Commit b3dbc96d authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent ac254ecf
......@@ -76,6 +76,7 @@
<p xml:lang="en-GB">JuK is an audio jukebox application, supporting collections of MP3, Ogg Vorbis, and FLAC audio files. It allows you to edit the "tags" of your audio files, and manage your collection and playlists. It's main focus, in fact, is on music management.</p>
<p xml:lang="es">JuK es una aplicación jukebox de audio, que soporta colecciones de archivos MP3, Ogg Vorbis y FLAC. Le permite editar los "tags" de sus archivos de audio, y administrar sus colecciones y listas de reproducción. Su principal cometido, de hecho, es administrar la música.</p>
<p xml:lang="et">JuK on helifailide muusikamängija, mis toetab MP3, Ogg Vorbise ja FLAC-i vormingut. See võimaldab muuta helifailide "silte" ning hallata muusikakogusid ja esitusnimekirju. Õigupoolest ongi rakenduse rõhk eelkõige muusika haldamisel.</p>
<p xml:lang="fi">JuK on musiikkia soittava jukeboksi, joka tukee MP3-, Ogg Vorbis- ja FLAC-äänitiedostoja. Sillä voi myös muokata äänitiedostojen tunnisteita sekä hallita musiikkikokoelmaa ja soittolistoja. Sen keskittyykin pääasiassa musiikkikirjaston hallitsemiseen.</p>
<p xml:lang="hu">A JuK egy zenedoboz alkalmazás, amely támogatja MP3, Ogg Vorbis és FLAC hangfájlok gyűjteményeit. Lehetővé teszi a hangfájlok „címkéinek” szerkesztését, és a gyűjtemények, illetve lejátszólisták kezelését. A fő célja valójában a zenekezelés.</p>
<p xml:lang="it">JuK è un'applicazione jukebox, che supporta raccolte di file audio MP3, Ogg Vorbis e FLAC. Permette di modificare le etichette dei file audio, e gestire raccolte e scalette. Il suo scopo primario è la gestione della musica.</p>
<p xml:lang="ko">JuK는 MP3, Ogg Vorbis, FLAC 오디오 파일 모음집을 지원하는 주크박스 프로그램입니다. 오디오 파일의 태그를 편집할 수 있으며, 모음집과 재생 목록을 관리할 수 있습니다.</p>
......@@ -106,7 +107,7 @@
<p xml:lang="en-GB">Features:</p>
<p xml:lang="es">Características:</p>
<p xml:lang="et">Omadused:</p>
<p xml:lang="fi">Ominaisuudet:</p>
<p xml:lang="fi">Ominaisuuksia:</p>
<p xml:lang="hu">Szolgáltatások:</p>
<p xml:lang="it">Funzionalità:</p>
<p xml:lang="ko">기능:</p>
......@@ -136,6 +137,7 @@
<li xml:lang="en-GB">Collection list and multiple user defined playlists</li>
<li xml:lang="es">Listas de colecciones y listas de reproducción definidas por múltiples usuarios</li>
<li xml:lang="et">Muusikakogu nimekiri ja paljud kasutaja loodud esitusnimekirjad</li>
<li xml:lang="fi">Kokoelmalista ja useita käyttäjän tekemiä soittolistoja</li>
<li xml:lang="hu">Gyűjteménylista és több felhasználó által megadott lejátszólista</li>
<li xml:lang="it">Elenco di raccolte e scalette multiple definite dall'utente</li>
<li xml:lang="ko">모음집 관리 및 사용자 정의 재생 목록</li>
......@@ -164,6 +166,7 @@
<li xml:lang="en-GB">Ability to scan directories to automatically import playlists and music files on start up</li>
<li xml:lang="es">Capacidad de escanear directorios para importar listas de reproducción y archivos de música automáticamente al iniciar el programa</li>
<li xml:lang="et">Oskus uurida kohe käivitamisel läbi katalooge ja importida sealt esitusnimekirju ja muusikafaile</li>
<li xml:lang="fi">Kyky tarkkailla tiedostokansioita ja tuoda automaattisesti soittolistoja ja musiikkitiedostoja käynnistyessään</li>
<li xml:lang="hu">Könyvtárak átvizsgálásának képessége zenefájlok és lejátszólisták automatikus importálásához a program indulásakor</li>
<li xml:lang="it">Capacità di scansionare cartelle per importare automaticamente scalette e file musicali all'avvio</li>
<li xml:lang="ko">시작 시 디렉터리를 검사하여 자동으로 재생 목록과 음악 파일 가져오기</li>
......@@ -191,6 +194,7 @@
<li xml:lang="en-GB">Dynamic Search Playlists that are automatically updated as fields in the collection change</li>
<li xml:lang="es">Búsqueda dinámica de listas de reproducción que se actualiza automáticamente con los cambios de los campos de su colección</li>
<li xml:lang="et">Dünaamilised esitusnimekirjad, mis uuenevad automaatselt kogu väljade muutumisel</li>
<li xml:lang="fi">Dynaamiset soittolistat, jotka päivittyvät automaattisesti, kun kappaleiden tiedot muuttuvat</li>
<li xml:lang="hu">Lejátszólisták dinamikus keresése, amelyek automatikusan frissítésre kerülnek mezőkként a gyűjtemény módosításban</li>
<li xml:lang="it">Scalette a ricerca dinamica, aggiornate automaticamente al cambiare dei campi nella raccolta</li>
<li xml:lang="ko">모음집 필드 변경 사항에 따라 자동으로 업데이트되는 동적 재생 목록</li>
......@@ -218,6 +222,7 @@
<li xml:lang="en-GB">A Tree View mode where playlists are automatically generated for sets of albums, artists and genres</li>
<li xml:lang="es">Una vista de árbol donde las listas de reproducción se generan automáticamente por conjuntos de álbumes, artistas y géneros</li>
<li xml:lang="et">Puuvaade, kus albumitele, esitajatele ja žanritele luuakse automaatselt esitusnimekirjad</li>
<li xml:lang="fi">Puunäkymä, jossa soittolistat luodaan automaattisesti levyjen, esittäjien ja tyylilajien mukaan</li>
<li xml:lang="hu">Egy fanézet mód, ahol a lejátszólisták automatikusan kerülnek előállításra albumok, előadók és műfajok halmazához</li>
<li xml:lang="it">Modalità di vista ad albero in cui le scalette sono automaticamente generate per insiemi di album, artisti o generi</li>
<li xml:lang="ko">음악가, 앨범, 장르별 자동 생성 트리 보기 모드</li>
......@@ -245,6 +250,7 @@
<li xml:lang="en-GB">Playlist history to indicate which files have been played and when</li>
<li xml:lang="es">Un historial de reproducción que le indica qué archivos han sido reproducidos y cuándo</li>
<li xml:lang="et">Esitusnimekirja ajalugu, mis näitab, milliseid faile ja millal on esitatud</li>
<li xml:lang="fi">Soittohistoria, joka kertoo, mitä tiedostoja on kuunneltu ja milloin</li>
<li xml:lang="hu">Lejátszólista előzmények annak jelölésére, hogy mely fájlok lettek már lejátszva és mikor</li>
<li xml:lang="it">Cronologia delle scalette per indicare quali file sono stati letti e quando</li>
<li xml:lang="ko">재생 목록 내 파일의 재생 이력 관리</li>
......@@ -272,6 +278,7 @@
<li xml:lang="en-GB">Inline search for filtering the list of visible items</li>
<li xml:lang="es">Búsqueda bajo control para filtrar la lista de los elementos visibles</li>
<li xml:lang="et">Reasisene otsing nähtavate elementide nimekirja filtreerimiseks</li>
<li xml:lang="fi">Pikahaku, jolla voi tuoda esiin halutut kappaleet</li>
<li xml:lang="hu">Beágyazott keresés a látható elemek listájának szűréséhez</li>
<li xml:lang="it">Ricerca in linea per filtrare l'elenco di elementi visibili</li>
<li xml:lang="ko">재생 목록 내 빠른 검색</li>
......@@ -299,6 +306,7 @@
<li xml:lang="en-GB">The ability to guess tag information based on the track's file name</li>
<li xml:lang="es">La habilidad de adivinar metadatos basada en los nombres de los archivos</li>
<li xml:lang="et">Oskus oletada silditeavet pala failinime põhjal</li>
<li xml:lang="fi">Kyky arvata kappaleen tiedot tiedostonimen perusteella</li>
<li xml:lang="hu">Címkeinformációk kitalálásának képessége a szám fájlneve alapján</li>
<li xml:lang="it">Capacità di indovinare informazioni per le etichette in base al nome del file audio</li>
<li xml:lang="ko">파일 이름을 기반으로 한 태그 내용 추측</li>
......@@ -326,6 +334,7 @@
<li xml:lang="en-GB">File renamer that can rename files based on the tag content</li>
<li xml:lang="es">Un cambiador de nombres de archivo que puede renombrar archivos basándose en el contenido de sus metadatos</li>
<li xml:lang="et">Failide nime muutmise tööriist, mis võib failinimesid muuta sildi sisu põhjal</li>
<li xml:lang="fi">Tiedostojen uudelleennimeäjällä voi nimetä tiedostot tunnisteiden mukaan</li>
<li xml:lang="hu">Fájlátnevező, amely képes a címketartalom alapján átnevezni fájlokat</li>
<li xml:lang="it">Rinominatore di file per cambiare il nome ai file in base alle etichette</li>
<li xml:lang="ko">태그 내용을 기반으로 한 파일 이름 변경</li>
......@@ -353,6 +362,7 @@
<li xml:lang="en-GB">Tag reading and editing support for many formats including ID3v1, ID3v2 and Ogg Vorbis</li>
<li xml:lang="es">Leer y editar metadatos en varios formatos incluyendo ID3v1, ID3v2 y Ogg Vorbis</li>
<li xml:lang="et">Siltide lugemise ja muutmise toetus paljude vormingute jaoks, sealhulgas ID3v1, ID3v2 ja Ogg Vorbis</li>
<li xml:lang="fi">Tunnisteiden lukemisen ja kirjoittamisen tuki monille eri muodoille, mm. ID3v1:lle, ID3v2:lle ja Ogg Vorbisille</li>
<li xml:lang="hu">Címkeolvasás és szerkesztés támogatás számos formátumhoz, beleértve az ID3v1, az ID3v2 és az Ogg Vorbis formátumokat</li>
<li xml:lang="it">Supporto per lettura e modifica delle etichette per molti formati, tra cui ID3v1, ID3v2 e Ogg Vorbis</li>
<li xml:lang="ko">ID3v1, ID3v2, Ogg Vorbis 태그 읽기 및 쓰기 지원</li>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment