Commit f55dab81 authored by cacahueto's avatar cacahueto Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translate using Weblate (Polish)

Currently translated at 76.6% (85 of 111 strings)

Translate using Weblate (Polish)

Currently translated at 71.2% (79 of 111 strings)

Translate using Weblate (Polish)

Currently translated at 67.6% (75 of 111 strings)

Translate using Weblate (Polish)

Currently translated at 64.9% (72 of 111 strings)
parent 9950b44f
...@@ -20,62 +20,62 @@ ...@@ -20,62 +20,62 @@
<name>ChangePassword</name> <name>ChangePassword</name>
<message> <message>
<source>Change password</source> <source>Change password</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Zmień hasło</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Current password:</source> <source>Current password:</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Aktualne hasło:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>New password:</source> <source>New password:</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nowe hasło:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>New password (repeat):</source> <source>New password (repeat):</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nowe hasło (powtórz):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>New passwords do not match.</source> <source>New passwords do not match.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nowe hasła się nie zgadzają.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Current password is invalid.</source> <source>Current password is invalid.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Aktualne hasło jest nieprawidłowe.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>You need to be connected to change your password.</source> <source>You need to be connected to change your password.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Musisz się połączyć, aby zmienić hasło.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>After changing your password, you will need to reenter it on all your other devices.</source> <source>After changing your password, you will need to reenter it on all your other devices.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Po zmianie hasła będzie trzeba je ponownie wprowadzić na wszystkich innych urządzeniach.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Cancel</source> <source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Anuluj</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Change</source> <source>Change</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Zmień</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ChatMessage</name> <name>ChatMessage</name>
<message> <message>
<source>Copy Message</source> <source>Copy Message</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Kopiuj wiadomość</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Edit Message</source> <source>Edit Message</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Edytuj wiadomość</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Spoiler</source> <source>Spoiler</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ukryta wiadomość</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Download</source> <source>Download</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Pobierz</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Copy download URL</source> <source>Copy download URL</source>
...@@ -86,7 +86,7 @@ ...@@ -86,7 +86,7 @@
<name>ChatPage</name> <name>ChatPage</name>
<message> <message>
<source>Compose message</source> <source>Compose message</source>
<translation>Złożenie wiadomości</translation> <translation>Utwórz wiadomość</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Image</source> <source>Image</source>
...@@ -94,11 +94,11 @@ ...@@ -94,11 +94,11 @@
</message> </message>
<message> <message>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Video</translation> <translation>Wideo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Audio</translation> <translation>Dźwięk</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Document</source> <source>Document</source>
...@@ -106,7 +106,7 @@ ...@@ -106,7 +106,7 @@
</message> </message>
<message> <message>
<source>Other file</source> <source>Other file</source>
<translation>Inne akta</translation> <translation>Inny plik</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Select a file</source> <source>Select a file</source>
...@@ -114,11 +114,11 @@ ...@@ -114,11 +114,11 @@
</message> </message>
<message> <message>
<source>Send a spoiler message</source> <source>Send a spoiler message</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Wyślij ukrytą wiadomość</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Spoiler hint</source> <source>Spoiler hint</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Tytuł ukrytej wiadomości</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Unmute notifications</source> <source>Unmute notifications</source>
...@@ -137,58 +137,58 @@ ...@@ -137,58 +137,58 @@
<name>DownloadJob</name> <name>DownloadJob</name>
<message> <message>
<source>Could not save file: %1</source> <source>Could not save file: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Zapisanie pliku nie powiodło się: %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Download failed: %1</source> <source>Download failed: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Pobieranie nie powiodło się: %1</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>EmojiPicker</name> <name>EmojiPicker</name>
<message> <message>
<source>Favorites</source> <source>Favorites</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ulubione</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>People</source> <source>People</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ludzie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Nature</source> <source>Nature</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Natura</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Food</source> <source>Food</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Żywność</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Activity</source> <source>Activity</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Aktywności</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Travel</source> <source>Travel</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Podróż</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Objects</source> <source>Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Obiekty</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Symbols</source> <source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Symbole</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Flags</source> <source>Flags</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Flagi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Search</source> <source>Search</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Szukaj</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Search emoji</source> <source>Search emoji</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Szukaj emotikon</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -202,18 +202,18 @@ ...@@ -202,18 +202,18 @@
<name>FileChooser</name> <name>FileChooser</name>
<message> <message>
<source>Select a file</source> <source>Select a file</source>
<translation type="unfinished">Wybierz plik</translation> <translation>Wybierz plik</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>FileChooserMobile</name> <name>FileChooserMobile</name>
<message> <message>
<source>Go to parent folder</source> <source>Go to parent folder</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Przejdź do folderu nadrzędnego</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Zamknij</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -236,7 +236,7 @@ ...@@ -236,7 +236,7 @@
</message> </message>
<message> <message>
<source>Settings</source> <source>Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ustawienia</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -267,7 +267,7 @@ ...@@ -267,7 +267,7 @@
</message> </message>
<message> <message>
<source>Your Jabber-ID:</source> <source>Your Jabber-ID:</source>
<translation>Twój Jabber-ID:</translation> <translation>Twój Jabber ID:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Your diaspora*-ID:</source> <source>Your diaspora*-ID:</source>
...@@ -275,7 +275,7 @@ ...@@ -275,7 +275,7 @@
</message> </message>
<message> <message>
<source>user@example.org</source> <source>user@example.org</source>
<translation>user@example.org</translation> <translation>nick@example.org</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>user@diaspora.pod</source> <source>user@diaspora.pod</source>
...@@ -295,7 +295,7 @@ ...@@ -295,7 +295,7 @@
</message> </message>
<message> <message>
<source>Invalid username or password.</source> <source>Invalid username or password.</source>
<translation>Niepoprawny login lub hasło</translation> <translation>Niepoprawny nick lub hasło.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Cannot connect to the server. Please check your internet connection.</source> <source>Cannot connect to the server. Please check your internet connection.</source>
...@@ -311,15 +311,15 @@ ...@@ -311,15 +311,15 @@
</message> </message>
<message> <message>
<source>Could not resolve the server&apos;s address. Please check your JID again.</source> <source>Could not resolve the server&apos;s address. Please check your JID again.</source>
<translation>Nie udało się rozwiązać adresu serwera. Proszę sprawdzić ponownie swój JID.</translation> <translation>Nie udało się rozwiązać adresu serwera. Proszę zweryfikować JID.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Could not connect to the server.</source> <source>Could not connect to the server.</source>
<translation>Nie można było połączyć się z serwerem.</translation> <translation>Nie udało się połączyć z serwerem.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Authentification protocol not supported by the server.</source> <source>Authentification protocol not supported by the server.</source>
<translation>Protokół uwierzytelniania nie jest obsługiwany przez serwer.</translation> <translation type="unfinished">Protokół uwierzytelniania nie jest obsługiwany przez serwer.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>An unknown error occured; see log for details.</source> <source>An unknown error occured; see log for details.</source>
...@@ -334,23 +334,23 @@ ...@@ -334,23 +334,23 @@
<name>MessageHandler</name> <name>MessageHandler</name>
<message> <message>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source> <source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation>Nie można było wysłać wiadomości, w wyniku braku połączenia.</translation> <translation>Nie udało się wysłać wiadomość z powodu braku połączenia.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Could not correct message, as a result of not being connected.</source> <source>Could not correct message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nie udało się poprawić wiadomość z powodu braku połączenia.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Spoiler</source> <source>Spoiler</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ukryta wiadomość</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Message could not be sent.</source> <source>Message could not be sent.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nie udało się wysłać wiadomość.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Message correction was not successful.</source> <source>Message correction was not successful.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Poprawienie wiadomości nie powiodło się.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -412,38 +412,38 @@ Try to close other applications using the camera.</source> ...@@ -412,38 +412,38 @@ Try to close other applications using the camera.</source>
<name>RegistrationManager</name> <name>RegistrationManager</name>
<message> <message>
<source>Password changed successfully.</source> <source>Password changed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Hasło zostało pomyślnie zmienione.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Failed to change password: %1</source> <source>Failed to change password: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Zmiana hasła nie powiodła się: %1</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RosterAddContactSheet</name> <name>RosterAddContactSheet</name>
<message> <message>
<source>Add new contact</source> <source>Add new contact</source>
<translation type="unfinished">Dodaj nowy kontakt</translation> <translation>Dodaj nowy kontakt</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>user@example.org</source> <source>user@example.org</source>
<translation type="unfinished">user@example.org</translation> <translation>nick@example.org</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>This will also send a request to access the presence of the contact.</source> <source>This will also send a request to access the presence of the contact.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Kontakt zostanie również zapytany o dostęp do swojego stanu online.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Jabber-ID:</source> <source>Jabber-ID:</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Jabber ID:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Nickname:</source> <source>Nickname:</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nick:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Optional message:</source> <source>Optional message:</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Opcjonalna wiadomość:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Tell your chat partner who you are.</source> <source>Tell your chat partner who you are.</source>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment