Commit ea1b61b7 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent 424225c6
Pipeline #280589 skipped
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-03 00:45+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-05 00:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-11-26 10:56+0400\n"
"Last-Translator: Zayed Al-Saidi <zayed.alsaidi@gmail.com>\n"
"Language-Team: ar\n"
......@@ -5579,8 +5579,8 @@ msgstr "صدر بيانات الأدلة"
 
#: src/dialogs/exportguidesdialog.cpp:79 src/dialogs/renderwidget.cpp:921
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:926 src/dialogs/renderwidget.cpp:979
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:984 src/dialogs/renderwidget.cpp:1926
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1953 src/doc/kdenlivedoc.cpp:710
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:984 src/dialogs/renderwidget.cpp:1915
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1942 src/doc/kdenlivedoc.cpp:710
#: src/doc/kdenlivedoc.cpp:718 src/doc/kdenlivedoc.cpp:1085
#: src/effects/effectlist/model/effecttreemodel.cpp:250
#: src/effects/effectlist/model/effecttreemodel.cpp:266
......@@ -6084,7 +6084,7 @@ msgstr ""
"لن يكون للمعلمات التالي تأثير، لأنها كتب عليها عن طريق خيارات واجهة المستخدم "
"المكافئة: <icode>%1</icode>"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:107 src/dialogs/renderwidget.cpp:1751
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:107 src/dialogs/renderwidget.cpp:1744
#, kde-format
msgid "Waiting…"
msgstr "ينتظر…"
......@@ -6197,7 +6197,7 @@ msgstr "أضف مقطع إلى الخط الزمني قبل التصيير"
msgid "Cannot find the melt program required for rendering (part of Mlt)"
msgstr "تعذّر العثور على برنامج melt المطلوب للتّصيير (جزء من Mlt)"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:619 src/dialogs/renderwidget.cpp:1725
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:619 src/dialogs/renderwidget.cpp:1718
#: src/project/dialogs/archivewidget.cpp:896
#, kde-format
msgid "Output file already exists. Do you want to overwrite it?"
......@@ -6247,7 +6247,7 @@ msgstr ""
"لا يمكن استخدام التصيير بالبرنامج النصي و تصدير الصوت متعدد المسارات معًا. \n"
"سيحفظ البرنامج النصي دون تصدير المسار المتعدد."
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1022 src/dialogs/renderwidget.cpp:1738
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1022 src/dialogs/renderwidget.cpp:1731
#, kde-format
msgid ""
"There is already a job writing file:<br /><b>%1</b><br />Abort the job if "
......@@ -6256,59 +6256,59 @@ msgstr ""
"هناك بالفعل مهمّة تكتب ملفّ:<br /><b>%1</b><br />أجهض المهمّة إن أردت الكتابة "
"فوقه…"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1023 src/dialogs/renderwidget.cpp:1739
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1023 src/dialogs/renderwidget.cpp:1732
#, kde-format
msgid "Already running"
msgstr "يعمل حالياً"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1052
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1048
#, kde-format
msgid "Video without audio track"
msgstr "فيديو بلا مسار صوت"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1054
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1050
#, kde-format
msgid "Audio without video track"
msgstr "صوت بلا مسار فيديو"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1118
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1114
#, kde-format
msgid "Rendering <i>%1</i> started"
msgstr "بدأ تصيير <i>%1</i>"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1184 src/monitor/monitor.cpp:1133
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1180 src/monitor/monitor.cpp:1133
#, kde-format
msgid "untitled"
msgstr "بلا عنوان"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1222
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1218
#, kde-format
msgid "No preset selected"
msgstr "لم يحدد أي إعداد مسبق"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1224
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1220
#, kde-format
msgid "No matching preset"
msgstr "لا يوجد تشكيلة مطابقة"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1236
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1232
#, kde-format
msgid "Invalid preset"
msgstr "إعداد مسبق غير صالح"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1340
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1336
#, kde-format
msgid ""
"Rendering without audio and video does not work. Please enable at least one "
"of both."
msgstr "التصيير دون الصوت والفيديو لا يعمل. فضلاً مكن على الأقل واحد منهما."
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1499
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1495
#, kde-format
msgid "Remaining time "
msgstr "الوقت المتبقي "
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1501 src/dialogs/renderwidget.cpp:1533
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1497 src/dialogs/renderwidget.cpp:1529
#, kde-format
msgid "%1 day "
msgid_plural "%1 days "
......@@ -6319,38 +6319,38 @@ msgstr[3] "%1 أيّام "
msgstr[4] "%1 يومًا "
msgstr[5] "%1 يوم "
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1505
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1501
#, kde-format
msgid " (frame %1 @ %2 fps)"
msgstr " (إطار %1 @ %2 إطار/ث)"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1535
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1531
#, kde-format
msgid "Rendering finished in %1"
msgstr "انتهى التّصيير في %1"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1544
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1540
#, kde-format
msgid "Rendering of %1 finished in %2"
msgstr "انتهى تصيير %1 في %2"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1568
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1564
#, kde-format
msgid "<strong>Rendering of %1 crashed</strong><br />"
msgstr "<strong>انهار تصيير %1</strong><br />"
 
#. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, abort_job)
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1611 src/ui/renderwidget_ui.ui:891
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1607 src/ui/renderwidget_ui.ui:891
#, kde-format
msgid "Abort Job"
msgstr "أجهض المهمّة"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1614
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1610
#, kde-format
msgid "Remove Job"
msgstr "أزل المهمّة"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2056
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2045
#, kde-format
msgid ""
"Codec speed parameters:\n"
......@@ -6359,7 +6359,7 @@ msgstr ""
"معاملات سرعة المرماز:\n"
"%1"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2076
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2065
#, kde-format
msgid "Add to current project"
msgstr "أضف إلى المشروع الحالي"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdenlive\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-03 00:45+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-05 00:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-08-24 17:38+0400\n"
"Last-Translator: Kheyyam <xxmn77@gmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -5620,8 +5620,8 @@ msgstr "Təlimatları ixrac edin..."
 
#: src/dialogs/exportguidesdialog.cpp:79 src/dialogs/renderwidget.cpp:921
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:926 src/dialogs/renderwidget.cpp:979
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:984 src/dialogs/renderwidget.cpp:1926
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1953 src/doc/kdenlivedoc.cpp:710
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:984 src/dialogs/renderwidget.cpp:1915
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1942 src/doc/kdenlivedoc.cpp:710
#: src/doc/kdenlivedoc.cpp:718 src/doc/kdenlivedoc.cpp:1085
#: src/effects/effectlist/model/effecttreemodel.cpp:250
#: src/effects/effectlist/model/effecttreemodel.cpp:266
......@@ -6133,7 +6133,7 @@ msgstr ""
"Növbəti parametrlər təsirsizdir, belə ki, istifadəçi interfeysi ekvivalent "
"paremetrlər ilə üzərinə yazılmışdır: <icode>%1</icode>"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:107 src/dialogs/renderwidget.cpp:1751
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:107 src/dialogs/renderwidget.cpp:1744
#, kde-format
msgid "Waiting…"
msgstr "Gözləyir"
......@@ -6248,7 +6248,7 @@ msgstr ""
"Görüntünün işlənməsi üçün tələb olunan melt proqramı (MLT-nin bir hissəsi) "
"tapılmadı"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:619 src/dialogs/renderwidget.cpp:1725
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:619 src/dialogs/renderwidget.cpp:1718
#: src/project/dialogs/archivewidget.cpp:896
#, kde-format
msgid "Output file already exists. Do you want to overwrite it?"
......@@ -6299,7 +6299,7 @@ msgstr ""
"oluna bilməz.\n"
"Skript çoxcığırlı audio ixracı olmadan saxlanılacaq."
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1022 src/dialogs/renderwidget.cpp:1738
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1022 src/dialogs/renderwidget.cpp:1731
#, kde-format
msgid ""
"There is already a job writing file:<br /><b>%1</b><br />Abort the job if "
......@@ -6308,47 +6308,47 @@ msgstr ""
"Fayl yazılması işi artıq icra olunur: <br /><b>%1</b><br />Üzərinə yazmaq "
"üçün işi ləğv edin…"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1023 src/dialogs/renderwidget.cpp:1739
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1023 src/dialogs/renderwidget.cpp:1732
#, kde-format
msgid "Already running"
msgstr "Artıq işləyir"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1052
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1048
#, kde-format
msgid "Video without audio track"
msgstr "Səs cığırı olmayan video"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1054
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1050
#, kde-format
msgid "Audio without video track"
msgstr "Video cığırı olmayan audio"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1118
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1114
#, kde-format
msgid "Rendering <i>%1</i> started"
msgstr "<i>%1</i> görüntü işlənməsi başladıldı"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1184 src/monitor/monitor.cpp:1133
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1180 src/monitor/monitor.cpp:1133
#, kde-format
msgid "untitled"
msgstr "adsız"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1222
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1218
#, kde-format
msgid "No preset selected"
msgstr "Heç bir hazır ayar seçilməyib"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1224
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1220
#, kde-format
msgid "No matching preset"
msgstr "Uyğun hazır ayarlr yoxdur"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1236
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1232
#, kde-format
msgid "Invalid preset"
msgstr "Hazır ayar səhvdir"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1340
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1336
#, kde-format
msgid ""
"Rendering without audio and video does not work. Please enable at least one "
......@@ -6357,50 +6357,50 @@ msgstr ""
"Audio və video olmadan görüntünün işlənməsi mümkün deyil. Onlardan ən az "
"birini aktiv edin."
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1499
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1495
#, kde-format
msgid "Remaining time "
msgstr "Qalan vaxt "
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1501 src/dialogs/renderwidget.cpp:1533
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1497 src/dialogs/renderwidget.cpp:1529
#, kde-format
msgid "%1 day "
msgid_plural "%1 days "
msgstr[0] "%1 gün "
msgstr[1] "%1 gün "
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1505
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1501
#, kde-format
msgid " (frame %1 @ %2 fps)"
msgstr " (kadr %1 @ %2 fps)"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1535
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1531
#, kde-format
msgid "Rendering finished in %1"
msgstr "Görüntünün işlənməsi %1 ərzində başa çatdı"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1544
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1540
#, kde-format
msgid "Rendering of %1 finished in %2"
msgstr "%1 görüntü işlənməsi %2 ərzində başa çatdı"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1568
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1564
#, kde-format
msgid "<strong>Rendering of %1 crashed</strong><br />"
msgstr "<strong>%1 görüntü işlənməsində xəta baş verdi</strong>"
 
#. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, abort_job)
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1611 src/ui/renderwidget_ui.ui:891
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1607 src/ui/renderwidget_ui.ui:891
#, kde-format
msgid "Abort Job"
msgstr "İşi dayandırmaq"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1614
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1610
#, kde-format
msgid "Remove Job"
msgstr "Tapşırığı silmək"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2056
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2045
#, kde-format
msgid ""
"Codec speed parameters:\n"
......@@ -6409,7 +6409,7 @@ msgstr ""
"Kodek sürəti parametrləri:\n"
"%1"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2076
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2065
#, kde-format
msgid "Add to current project"
msgstr "Cari layihəyə əlavə edin"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bosnianuniversetranslation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-03 00:45+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-05 00:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-09 12:00+0100\n"
"Last-Translator: Samir Ribic <samir.ribic@etf.unsa.ba>\n"
"Language-Team: Bosnian <bs@li.org>\n"
......@@ -5812,8 +5812,8 @@ msgstr "Učitaj markere"
 
#: src/dialogs/exportguidesdialog.cpp:79 src/dialogs/renderwidget.cpp:921
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:926 src/dialogs/renderwidget.cpp:979
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:984 src/dialogs/renderwidget.cpp:1926
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1953 src/doc/kdenlivedoc.cpp:710
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:984 src/dialogs/renderwidget.cpp:1915
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1942 src/doc/kdenlivedoc.cpp:710
#: src/doc/kdenlivedoc.cpp:718 src/doc/kdenlivedoc.cpp:1085
#: src/effects/effectlist/model/effecttreemodel.cpp:250
#: src/effects/effectlist/model/effecttreemodel.cpp:266
......@@ -6341,7 +6341,7 @@ msgid ""
"overwritten by the equivalent user interface options: <icode>%1</icode>"
msgstr ""
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:107 src/dialogs/renderwidget.cpp:1751
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:107 src/dialogs/renderwidget.cpp:1744
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "Waiting..."
msgid "Waiting…"
......@@ -6459,7 +6459,7 @@ msgstr ""
msgid "Cannot find the melt program required for rendering (part of Mlt)"
msgstr "Ne mogu naći melt program potreban za iscrtavanje (dio Mlt)"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:619 src/dialogs/renderwidget.cpp:1725
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:619 src/dialogs/renderwidget.cpp:1718
#: src/project/dialogs/archivewidget.cpp:896
#, kde-format
msgid "Output file already exists. Do you want to overwrite it?"
......@@ -6510,7 +6510,7 @@ msgid ""
"Script will be saved without multi track export."
msgstr ""
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1022 src/dialogs/renderwidget.cpp:1738
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1022 src/dialogs/renderwidget.cpp:1731
#, fuzzy, kde-format
#| msgid ""
#| "There is already a job writing file:<br /><b>%1</b><br />Abort the job if "
......@@ -6522,64 +6522,64 @@ msgstr ""
"Već postoji posao koji piše dokument:<br /><b>%1</b><br />Obustavite posao "
"ako želite pisati preko..."
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1023 src/dialogs/renderwidget.cpp:1739
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1023 src/dialogs/renderwidget.cpp:1732
#, kde-format
msgid "Already running"
msgstr "Već pokrenut"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1052
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1048
#, kde-format
msgid "Video without audio track"
msgstr "Video bez audio zapisa"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1054
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1050
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "Video without audio track"
msgid "Audio without video track"
msgstr "Video bez audio zapisa"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1118
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1114
#, kde-format
msgid "Rendering <i>%1</i> started"
msgstr "Iscrtavanje <i>%1</i> je započelo"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1184 src/monitor/monitor.cpp:1133
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1180 src/monitor/monitor.cpp:1133
#, kde-format
msgid "untitled"
msgstr "bez naslova"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1222
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1218
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "No available clip selected"
msgid "No preset selected"
msgstr "Nema dostupnih selektovanih isječaka"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1224
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1220
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "No matching profile"
msgid "No matching preset"
msgstr "Nema profila koji se slaže"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1236
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1232
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "Invalid clip"
msgid "Invalid preset"
msgstr "Neispravan snimak"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1340
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1336
#, kde-format
msgid ""
"Rendering without audio and video does not work. Please enable at least one "
"of both."
msgstr ""
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1499
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1495
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "Opening file %1"
msgid "Remaining time "
msgstr "Otvaranje fajla %1"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1501 src/dialogs/renderwidget.cpp:1533
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1497 src/dialogs/renderwidget.cpp:1529
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "%1 dB"
msgid "%1 day "
......@@ -6588,38 +6588,38 @@ msgstr[0] "%1 dB"
msgstr[1] "%1 dB"
msgstr[2] "%1 dB"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1505
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1501
#, kde-format
msgid " (frame %1 @ %2 fps)"
msgstr ""
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1535
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1531
#, kde-format
msgid "Rendering finished in %1"
msgstr "Iscrtavanje je završeno za %1"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1544
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1540
#, kde-format
msgid "Rendering of %1 finished in %2"
msgstr "Obrađivanje %1 završeno u %2"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1568
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1564
#, kde-format
msgid "<strong>Rendering of %1 crashed</strong><br />"
msgstr "<strong>Iscrtavanje %1 krahiralo</strong><br />"
 
#. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, abort_job)
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1611 src/ui/renderwidget_ui.ui:891
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1607 src/ui/renderwidget_ui.ui:891
#, kde-format
msgid "Abort Job"
msgstr "Prekini posao"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1614
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1610
#, kde-format
msgid "Remove Job"
msgstr "Ukloni posao"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2056
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2045
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "FFmpeg parameters"
msgid ""
......@@ -6627,7 +6627,7 @@ msgid ""
"%1"
msgstr "FFmpeg parametri"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2076
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:2065
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "Add to project"
msgid "Add to current project"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdenlive\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-03 00:45+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-05 00:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-11-26 13:15+0100\n"
"Last-Translator: Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
......@@ -5616,8 +5616,8 @@ msgstr "Exportació de les dades de guies"
 
#: src/dialogs/exportguidesdialog.cpp:79 src/dialogs/renderwidget.cpp:921
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:926 src/dialogs/renderwidget.cpp:979
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:984 src/dialogs/renderwidget.cpp:1926
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1953 src/doc/kdenlivedoc.cpp:710
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:984 src/dialogs/renderwidget.cpp:1915
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1942 src/doc/kdenlivedoc.cpp:710
#: src/doc/kdenlivedoc.cpp:718 src/doc/kdenlivedoc.cpp:1085
#: src/effects/effectlist/model/effecttreemodel.cpp:250
#: src/effects/effectlist/model/effecttreemodel.cpp:266
......@@ -6124,7 +6124,7 @@ msgstr ""
"Els paràmetres següents no tindran cap efecte perquè se sobreescriuran per "
"les opcions equivalents de la interfície d'usuari: <icode>%1</icode>"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:107 src/dialogs/renderwidget.cpp:1751
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:107 src/dialogs/renderwidget.cpp:1744
#, kde-format
msgid "Waiting…"
msgstr "S'està esperant…"
......@@ -6239,7 +6239,7 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut trobar el programa «melt» necessari per a renderitzar (part "
"del MLT)"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:619 src/dialogs/renderwidget.cpp:1725
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:619 src/dialogs/renderwidget.cpp:1718
#: src/project/dialogs/archivewidget.cpp:896
#, kde-format
msgid "Output file already exists. Do you want to overwrite it?"
......@@ -6290,7 +6290,7 @@ msgstr ""
"poden usar junts.\n"
"L'script es desarà sense l'exportació de pistes múltiples."
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1022 src/dialogs/renderwidget.cpp:1738
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1022 src/dialogs/renderwidget.cpp:1731
#, kde-format
msgid ""
"There is already a job writing file:<br /><b>%1</b><br />Abort the job if "
......@@ -6299,47 +6299,47 @@ msgstr ""
"Ja existeix un treball escrivint a fitxer:<br /><b>%1.</b><br />Interrompeu "
"el treball si el voleu sobreescriure…"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1023 src/dialogs/renderwidget.cpp:1739
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1023 src/dialogs/renderwidget.cpp:1732
#, kde-format
msgid "Already running"
msgstr "Encara s'està executant"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1052
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1048
#, kde-format
msgid "Video without audio track"
msgstr "Vídeo sense pista d'àudio"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1054
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1050
#, kde-format
msgid "Audio without video track"
msgstr "Àudio sense pista de vídeo"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1118
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1114
#, kde-format
msgid "Rendering <i>%1</i> started"
msgstr "Ha començat la renderització de <i>%1</i>"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1184 src/monitor/monitor.cpp:1133
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1180 src/monitor/monitor.cpp:1133
#, kde-format
msgid "untitled"
msgstr "sense títol"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1222
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1218
#, kde-format
msgid "No preset selected"
msgstr "No s'ha seleccionat cap valor predefinit"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1224
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1220
#, kde-format
msgid "No matching preset"
msgstr "No concorda amb cap valor predefinit"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1236
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1232
#, kde-format
msgid "Invalid preset"
msgstr "El valor predefinit no és vàlid"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1340
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1336
#, kde-format
msgid ""
"Rendering without audio and video does not work. Please enable at least one "
......@@ -6347,50 +6347,50 @@ msgid ""
msgstr ""
"La renderització sense àudio ni vídeo no funciona. Activeu-ne un dels dos."
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1499
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1495
#, kde-format
msgid "Remaining time "
msgstr "Temps restant "
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1501 src/dialogs/renderwidget.cpp:1533
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1497 src/dialogs/renderwidget.cpp:1529
#, kde-format
msgid "%1 day "
msgid_plural "%1 days "
msgstr[0] "%1 dia "
msgstr[1] "%1 dies "
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1505
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1501
#, kde-format
msgid " (frame %1 @ %2 fps)"
msgstr " (fotograma %1 @ %2 fps)"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1535
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1531
#, kde-format
msgid "Rendering finished in %1"
msgstr "Ha acabat la renderització a %1"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1544
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1540
#, kde-format
msgid "Rendering of %1 finished in %2"
msgstr "Renderització de %1 finalitzada a %2"
 
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1568
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1564
#, kde-format
msgid "<strong>Rendering of %1 crashed</strong><br />"
msgstr "<strong>Ha fallat la renderització de %1</strong><br />"
 
#. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, abort_job)
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1611 src/ui/renderwidget_ui.ui:891
#: src/dialogs/renderwidget.cpp:1607 src/ui/renderwidget_ui.ui:891
#, kde-format
msgid "Abort Job"
msgstr "Interromp el treball"