1. 30 May, 2009 1 commit
 2. 08 Apr, 2009 1 commit
  • Markus Slopianka's avatar
   · 6e6b5847
   Markus Slopianka authored
   svn path=/trunk/kdenlive/; revision=3242
   6e6b5847
 3. 12 Nov, 2008 2 commits