Commit 22828b15 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 6c1e9bfa
......@@ -57,7 +57,6 @@
<string name="category_connected_devices">الأجهزة المقترن بها</string>
<string name="category_not_paired_devices">الأجهزة المتوفّرة</string>
<string name="category_remembered_devices">الأجهزة المتذكَّرة</string>
<string name="plugins_failed_to_load">فشل تحميل الملحقات (المس لمعلومات اكثر):</string>
<string name="device_menu_plugins">إعدادات الملحقة</string>
<string name="device_menu_unpair">ألغِ الاقتران</string>
<string name="device_not_reachable">الجهاز المقترن غير قابل الوصول</string>
......
......@@ -39,7 +39,6 @@
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Свързани устройства</string>
<string name="category_remembered_devices">Запомнени устройства</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Неуспешно зареждане на приставки (докоснете за подробности)</string>
<string name="device_menu_unpair">Разкачване</string>
<string name="unknown_device">Неизвестно устройство</string>
<string name="error_not_reachable">Устройството е недостъпно</string>
......
......@@ -43,7 +43,6 @@
<string name="category_connected_devices">Spojeni uređaji</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dostupni uređaji</string>
<string name="category_remembered_devices">Zapamćeni uređaji</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Dodaci se nisu uspjeli učitati (kucnite za više informacija):</string>
<string name="device_menu_plugins">Postavke dodatka</string>
<string name="device_menu_unpair">Razdvoji</string>
<string name="device_not_reachable">Upareni uređaj nije dostupan</string>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Comparteix el contingut del porta-retalls</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Entrada remota</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Usa el vostre telèfon o tauleta com un ratolí i un teclat</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Presentació remota</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Presentació de diapositives remota</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Useu el dispositiu per canviar les dispositives d\'una presentació</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">S\'estan rebent pulsacions de tecla remotes</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">S\'estan rebent esdeveniments de pulsacions de tecla des de dispositius remots</string>
......@@ -74,7 +74,6 @@
<string name="category_connected_devices">Dispositius connectats</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositius disponibles</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispositius recordats</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Els connectors han fallat en carregar-los (puntegeu per a més informació):</string>
<string name="device_menu_plugins">Arranjament del connector</string>
<string name="device_menu_unpair">Desparella</string>
<string name="device_not_reachable">No s\'ha pogut accedir al dispositiu parell</string>
......@@ -230,7 +229,7 @@
<string name="settings_icon_description">Icona d\'arranjament</string>
<string name="presenter_fullscreen">Pantalla completa</string>
<string name="presenter_exit">Surt de la presentació</string>
<string name="presenter_lock_tip">Podeu bloquejar el dispositiu per usar les tecles de volum com a botons d\'anterior/següent</string>
<string name="presenter_lock_tip">Podeu bloquejar el dispositiu i emprar les tecles de volum per anar a la diapositiva anterior/següent</string>
<string name="add_command">Afegeix una ordre</string>
<string name="addcommand_explanation">No hi ha cap ordre registrada</string>
<string name="addcommand_explanation2">Podeu afegir ordres noves a l\'Arranjament del sistema del KDE Connect</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Sdílet obsah schránky</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Vzdálený vstup</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Používejte svůj telefon nebo tablet jako touchpad a klávesnici</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Promítací režim</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Použijte své zařízení pro přepínání snímků prezentace</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Přijímat stisky kláves se vzdálených zařízení</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Přijímat události stisku kláves ze vzdálených zařízení</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Připojená zařízení</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dostupná zařízení</string>
<string name="category_remembered_devices">Zapamatovaná zařízení</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Moduly nebyly načteny (ťukněte pro více informací):</string>
<string name="device_menu_plugins">Nastavení modulů</string>
<string name="device_menu_unpair">Zrušit párování</string>
<string name="device_not_reachable">Spárované zařízení je nedostupné</string>
......@@ -240,7 +238,6 @@
<string name="settings_icon_description">Ikona nastavení</string>
<string name="presenter_fullscreen">Celá obrazovka</string>
<string name="presenter_exit">Ukončit prezentaci</string>
<string name="presenter_lock_tip">Zařízení můžete uzamknout a používat klávesy hlasitosti jako tlačítka předchozí/další</string>
<string name="add_command">Přidat příkaz</string>
<string name="addcommand_explanation">Nejsou registrovány žádné příkazy</string>
<string name="addcommand_explanation2">Nové příkazy můžete přidat v nastavení systému KDE Connect</string>
......
......@@ -63,7 +63,6 @@
<string name="category_connected_devices">Forbundne enheder</string>
<string name="category_not_paired_devices">Tilgængelig enheder</string>
<string name="category_remembered_devices">Huskede enheder</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Plugins kunne ikke indlæses (tap for mere info):</string>
<string name="device_menu_plugins">Plugin-indstillinger</string>
<string name="device_menu_unpair">Fjern parring</string>
<string name="device_not_reachable">Den parrede enhed kan ikke tilgås</string>
......
......@@ -63,7 +63,6 @@
<string name="category_connected_devices">Verbundene Geräte</string>
<string name="category_not_paired_devices">Verfügbare Gerät</string>
<string name="category_remembered_devices">Gemerkte Geräte</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Laden der Module fehlgeschlagen, tippen Sie für weitere Details:</string>
<string name="device_menu_plugins">Modul-Einstellungen</string>
<string name="device_menu_unpair">Verbindung trennen</string>
<string name="device_not_reachable">Das angegeben Gerät ist nicht erreichbar</string>
......
......@@ -63,7 +63,6 @@
<string name="category_connected_devices">Συνδεδεμένες συσκευές</string>
<string name="category_not_paired_devices">Διαθέσιμες συσκευές</string>
<string name="category_remembered_devices">Συσκευές στη μνήμη</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Αποτυχία φόρτωσης προσθέτων (χτυπήστε για περισσότερες πληροφορίες):</string>
<string name="device_menu_plugins">Ρυθμίσεις προσθέτων</string>
<string name="device_menu_unpair">Διαχωρισμός</string>
<string name="device_not_reachable">Η συζευγμένη συσκευή δεν είναι προσβάσιμη</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Share the clipboard content</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Remote input</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Use your phone or tablet as a touchpad and keyboard</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Presentation remote</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Use your device to change slides in a presentation</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Receive remote keypresses</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Receive keypress events from remote devices</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Connected devices</string>
<string name="category_not_paired_devices">Available devices</string>
<string name="category_remembered_devices">Remembered devices</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Plugins failed to load (tap for more info):</string>
<string name="device_menu_plugins">Plugin settings</string>
<string name="device_menu_unpair">Unpair</string>
<string name="device_not_reachable">Paired device not reachable</string>
......@@ -212,7 +210,6 @@
<string name="settings_icon_description">Settings icon</string>
<string name="presenter_fullscreen">Full-screen</string>
<string name="presenter_exit">Exit presentation</string>
<string name="presenter_lock_tip">You can lock your device to use the volume keys as previous/next buttons</string>
<string name="add_command">Add a command</string>
<string name="addcommand_explanation">There are no commands registered</string>
<string name="addcommand_explanation2">You can add new commands in the KDE Connect System Settings</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Compartir el contenido del portapapeles</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Entrada remota</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Usar su teléfono o tableta como teclado y teclado táctil</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Presentación remota</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Use su dispositivo para cambiar las diapositivas de una presentación</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Recibir pulsaciones de teclas remotas</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Recibir eventos de pulsación de teclas desde dispositivos remotos</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Dispositivos conectados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos disponibles</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispositivos recordados</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Complementos cuya carga ha fallado (pulse para más información):</string>
<string name="device_menu_plugins">Preferencias del complemento</string>
<string name="device_menu_unpair">Desvincular</string>
<string name="device_not_reachable">No se encuentra el dispositivo aparejado</string>
......@@ -230,7 +228,6 @@
<string name="settings_icon_description">Icono de preferencias</string>
<string name="presenter_fullscreen">Pantalla completa</string>
<string name="presenter_exit">Salir de la presentación</string>
<string name="presenter_lock_tip">Puede bloquear su dispositivo para usar las teclas de volumen como botones previa/siguiente</string>
<string name="add_command">Añadir una orden</string>
<string name="addcommand_explanation">No hay ninguna orden registrada</string>
<string name="addcommand_explanation2">Puede añadir nuevas órdenes en las preferencias del sistema de KDE Connect</string>
......
......@@ -57,7 +57,6 @@
<string name="category_connected_devices">Ühendatud seadmed</string>
<string name="category_not_paired_devices">Saadaolevad seadmed</string>
<string name="category_remembered_devices">Meeldejäetud seadmed</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Pluginate laadimine nurjus (koputa rohkema teabe saamiseks)</string>
<string name="device_menu_plugins">Plugina seadistused</string>
<string name="device_menu_unpair">Eemalda paardumine</string>
<string name="device_not_reachable">Paardunud seade pole saadaval</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Partekatu arbelaren edukia</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Urruneko sarrera</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Erabili zure telefonoa edo tableta ukimen-sagu eta teklatu gisa</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Aurkezpenetarako urruneko agintea</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Erabili zure gailua aurkezpen bateko diapositibak aldatzeko</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Jaso urruneko tekla-sakatzeak</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Jaso tekla-sakatze gertaerak urruneko gailuetatik</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Konektatutako gailuak</string>
<string name="category_not_paired_devices">Gailu eskuragarriak</string>
<string name="category_remembered_devices">Gogoratutako gailuak</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Pluginak kargatzea huts egin du (tak egin informazio gehiagorako):</string>
<string name="device_menu_plugins">Pluginen ezarpenak</string>
<string name="device_menu_unpair">Desparekatu</string>
<string name="device_not_reachable">Parekatu gailua ez dago eskuragarri</string>
......@@ -230,7 +228,6 @@
<string name="settings_icon_description">Ezarpenen ikonoa</string>
<string name="presenter_fullscreen">Pantaila-betea</string>
<string name="presenter_exit">Irten aurkezpenetik</string>
<string name="presenter_lock_tip">Zure gailua giltzatu dezakezu bolumen teklak aurreko/hurrengo botoien gisan erabiltzeko</string>
<string name="add_command">Gehitu komando bat</string>
<string name="addcommand_explanation">Ez dago komandorik erregistraturik</string>
<string name="addcommand_explanation2">Komando berriak gehitu ditzakezu KDE Connect sistemaren ezarpenetan</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Jaa leikepöydän sisältö</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Kauko-ohjaus</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Käytä puhelinta tai tablettia hiirenä ja näppäimistönä</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Esityskaukosäädin</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Käytä laitettasi esitysdiojen vaihtamiseen</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Vastaanota etänäppäinpainallukset</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Vastaanottaa etälaitteiden näppäinpainallustapahtumat</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Yhdistetyt laitteet</string>
<string name="category_not_paired_devices">Saatavilla olevat laitteet</string>
<string name="category_remembered_devices">Muistetut laitteet</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Seuraavien liitännäisten lataus epäonnistui (lisätietoa painamalla):</string>
<string name="device_menu_plugins">Liitännäisten asetukset</string>
<string name="device_menu_unpair">Poista laitepari</string>
<string name="device_not_reachable">Laitepari tavoittamattomissa</string>
......@@ -230,7 +228,6 @@
<string name="settings_icon_description">Asetuskuvake</string>
<string name="presenter_fullscreen">Koko näyttö</string>
<string name="presenter_exit">Poistu esitystilasta</string>
<string name="presenter_lock_tip">Voit lukita laitteesi ja käyttää äänenvoimakkuuspainikkeita edellinen/seuraava-painikkeina</string>
<string name="add_command">Lisää komento</string>
<string name="addcommand_explanation">Komentoja ei ole rekisteröity</string>
<string name="addcommand_explanation2">Voit lisätä uusia komentoja KDE Connectin järjestelmäasetuksissa</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Partage le contenu du presse-papiers</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Contrôle distant</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Utilisez votre téléphone ou tablette comme un pavé tactile et un clavier</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Télécommande de présentation</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Utilisez votre appareil pour changer les diapositives d\'une présentation</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Recevoir les appuis de touches distants</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Recevoir les appuis de touches des périphériques distants</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Périphériques connectés</string>
<string name="category_not_paired_devices">Périphériques disponibles</string>
<string name="category_remembered_devices">Périphériques mémorisés</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Le chargement des modules externes a échoué (cliquez pour plus d\'informations) :</string>
<string name="device_menu_plugins">Paramètres des modules externes</string>
<string name="device_menu_unpair">Dissocier</string>
<string name="device_not_reachable">Périphérique inaccessible</string>
......@@ -230,7 +228,6 @@
<string name="settings_icon_description">Icône des paramètres</string>
<string name="presenter_fullscreen">Plein écran</string>
<string name="presenter_exit">Quitter la présentation</string>
<string name="presenter_lock_tip">Vous pouvez verrouiller votre appareil pour utiliser les touches de volume comme boutons suivant / précédent</string>
<string name="add_command">Ajouter une commande</string>
<string name="addcommand_explanation">Aucune commande enregistrée</string>
<string name="addcommand_explanation2">Vous pouvez ajouter de nouvelles commandes dans la configuration système de KDE Connect</string>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Comparta o contido do portapapeis.</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Entrada remota</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Use o teléfono ou tableta como área táctil e teclado.</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Mando de presentación</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Mando da presentación</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Use o dispositivo para cambiar de dispositiva nunha presentación</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Recibir teclas premidas remotamente.</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Recibir eventos de teclas premidas de dispositivos remotos.</string>
......@@ -74,7 +74,6 @@
<string name="category_connected_devices">Dispositivos conectados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos dispoñíbeis</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispositivos coñecidos</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Non se puideron cargar os seguintes complementos (toque para obter máis información):</string>
<string name="device_menu_plugins">Configuración do complemento</string>
<string name="device_menu_unpair">Desemparellarse</string>
<string name="device_not_reachable">O dispositivo emparellado está fóra do alcance.</string>
......@@ -230,7 +229,7 @@
<string name="settings_icon_description">Icona da configuración.</string>
<string name="presenter_fullscreen">Pantalla completa</string>
<string name="presenter_exit">Saír da presentación</string>
<string name="presenter_lock_tip">Pode bloquear o dispositivo para usar as teclas de volume como botóns de anterior e seguinte</string>
<string name="presenter_lock_tip">Pode bloquear o dispositivo e usar as teclas de volume para ir aos fotogramas anterior e seguinte</string>
<string name="add_command">Engadir unha orde</string>
<string name="addcommand_explanation">Non hai ordes rexistradas.</string>
<string name="addcommand_explanation2">Pode engadir novas ordes desde a configuración do sistema de KDE Connect.</string>
......
......@@ -63,7 +63,6 @@
<string name="category_connected_devices">התקנים מחוברים</string>
<string name="category_not_paired_devices">התקנים זמינים</string>
<string name="category_remembered_devices">התקנים זכורים</string>
<string name="plugins_failed_to_load">טעינת התוסף נכשלה (לחץ לעוד מידע):</string>
<string name="device_menu_plugins">הגדרות תוספים</string>
<string name="device_menu_unpair">בטל התאמה</string>
<string name="device_not_reachable">ההתקן המותאם לא זמין</string>
......
......@@ -39,7 +39,6 @@
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Csatlakoztatott eszközök</string>
<string name="category_remembered_devices">Megjegyzett eszközök</string>
<string name="plugins_failed_to_load">A bővítményeket nem sikerült betölteni (érintse meg a további információkért):</string>
<string name="device_menu_unpair">Leválasztás</string>
<string name="device_not_reachable">A párosított eszköz nem érhető el</string>
<string name="unknown_device">Ismeretlen eszköz</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Berbagi isi clipboard</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Input jarak jauh</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Gunakan telepon atau tabletmu sebagai touchpad dan keyboard</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Remot presentasi</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Gunakan perangkatmu untuk mengubah slide dalam sebuah presentasi</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Terima penekanan tuts jarak jauh</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Terima peristiwa tekan-tuts dari perangkat jarak jauh</string>
......@@ -73,7 +72,6 @@
<string name="category_connected_devices">Perangkat terkoneksi</string>
<string name="category_not_paired_devices">Perangkat tersedia</string>
<string name="category_remembered_devices">Perangkat teringat</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Plugin gagal memuat (ketuk untuk info selebihnya):</string>
<string name="device_menu_plugins">Setelan plugin</string>
<string name="device_menu_unpair">Leraikan</string>
<string name="device_not_reachable">Menyandingkan perangkat tidak dapat dicapai</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Condividi il contenuto degli appunti</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Impulso remoto</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Usa il tuo telefono o il tablet come touchpad e tastiera</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Telecomando della presentazione</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Utilizza il tuo dispositivo per cambiare le diapositive in una presentazione</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Ricevi pressioni dei tasti da remoto</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Ricevi eventi di pressione dei tasti da dispositivi remoti</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Dispositivi connessi</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivi disponibili</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispositivi memorizzati</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Impossibile caricare alcune estensioni (tocca per maggiori informazioni):</string>
<string name="device_menu_plugins">Impostazioni estensioni</string>
<string name="device_menu_unpair">Disassocia</string>
<string name="device_not_reachable">Dispositivo associato non raggiungibile</string>
......@@ -230,7 +228,6 @@
<string name="settings_icon_description">Icona impostazioni</string>
<string name="presenter_fullscreen">Schermo intero</string>
<string name="presenter_exit">Esci dalla presentazione</string>
<string name="presenter_lock_tip">Puoi bloccare il tuo dispositivo per utilizzare i tasti del volume come pulsanti di indietro/avanti</string>
<string name="add_command">Aggiungi un comando</string>
<string name="addcommand_explanation">Non ci sono comandi registrati</string>
<string name="addcommand_explanation2">Puoi aggiungere nuovi comandi nelle impostazioni di sistema di KDE Connect</string>
......
......@@ -9,7 +9,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">클립보드 내용 동기화</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">원격 입력</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">내 휴대폰이나 태블릿을 터치패드와 키보드로 사용하기</string>
<string name="pref_plugin_presenter">프레젠테이션 리모콘</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">내 장치로 프레젠테이션 슬라이드 전환하기</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">원격 키 입력 받기</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">원격 장치의 키 입력 이벤트 받기</string>
......@@ -70,7 +69,6 @@
<string name="category_connected_devices">연결된 장치</string>
<string name="category_not_paired_devices">사용 가능한 장치</string>
<string name="category_remembered_devices">기억하는 장치</string>
<string name="plugins_failed_to_load">불러올 수 없는 플러그인(정보를 보려면 누르기):</string>
<string name="device_menu_plugins">플러그인 설정</string>
<string name="device_menu_unpair">연결 해제</string>
<string name="device_not_reachable">연결된 장치에 도달할 수 없음</string>
......@@ -203,7 +201,6 @@
<string name="settings_icon_description">설정 아이콘</string>
<string name="presenter_fullscreen">전체 화면</string>
<string name="presenter_exit">프레젠테이션 끝내기</string>
<string name="presenter_lock_tip">장치 잠금 상태에서는 음량 키를 이전/다음 단추로 사용할 수 있습니다</string>
<string name="add_command">명령 추가</string>
<string name="addcommand_explanation">등록된 명령이 없습니다</string>
<string name="addcommand_explanation2">시스템 설정의 KDE Connect에서 새로운 명령을 추가할 수 있습니다</string>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">De inhoud van het klembord delen</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Invoer op afstand</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Uw telefoon of tablet gebruiken als een touchpad en toetsenbord</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Presentatie op afstand</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Diavoorstelling op afstand</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Uw apparaat gebruiken om dia\'s te wisselen in een presentatie</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Toetsaanslagen van afstand ontvangen</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Toetsaanslaggebeurtenissen ontvangen van externe apparaten</string>
......@@ -74,7 +74,6 @@
<string name="category_connected_devices">Verbonden apparaten</string>
<string name="category_not_paired_devices">Beschikbare apparaten</string>
<string name="category_remembered_devices">Onthouden apparaten</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Laden van plug-ins is mislukt (tap voor meer informatie):</string>
<string name="device_menu_plugins">Plugin-instellingen</string>
<string name="device_menu_unpair">Paar uit elkaar halen</string>
<string name="device_not_reachable">Gepaard apparaat niet bereikbaar</string>
......@@ -230,7 +229,7 @@
<string name="settings_icon_description">Pictogram voor instellingen</string>
<string name="presenter_fullscreen">Volledig scherm</string>
<string name="presenter_exit">Presentatie beëindigen</string>
<string name="presenter_lock_tip">U kunt uw apparaat vergrendelen om de volumetoetsen te gebruiken als knoppen voort vorige/volgende</string>
<string name="presenter_lock_tip">U kunt uw apparaat vergrendelen en de volumetoetsen gebruiken om naar de vorige/volgende dia te gaan</string>
<string name="add_command">Een commando toevoegen</string>
<string name="addcommand_explanation">Er zijn geen commando\'s geregistreerd</string>
<string name="addcommand_explanation2">U kunt nieuwe commando\'s in de instellingen voor het KDE connect-systeem toevoegen</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Del innhaldet på utklippstavla</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Fjernstyring</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Bruk telefonen eller nettbrettet som styreplate og tastatur</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Fjernkontroll av presentasjon</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Bruk eininga til å byta lysbilete i presentasjonar</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Ta imot eksterne tastetrykk</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Ta imot tastetrykk frå eksterne einingar</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Tilkopla einingar</string>
<string name="category_not_paired_devices">Tilgjengelege einingar</string>
<string name="category_remembered_devices">Hugs einingar</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Klarte ikkje lasta programtillegg (trykk for meir informasjon):</string>
<string name="device_menu_plugins">Programtillegg-oppsett</string>
<string name="device_menu_unpair">Løys paring</string>
<string name="device_not_reachable">Får ikkje kontakt med para eining</string>
......@@ -230,7 +228,6 @@
<string name="settings_icon_description">Innstillingsikon</string>
<string name="presenter_fullscreen">Fullskjerm</string>
<string name="presenter_exit">Avslutt presentasjon</string>
<string name="presenter_lock_tip">Du kan låsa eininga for å bruka lydstyrke-knappane som førre/neste-knappar</string>
<string name="add_command">Legg til kommando</string>
<string name="addcommand_explanation">Ingen kommandoar er registrerte</string>
<string name="addcommand_explanation2">Du kan leggja til nye kommandoar i systeminnstillingane til KDE Connect</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Udostępnia zawartość schowka</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Zdalne sterowanie</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Umożliwia wykorzystanie telefonu lub tabletu jako myszy i klawiatury</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Zdalna prezentacja</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Umożliwia zmianę slajdów w prezentacji telefonem</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Odbiera zdalne naciśnięcia klawiszy</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Odbiera naciśnięcia klawiszy od urządzeń zdalnych</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Podłączone urządzenia</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dostępne urządzenia</string>
<string name="category_remembered_devices">Zapamiętane urządzenia</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Nieudane wczytywanie wtyczki (stuknij po więcej informacji):</string>
<string name="device_menu_plugins">Ustawienia wtyczki</string>
<string name="device_menu_unpair">Odparuj</string>
<string name="device_not_reachable">Sparowane urządzenie nieosiągalne</string>
......@@ -240,7 +238,6 @@
<string name="settings_icon_description">Ikona ustawień</string>
<string name="presenter_fullscreen">Pełny ekran</string>
<string name="presenter_exit">Zakończ prezentację</string>
<string name="presenter_lock_tip">Możesz ustawić przyciski głośności na swoim urządzeniu jako przyciski dalej/wstecz</string>
<string name="add_command">Dodaj polecenie</string>
<string name="addcommand_explanation">Nie zarejestrowano żadnych poleceń</string>
<string name="addcommand_explanation2">Nowe polecenia można dodawać w ustawieniach systemowych KDE Connect</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Compartilha o conteúdo da área de transferência</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Introdução de dados remota</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Use seu telefone ou tablet como mouse e teclado</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Apresentação remota</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Use o seu dispositivo para mudar de slides em uma apresentação</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Receber pressionamento de teclas remotamente</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Recebe os eventos de pressionamento de teclas dos dispositivos remotos</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Dispositivos conectados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos disponíveis</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispositivos lembrados</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Plugins não carregados (toque para mais informações):</string>
<string name="device_menu_plugins">Configuração dos plugins</string>
<string name="device_menu_unpair">Cancelar emparelhamento</string>
<string name="device_not_reachable">O dispositivo pareado está inacessível</string>
......@@ -230,7 +228,6 @@
<string name="settings_icon_description">Ícone de configurações</string>
<string name="presenter_fullscreen">Tela inteira</string>
<string name="presenter_exit">Sair da apresentação</string>
<string name="presenter_lock_tip">Você pode bloquear o seu dispositivo para usar as teclas de volume como botões anterior/próximo</string>
<string name="add_command">Adicionar um comando</string>
<string name="addcommand_explanation">Não há comandos registrados</string>
<string name="addcommand_explanation2">Você pode adicionar novos comandos nas Configurações do Sistema KDE Connect</string>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Partilhar o conteúdo da área de transferência</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Introdução remota de dados</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Usar o seu telefone ou \'tablet\' como um rato ou teclado</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Comando de apresentações</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Apresentação remota</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Use o seu dispositivo para mudar de \'slides\' numa apresentação</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Receber as teclas remotamente</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Receber eventos de teclas dos dispositivos remotos</string>
......@@ -74,7 +74,6 @@
<string name="category_connected_devices">Dispositivos ligados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos disponíveis</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispositivos recordados</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Não foi possível carregar os \'plugin\' (toque para mais informações):</string>
<string name="device_menu_plugins">Configuração do \'plugin\'</string>
<string name="device_menu_unpair">Desemparelhar</string>
<string name="device_not_reachable">O dispositivo emparelhado está inacessível</string>
......@@ -230,7 +229,7 @@
<string name="settings_icon_description">Ícone de configuração</string>
<string name="presenter_fullscreen">Ecrã Completo</string>
<string name="presenter_exit">Sair da apresentação</string>
<string name="presenter_lock_tip">Poderá bloquear o seu dispositivo para usar as teclas de volume como botões anterior/seguinte</string>
<string name="presenter_lock_tip">Poderá bloquear o seu dispositivo para usar as teclas de volume como botões para o \'slide\' anterior/seguinte</string>
<string name="add_command">Adicionar um comando</string>
<string name="addcommand_explanation">Não existem comandos registados</string>
<string name="addcommand_explanation2">Poderá adicionar comandos novos na Configuração do Sistema KDE Connect</string>
......
......@@ -39,7 +39,6 @@
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Dispozitive conectate</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispozitive memorizate</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Încărcarea extensiilor a eșuat (atingeți pentru mai multe informații):</string>
<string name="device_menu_unpair">Dezasociază</string>
<string name="unknown_device">Dispozitiv necunoscut</string>
<string name="error_not_reachable">Dispozitivul nu e accesibil</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Использование общего буфера обмена</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Удалённый ввод</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Использование телефона или планшета в качестве сенсорной панели и клавиатуры</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Управление презентацией</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Использование телефона для смены слайдов презентации</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Получение удалённых нажатий клавиш</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Получение нажатий клавиш с удалённых устройств</string>
......@@ -70,7 +69,6 @@
<string name="category_connected_devices">Подключённые устройства</string>
<string name="category_not_paired_devices">Доступные устройства</string>
<string name="category_remembered_devices">Известные устройства</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Не удалось загрузить следующие модули (нажмите для просмотра подробностей):</string>
<string name="device_menu_plugins">Настройка модулей</string>
<string name="device_menu_unpair">Снять сопряжение</string>
<string name="device_not_reachable">Сопряжённое устройство недоступно</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Zdieľať obsah schránky</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Vzdialený vstup</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Použiť váš telefón alebo tablet ako touchpad a klávesnicu</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Diaľkové ovládanie prezentácie</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Používajte vaše zariadenie na posúvanie stránok prezentácie</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Prijímať vzdialené stlačenia klávesov</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Prjímať udalosti stlačenia kláves z diaľkových zariadení</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">Pripojené zariadenia</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dostupné zariadenia</string>
<string name="category_remembered_devices">Zapamätané zariadenia</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Zlyhalo načítanie pluginov (tapnite pre viac info):</string>
<string name="device_menu_plugins">Nastavenia pluginu</string>
<string name="device_menu_unpair">Odpárovať</string>
<string name="device_not_reachable">Spárované zariadenie nedostupné</string>
......@@ -240,7 +238,6 @@
<string name="settings_icon_description">Ikona Nastavení</string>
<string name="presenter_fullscreen">Celá obrazovka</string>
<string name="presenter_exit">Ukončiť prezentáciu</string>
<string name="presenter_lock_tip">Môžete nastaviť vaše zariadenie aby používalo tlačidlá hlasitosti ako tlačidlá predchádzajúce/ďalšie</string>
<string name="add_command">Pridať príkaz</string>
<string name="addcommand_explanation">Nie sú registrované žiadne príkazy</string>
<string name="addcommand_explanation2">Môžete pridať nové príkazy v KDE Connect systémových nastaveniach</string>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Dela klippbordets innehåll</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Extern inmatning</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Använd telefonen eller surfplattan som mus och tangentbord</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Fjärrkontroll för presentation</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Fjärrbildspel</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Använd apparaten för att byta bilder i en presentation</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Ta emot externa tangentnedtryckningar</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Ta emot tangentnedtryckningar från externa apparater</string>
......@@ -74,7 +74,6 @@
<string name="category_connected_devices">Anslutna apparater</string>
<string name="category_not_paired_devices">Tillgängliga apparater</string>
<string name="category_remembered_devices">Ihågkomna apparater</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Misslyckades ladda insticksprogram (rör för mer information):</string>
<string name="device_menu_plugins">Inställningar av insticksprogram</string>
<string name="device_menu_unpair">Ta bort ihopparning</string>
<string name="device_not_reachable">Ihopparad apparat kan inte nås</string>
......@@ -230,7 +229,7 @@
<string name="settings_icon_description">Inställningsikon</string>
<string name="presenter_fullscreen">Fullskärm</string>
<string name="presenter_exit">Avsluta presentation</string>
<string name="presenter_lock_tip">Apparaten kan låsas för att använda volymtangenterna som knappar för föregående och nästa.</string>
<string name="presenter_lock_tip">Apparaten kan låsas och volymtangenterna användas för att gå till föregående eller nästa bild</string>
<string name="add_command">Lägg till ett kommando</string>
<string name="addcommand_explanation">Det finns inga kommandon registrerade</string>
<string name="addcommand_explanation2">Du kan lägga till nya kommandon i KDE-ansluts systeminställningar</string>
......
......@@ -63,7 +63,6 @@
<string name="category_connected_devices">Bağlı aygıtlar</string>
<string name="category_not_paired_devices">Kullanılabilir aygıtlar</string>
<string name="category_remembered_devices">Hatırlanan aygıtlar</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Eklentiler yüklenemedi (daha fazla bilgi için dokunun):</string>
<string name="device_menu_plugins">Eklenti ayarları</string>
<string name="device_menu_unpair">Ayır</string>
<string name="device_not_reachable">Eşleşmiş aygıt ulaşılabilir değil</string>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Спільне використання буфера обміну даними</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Дистанційне введення</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Скористайтеся телефоном або планшетом як замінником сенсорної панелі і клавіатури</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Керування презентацією</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Віддалений показ слайдів</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Скористайтеся вашим пристроєм для того, щоб змінювати слайди у презентації</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Отримувати віддалені натискання клавіш</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Отримувати події натискання клавіш з віддаленого пристрою</string>
......@@ -74,7 +74,6 @@
<string name="category_connected_devices">З’єднані пристрої</string>
<string name="category_not_paired_devices">Доступні пристрої</string>
<string name="category_remembered_devices">Відомі пристрої</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Додатки, які не вдалося завантажити (натисніть, щоб дізнатися більше):</string>
<string name="device_menu_plugins">Параметри додатків</string>
<string name="device_menu_unpair">Скасувати пов’язування</string>
<string name="device_not_reachable">Немає доступу до пов’язаного пристрою</string>
......@@ -240,7 +239,7 @@
<string name="settings_icon_description">Піктограма параметрів</string>
<string name="presenter_fullscreen">На увесь екран</string>
<string name="presenter_exit">Вийти з презентації</string>
<string name="presenter_lock_tip">Ви можете заблокувати ваш пристрій так, щоб користуватися кнопками зміни гучності як кнопками «Назад»/«Далі»</string>
<string name="presenter_lock_tip">Ви можете заблокувати ваш пристрій так, щоб користуватися кнопками зміни гучності як кнопками зміни слайдів «Назад»/«Далі».</string>
<string name="add_command">Додати команду</string>
<string name="addcommand_explanation">Жодних команд не зареєстровано</string>
<string name="addcommand_explanation2">Ви можете додавати нові команди за допомогою Системних параметрів KDE Connect</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">共享剪贴板内容</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">远程输入</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">将您的手机用或平板电脑用作触摸板和键盘</string>
<string name="pref_plugin_presenter">演示遥控器</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">使用移动设备切换幻灯片</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">接收远程按键</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">从远程设备接收按键事件</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">已连接设备</string>
<string name="category_not_paired_devices">可用设备</string>
<string name="category_remembered_devices">已记住设备</string>
<string name="plugins_failed_to_load">插件载入失败 (按下以查看更多信息):</string>
<string name="device_menu_plugins">插件设置</string>
<string name="device_menu_unpair">取消配对</string>
<string name="device_not_reachable">配对设备不可及</string>
......@@ -225,7 +223,6 @@
<string name="settings_icon_description">设置图标</string>
<string name="presenter_fullscreen">全屏</string>
<string name="presenter_exit">退出演示</string>
<string name="presenter_lock_tip">您可以锁定设备,用音量键作为上一页/下一页按钮</string>
<string name="add_command">添加命令</string>
<string name="addcommand_explanation">没有已注册的命令</string>
<string name="addcommand_explanation2">您可以在 KDE Connect 系统设置中添加新命令</string>
......
......@@ -13,7 +13,6 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">分享剪貼板的內容</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">遠端輸入</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">使用您的智慧型手機或者平板來模擬觸碰板與鍵盤</string>
<string name="pref_plugin_presenter">遠端簡報</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">使用您的裝置來切換簡報中的投影片</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">接收遠端按鍵輸入</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">從遠端裝置接收按鍵輸入活動</string>
......@@ -74,7 +73,6 @@
<string name="category_connected_devices">已連接的設備</string>
<string name="category_not_paired_devices">可連接的設備</string>
<string name="category_remembered_devices">已記住的設備</string>
<string name="plugins_failed_to_load">擴展插件讀取錯誤(點擊查看更多資訊)</string>
<string name="device_menu_plugins">擴展插件設定</string>
<string name="device_menu_unpair">取消配對</string>
<string name="device_not_reachable">配對的設備無法連接</string>
......@@ -225,7 +223,6 @@
<string name="settings_icon_description">設定圖示</string>
<string name="presenter_fullscreen">全螢幕</string>
<string name="presenter_exit">離開簡報模式</string>
<string name="presenter_lock_tip">您能鎖定裝置以將音量鍵當作前進 / 後退按鈕使用</string>
<string name="add_command">增加一行指令</string>
<string name="addcommand_explanation">沒有指令被註冊</string>
<string name="addcommand_explanation2">您現在可以在 KDE 連線系統設定增加新的指令</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment