1.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_1.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_2.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_2.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_3.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_3.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:None
msgid ""
".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart14.png\n"
......@@ -177,6 +157,26 @@ msgstr ""
".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart13.png\n"
" :alt: Les illes de color resultants de les capes dividides."
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_selection_1.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_selection_1.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_selection_2.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_selection_2.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_1.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_1.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_2.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_2.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:0
msgid ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_3.png"
msgstr ".. image:: images/flat-coloring/Krita_filling_lineart_mask_3.png"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:1
msgid "Common workflows used in Krita"
msgstr "Fluxos de treball habituals utilitzats en el Krita"
......@@ -200,7 +200,7 @@ msgstr ""
"ombrejat. Revisarem algunes tècniques per preparar la línia artística i "
"utilitzarem l'acoblador Capes per a col·locar cada color en una capa "
"separada, de manera que puguem accedir amb facilitat a cada color quan "
"afegim l'ombrejat."
"afegim l'ombreig."
# skip-rule: t-acc_obe
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:17
......@@ -611,7 +611,7 @@ msgstr "Utilitzar el color a alfa"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:166
msgid "By far the fastest way to get transparent line art."
msgstr ""
"Amb molt, la forma més ràpida d'obtenir la línia artística transparent."
"De bon tros, la manera més ràpida d'obtenir una línia artística transparent."
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:168
msgid ""
......@@ -766,7 +766,7 @@ msgid ""
"When done, select the color you want to fill it with and press the :kbd:"
"`Shift + Backspace` shortcut."
msgstr ""
"Quan acabeu, seleccioneu el color amb el que voleu emplenar i premeu la "
"Quan acabeu, seleccioneu el color amb el qual voleu emplenar i premeu la "
"drecera :kbd:`Majús. + Retrocés`."
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:239
......@@ -923,7 +923,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Després, una verada hàgiu acabat, dividiu les capes mitjançant :"
"menuselection:`Capa --> Divideix --> Divideix la capa`. Hi ha algunes "
"opcions entre les que podreu triar, però les següents haurien d'estar bé:"
"opcions entre les quals podreu triar, però les següents haurien d'estar bé:"
#: ../../tutorials/flat-coloring.rst:311
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-02 03:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-31 16:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 08:56+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -89,8 +89,8 @@ msgid ""
"Just dedicated. Doubtlessly, inking is the Hufflepuff of drawing disciplines."
msgstr ""
"D'altra banda, això pot ser una benedicció. No cal preocupar-se si sou prou "
"intel·ligent o creatiu com per a ser un bon dibuixant en tinta. Només cal "
"ser dedicat. Sens dubte, l'aplicar tinta és el més laboriós entre les "
"intel·ligent o creatiu per a ser un bon dibuixant en tinta. Només cal ser "
"dedicat. Sens dubte, el fet d'aplicar tinta és el més laboriós entre les "
"disciplines de dibuix."
#: ../../tutorials/inking.rst:19
......@@ -191,9 +191,9 @@ msgid ""
"short-cut for the lazy?"
msgstr ""
"Aleshores, si l'anterior és el secret per a dibuixar traços llargs. És per "
"això que la gent porta anys aplicant tinta en bonics dibuixos sense cap "
"tipus de suavitzat? Llavors, segurament, és decadent utilitzar quelcom com "
"el suavitzat del traç. Una drecera per als mandrosos?"
"això que la gent fa anys que aplica tinta en bonics dibuixos sense cap mena "
"de suavitzat? Llavors, segurament, és decadent utilitzar quelcom com el "
"suavitzat del traç. Una drecera per als mandrosos?"
#: ../../tutorials/inking.rst:56
msgid ""
......@@ -330,7 +330,7 @@ msgstr ""
#: ../../tutorials/inking.rst:87
msgid "Anti-aliasing versus jagged pixels"
msgstr "Antialiàsing front el gra dels píxels"
msgstr "Antialiàsing enfront el gra dels píxels"
#: ../../tutorials/inking.rst:89
msgid ""
......@@ -352,11 +352,11 @@ msgstr ""
"tipus predeterminats. Pinzells amb antialiàsing com «Ink_brush_25» i "
"pinzells lleugerament amb pixelat com l'«Ink_tilt», amb l'últim obtindreu "
"millors resultats en la impressió. Si proveu de preparar-vos per a ambdós, "
"una idea podria ser el considerar crear la pàgina per aplicar tinta a 600 "
"ppp i la pàgina de color a 300 ppp, de manera que la pàgina per aplicar "
"tinta tingui una resolució més gran i les «irregularitats» no siguin tan "
"visibles. Podreu convertir qualsevol pinzell de píxels en un pinzell amb "
"pixelat, prement la tecla :kbd:`F5` i marcant **Agudesa**."
"una idea podria ser considerar crear la pàgina per aplicar tinta a 600 ppp i "
"la pàgina de color a 300 ppp, de manera que la pàgina per aplicar tinta "
"tingui una resolució més gran i les «irregularitats» no siguin tan visibles. "
"Podreu convertir qualsevol pinzell de píxels en un pinzell amb pixelat, "
"prement la tecla :kbd:`F5` i marcant **Agudesa**."
#: ../../tutorials/inking.rst:92
msgid "Texture"
......@@ -466,7 +466,7 @@ msgid ""
"Pressure isn't the only thing you can do interesting things with, adding an "
"inverse convex curve to speed can add a nice touch to your strokes"
msgstr ""
"La pressió no és l'única amb la que podreu fer coses interessants, afegint "
"La pressió no és l'única amb la qual podreu fer coses interessants, afegint "
"una corba convexa inversa a la velocitat afegireu un toc agradable als "
"vostres traços."
......@@ -543,7 +543,7 @@ msgid ""
"--> Split --> Layer Split`, and then resize to the original size."
msgstr ""
"Si esteu interessat en línies súper primes, podria ser millor crear la "
"vostra tinta al doble o fins i tot triplicar la mida en la que generalment "
"vostra tinta al doble o fins i tot triplicar la mida en la qual generalment "
"treballeu, i només utilitzeu un pinzell de píxels amb pixelat. Després, quan "
"hàgiu acabat amb la tinta, utilitzeu l'eina d'emplenat per emplenar plans en "
"una capa separada, divideixi la capa a través de :menuselection:`Capa --> "
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-02 17:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 08:58+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -82,7 +82,7 @@ msgid ""
" :alt: painting the caustics"
msgstr ""
".. image:: images/brush-tips/Krita-brushtips-caustics_08.png\n"
" :alt: Pintant els càustiques."
" :alt: Pintant les càustiques."
#: ../../tutorials/krita-brush-tips/caustics.rst:None
msgid ""
......@@ -198,7 +198,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Preneu *Sketch_ink_big* i afegiu pressió a l':guilabel:`Amplada de la línia` "
"mentre establiu la :guilabel:`Densitat` sota la :guilabel:`Mida del pinzell` "
"al 100%. Això el farà extra pelut."
"al 100%. Això el farà extrapelut."
#: ../../tutorials/krita-brush-tips/caustics.rst:50
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-30 16:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 09:00+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -113,8 +113,8 @@ msgstr ""
"utilitzant les opcions Degradat, Mescla i HSV en els :ref:`pinzells de "
"píxels i amb esborronat del color <pixel_brush_engine>`. Bàsicament, el que "
"volem fer és que el traç comenci a enfosquir-se i que després es torni més "
"clar a mesura que dibuixem amb ell, per a simular com les puntes dels pels "
"captaran més llum i es veuran més clars pel fet que són més prims en els "
"clar a mesura que dibuixem amb ell, per a simular com les puntes dels pèls "
"que captaran més llum i es veuran més clars pel fet que són més prims en els "
"extrems, mentre que a la base sovint seran més foscos."
#: ../../tutorials/krita-brush-tips/fur.rst:30
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-04 03:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-29 20:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 09:02+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -105,4 +105,4 @@ msgstr ""
"*A2-sparkle-1* com a la punta del pinzell. Podreu jugar una mica amb "
"l'espaiat a sota de la selecció de la punta del pinzell predefinit per "
"espaiar el pinzell, però crec que el valor predeterminat hauria d'anar prou "
"fi com per obtenir el resultat."
"fi per a obtenir el resultat."
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tutorials\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-14 03:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-24 17:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 09:04+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -267,7 +267,7 @@ msgstr ""
#: ../../tutorials/making_an_azalea_with_the_transformation_masks.rst:33
msgid "Let’s get to drawing!"
msgstr "Anem a dibuixar!"
msgstr "Dibuixem!"
#: ../../tutorials/making_an_azalea_with_the_transformation_masks.rst:38
msgid ""
......@@ -359,7 +359,7 @@ msgstr ""
"Notareu ràpidament que les nostres flors no són prou bones per a un grup: "
"per exemple, necessitarem molts més angles en el perfil. Si només hi hagués "
"una manera de transformar-les... però no podem fer-ho amb les capes "
"clonades. O sí podem?"
"clonades. O sí que podem?"
#: ../../tutorials/making_an_azalea_with_the_transformation_masks.rst:66
msgid "Enter Transform Masks!"
......@@ -473,7 +473,7 @@ msgstr ""
"A dalt veureu que s'ha afegit una vista nova perquè puguem centrar-nos en "
"pintar la flor i alhora veure com es veurà. Podeu crear una vista nova anant "
"a :menuselection:`Finestra --> Vista nova` i seleccionant el nom del vostre "
"llenç actual (primer feu un desament!). Les vistes es poden girar i "
"llenç actual (primer féu un desament!). Les vistes es poden girar i "
"emmirallar."
#: ../../tutorials/making_an_azalea_with_the_transformation_masks.rst:104
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: user_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-02 03:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-24 17:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-10 09:09+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -400,7 +400,7 @@ msgid ""