Commit 4acf931f authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent e95265c2
......@@ -4,15 +4,17 @@
<string name="pref_plugin_telephony_desc">Unvia avisos pa SMS y llamaes</string>
<string name="pref_plugin_battery">Informe de batería</string>
<string name="pref_plugin_battery_desc">Infoma davezu del estáu de la batería</string>
<string name="pref_plugin_sftp">Esposición del sistema de ficheros</string>
<string name="pref_plugin_clipboard">Sincronización del cartafueyu</string>
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Comparte\'l conteníu del cartafueyu</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Entrada remota</string>
<string name="pref_plugin_mpris">Controles remotos multimedia</string>
<string name="pref_plugin_runcommand">Executar comandu</string>
<string name="pref_plugin_ping">Ping</string>
<string name="pref_plugin_ping_desc">Unvia y recibi pings</string>
<string name="pref_plugin_ping_desc">Unvia y recibe pings</string>
<string name="pref_plugin_notifications">Sincronización d\'avisos</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Accede a los tos avisos dende otros preseos</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Unvia y recibi pings</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Compartir y recibir</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Comparte ficheros y URLs ente preseos</string>
<string name="plugin_not_available">Esta carauterística nun ta disponible na to versión d\'Android</string>
<string name="device_list_empty">Ensin preseos</string>
......@@ -23,23 +25,34 @@
<string name="send_ping">Unviar ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Controles multimedia</string>
<string name="open_mousepad">Entrada remota</string>
<string name="mousepad_info">Muevi un deu enriba la pantalla pa mover el mur. calca pa un clic y usa dos/tres deos pa los motones de drecha y mediu. Usa un primíu llargu pa arrastrar y soltar.</string>
<string name="mousepad_info">Muevi un deu enriba la pantalla pa mover el mur. Calca pa un clic y usa dos/tres deos pa los botones de drecha y en mediu. Usa un primíu llargu p\'arrastrar y soltar.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Afitar aición de calcu con dos deos</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Afitar aición de calcu con tres deos</string>
<string name="mousepad_sensitivity_settings_title">Afitar sensibilidá del panel táutil</string>
<string name="mousepad_scroll_direction_title">Direición inversa de desplazamientu</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Clic drechu</item>
<item>Clic d\'en mediu</item>
<item>Nada</item>
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">drecha</string>
<string name="mousepad_triple_default">d\'en mediu</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">por defeutu</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Slowest</item>
<item>La más lenta</item>
<item>Above Slowest</item>
<item>Default</item>
<item>Above Default</item>
<item>Fastest</item>
<item>Predeterminada</item>
<item>Penriba lo predeterminao</item>
<item>La más rápida</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Preseos coneutaos</string>
<string name="category_not_paired_devices">Preseos disponibles</string>
<string name="category_remembered_devices">Preseos recordaos</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Los complementos fallaron al cargase (calca pa más información):</string>
<string name="device_menu_plugins">Axustes de complementos</string>
<string name="device_menu_unpair">Desempareyar</string>
<string name="device_not_reachable">El preséu empareyáu nun ye agamable</string>
<string name="pair_new_device">Empareyar preséu nuevu</string>
<string name="unknown_device">Preséu desconocíu</string>
<string name="error_not_reachable">Nun ye algamable\'l preséu</string>
<string name="error_already_requested">Empareyamientu yá solicitáu</string>
......@@ -66,6 +79,8 @@
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Calca pa responder</string>
<string name="reconnect">Reconeutar</string>
<string name="right_click">Unviar clic drechu</string>
<string name="middle_click">Unviar clic d\'en mediu</string>
<string name="show_keyboard">Amosar tecláu</string>
<string name="device_not_paired">Preséu non empareyáu</string>
<string name="request_pairing">Solicitar empareyamientu</string>
......@@ -91,6 +106,7 @@
<item>1 minutu</item>
<item>2 minutos</item>
</string-array>
<string name="share_to">Compartir en...</string>
<string name="protocol_version_older">Esti preséu usa una versión vieya del protocolu</string>
<string name="protocol_version_newer">Esti preséu usa una versión anovada del protocolu</string>
<string name="general_settings">Axustes xenerales</string>
......@@ -121,7 +137,7 @@
<string name="mpris_player_on_device">%1$s en %2$s</string>
<string name="send_files">Unviar ficheros</string>
<string name="pairing_title">Preseos KDE Connect</string>
<string name="pairing_description">Deberíen apaecer equí otros preseos executando KDE Connect.</string>
<string name="pairing_description">Equí deberíen apaecer otros preseos executando KDE Connect.</string>
<string name="device_paired">Preséu empareyáu</string>
<string name="device_rename_title">Renomar preséu</string>
<string name="device_rename_confirm">Renomar</string>
......
......@@ -34,6 +34,8 @@
<string name="mousepad_info">Bevæg en finger på skærmen for at flytte musemarkøren. Tap for at klikke og brug to/tre-fingre for højre og midterste museknap. Brug et langt tryk til at trække og slippe.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Angiv handling for tap med to fingre</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Angiv handling for tap med tre fingre</string>
<string name="mousepad_sensitivity_settings_title">Angiv følsomhed for touchpad</string>
<string name="mousepad_scroll_direction_title">Omvendt rulleretning</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Højreklik</item>
<item>Midterklik</item>
......@@ -41,12 +43,13 @@
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">højre</string>
<string name="mousepad_triple_default">midter</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">standard</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Slowest</item>
<item>Above Slowest</item>
<item>Default</item>
<item>Above Default</item>
<item>Fastest</item>
<item>Mest langsom</item>
<item>Over mest langsom</item>
<item>Standard</item>
<item>Over standard</item>
<item>Hurtigst</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Forbundne enheder</string>
<string name="category_not_paired_devices">Tilgængelig enheder</string>
......@@ -65,6 +68,10 @@
<string name="error_canceled_by_user">Annulleret af brugeren</string>
<string name="error_canceled_by_other_peer">Annulleret af modpart</string>
<string name="error_invalid_key">Ugyldige nøgle modtaget</string>
<string name="encryption_info_title">Krypteringsinfo</string>
<string name="encryption_info_msg_no_ssl">Den anden enhed bruger ikke en nylig version af KDE Connect, og bruger dermed den forældede krypteringsmetode.</string>
<string name="my_device_fingerprint">SHA1-fingeraftrykket for dit enhedscertifikat er:</string>
<string name="remote_device_fingerprint">SHA1-fingeraftrykket for det eksterne enhedscertifikat er:</string>
<string name="pair_requested">Anmodet om parring</string>
<string name="pairing_request_from">Parringsanmodning fra %1s</string>
<string name="received_url_title">Modtog link fra %1s</string>
......@@ -154,4 +161,6 @@
<string name="findmyphone_title_tablet">Find min tablet</string>
<string name="findmyphone_description">Ringer til denne enhed, så du kan finde den.</string>
<string name="findmyphone_found">Fundet</string>
<string name="open">Åbn</string>
<string name="close">Luk</string>
</resources>
......@@ -5,6 +5,7 @@
<string name="pref_plugin_battery">Akkubericht</string>
<string name="pref_plugin_battery_desc">Akkustatus periodisch berichten</string>
<string name="pref_plugin_sftp">Dateisystem zeigen</string>
<string name="pref_plugin_sftp_desc">Erlaubt das Browsen des Dateisystems auf diesem Gerät aus der Ferne</string>
<string name="pref_plugin_clipboard">Abgleich der Zwischenablage</string>
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Inhalt der Zwischenablage freigeben</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Ferneingabe</string>
......@@ -27,6 +28,8 @@
<string name="open_mousepad">Ferneingabe</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Aktionsausführung bei Berührung mit zwei Fingern einstellen</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Aktionsausführung bei Berührung mit drei Fingern einstellen</string>
<string name="mousepad_sensitivity_settings_title">Empfindlichkeit des Touchpads einstellen</string>
<string name="mousepad_scroll_direction_title">Bildlaufrichtung umkehren</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Rechtsklick</item>
<item>Mittelklick</item>
......@@ -34,12 +37,13 @@
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">Rechts</string>
<string name="mousepad_triple_default">Mitte</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">Standard</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Slowest</item>
<item>Langsamste</item>
<item>Above Slowest</item>
<item>Default</item>
<item>Standard</item>
<item>Above Default</item>
<item>Fastest</item>
<item>Schnellste</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Verbundene Geräte</string>
<string name="category_not_paired_devices">Verfügbare Gerät</string>
......@@ -58,6 +62,9 @@
<string name="error_canceled_by_user">Abbruch durch Benutzer</string>
<string name="error_canceled_by_other_peer">Abbruch durch Gegenstelle</string>
<string name="error_invalid_key">Ungültiger Schlüssel empfangen</string>
<string name="encryption_info_title">Verschlüsselungsinformationen</string>
<string name="my_device_fingerprint">Der SHA1-Fingerabdruck Ihres Gerätezertifikats lautet:</string>
<string name="remote_device_fingerprint">Der SHA1-Fingerabdruck des Gerätezertifikats der Gegenstelle lautet:</string>
<string name="pair_requested">Verbindung angefordert</string>
<string name="pairing_request_from">Verbindungsanfrage von %1s</string>
<string name="received_url_title">Verknüpfung von %1s erhalten</string>
......@@ -138,6 +145,7 @@
<string name="pref_plugin_telepathy">SMS senden</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Text-Nachrichten von Ihrer Arbeitsfläche senden</string>
<string name="plugin_not_supported">Dieses Modul wird durch das Gerät nicht unterstützt</string>
<string name="findmyphone_title">Mein Telefon suchen</string>
<string name="findmyphone_found">Gefunden</string>
<string name="open">Öffnen</string>
<string name="close">Schließen</string>
......
......@@ -28,6 +28,8 @@
<string name="mousepad_info">Liikuta hiiren osoitinta liikuttamalla sormeasi näytöllä. Napsauta napauttamalla yhdellä sormella, käytä oikeaa painiketta kahdella sormella ja keskipainiketta kolmella. Vedä ja pudota painamalla pitkään.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Aseta kahden sormen napautuksen toiminto</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Aseta kolmen sormen napautuksen toiminto</string>
<string name="mousepad_sensitivity_settings_title">Aseta kosketuslevyn herkkyys</string>
<string name="mousepad_scroll_direction_title">Käänteinen vierityssuunta</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Oikea napsautus</item>
<item>Keskinapsautus</item>
......@@ -35,12 +37,13 @@
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">Oikea painike</string>
<string name="mousepad_triple_default">Keskipainike</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">oletus</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Slowest</item>
<item>Above Slowest</item>
<item>Default</item>
<item>Above Default</item>
<item>Fastest</item>
<item>Hitain</item>
<item>Hitainta suurempi</item>
<item>Oletus</item>
<item>Oletusta suurempi</item>
<item>Nopein</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Yhdistetyt laitteet</string>
<string name="category_not_paired_devices">Saatavilla olevat laitteet</string>
......
......@@ -28,6 +28,8 @@
<string name="mousepad_info">Mova un dedo na pantalla para mover o cursor. Toque para facer clic, e use dous ou tres dedos para os botóns secundario e central. Prema durante un tempo para arrastrar e soltar.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Definir a acción de tocar con dous dedos</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Definir a acción de tocar con tres dedos</string>
<string name="mousepad_sensitivity_settings_title">Definir a sensibilidade do punteiro táctil</string>
<string name="mousepad_scroll_direction_title">Inverter a dirección de desprazamento</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Clic dereito</item>
<item>Clic central</item>
......@@ -35,12 +37,13 @@
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">dereita</string>
<string name="mousepad_triple_default">medio</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">predeterminado</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Slowest</item>
<item>Above Slowest</item>
<item>Default</item>
<item>Above Default</item>
<item>Fastest</item>
<item>O máis lento</item>
<item>Lento</item>
<item>Predeterminado</item>
<item>Rápido</item>
<item>O mais rápido</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Dispositivos conectados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos dispoñíbeis</string>
......
......@@ -41,14 +41,11 @@
<string name="error_already_requested">Jau paprašyta suporuoti</string>
<string name="error_already_paired">Įrenginys jau suporuotas</string>
<string name="error_could_not_send_package">Nepavyksta išsiųsti paketo</string>
<string name="error_timed_out">Skirtasis laikas baigėsi</string>
<string name="error_canceled_by_user">Naudotojas atšaukė užduotį</string>
<string name="error_canceled_by_other_peer">Porininkas atšaukė užduotį</string>
<string name="error_invalid_key">Gautas netinkamas raktas</string>
<string name="pair_requested">Paprašyta suporuoti</string>
<string name="incoming_file_text">%1s</string>
<string name="outgoing_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Norėdami atsakyti, palieskite</string>
<string name="reconnect">Prisijungti iš naujo</string>
<string name="show_keyboard">Rodyti klaviatūrą</string>
......@@ -86,7 +83,6 @@
<string name="pair_device_action">Suporuoti naują įrenginį</string>
<string name="unpair_device_action">Atrišti %s</string>
<string name="custom_device_list">Pridėti įrenginį pagal IP</string>
<string name="sftp_internal_storage">Vidinė saugykla</string>
<string name="sftp_all_files">Visi failai</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD kortelė %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD kortelė</string>
......@@ -100,9 +96,12 @@
<string name="pairing_description">Čia turėtų pasirodyti to kiti paties tinklo įrenginiai, kuriuose veikia „KDE Connect“</string>
<string name="device_paired">Įrenginys suporuotas</string>
<string name="device_rename_title">Pervadinti įrenginį</string>
<string name="device_rename_confirm">Pervadinti</string>
<string name="refresh">Atnaujinti</string>
<string name="unreachable_description">Šis suporuotas įrenginys nepasiekiamas. Patikrinkite, ar jis prisijungęs prie to paties tinklo.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Siųsti SMS</string>
<string name="plugin_not_supported">Telefonas nepalaiko šio papildinio</string>
<string name="findmyphone_found">Radau</string>
<string name="open">Atverti</string>
<string name="close">Užverti</string>
</resources>
......@@ -28,6 +28,8 @@
<string name="mousepad_info">Mova um dedo pela tela para mover o ponteiro do mouse. Dê um toque para clicar e use dois/três dedos para os botões da direita e do meio. Use uma pressão longa para arrastar e soltar.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Definir a ação do toque com dois dedos</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Definir a ação do toque com três dedos</string>
<string name="mousepad_sensitivity_settings_title">Definir a sensibilidade do touchpad</string>
<string name="mousepad_scroll_direction_title">Direção de rolagem inversa</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Botão direito</item>
<item>Botão do meio</item>
......@@ -35,12 +37,13 @@
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">direita</string>
<string name="mousepad_triple_default">meio</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">padrão</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Slowest</item>
<item>Above Slowest</item>
<item>Default</item>
<item>Above Default</item>
<item>Fastest</item>
<item>Mais lento</item>
<item>Ainda mais lento</item>
<item>Padrão</item>
<item>Acima do padrão</item>
<item>Mais rápido</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Dispositivos conectados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos disponíveis</string>
......@@ -145,4 +148,6 @@
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Enviar mensagens de texto do seu Desktop</string>
<string name="plugin_not_supported">Este plugin não é suportado pelo dispositivo</string>
<string name="findmyphone_found">Encontrado</string>
<string name="open">Abrir</string>
<string name="close">Fechar</string>
</resources>
......@@ -19,7 +19,7 @@
<string name="pref_plugin_notifications">Sincronização da notificação</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Aceder às suas notificações a partir de outros dispositivos</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications">Receber as notificações</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications_desc">Receber as notificações do outro dispositivo e mostrá-las no Android</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications_desc">Receber as notificações de outros dispositivos e mostrá-las no Android</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Partilhar e receber</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Partilhar ficheiros e URL\'s entre dispositivos</string>
<string name="plugin_not_available">Esta funcionalidade não está disponível na sua versão do Android</string>
......@@ -43,13 +43,13 @@
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">direita</string>
<string name="mousepad_triple_default">meio</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">por omissão</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">predefinição</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Mais Lenta</item>
<item>Ainda Mais Lenta</item>
<item>Mais Lento</item>
<item>Ainda Mais Lento</item>
<item>Predefinição</item>
<item>Acima da Predefinição</item>
<item>Mais Rápida</item>
<item>Mais Rápido</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Dispositivos ligados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos disponíveis</string>
......@@ -68,8 +68,8 @@
<string name="error_canceled_by_user">Cancelado pelo utilizador</string>
<string name="error_canceled_by_other_peer">Cancelado pela outra máquina</string>
<string name="error_invalid_key">Chave inválida recebida</string>
<string name="encryption_info_title">Informação de Encriptação</string>
<string name="encryption_info_msg_no_ssl">O outro dispositivo não usa uma versão recente do KDE Connect; a ser usado o método de encriptação antigo.</string>
<string name="encryption_info_title">Dados de Encriptação</string>
<string name="encryption_info_msg_no_ssl">O outro dispositivo não usa uma versão recente do KDE Connect; será usado o método antigo de encriptação.</string>
<string name="my_device_fingerprint">A impressão digital SHA1 do certificado do seu dispositivo é:</string>
<string name="remote_device_fingerprint">A impressão digital SHA1 do certificado do dispositivo remoto é:</string>
<string name="pair_requested">Emparelhamento pedido</string>
......
......@@ -14,7 +14,6 @@
<string name="pref_plugin_ping_desc">Poslať a prijať pingy</string>
<string name="pref_plugin_notifications">Synchronizácia pripomienok</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Prístup k vašim pripomienkam z iných zariadení</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications">Prijať upozornenia</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Zdieľať a prijať</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Zdieľať súbory a medzi zariadeniami</string>
<string name="plugin_not_available">Táto funkcia nie je dostupná vo vašej verzii Androidu</string>
......
......@@ -145,4 +145,6 @@
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">从桌面发送短消息</string>
<string name="plugin_not_supported">设备不支持此插件</string>
<string name="findmyphone_found">找到</string>
<string name="open">打开</string>
<string name="close">关闭</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment