Commit 8acb022c authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 0d575016
......@@ -27,15 +27,21 @@
<string name="send_ping">Poslat ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Otevřít vzdálené ovládání</string>
<string name="open_mousepad">Otevřít dotykové ovládání</string>
<string name="mousepad_info">Pohybujte prstem po obrazovce pro pohybování kurzorem myši. Ťukněte pro kliknutí a použijte dva/tři prsty jako pravé a prostřední tlačítko. Pro přetažení dlouze podržte.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Nastavit činnost pro ťuknutí dvěma prsty</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Nastavit činnost pro ťuknutí třemi prsty</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item/>
<item/>
<item>Nothing</item>
<item>Kliknutí pravým tlačítkem myši</item>
<item>Kliknutí prostředním tlačítkem myši</item>
<item>Nic</item>
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">pravé</string>
<string name="mousepad_triple_default">prostřední</string>
<string name="category_connected_devices">Připojená zařízení</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dostupná zařízení</string>
<string name="category_remembered_devices">Zapamatovaná zařízení</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Moduly nebyly načteny (ťukněte pro více informací):</string>
<string name="device_menu_plugins">Nastavení modulů</string>
<string name="device_menu_unpair">Zrušit párování</string>
<string name="device_not_reachable">Spárované zařízení je nedostupné</string>
<string name="unknown_device">Neznámé zařízení</string>
......@@ -75,6 +81,8 @@
<string name="mpris_next">Následující</string>
<string name="mpris_volume">Hlasitost</string>
<string name="mpris_settings">Nastavení multimédií</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Tlačítka vpřed/přetočit</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">Upravit čas pro rychlý posun/přetočení při stisku.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekund</item>
<item>20 sekund</item>
......@@ -96,6 +104,8 @@
<string name="custom_device_list">Přidat zařízení podle IP</string>
<string name="share_notification_preference">Hlasitá upozornění</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibrovat a přehrát melodii při přijímání souboru</string>
<string name="title_activity_notification_filter">Filtr upozornění</string>
<string name="filter_apps_info">Upozorňování mezi vybranými aplikacemi bude synchronizováno.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Interní úložiště</string>
<string name="sftp_all_files">Všechny soubory</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD karta %d</string>
......@@ -103,6 +113,7 @@
<string name="sftp_readonly">(pouze ke čtení)</string>
<string name="sftp_camera">Obrázky z fotoaparátu</string>
<string name="add_host">Přidat stroj/IP</string>
<string name="no_players_connected">Přehrávač nenalezen</string>
<string name="custom_dev_list_help">Použijte tuto možnost pouze pokud není vaše zařízení automaticky detekováno. Zadejte níže IP adresu a název hostitele a stiskněte tlačítko pro přidání do seznamu. Stiskněte existující položku pro odstranění ze seznamu.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
</resources>
......@@ -27,16 +27,17 @@
<string name="send_ping">Lähetä tiedustelupaketti</string>
<string name="open_mpris_controls">Avaa kauko-ohjain</string>
<string name="open_mousepad">Avaa hiiren ohjain</string>
<string name="mousepad_info">Liikuta hiiren osoitinta liikuttamalla sormeasi näytöllä</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Aseta kahden sormen napautuksen toiminto</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Aseta kolmen sormen napautuksen toiminto</string>
<string name="mousepad_right_click">Oikea napsautus</string>
<string name="mousepad_middle_click">Keskinapsautus</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Oikea napsautus</item>
<item>Keskinapsautus</item>
<item>Nothing</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Yhdistetyt laitteet</string>
<string name="category_not_paired_devices">Saatavilla olevat laitteet</string>
<string name="category_remembered_devices">Muistetut laitteet</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Liitännäisten lataus epäonnistui (lisätietoa napauttamalla):</string>
<string name="device_menu_plugins">Valitse liitännäiset</string>
<string name="device_menu_unpair">Poista laitepari</string>
<string name="device_not_reachable">Laitepari tavoittamattomissa</string>
<string name="unknown_device">Tuntematon laite</string>
......@@ -76,8 +77,13 @@
<string name="mpris_next">Seuraava</string>
<string name="mpris_volume">Äänenvoimakkuus</string>
<string name="mpris_settings">Multimedia-asetukset</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Aikaväli</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">Säädä multimediatiedoston pikakelauksen aikaa.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekuntia</item>
<item>20 sekuntia</item>
<item>30 sekuntia</item>
<item>1 minuutti</item>
<item>2 minuuttia</item>
</string-array>
<string name="share_to">Jaa…</string>
<string name="protocol_version_older">Laite käyttää vanha yhteyskäytäntöversiota</string>
<string name="protocol_version_newer">Laite käyttää uudempaa yhteyskäytäntöversiota</string>
......@@ -92,6 +98,7 @@
<string name="custom_device_list">Lisää laitteita IP:llä</string>
<string name="share_notification_preference">Äänekkäät ilmoitukset</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Värise ja soita ääni tiedoston saapuessa</string>
<string name="title_activity_notification_filter">Ilmoitussuodatin</string>
<string name="sftp_internal_storage">Sisäinen muisti</string>
<string name="sftp_all_files">Kaikki tiedostot</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-kortti %d</string>
......@@ -102,11 +109,4 @@
<string name="no_players_connected">Soittimia ei löytynyt</string>
<string name="custom_dev_list_help">Käytä tätä vain, jos laitettasi ei tunnisteta automaattisesti. Kirjoita IP-osoite tai konenimi alle ja kosketa painiketta lisätäksesi sen luetteloon. Kosketa olemassa olevaa kohtaa poistaaksesi sen luettelosta.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s laitteella %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekuntia</item>
<item>20 sekuntia</item>
<item>30 sekuntia</item>
<item>1 minuutti</item>
<item>2 minuuttia</item>
</string-array>
</resources>
......@@ -25,7 +25,6 @@
<string name="category_connected_devices">Périphériques connectés</string>
<string name="category_remembered_devices">Périphériques mémorisés</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Le chargement des modules externes a échoué (cliquez pour plus d\'informations) :</string>
<string name="device_menu_plugins">Sélectionner des modules externes</string>
<string name="device_menu_unpair">Désapparier</string>
<string name="unknown_device">Périphérique inconnu</string>
<string name="error_not_reachable">Périphérique inaccessible</string>
......
......@@ -25,11 +25,14 @@
<string name="send_ping">Ping küldése</string>
<string name="open_mpris_controls">Távirányító megnyitása</string>
<string name="open_mousepad">Érintőtábla vezérlő megnyitása</string>
<string name="mousepad_info">Mozgassa az ujját a képernyőn az egérkurzor mozgatásához</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item/>
<item/>
<item>Nothing</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Csatlakoztatott eszközök</string>
<string name="category_remembered_devices">Megjegyzett eszközök</string>
<string name="plugins_failed_to_load">A bővítményeket nem sikerült betölteni (érintse meg a további információkért):</string>
<string name="device_menu_plugins">Bővítmények kijelölése</string>
<string name="device_menu_unpair">Leválasztás</string>
<string name="device_not_reachable">A párosított eszköz nem érhető el</string>
<string name="unknown_device">Ismeretlen eszköz</string>
......@@ -67,6 +70,13 @@
<string name="mpris_ff">Gyors előretekerés</string>
<string name="mpris_next">Következő</string>
<string name="mpris_volume">Hangerő</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 seconds</item>
<item>20 seconds</item>
<item>30 seconds</item>
<item>1 minute</item>
<item>2 minutes</item>
</string-array>
<string name="share_to">Megosztás…</string>
<string name="protocol_version_older">Ez az eszköz egy régi protokollverziót használ</string>
<string name="protocol_version_newer">Ez az eszköz egy újabb protokollverziót használ</string>
......@@ -75,11 +85,4 @@
<string name="device_name_preference_summary">%s</string>
<string name="invalid_device_name">Érvénytelen eszköznév</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Szöveg érkezett, elmentve a vágólapra</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 seconds</item>
<item>20 seconds</item>
<item>30 seconds</item>
<item>1 minute</item>
<item>2 minutes</item>
</string-array>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resources>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Right click</item>
<item>Middle click</item>
<item>Nothing</item>
</string-array>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 seconds</item>
<item>20 seconds</item>
......
......@@ -27,16 +27,15 @@
<string name="send_ping">핑 보내기</string>
<string name="open_mpris_controls">원격 제어 열기</string>
<string name="open_mousepad">터치패드 제어 열기</string>
<string name="mousepad_info">화면 위에서 손가락을 움직이면 마우스 커서가 움직입니다</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">두 손가락으로 눌렀을 때 동작 설정</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">세 손가락으로 눌렀을 때 동작 설정</string>
<string name="mousepad_right_click">오른쪽 단추 누름</string>
<string name="mousepad_middle_click">가운데 단추 누름</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item/>
<item/>
<item>Nothing</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">연결된 장치</string>
<string name="category_not_paired_devices">사용 가능한 장치</string>
<string name="category_remembered_devices">기억하는 장치</string>
<string name="plugins_failed_to_load">불러올 수 없는 플러그인(정보를 보려면 누르기)</string>
<string name="device_menu_plugins">플러그인 선택</string>
<string name="device_menu_unpair">페어링 해제</string>
<string name="device_not_reachable">페어링된 장치에 도달할 수 없음</string>
<string name="unknown_device">알 수 없는 장치</string>
......@@ -76,8 +75,13 @@
<string name="mpris_next">다음</string>
<string name="mpris_volume">음량</string>
<string name="mpris_settings">멀티미디어 설정</string>
<string name="mpris_time_settings_title">시간 간격 조정</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">멀티미디어 파일을 되감거나 빨리 감을 시간을 조정합니다.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10초</item>
<item>20초</item>
<item>30초</item>
<item>1분</item>
<item>2분</item>
</string-array>
<string name="share_to">다음으로 공유...</string>
<string name="protocol_version_older">이 장치의 프로토콜 버전이 오래되었습니다</string>
<string name="protocol_version_newer">이 장치의 프로토콜 버전이 더 새롭습니다</string>
......@@ -102,11 +106,4 @@
<string name="no_players_connected">재생기를 찾을 수 없음</string>
<string name="custom_dev_list_help">장치를 자동으로 인식할 수 없을 때 이 옵션을 사용하십시오. IP 주소나 호스트 이름을 입력하고 단추를 누르면 목록에 추가합니다. 목록에 있는 항목을 누르면 삭제합니다.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%2$s의 %1$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10초</item>
<item>20초</item>
<item>30초</item>
<item>1분</item>
<item>2분</item>
</string-array>
</resources>
......@@ -28,10 +28,12 @@
<string name="open_mpris_controls">Abra o controle remoto</string>
<string name="open_mousepad">Abrir o controle do touchpad</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item/>
<item/>
<item>Nothing</item>
<item>Botão direito</item>
<item>Botão do meio</item>
<item>Nada</item>
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">direita</string>
<string name="mousepad_triple_default">meio</string>
<string name="category_connected_devices">Dispositivos conectados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos disponíveis</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispositivos lembrados</string>
......@@ -96,6 +98,7 @@
<string name="custom_device_list">Adicionar dispositivos pelo IP</string>
<string name="share_notification_preference">Notificações barulhentas</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibrar e tocar um som ao receber um arquivo</string>
<string name="title_activity_notification_filter">Filtro de notificações</string>
<string name="sftp_internal_storage">Armazenamento interno</string>
<string name="sftp_all_files">Todos os arquivos</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Cartão SD %d</string>
......
......@@ -27,16 +27,15 @@
<string name="send_ping">Poslať ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Otvoriť diaľkové ovládanie</string>
<string name="open_mousepad">Otvoriť ovládanie touchpadu</string>
<string name="mousepad_info">Presuňte prst na obrazovke na presun kurzora myši</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Nastaviť akciu dvoch prstov</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Nastaviť akciu troch prstov</string>
<string name="mousepad_right_click">Kliknutie pravým tlačidlom</string>
<string name="mousepad_middle_click">Stredný klik</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item/>
<item/>
<item>Nothing</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Pripojené zariadenia</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dostupné zariadenia</string>
<string name="category_remembered_devices">Zapamätané zariadenia</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Zlyhalo načítanie pluginov (tapnite pre viac info):</string>
<string name="device_menu_plugins">Vybrať pluginy</string>
<string name="device_menu_unpair">Odpárovať</string>
<string name="device_not_reachable">Spárované zariadenie nedostupné</string>
<string name="unknown_device">Neznáme zariadenie</string>
......@@ -76,8 +75,13 @@
<string name="mpris_next">Nasledovné</string>
<string name="mpris_volume">Hlasitosť</string>
<string name="mpris_settings">Multimediálne nastavenia</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Časový interval</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">Prispôsobiť čas na pretáčanie dopredu alebo späť pre multimediálne súbory.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekúnd</item>
<item>20 sekúnd</item>
<item>30 sekúnd</item>
<item>1 minúta</item>
<item>2 minúty</item>
</string-array>
<string name="share_to">Zdieľať pre...</string>
<string name="protocol_version_older">Toto zariadenie používa starú verziu protokolu</string>
<string name="protocol_version_newer">Toto zariadenie používa novšiu verziu protokolu</string>
......@@ -102,11 +106,4 @@
<string name="no_players_connected">Nenašli sa žiadne prehrávače</string>
<string name="custom_dev_list_help">Túto voľbu použite iba vtedy, ak vaše zariadenie nie je automaticky detekované. Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa nižšie a kliknite na tlačidlo na pridanie do zoznamu. Kliknite na existujúcu položku na odstránenie jej zo zoznamu.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekúnd</item>
<item>20 sekúnd</item>
<item>30 sekúnd</item>
<item>1 minúta</item>
<item>2 minúty</item>
</string-array>
</resources>
......@@ -27,16 +27,21 @@
<string name="send_ping">Skicka ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Öppna fjärrkontroll</string>
<string name="open_mousepad">Öppna kontroll med tryckplatta</string>
<string name="mousepad_info">Flytta ett finger på skärmen för att flytta muspekaren</string>
<string name="mousepad_info">Flytta fingret på skärmen för att röra muspekaren. Rör för att klicka, och använd två eller tre fingrar för höger- och mittenknapparna. Använd en längre beröring för drag och släpp.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Ställ in åtgärd vid två fingerberöringar</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Ställ in åtgärd vid tre fingerberöringar</string>
<string name="mousepad_right_click">Högerklick</string>
<string name="mousepad_middle_click">Mittenklick</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Högerklick</item>
<item>Mittenklick</item>
<item>Ingenting</item>
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">höger</string>
<string name="mousepad_triple_default">mitten</string>
<string name="category_connected_devices">Anslutna apparater</string>
<string name="category_not_paired_devices">Tillgängliga enheter</string>
<string name="category_remembered_devices">Ihågkomna apparater</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Misslyckades ladda insticksprogram (rör för mer information):</string>
<string name="device_menu_plugins">Välj insticksprogram</string>
<string name="device_menu_plugins">Inställningar av insticksprogram</string>
<string name="device_menu_unpair">Ta bort ihopparning</string>
<string name="device_not_reachable">Ihopparad enhet kan inte nås</string>
<string name="unknown_device">Okänd apparat</string>
......@@ -76,8 +81,15 @@
<string name="mpris_next">Nästa</string>
<string name="mpris_volume">Volym</string>
<string name="mpris_settings">Multimediainställningar</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Intervalltid</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">Justera tiden för att snabbspola framåt eller tillbaka en multimediafil.</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Framåt- och bakåt-knappar</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">Justera tiden för att snabbspola framåt eller tillbaka om nertryckt.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekunder</item>
<item>20 sekunder</item>
<item>30 sekunder</item>
<item>1 minut</item>
<item>2 minuter</item>
</string-array>
<string name="share_to">Dela med...</string>
<string name="protocol_version_older">Apparaten använder en gammal protokollversion</string>
<string name="protocol_version_newer">Apparaten använder en nyare protokollversion</string>
......@@ -92,6 +104,8 @@
<string name="custom_device_list">Lägg till apparater enligt IP-adress</string>
<string name="share_notification_preference">Ljudliga underrättelser</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibrera och spela ett ljud när en fil tas emot</string>
<string name="title_activity_notification_filter">Underrättelsefilter</string>
<string name="filter_apps_info">Underrättelser synkroniseras för markerade applikationer.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Intern lagring</string>
<string name="sftp_all_files">Alla filer</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-kort %d</string>
......@@ -102,11 +116,4 @@
<string name="no_players_connected">Inga spelare hittades</string>
<string name="custom_dev_list_help">Använd bara alternativet om apparaten inte detekteras automatiskt. Skriv in IP-adress eller värddatornamn nedan och rör vid knappen för att lägga till den i listan. Rör vid ett befintligt objekt för att ta bort det från listan.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s på %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekunder</item>
<item>20 sekunder</item>
<item>30 sekunder</item>
<item>1 minut</item>
<item>2 minuter</item>
</string-array>
</resources>
......@@ -27,16 +27,21 @@
<string name="send_ping">Надіслати сигнал підтримання зв’язку</string>
<string name="open_mpris_controls">Відкрити дистанційне керування</string>
<string name="open_mousepad">Відкрити керування сенсорною панеллю</string>
<string name="mousepad_info">Проведіть по екрану пальцем, щоб пересунути вказівник миші</string>
<string name="mousepad_info">Проведіть по екрану пальцем, щоб пересунути вказівник миші. Дотик одним пальцем означатиме клацання, дотиком двома або трьома пальцями можна імітувати праву і середню кнопки. Для перетягування зі скиданням скористайтеся тривалим натисканням.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Встановлення дії для торкання двома пальцями</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Встановлення дії для торкання трьома пальцями</string>
<string name="mousepad_right_click">Клацання правою</string>
<string name="mousepad_middle_click">Клацання середньою</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Клацання правою</item>
<item>Клацання середньою</item>
<item>Нічого</item>
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">права</string>
<string name="mousepad_triple_default">середня</string>
<string name="category_connected_devices">З’єднані пристрої</string>
<string name="category_not_paired_devices">Доступні пристрої</string>
<string name="category_remembered_devices">Відомі пристрої</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Додатки, які не вдалося завантажити (натисніть, щоб дізнатися більше):</string>
<string name="device_menu_plugins">Виберіть додатки</string>
<string name="device_menu_plugins">Параметри додатків</string>
<string name="device_menu_unpair">Скасувати пов’язування</string>
<string name="device_not_reachable">Немає доступу до пов’язаного пристрою</string>
<string name="unknown_device">Невідомий пристрій</string>
......@@ -76,8 +81,15 @@
<string name="mpris_next">Далі</string>
<string name="mpris_volume">Гучність</string>
<string name="mpris_settings">Мультимедійні параметри</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Часовий інтервал</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">Скоригувати час швидкого гортання вперед або назад у мультимедійному файлі.</string>
<string name="mpris_time_settings_title">Кнопки «Вперед/Назад»</string>
<string name="mpris_time_settings_summary">Скоригувати час швидкого гортання вперед або назад при натисканні.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 секунд</item>
<item>20 секунд</item>
<item>30 секунд</item>
<item>1 хвилина</item>
<item>2 хвилини</item>
</string-array>
<string name="share_to">Спільно використовувати з…</string>
<string name="protocol_version_older">На цьому пристрої використовується стара версія протоколу</string>
<string name="protocol_version_newer">На цьому пристрої використовується новіша версія протоколу</string>
......@@ -92,6 +104,8 @@
<string name="custom_device_list">Додати пристрої за IP</string>
<string name="share_notification_preference">Звукові сповіщення</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Вібрація і відтворення звуку у відповідь на отримання файла</string>
<string name="title_activity_notification_filter">Фільтр сповіщень</string>
<string name="filter_apps_info">Сповіщення буде синхронізовано для позначених програм.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Вбудоване сховище даних</string>
<string name="sftp_all_files">Усі файли</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Картка SD %d</string>
......@@ -102,11 +116,4 @@
<string name="no_players_connected">Не знайдено програвачів</string>
<string name="custom_dev_list_help">Цим пунктом слід користуватися, лише якщо ваш пристрій не було визначено у автоматичному режимі. Введіть IP-адресу або назву вузла нижче і натисніть кнопку, щоб додати пункт до списку. Натисніть наявний пункт, щоб вилучити його зі списку.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s на %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 секунд</item>
<item>20 секунд</item>
<item>30 секунд</item>
<item>1 хвилина</item>
<item>2 хвилини</item>
</string-array>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment