strings.xml 7.61 KB
Newer Older
1 2
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resources>
3 4
 <string name="pref_plugin_telephony">Upozornění telefonie</string>
 <string name="pref_plugin_telephony_desc">Posílat upozornění na SMS a hovory</string>
5
 <string name="pref_plugin_battery">Hlášení baterie</string>
6
 <string name="pref_plugin_battery_desc">Periodicky hlásit stav baterky</string>
7
 <string name="pref_plugin_sftp">Přístup k souborovému systému</string>
8 9 10
 <string name="pref_plugin_sftp_desc">Umožní vám vzdáleně prohlížet souborový systém telefonu</string>
 <string name="pref_plugin_clipboard">Synchronizace schránky</string>
 <string name="pref_plugin_clipboard_desc">Sdílet obsah schránky</string>
11 12
 <string name="pref_plugin_mousepad">Vzdálený vstup</string>
 <string name="pref_plugin_mousepad_desc">Používejte svůj telefon jako myš a klávesnici</string>
13 14
 <string name="pref_plugin_mpris">Vzdálené ovládání multimédií</string>
 <string name="pref_plugin_mpris_desc">Ovládejte audio/video z vašeho telefonu</string>
15 16
 <string name="pref_plugin_ping">Ping</string>
 <string name="pref_plugin_ping_desc">Posílat a přijímat ping</string>
17
 <string name="pref_plugin_notifications">Synchronizace upozornění</string>
18
 <string name="pref_plugin_notifications_desc">Zpřístupněte si upozornění z jiných zařízení</string>
19 20
 <string name="pref_plugin_sharereceiver">Sdílet příjemce</string>
 <string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Ukládat příchozí soubory do úložiště telefonu</string>
21
 <string name="plugin_not_available">Tato vlastnost není pro vaši verzi Androidu platná</string>
22 23 24 25
 <string name="device_list_empty">Žádná zařízení</string>
 <string name="ok">OK</string>
 <string name="cancel">Zrušit</string>
 <string name="open_settings">Otevřít nastavení</string>
26
 <string name="no_permissions">Pro zpřístupnění upozornění potřebujete oprávnění</string>
27
 <string name="send_ping">Poslat ping</string>
28
 <string name="open_mpris_controls">Otevřít vzdálené ovládání</string>
29 30
 <string name="open_mousepad">Otevřít dotykové ovládání</string>
 <string name="mousepad_info">Pohybujte prstem po monitoru pro pohybování kurzorem myši</string>
31 32 33 34
 <string name="mousepad_double_tap_settings_title">Nastavit činnost pro ťuknutí dvěma prsty</string>
 <string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Nastavit činnost pro ťuknutí třemi prsty</string>
 <string name="mousepad_right_click">Kliknutí pravým tlačítkem myši</string>
 <string name="mousepad_middle_click">Kliknutí prostředním tlačítkem myši</string>
35
 <string name="category_connected_devices">Připojená zařízení</string>
36
 <string name="category_not_paired_devices">Dostupná zařízení</string>
37
 <string name="category_remembered_devices">Zapamatovaná zařízení</string>
38
 <string name="plugins_failed_to_load">Moduly nebyly načteny (ťukněte pro více informací):</string>
39
 <string name="device_menu_plugins">Vyberte moduly</string>
40
 <string name="device_menu_unpair">Zrušit párování</string>
41
 <string name="device_not_reachable">Spárované zařízení je nedostupné</string>
42
 <string name="unknown_device">Neznámé zařízení</string>
43 44 45 46
 <string name="error_not_reachable">Zařízení je nedostupné</string>
 <string name="error_already_requested">Párování již bylo vyžádáno</string>
 <string name="error_already_paired">Zařízení je již spárované</string>
 <string name="error_could_not_send_package">Balíček nelze poslat</string>
47 48
 <string name="error_timed_out">Čas vypršel</string>
 <string name="error_canceled_by_user">Přerušeno uživatelem</string>
49 50 51 52
 <string name="error_canceled_by_other_peer">Přerušeno druhým uživatelem</string>
 <string name="error_invalid_key">Byl přijat neplatný klíč</string>
 <string name="pair_requested">Bylo vyžádáno párování</string>
 <string name="pairing_request_from">Požadavek o párování z %1s</string>
53 54 55 56 57 58
 <string name="received_url_title">Přijat odkaz od %1s</string>
 <string name="received_url_text">Ťukněte pro otevření \'%1s\'</string>
 <string name="incoming_file_title">Příchozí soubor od %1s</string>
 <string name="incoming_file_text">%1s</string>
 <string name="received_file_title">Přijat soubor od %1s</string>
 <string name="received_file_text">Ťukněte pro otevření \'%1s\'</string>
59
 <string name="tap_to_answer">Ťukněte pro odpovězení</string>
60
 <string name="reconnect">Znovu připojit</string>
61 62
 <string name="right_click">Poslat kliknutí pravým tlačítkem</string>
 <string name="middle_click">Poslat kliknutí prostředním tlačítkem</string>
63
 <string name="show_keyboard">Zobrazit klávesnici</string>
64 65
 <string name="device_not_paired">Zařízení není spárované</string>
 <string name="request_pairing">Vyžádat párování</string>
66 67 68
 <string name="pairing_accept">Přijmout</string>
 <string name="pairing_reject">Odmítnout</string>
 <string name="device">Zařízení</string>
69
 <string name="pair_device">Spárovat zařízení</string>
70
 <string name="remote_control">Vzdálené ovládání</string>
71
 <string name="settings">Nastavení KDE Connect</string>
72 73
 <string name="mpris_play">Přehrát</string>
 <string name="mpris_previous">Předchozí</string>
74 75
 <string name="mpris_rew">Přetočit zpět</string>
 <string name="mpris_ff">Rychle vpřed</string>
76 77
 <string name="mpris_next">Následující</string>
 <string name="mpris_volume">Hlasitost</string>
78 79 80
 <string name="mpris_settings">Nastavení multimédií</string>
 <string name="mpris_time_settings_title">Časový interval</string>
 <string name="mpris_time_settings_summary">Upravit čas pro rychlý posun multimediálním souborem vpřed a zpět.</string>
81
 <string name="share_to">Sdílet s...</string>
82 83
 <string name="protocol_version_older">Toto zařízení používá starou verzi protokolu</string>
 <string name="protocol_version_newer">Toto zařízení používá novější verzi protokolu</string>
84
 <string name="general_settings">Obecná nastavení</string>
85
 <string name="plugin_settings">Nastavení</string>
86
 <string name="plugin_settings_with_name">Nastavení %s</string>
87 88 89
 <string name="device_name">Název zařízení</string>
 <string name="device_name_preference_summary">%s</string>
 <string name="invalid_device_name">Neplatný název zařízení</string>
90
 <string name="shareplugin_text_saved">Přijatý text byl uložen do schránky</string>
91
 <string name="custom_devices_settings">Seznam vlastních zařízení</string>
92
 <string name="custom_device_list">Přidat zařízení podle IP</string>
93 94
 <string name="share_notification_preference">Hlasitá upozornění</string>
 <string name="share_notification_preference_summary">Vibrovat a přehrát melodii při přijímání souboru</string>
95 96 97 98 99 100
 <string name="sftp_internal_storage">Interní úložiště</string>
 <string name="sftp_all_files">Všechny soubory</string>
 <string name="sftp_sdcard_num">SD karta %d</string>
 <string name="sftp_sdcard">SD karta</string>
 <string name="sftp_readonly">(pouze ke čtení)</string>
 <string name="sftp_camera">Obrázky z fotoaparátu</string>
101 102
 <string name="add_host">Přidat stroj/IP</string>
 <string name="custom_dev_list_help">Použijte tuto možnost pouze pokud není vaše zařízení automaticky detekováno. Zadejte níže IP adresu a název hostitele a stiskněte tlačítko pro přidání do seznamu. Stiskněte existující položku pro odstranění ze seznamu.</string>
103
 <string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
104
 <string-array name="mpris_time_entries">
105 106 107 108 109
  <item>10 sekund</item>
  <item>20 sekund</item>
  <item>30 sekund</item>
  <item>1 minuta</item>
  <item>2 minuty</item>
110
 </string-array>
111
</resources>