Commit 2b51f6ac authored by Mads Bondo Dydensborg's avatar Mads Bondo Dydensborg
Browse files

Updated 4 new strings in danish translations. Ready for release 0.7.0

svn path=/branches/KDE4/; revision=2687
parent 59d2ab24
# translation of da.po to Dansk
# translation of kdenlive.po to Dansk
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Mads Bondo Dydensborg <mads@dydensborg.dk>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Project-Id-Version: kdenlive\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-25 03:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-25 10:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-11 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-12 00:13+0100\n"
"Last-Translator: Mads Bondo Dydensborg <mads@dydensborg.dk>\n"
"Language-Team: Dansk <da@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -261,9 +261,6 @@ msgstr "Automatisk starte en ny fil ved scene skift"
msgid "Autoscroll while playing"
msgstr "Autorulle under afspilning"
msgid "Averaging"
msgstr "Gennemsnitlig"
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"
......@@ -427,6 +424,19 @@ msgstr "Skift gamma farve værdi"
msgid "Change image brightness with keyframes"
msgstr "Skidt billede lysstyrke med keyframes"
msgid ""
"Changing the size of video when rendering\n"
"is not fully supported, you may have problems\n"
"with some effects or title clips, so the export\n"
"profiles that resize your video are marked as\n"
"experimental"
msgstr ""
"Ændring af størrelsen på video under generering\n"
"er ikke fuldt understøttet. Der kan opstå problemer\n"
"med nogle effekter eller tekstklip, så de genererings-\n"
"profiler der ændrer størrelsen er markeret som\n"
"eksperimentielle"
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"
......@@ -708,6 +718,9 @@ msgstr "Vis klipmarkørkommentarer"
msgid "Display ratio:"
msgstr "Vis ratio:"
msgid "Distort0r"
msgstr "Distort0r"
msgid "Do nothing"
msgstr "Gør ingenting"
......@@ -1039,9 +1052,6 @@ msgstr "H"
msgid "HDV"
msgstr "HDV"
msgid "Height"
msgstr "Højde"
msgid "Hi gain"
msgstr "Høj gain"
......@@ -1063,6 +1073,9 @@ msgstr "Horisontal multiplikator"
msgid "Horizontal scatter"
msgstr "Horisontal spreder"
msgid "I"
msgstr "I"
msgid "Image"
msgstr "Billede"
......@@ -1414,6 +1427,9 @@ msgstr "Pixel aspetkratio"
msgid "Pixel aspect ratio:"
msgstr "Pixel aspektratio:"
msgid "Plasma"
msgstr "Plasma"
msgid "Play"
msgstr "Afspil"
......@@ -1442,8 +1458,8 @@ msgid ""
"Please report bugs to <a href=\"http://kdenlive.org/mantis\">http://kdenlive."
"org/mantis</a>"
msgstr ""
"Rapportér venligst fejl til <a href=\"http://kdenlive.org/mantis\">http://kdenlive."
"org/mantis</a>"
"Rapportér venligst fejl til <a href=\"http://kdenlive.org/mantis\">http://"
"kdenlive.org/mantis</a>"
msgid "Please report bugs to http://kdenlive.org/mantis"
msgstr "Rapportér venligst fejl til http://kdenlive.org/mantis"
......@@ -1585,10 +1601,6 @@ msgstr "Generér"
msgid "Rendering"
msgstr "Generéring"
#, kde-format
msgid "Rendering %1"
msgstr "Generérer %1"
#, kde-format
msgid "Rendering <i>%1</i> started"
msgstr "Generéring <i>%1</i> begyndt"
......@@ -1780,6 +1792,9 @@ msgstr "Vis lydminiaturer"
msgid "Show background"
msgstr "Vis baggrund"
msgid "Show experimental formats"
msgstr "Vis eksperimentielle profiler"
msgid "Show keyframes in timeline"
msgstr "Vis keyframes i tidslinie"
......@@ -1885,9 +1900,6 @@ msgstr "Overflade warpning"
msgid "Sync timeline cursor"
msgstr "Synkroniser tidslinie peger"
msgid "Templates"
msgstr "Skabeloner"
msgid "Temporary files"
msgstr "Midlertidige filer"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment