strings.xml 7.58 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resources>
 <string name="pref_plugin_telephony">Powiadomienie telefonu</string>
 <string name="pref_plugin_telephony_desc">Wysyłaj powiadomienia dla SMS i połączeń</string>
 <string name="pref_plugin_battery">Zgłaszanie baterii</string>
 <string name="pref_plugin_battery_desc">Okresowo zgłaszaj stan baterii</string>
 <string name="pref_plugin_sftp">Eksponowanie systemu plików</string>
 <string name="pref_plugin_sftp_desc">Zezwala na zdalne przeglądanie systemu plików telefonu</string>
 <string name="pref_plugin_clipboard">Synchronizacja schowka</string>
 <string name="pref_plugin_clipboard_desc">Udostępnij zawartość schowka</string>
11 12
 <string name="pref_plugin_mousepad">Zdalne sterowanie</string>
 <string name="pref_plugin_mousepad_desc">Użyj swojego telefonu jako myszy i klawiatury</string>
13 14 15 16 17 18
 <string name="pref_plugin_mpris">Zdalne sterowanie multimediami</string>
 <string name="pref_plugin_mpris_desc">Steruj dźwiękiem/obrazem ze swojego telefonu</string>
 <string name="pref_plugin_ping">Ping</string>
 <string name="pref_plugin_ping_desc">Wysyłaj i otrzymuj pingi</string>
 <string name="pref_plugin_notifications">Powiadomienia synchronizacji</string>
 <string name="pref_plugin_notifications_desc">Uzyskaj dostęp do swoich powiadomień z innego urządzenia</string>
19 20
 <string name="pref_plugin_sharereceiver">Udostępnij odbiornik</string>
 <string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Zapisz przychodzące pliki do pamięci telefonu</string>
21 22 23 24 25 26 27 28
 <string name="plugin_not_available">Funkcja ta nie jest dostępna w twojej wersji Androida</string>
 <string name="device_list_empty">Brak urządzeń</string>
 <string name="ok">OK</string>
 <string name="cancel">Anuluj</string>
 <string name="open_settings">Otwórz ustawienia</string>
 <string name="no_permissions">Musisz przydzielić uprawnienia, aby uzyskać dostęp do powiadomień</string>
 <string name="send_ping">Wyślij ping</string>
 <string name="open_mpris_controls">Otwórz zdalne sterowanie</string>
29
 <string name="open_mousepad">Otwórz sterowanie gładzikiem</string>
30
 <string name="mousepad_info">Przesuń kciukiem po ekranie, aby przesunąć wskaźnik myszy</string>
31 32 33 34
 <string name="mousepad_double_tap_settings_title">Ustaw działanie po dwukrotnym stuknięciu palcem</string>
 <string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Ustaw działanie po trzykrotnym stuknięciu palcem</string>
 <string name="mousepad_right_click">Naciśnięcie prawym</string>
 <string name="mousepad_middle_click">Naciśnięcie środkowym</string>
35
 <string name="category_connected_devices">Podłączone urządzenia</string>
36
 <string name="category_not_paired_devices">Dostępne urządzenia</string>
37 38 39 40
 <string name="category_remembered_devices">Zapamiętane urządzenia</string>
 <string name="plugins_failed_to_load">Nieudane wczytywanie wtyczki (stuknij po więcej informacji):</string>
 <string name="device_menu_plugins">Wybierz wtyczki</string>
 <string name="device_menu_unpair">Odparuj</string>
41
 <string name="device_not_reachable">Sparowane urządzenie nieosiągalne</string>
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 <string name="unknown_device">Nieznane urządzenie</string>
 <string name="error_not_reachable">Urządzenie nieosiągalne</string>
 <string name="error_already_requested">Już zażądano parowania</string>
 <string name="error_already_paired">Urządzenie już sparowano</string>
 <string name="error_could_not_send_package">Nie można wysłać pakietu</string>
 <string name="error_timed_out">Przekroczono czasu odpowiedzi</string>
 <string name="error_canceled_by_user">Anulowane przez użytkownika</string>
 <string name="error_canceled_by_other_peer">Anulowane przez innego partnera</string>
 <string name="error_invalid_key">Otrzymano nieprawidłowy klucz</string>
 <string name="pair_requested">Zażądano parowania</string>
 <string name="pairing_request_from">Żądanie parowania z %1s</string>
53 54 55 56 57 58
 <string name="received_url_title">Odebrano odsyłacz od %1s</string>
 <string name="received_url_text">Znacznik do otwarcia \'%1s\'</string>
 <string name="incoming_file_title">Plik przychodzący od %1s</string>
 <string name="incoming_file_text">%1s</string>
 <string name="received_file_title">Odebrano plik od %1s</string>
 <string name="received_file_text">Znacznik do otwarcia \'%1s\'</string>
59 60
 <string name="tap_to_answer">Stuknij, aby odpowiedzieć</string>
 <string name="reconnect">Połącz ponownie</string>
61 62
 <string name="right_click">Wyślij naciskając prawym</string>
 <string name="middle_click">Wyślij naciskając środkowym</string>
63
 <string name="show_keyboard">Pokaż klawiaturę</string>
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
 <string name="device_not_paired">Urządzenie niesparowane</string>
 <string name="request_pairing">Zażądaj sparowania</string>
 <string name="pairing_accept">Przyjmij</string>
 <string name="pairing_reject">Odrzuć</string>
 <string name="device">Urządzenie</string>
 <string name="pair_device">Sparuj urządzenie</string>
 <string name="remote_control">Zdalne sterowanie</string>
 <string name="settings">Ustawienia KDE Connect</string>
 <string name="mpris_play">Odtwórz</string>
 <string name="mpris_previous">Poprzedni</string>
 <string name="mpris_rew">Przewiń</string>
 <string name="mpris_ff">Przewiń do przodu</string>
 <string name="mpris_next">Następny</string>
 <string name="mpris_volume">Głośność</string>
78 79 80
 <string name="mpris_settings">Ustawienia multimediów</string>
 <string name="mpris_time_settings_title">Czas okresu</string>
 <string name="mpris_time_settings_summary">Dostosuj czas do przewijania wprzód lub wstecz w pliku multimedialnym.</string>
81 82 83 84
 <string name="share_to">Współdziel z...</string>
 <string name="protocol_version_older">Urządzenie to używa starej wersji protokołu</string>
 <string name="protocol_version_newer">Urządzenie to używa nowszej wersji protokołu</string>
 <string name="general_settings">Ustawienia ogólne</string>
85
 <string name="plugin_settings">Ustawienia</string>
86
 <string name="plugin_settings_with_name">Ustawienia %s</string>
87 88 89
 <string name="device_name">Nazwa urządzenia</string>
 <string name="device_name_preference_summary">%s</string>
 <string name="invalid_device_name">Nieprawidłowa nazwa urządzenia</string>
90
 <string name="shareplugin_text_saved">Otrzymano tekst, zapisano do schowka</string>
91
 <string name="custom_devices_settings">Lista własnych urządzeń</string>
92
 <string name="custom_device_list">Dodaj urządzenia po numerze IP</string>
93 94
 <string name="share_notification_preference">Hałaśliwe powiadomienia</string>
 <string name="share_notification_preference_summary">Zadrżyj i odegraj dźwięk przy odebraniu pliku</string>
95 96 97 98 99 100
 <string name="sftp_internal_storage">"Pamięć wewnętrzna "</string>
 <string name="sftp_all_files">Wszystkie pliki</string>
 <string name="sftp_sdcard_num">Karta SD %d</string>
 <string name="sftp_sdcard">Karta SD</string>
 <string name="sftp_readonly">(tylko do odczytu)</string>
 <string name="sftp_camera">Zdjęcia z aparatu</string>
101
 <string name="add_host">Dodaj gospodarza/IP</string>
102
 <string name="no_players_connected">Nie znaleziono żadnego odtwarzacza</string>
103
 <string name="custom_dev_list_help">Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy twoje urządzenie nie jest samoczynnie wykrywane. Podaj adres IP i nazwę gospodarza poniżej i dotknij przycisku, aby dodać je do listy. Dotknij istniejącego elementu, aby usunąć go z listy.</string>
104
 <string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
105
 <string-array name="mpris_time_entries">
106 107 108 109 110
  <item>10 sekund</item>
  <item>20 sekund</item>
  <item>30 sekund</item>
  <item>1 minuta</item>
  <item>2 minuty</item>
111
 </string-array>
112
</resources>