Commit 1d1618d8 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 47c2483d
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resources>
<string name="pref_plugin_telephony">Telefono žinutės ir skambučiai</string>
<string name="kde_connect">KDE Connect</string>
<string name="foreground_notification_no_devices">Neprisijungta prie jokio įrenginio</string>
<string name="foreground_notification_devices">Prisijungta prie: %s</string>
<string name="pref_plugin_telephony">Telefonijos pranešiklis</string>
<string name="pref_plugin_telephony_desc">Siųsti gaunamųjų skambučių pranešimus</string>
<string name="pref_plugin_battery">Akumuliatoriaus ataskaita</string>
<string name="pref_plugin_battery_desc">Periodiškai pranešti apie akumuliatoriaus būseną</string>
<string name="pref_plugin_sftp">Failų sistemos naršymas</string>
<string name="pref_plugin_sftp_desc">Leidžia nuotoliniu būdu naršyti šio įrenginio failų sistemą</string>
<string name="pref_plugin_clipboard">Iškarpinės sinchronizavimas</string>
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Bendrinti iškarpinės turinį</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Nuotolinis įvedimas</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Naudoti savo telefoną ar planšetę kaip jutiklinį kilimėlį ir klaviatūrą</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Nuotolinis skaidrių rodymas</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Naudoti savo įrenginį pateikties skaidrių keitimui</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Gauti nuotolinius klavišų paspaudimus</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Gauti klavišų paspaudimo įvykius iš nuotolinių įrenginių</string>
<string name="pref_plugin_mpris">Įvairialypės terpės valdikliai</string>
<string name="pref_plugin_mpris_desc">Pateikia jūsų medijos leistuvės nuotolinį valdymą</string>
<string name="pref_plugin_runcommand">Vykdyti komandą</string>
<string name="pref_plugin_runcommand_desc">Paleisti nuotolines komandas iš savo telefono ar planšetės</string>
<string name="pref_plugin_contacts">Adresatų sinchronizavimas</string>
<string name="pref_plugin_contacts_desc">Leisti sinchronizuoti įrenginio adresatų knygą</string>
<string name="pref_plugin_ping">Ryšio patikrinimas</string>
<string name="pref_plugin_ping_desc">Siųsti ir gauti ryšio patikrinimus</string>
<string name="pref_plugin_notifications">Pranešimų sinchronizavimas</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Dalintis ir gauti</string>
<string name="device_list_empty">Įrenginių nerasta</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Gauti prieigą prie savo pranešimų iš kitų įrenginių</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications">Gauti pranešimus</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications_desc">Gauti pranešimus iš kito įrenginio ir rodyti juos Android įrenginyje</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Bendrinti ir gauti</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Bendrinti failus ir URL adresus tarp įrenginių</string>
<string name="plugin_not_available">Ši ypatybė jūsų Android versijoje yra neprieinama</string>
<string name="device_list_empty">Jokių įrenginių</string>
<string name="ok">Gerai</string>
<string name="cancel">Atšaukti</string>
<string name="open_settings">Atverti nuostatas</string>
<string name="cancel">Atsisakyti</string>
<string name="open_settings">Atverti nustatymus</string>
<string name="no_permissions">Norėdami gauti prieigą prie pranešimų, turite suteikti leidimą</string>
<string name="no_permission_mprisreceiver">Norėdami valdyti savo medijos leistuves, turite suteikti prieigą prie pranešimų</string>
<string name="no_permissions_remotekeyboard">Norėdami gauti klavišų paspaudimus, turite aktyvuoti KDE Connect nuotolinę klaviatūrą</string>
<string name="send_ping">Tikrinti ryšį</string>
<string name="open_mpris_controls">Garso ir vaizdo kūrinių grojimo valdymas</string>
<string name="open_mpris_controls">Įvairialypės terpės valdymas</string>
<string name="remotekeyboard_editing_only_title">Apdoroti nuotolinius klavišus tik redaguojant</string>
<string name="remotekeyboard_not_connected">Nėra jokio aktyvaus nuotolinės klaviatūros ryšio, užmegzkite jį naudodami kdeconnect</string>
<string name="remotekeyboard_connected">Nuotolinės klaviatūros ryšys yra aktyvus</string>
<string name="remotekeyboard_multiple_connections">Yra daugiau nei vienas nuotolinės klaviatūros ryšys, pasirinkite kurį įrenginį konfigūruoti</string>
<string name="open_mousepad">Nuotolinis įvedimas</string>
<string name="mousepad_info">Norėdami judinti pelės žymeklį, judinkite pirštu po ekraną. Bakstelėkite vienkartiniam spustelėjimui ir naudokite du/tris pirštus dešiniajam ir viduriniajam mygtukui. Naudokite 2 pirštus, norėdami slinkti. Naudokite ilgą paspaudimą, norėdami tempti.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Nustatyti bakstelėjimo dviem pirštais veiksmą</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Nustatyti bakstelėjimo trimis pirštais veiksmą</string>
<string name="mousepad_sensitivity_settings_title">Nustatyti jutiklinio kilimėlio jautrumą</string>
<string name="mousepad_acceleration_profile_settings_title">Nustatyti rodyklės pagreitį</string>
<string name="mousepad_scroll_direction_title">Apversti slinkimo kryptį</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Right click</item>
<item>Middle click</item>
<item>Dešinysis spustelėjimas</item>
<item>Vidurinysis spustelėjimas</item>
<item>Nieko</item>
</string-array>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Slowest</item>
<item>Above Slowest</item>
<item>Default</item>
<item>Above Default</item>
<item>Fastest</item>
<item>Lėčiausias</item>
<item>Virš lėčiausio</item>
<item>Numatytasis</item>
<item>Virš numatytojo</item>
<item>Greičiausias</item>
</string-array>
<string-array name="mousepad_acceleration_profile_entries">
<item>No Acceleration</item>
<item>Weakest</item>
<item>Weaker</item>
<item>Medium</item>
<item>Stronger</item>
<item>Strongest</item>
<item>Jokio pagreičio</item>
<item>Silpniausias</item>
<item>Silpnesnis</item>
<item>Vidutinis</item>
<item>Stipresnis</item>
<item>Stipriausias</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Prijungti įrenginiai</string>
<string name="category_not_paired_devices">Pasiekiami įrenginiai</string>
<string name="category_remembered_devices">Įsimintieji įrenginiai</string>
<string name="device_menu_plugins">Papildinio nuostatos</string>
<string name="device_menu_unpair">Atrišti</string>
<string name="device_not_reachable">Nepavyksta pasiekti suporuoto įrenginio</string>
<string name="category_not_paired_devices">Prieinami įrenginiai</string>
<string name="category_remembered_devices">Įsiminti įrenginiai</string>
<string name="device_menu_plugins">Priedo nustatymai</string>
<string name="device_menu_unpair">Panaikinti suporavimą</string>
<string name="device_not_reachable">Suporuotas įrenginys nepasiekiamas</string>
<string name="pair_new_device">Suporuoti naują įrenginį</string>
<string name="unknown_device">Nežinomas įrenginys</string>
<string name="error_not_reachable">Įrenginys nepasiekiamas</string>
<string name="error_already_requested">Jau paprašyta suporuoti</string>
<string name="error_already_requested">Suporavimas jau užklaustas</string>
<string name="error_already_paired">Įrenginys jau suporuotas</string>
<string name="error_could_not_send_package">Nepavyksta išsiųsti paketo</string>
<string name="error_timed_out">Skirtasis laikas baigėsi</string>
<string name="error_canceled_by_user">Naudotojas atšaukė užduotį</string>
<string name="error_canceled_by_other_peer">Porininkas atšaukė užduotį</string>
<string name="error_invalid_key">Gautas netinkamas raktas</string>
<string name="pair_requested">Paprašyta suporuoti</string>
<string name="tap_to_answer">Norėdami atsakyti, palieskite</string>
<string name="error_could_not_send_package">Nepavyko išsiųsti paketo</string>
<string name="error_timed_out">Pasibaigė skirtas laikas</string>
<string name="error_canceled_by_user">Naudotojas atsisakė</string>
<string name="error_canceled_by_other_peer">Lygiarangis atsisakė</string>
<string name="error_invalid_key">Gautas negaliojantis raktas</string>
<string name="encryption_info_title">Šifravimo informacija</string>
<string name="encryption_info_msg_no_ssl">Kitas įrenginys nenaudoja paskiausios KDE Connect versijos, naudojamas pasenęs šifravimo metodas.</string>
<string name="my_device_fingerprint">Jūsų įrenginio liudijimo SHA1 kontrolinis kodas yra:</string>
<string name="remote_device_fingerprint">Nuotolinio įrenginio liudijimo SHA1 kontrolinis kodas yra:</string>
<string name="pair_requested">Užklaustas suporavimas</string>
<string name="pairing_request_from">Suporavimo užklausa iš %1s</string>
<string name="received_url_title">Gauta nuoroda iš %1s</string>
<string name="received_url_text">Bakstelėkite, norėdami atverti \"%1s\"</string>
<plurals name="incoming_file_title">
<item quantity="one">Gaunamas %1$d failas iš %2$s</item>
<item quantity="few">Gaunami %1$d failai iš %2$s</item>
<item quantity="many">Gaunama %1$d failų iš %2$s</item>
<item quantity="other">Gaunamas %1$d failas iš %2$s</item>
</plurals>
<plurals name="incoming_files_text">
<item quantity="one">Failas: %1s</item>
<item quantity="few">(Failas %2$d iš %3$d) : %1$s</item>
<item quantity="many">(Failas %2$d iš %3$d) : %1$s</item>
<item quantity="other">(Failas %2$d iš %3$d) : %1$s</item>
</plurals>
<plurals name="outgoing_file_title">
<item quantity="one">Siunčiamas %1$d failas į %2$s</item>
<item quantity="few">Siunčiami %1$d failai į %2$s</item>
<item quantity="many">Siunčiama %1$d failų į %2$s</item>
<item quantity="other">Siunčiamas %1$d failas į %2$s</item>
</plurals>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Failas: %1$s</item>
<item quantity="few">(Failas %2$d iš %3$d) : %1$s</item>
<item quantity="many">(Failas %2$d iš %3$d) : %1$s</item>
<item quantity="other">(Failas %2$d iš %3$d) : %1$s</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Gautas failas iš %1$s</item>
<item quantity="few">Gauti %2$d failai iš %1$s</item>
<item quantity="many">Gauta %2$d failų iš %1$s</item>
<item quantity="other">Gautas %2$d failas iš %1$s</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_fail_title">
<item quantity="one">Nepavyko gauti failo iš %1$s</item>
<item quantity="few">Nepavyko gauti %2$d iš %3$d failų iš %1$s</item>
<item quantity="many">Nepavyko gauti %2$d iš %3$d failų iš %1$s</item>
<item quantity="other">Nepavyko gauti %2$d iš %3$d failo iš %1$s</item>
</plurals>
<plurals name="sent_files_title">
<item quantity="one">Failas išsiųstas į %1$s</item>
<item quantity="few">Išsiųsti %2$d failai į %1$s</item>
<item quantity="many">Išsiųsta %2$d failų į %1$s</item>
<item quantity="other">Išsiųstas %2$d failas į %1$s</item>
</plurals>
<plurals name="send_files_fail_title">
<item quantity="one">Nepavyko išsiųsti failo į %1$s</item>
<item quantity="few">Nepavyko išsiųsti %2$d iš %3$d failų į %1$s</item>
<item quantity="many">Nepavyko išsiųsti %2$d iš %3$d failų į %1$s</item>
<item quantity="other">Nepavyko išsiųsti %2$d iš %3$d failo į %1$s</item>
</plurals>
<string name="received_file_text">Bakstelėkite,norėdami atverti \"%1s\"</string>
<string name="cannot_create_file">Nepavyksta sukurti failo %s</string>
<string name="tap_to_answer">Bakstelėkite norėdami atsakyti</string>
<string name="reconnect">Prisijungti iš naujo</string>
<string name="right_click">Siųsti dešinįjį spustelėjimą</string>
<string name="middle_click">Siųsti vidurinįjį spustelėjimą</string>
<string name="show_keyboard">Rodyti klaviatūrą</string>
<string name="device_not_paired">Įrenginys nesuporuotas</string>
<string name="request_pairing">Bandyti suporuoti</string>
<string name="request_pairing">Užklausti suporuoti</string>
<string name="pairing_accept">Priimti</string>
<string name="pairing_reject">Atmesti</string>
<string name="device">Įrenginys</string>
<string name="pair_device">Suporuoti įrenginį</string>
<string name="mpris_play">Groti</string>
<string name="settings">Nustatyti</string>
<string name="mpris_play">Atkurti</string>
<string name="mpris_pause">Pristabdyti</string>
<string name="mpris_previous">Ankstesnis</string>
<string name="mpris_rew">Atsukti</string>
<string name="mpris_ff">Prasukti</string>
<string name="mpris_next">Tolesnis</string>
<string name="mpris_rew">Persukti atgal</string>
<string name="mpris_ff">Persukti pirmyn</string>
<string name="mpris_next">Kitas</string>
<string name="mpris_volume">Garsumas</string>
<string name="mpris_settings">Įvairialypės terpės nuostatos</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Prasukimo ir atsukimo mygtukai</string>
<string name="mpris_settings">Įvairialypės terpės nustatymai</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Persukimo pirmyn/atgal mygtukai</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">Reguliuoti persukimo pirmyn/atgal laiką, spustelėjus</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekundžių</item>
<item>20 sekundžių</item>
......@@ -77,33 +175,146 @@
<item>1 minutė</item>
<item>2 minutės</item>
</string-array>
<string name="general_settings">Bendrosios nuostatos</string>
<string name="plugin_settings">Nuostatos</string>
<string name="plugin_settings_with_name">%s nuostatos</string>
<string name="mpris_notification_settings_title">Rodyti įvairialypės terpės valdymo pranešimus</string>
<string name="mpris_notification_settings_summary">Leisti valdyti medijos leistuves neatveriant KDE Connect</string>
<string name="share_to">Bendrinti su…</string>
<string name="protocol_version_older">Šis įrenginys naudoja seną protokolo versiją</string>
<string name="protocol_version_newer">Šis įrenginys naudoja naujesnę protokolo versiją</string>
<string name="general_settings">Bendri nustatymai</string>
<string name="plugin_settings">Nustatymai</string>
<string name="plugin_settings_with_name">%s nustatymai</string>
<string name="device_name">Įrenginio pavadinimas</string>
<string name="device_name_preference_summary">%s</string>
<string name="invalid_device_name">Netinkamas įrenginio pavadinimas</string>
<string name="custom_devices_settings">Savitas įrenginių sąrašas</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Gautas tekstas, įrašytas į iškarpinę</string>
<string name="custom_devices_settings">Tinkintų įrenginių sąrašas</string>
<string name="pair_device_action">Suporuoti naują įrenginį</string>
<string name="unpair_device_action">Atrišti %s</string>
<string name="custom_device_list">Pridėti įrenginį pagal IP</string>
<string name="unpair_device_action">Panaikinti suporavimą su %s</string>
<string name="custom_device_list">Pridėti įrenginius pagal IP</string>
<string name="delete_custom_device">Ištrinti %s?</string>
<string name="custom_device_deleted">Tinkintas įrenginys ištrintas</string>
<string name="custom_device_list_help">Jeigu jūsų įrenginys nėra automatiškai aptinkamas, galite pridėti jo IP adresą arba mazgo pavadinimą, spusteldami ant slankiojančio veiksmo mygtuko</string>
<string name="custom_device_fab_hint">Pridėti įrenginį</string>
<string name="undo">Atšaukti</string>
<string name="share_notification_preference">Triukšmingi pranešimai</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Gaunant failą, vibruoti ir atkurti garsą</string>
<string name="share_destination_customize">Tinkinti paskirties katalogą</string>
<string name="share_destination_customize_summary_disabled">Gauti failai atsiras Atsiuntimų aplanke</string>
<string name="share_destination_customize_summary_enabled">Failai bus saugomi žemiau esančiame kataloge</string>
<string name="share_destination_folder_preference">Paskirties katalogas</string>
<string name="share">Bendrinti</string>
<string name="share_received_file">Bendrinti \"%s\"</string>
<string name="title_activity_notification_filter">Pranešimų filtras</string>
<string name="filter_apps_info">Pranešimai bus sinchronizuojami pasirinktoms programėlėms.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Vidinė saugykla</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD kortelė %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD kortelė</string>
<string name="sftp_readonly">(tik skaitymui)</string>
<string name="sftp_camera">Nuotraukos</string>
<string name="add_host">Pridėti kompiuterį / IP</string>
<string name="sftp_camera">Kameros nuotraukos</string>
<string name="add_device_dialog_title">Pridėti įrenginį</string>
<string name="add_device_hint">Mazgo pavadinimas arba IP adresas</string>
<string name="sftp_preference_detected_sdcards">Aptiktos SD kortelės</string>
<string name="sftp_preference_edit_sdcard_title">Taisyti SD kortelė</string>
<string name="sftp_preference_configured_storage_locations">Sukonfigūruotos saugyklų vietos</string>
<string name="sftp_preference_add_storage_location_title">Pridėti saugyklos vietą</string>
<string name="sftp_preference_edit_storage_location">Taisyti saugyklos vietą</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut">Pridėti kameros aplanko trumpinį</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_on">Pridėti šaukinį į kameros aplanką</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_off">Nepridėti šaukinio į kameros aplanką</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location">Saugyklos vieta</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location_already_configured">Ši vieta jau yra sukonfigūruota</string>
<string name="sftp_storage_preference_click_to_select">spustelėkite norėdami pasirinkti</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name">Rodomas pavadinimas</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_already_used">Šis rodomas pavadinimas jau yra naudojamas</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_cannot_be_empty">Rodomas pavadinimas negali būti tuščias</string>
<string name="sftp_action_mode_menu_delete">Ištrinti</string>
<string name="sftp_no_sdcard_detected">Neaptikta jokios SD kortelės</string>
<string name="sftp_no_storage_locations_configured">Nėra sukonfigūruota jokių saugyklos vietų</string>
<string name="sftp_saf_permission_explanation">Norėdami gauti nuotolinę prieigą prie failų, turite sukonfigūruoti saugyklos vietas</string>
<string name="add_host">Pridėti mazgą/IP</string>
<string name="add_host_hint">Mazgo pavadinimas ar IP</string>
<string name="no_players_connected">Nerasta jokių leistuvių</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s - %2$s</string>
<string name="send_files">Siųsti failus</string>
<string name="pairing_title">„KDE Connect“ įrenginiai</string>
<string name="pairing_description">Čia turėtų pasirodyti to kiti paties tinklo įrenginiai, kuriuose veikia „KDE Connect“</string>
<string name="pairing_title">KDE Connect įrenginiai</string>
<string name="pairing_description">Čia turėtų atsirasti kiti to paties tinklo įrenginiai, naudojantys KDE Connect.</string>
<string name="device_paired">Įrenginys suporuotas</string>
<string name="device_rename_title">Pervadinti įrenginį</string>
<string name="device_rename_confirm">Pervadinti</string>
<string name="refresh">Atnaujinti</string>
<string name="unreachable_description">Šis suporuotas įrenginys nepasiekiamas. Patikrinkite, ar jis prisijungęs prie to paties tinklo.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Siųsti SMS</string>
<string name="plugin_not_supported">Telefonas nepalaiko šio papildinio</string>
<string name="findmyphone_found">Radau</string>
<string name="refresh">Įkelti iš naujo</string>
<string name="unreachable_description">Šis suporuotas įrenginys nepasiekiamas. Įsitikinkite, kad jis yra prijungtas prie to paties tinklo.</string>
<string name="on_data_message">Atrodo, kad naudojate mobiliųjų duomenų ryšį. KDE Connect veikia tik vietiniuose tinkluose.</string>
<string name="no_file_browser">Nėra įdiegta jokių failų tvarkytuvių.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Siųsti SMS žinutę</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Siųsti tekstines žinutes iš savo darbalaukio</string>
<string name="plugin_not_supported">Šis įrenginys nepalaiko šio priedo</string>
<string name="findmyphone_title">Rasti telefoną</string>
<string name="findmyphone_title_tablet">Rasti planšetę</string>
<string name="findmyphone_title_tv">Rasti televizorių</string>
<string name="findmyphone_description">Skambina į šį įrenginį, kad galėtumėte jį rasti</string>
<string name="findmyphone_found">Rastas</string>
<string name="open">Atverti</string>
<string name="close">Užverti</string>
<string name="no_permissions_storage">Norėdami gauti prieigą prie saugyklos, turite suteikti leidimus</string>
<string name="plugins_need_permission">Kai kurie priedai tam, kad veiktų, reikalauja leidimų (bakstelėkite išsamesnei informacijai):</string>
<string name="permission_explanation">Šis priedas tam, kad veiktų, reikalauja leidimų</string>
<string name="optional_permission_explanation">Norėdami įjungti visas funkcijas, turite suteikti papildomus leidimus</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Kai kurių priedų ypatybės, dėl leidimų trūkumo, buvo išjungtos (bakstelėkite išsamesnei informacijai):</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Norėdami bendrinti failus tarp savo telefono ir savo darbalaukio, turite suteikti prieigą prie telefono saugyklos</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Norėdami skaityti ir rašyti SMS žinutes iš savo darbalaukio, turite suteikti prieigą prie SMS žinučių</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Norėdami matyti telefono skambučius darbalaukyje, turite suteikti prieigą prie telefono skambučių žurnalo ir telefono būsenos</string>
<string name="telephony_optional_permission_explanation">Norėdami vietoj adresato numerio matyti adresato vardą, turite suteikti priegą prie telefono adresatų</string>
<string name="contacts_permission_explanation">Norėdami bendrinti savo adresatų knygą su darbalaukiu, turite suteikti adresatų leidimą</string>
<string name="select_ringtone">Pasirinkti skambučio melodiją</string>
<string name="telephony_pref_blocked_title">Užblokuoti numeriai</string>
<string name="telephony_pref_blocked_dialog_desc">Nerodyti skambučių ir SMS žinučių iš šių numerių. Nurodykite kiekvienoje eilutėje po vieną</string>
<string name="mpris_coverart_description">Dabartinės įvairialypės terpės iliustracija</string>
<string name="device_icon_description">Įrenginio ženkliukas</string>
<string name="settings_icon_description">Nustatymų ženkliukas</string>
<string name="presenter_fullscreen">Visas ekranas</string>
<string name="presenter_exit">Išeiti iš pristatymo</string>
<string name="presenter_lock_tip">Galite užrakinti savo įrenginį ir perėjimui prie kitos/ankstesnės skaidrės naudoti garsumo mygtukus</string>
<string name="add_command">Pridėti komandą</string>
<string name="addcommand_explanation">Nėra registruota jokių komandų</string>
<string name="addcommand_explanation2">Galite pridėti naujas komandas KDE Connect sistemos nustatymuose</string>
<string name="add_command_description">Galite pridėti komandas darbalaukyje</string>
<string name="pref_plugin_mprisreceiver">Medijos leistuvės valdymas</string>
<string name="pref_plugin_mprisreceiver_desc">Valdyti savo telefonų medijos leistuves iš kito įrenginio</string>
<string name="dark_theme">Tamsus apipavidalinimas</string>
<string name="notification_channel_default">Kiti pranešimai</string>
<string name="notification_channel_persistent">Pastovus indikatorius</string>
<string name="notification_channel_media_control">Įvairialypės terpės valdymas</string>
<string name="notification_channel_filetransfer">Failų persiuntimas</string>
<string name="mpris_stop">Stabdyti dabartinę leistuvę</string>
<string name="copy_url_to_clipboard">Kopijuoti URL į iškarpinę</string>
<string name="clipboard_toast">Nukopijuota į iškarpinę</string>
<string name="runcommand_notreachable">Device is not reachable</string>
<string name="runcommand_notpaired">Device is not paired</string>
<string name="runcommand_nosuchdevice">Nėra tokio įrenginio</string>
<string name="runcommand_noruncommandplugin">Šis įrenginys neturi įjungto priedo Vykdyti komandą</string>
<string name="pref_plugin_findremotedevice">Rasti nuotolinį įrenginį</string>
<string name="pref_plugin_findremotedevice_desc">Skambinti į nuotolinį įrenginį</string>
<string name="ring">Skambinti</string>
<string name="pref_plugin_systemvolume">Sistemos garsumas</string>
<string name="pref_plugin_systemvolume_desc">Valdyti nuotolinio įrenginio sistemos garsumą</string>
<string name="mute">Nutildyti</string>
<string name="all">Visi</string>
<string name="devices">Įrenginiai</string>
<string name="settings_rename">Įrenginio pavadinimas</string>
<string name="settings_dark_mode">Tamsus apipavidalinimas</string>
<string name="settings_more_settings_title">Daugiau nustatymų</string>
<string name="settings_more_settings_text">Nustatymus kiekvienam atskiram įrenginiui galima rasti įrenginyje \"Priedo nustatymuose\".</string>
<string name="setting_persistent_notification">Rodyti pastovų pranešimą</string>
<string name="setting_persistent_notification_oreo">Pastovus pranešimas</string>
<string name="setting_persistent_notification_description">Bakstelėkite, norėdami įjungti/išjungti Pranešimų nustatymuose</string>
<string name="extra_options">Papildomos parinktys</string>
<string name="privacy_options">Privatumo parinktys</string>
<string name="set_privacy_options">Nustatyti savo privatumo parinktis</string>
<string name="new_notification">Naujas pranešimas</string>
<string name="block_contents">Blokuoti pranešimų turinį</string>
<string name="block_images">Blokuoti pranešimuose paveiksliukus</string>
<string name="notification_channel_receivenotification">Pranešimai iš kitų įrenginių</string>
<string name="take_picture">Paleisti kamerą</string>
<string name="plugin_photo_desc">Paleisti kameros programėlę, kad būtų palengvintas nuotraukų darymas ir persiuntimas</string>
<string name="no_app_for_opening">Šio failo atvėrimui nerasta jokios tinkamos programėlės</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment