Commit f30462ba authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 7ce2130d
...@@ -78,11 +78,7 @@ ...@@ -78,11 +78,7 @@
<string name="pairing_request_from">طلب اقتران من %1s</string> <string name="pairing_request_from">طلب اقتران من %1s</string>
<string name="received_url_title">استُلمت وصلة من %1s</string> <string name="received_url_title">استُلمت وصلة من %1s</string>
<string name="received_url_text">المس لفتح \'%1s\'</string> <string name="received_url_text">المس لفتح \'%1s\'</string>
<string name="outgoing_file_title">يرسل ملفًّا إلى %1s</string>
<string name="received_file_text">المس لفتح \'%1s\'</string> <string name="received_file_text">المس لفتح \'%1s\'</string>
<string name="sent_file_title">أرسل ملفًّا إلى %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">المس للإجابة</string> <string name="tap_to_answer">المس للإجابة</string>
<string name="reconnect">أعد الاتّصال</string> <string name="reconnect">أعد الاتّصال</string>
<string name="right_click">أرسل نقرة باليمين</string> <string name="right_click">أرسل نقرة باليمين</string>
......
...@@ -59,11 +59,7 @@ ...@@ -59,11 +59,7 @@
<string name="pairing_request_from">Uparivanje zatraženo od %1s</string> <string name="pairing_request_from">Uparivanje zatraženo od %1s</string>
<string name="received_url_title">Primljena veza od %1s</string> <string name="received_url_title">Primljena veza od %1s</string>
<string name="received_url_text">Kucni za otvaranje \'%1s\'</string> <string name="received_url_text">Kucni za otvaranje \'%1s\'</string>
<string name="outgoing_file_title">Slanje datoteke na %1s</string>
<string name="received_file_text">Kucni za otvaranje \'%1s\'</string> <string name="received_file_text">Kucni za otvaranje \'%1s\'</string>
<string name="sent_file_title">Poslana datoteka na %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Kucni za odgovor</string> <string name="tap_to_answer">Kucni za odgovor</string>
<string name="reconnect">Ponovo uspostavi vezu</string> <string name="reconnect">Ponovo uspostavi vezu</string>
<string name="right_click">Pošalji Desni Klik</string> <string name="right_click">Pošalji Desni Klik</string>
......
...@@ -104,11 +104,13 @@ ...@@ -104,11 +104,13 @@
<item quantity="one">Fitxer: %1s</item> <item quantity="one">Fitxer: %1s</item>
<item quantity="other">(Fitxer %2$d de %3$d): %1$s</item> <item quantity="other">(Fitxer %2$d de %3$d): %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">S\'està enviant el fitxer a %1s</string> <plurals name="outgoing_file_title">
<string name="outgoing_files_title">S\'estan enviant fitxers a %1s</string> <item quantity="one">S\'està enviant el fitxer %1$d a %2$s</item>
<item quantity="other">S\'estan enviant els fitxers %1$d a %2$s</item>
</plurals>
<plurals name="outgoing_files_text"> <plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">S\'ha enviat %1$d fitxer</item> <item quantity="one">Fitxer: %1$s</item>
<item quantity="other">S\'ha enviat %1$d de %2$d fitxers</item> <item quantity="other">(Fitxer %2$d de %3$d): %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">S\'ha rebut un fitxer des de %1$s</item> <item quantity="one">S\'ha rebut un fitxer des de %1$s</item>
...@@ -118,12 +120,16 @@ ...@@ -118,12 +120,16 @@
<item quantity="one">Ha fallat en rebre un fitxer des de %1$s</item> <item quantity="one">Ha fallat en rebre un fitxer des de %1$s</item>
<item quantity="other">Ha fallat en rebre %2$d de %3$d fitxers des de %1$s</item> <item quantity="other">Ha fallat en rebre %2$d de %3$d fitxers des de %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<plurals name="sent_files_title">
<item quantity="one">Fitxer enviat a %1$s</item>
<item quantity="other">%2$d fitxers enviats a %1$s</item>
</plurals>
<plurals name="send_files_fail_title">
<item quantity="one">Ha fallat en enviar el fitxer a %1$s</item>
<item quantity="other">Ha fallat en enviar %2$d de %3$d fitxers a %1$s</item>
</plurals>
<string name="received_file_text">Puntegeu per obrir «%1s»</string> <string name="received_file_text">Puntegeu per obrir «%1s»</string>
<string name="cannot_create_file">No s\'ha pogut crear el fitxer %s</string> <string name="cannot_create_file">No s\'ha pogut crear el fitxer %s</string>
<string name="sent_file_title">Fitxer enviat a %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Ha fallat en enviar el fitxer a %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Puntegeu per a respondre</string> <string name="tap_to_answer">Puntegeu per a respondre</string>
<string name="reconnect">Reconnecta</string> <string name="reconnect">Reconnecta</string>
<string name="right_click">Envia un clic del botó dret</string> <string name="right_click">Envia un clic del botó dret</string>
...@@ -240,7 +246,7 @@ ...@@ -240,7 +246,7 @@
<string name="plugins_need_optional_permission">Alguns connectors tenen característiques desactivades per la falta de permís (puntegeu per a més informació):</string> <string name="plugins_need_optional_permission">Alguns connectors tenen característiques desactivades per la falta de permís (puntegeu per a més informació):</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Per a compartir fitxers entre el telèfon i l\'escriptori, haureu de donar accés a l\'emmagatzematge del telèfon</string> <string name="share_optional_permission_explanation">Per a compartir fitxers entre el telèfon i l\'escriptori, haureu de donar accés a l\'emmagatzematge del telèfon</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Per a llegir i escriure SMS des de l\'escriptori, haureu de donar permís als SMS</string> <string name="telepathy_permission_explanation">Per a llegir i escriure SMS des de l\'escriptori, haureu de donar permís als SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Per a veure les trucades telefòniques des de l\'escriptori, haureu de donar permís d\'accés a les trucades telefòniques</string> <string name="telephony_permission_explanation">Per a veure les trucades telefòniques des de l\'escriptori, haureu de donar permís d\'accés al registre de trucades telefòniques i a l\'estat del telèfon</string>
<string name="telephony_optional_permission_explanation">Per a veure un nom de contacte en comptes d\'un número de telèfon, haureu de donar permís als contactes del telèfon</string> <string name="telephony_optional_permission_explanation">Per a veure un nom de contacte en comptes d\'un número de telèfon, haureu de donar permís als contactes del telèfon</string>
<string name="contacts_permission_explanation">Per a compartir els vostres contactes amb l\'escriptori, caldrà que els hi doneu permís</string> <string name="contacts_permission_explanation">Per a compartir els vostres contactes amb l\'escriptori, caldrà que els hi doneu permís</string>
<string name="select_ringtone">Seleccioneu un to de la trucada</string> <string name="select_ringtone">Seleccioneu un to de la trucada</string>
......
...@@ -106,14 +106,6 @@ ...@@ -106,14 +106,6 @@
<item quantity="many">(Soubor %2$d of %3$d) : %1$s</item> <item quantity="many">(Soubor %2$d of %3$d) : %1$s</item>
<item quantity="other"/> <item quantity="other"/>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Odesílám soubor do %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Odesílám soubory do %1s</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Odeslán %1$d soubor</item>
<item quantity="few">Odeslány %1$d ze %2$d souborů</item>
<item quantity="many">Odesláno %1$d ze %2$d souborů</item>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Přijat soubor z %1$s</item> <item quantity="one">Přijat soubor z %1$s</item>
<item quantity="few">Přijaty %2$d soubory z %1$s</item> <item quantity="few">Přijaty %2$d soubory z %1$s</item>
...@@ -128,10 +120,6 @@ ...@@ -128,10 +120,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Ťukněte pro otevření \'%1s\'</string> <string name="received_file_text">Ťukněte pro otevření \'%1s\'</string>
<string name="cannot_create_file">Nelze vytvořit soubor %s</string> <string name="cannot_create_file">Nelze vytvořit soubor %s</string>
<string name="sent_file_title">Soubor byl odeslán do %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Odesílání souborů na %1s selhalo</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Ťukněte pro odpovězení</string> <string name="tap_to_answer">Ťukněte pro odpovězení</string>
<string name="reconnect">Znovu připojit</string> <string name="reconnect">Znovu připojit</string>
<string name="right_click">Poslat kliknutí pravým tlačítkem</string> <string name="right_click">Poslat kliknutí pravým tlačítkem</string>
......
...@@ -84,13 +84,7 @@ ...@@ -84,13 +84,7 @@
<string name="pairing_request_from">Parringsanmodning fra %1s</string> <string name="pairing_request_from">Parringsanmodning fra %1s</string>
<string name="received_url_title">Modtog link fra %1s</string> <string name="received_url_title">Modtog link fra %1s</string>
<string name="received_url_text">Tap for at åbne \"%1s\"</string> <string name="received_url_text">Tap for at åbne \"%1s\"</string>
<string name="outgoing_file_title">Sender fil til %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Sender filer til %1s</string>
<string name="received_file_text">Tap for at åbne \"%1s\"</string> <string name="received_file_text">Tap for at åbne \"%1s\"</string>
<string name="sent_file_title">Fil sendt til %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Kunne ikke sende filen til %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Tap for at svare</string> <string name="tap_to_answer">Tap for at svare</string>
<string name="reconnect">Forbind igen</string> <string name="reconnect">Forbind igen</string>
<string name="right_click">Send højreklik</string> <string name="right_click">Send højreklik</string>
......
...@@ -84,17 +84,7 @@ ...@@ -84,17 +84,7 @@
<string name="pairing_request_from">Verbindungsanfrage von %1s</string> <string name="pairing_request_from">Verbindungsanfrage von %1s</string>
<string name="received_url_title">Verknüpfung von %1s erhalten</string> <string name="received_url_title">Verknüpfung von %1s erhalten</string>
<string name="received_url_text">Tippen um „%1s“ zu öffnen</string> <string name="received_url_text">Tippen um „%1s“ zu öffnen</string>
<string name="outgoing_file_title">Datei wird an %1s gesendet</string>
<string name="outgoing_files_title">Datei wird an %1s gesendet</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">%1$d Datei gesendet</item>
<item quantity="other">%1$d von %2$d Dateien gesendet</item>
</plurals>
<string name="received_file_text">Tippen um „%1s“ zu öffnen</string> <string name="received_file_text">Tippen um „%1s“ zu öffnen</string>
<string name="sent_file_title">Datei an %1s gesendet</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Das Senden der Datei an %1s ist fehlgeschlagen</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Tippen zum Antworten</string> <string name="tap_to_answer">Tippen zum Antworten</string>
<string name="reconnect">Erneut verbinden</string> <string name="reconnect">Erneut verbinden</string>
<string name="right_click">Rechtsklick senden</string> <string name="right_click">Rechtsklick senden</string>
......
...@@ -84,13 +84,7 @@ ...@@ -84,13 +84,7 @@
<string name="pairing_request_from">Αίτημα σύζευξης από %1s</string> <string name="pairing_request_from">Αίτημα σύζευξης από %1s</string>
<string name="received_url_title">Ελήφθη σύνδεσμος από %1s</string> <string name="received_url_title">Ελήφθη σύνδεσμος από %1s</string>
<string name="received_url_text">Χτυπήστε για άνοιγμα \'%1s\'</string> <string name="received_url_text">Χτυπήστε για άνοιγμα \'%1s\'</string>
<string name="outgoing_file_title">Αποστολή αρχείου σε %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Αποστολή αρχείων σε %1s</string>
<string name="received_file_text">Χτυπήστε για άνοιγμα \'%1s\'</string> <string name="received_file_text">Χτυπήστε για άνοιγμα \'%1s\'</string>
<string name="sent_file_title">Εστάλη αρχείο σε %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Αποτυχία αποστολής αρχείου σε %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Χτυπήστε για να απαντήσετε</string> <string name="tap_to_answer">Χτυπήστε για να απαντήσετε</string>
<string name="reconnect">Επανασύνδεση</string> <string name="reconnect">Επανασύνδεση</string>
<string name="right_click">Αποστολή δεξιού κλικ</string> <string name="right_click">Αποστολή δεξιού κλικ</string>
......
...@@ -104,12 +104,6 @@ ...@@ -104,12 +104,6 @@
<item quantity="one">File: %1s</item> <item quantity="one">File: %1s</item>
<item quantity="other">(File %2$d of %3$d) : %1$s</item> <item quantity="other">(File %2$d of %3$d) : %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Sending file to %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Sending files to %1s</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Send files</item>
<item quantity="other">Sent %1$d out of %2$d files</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Received file from %1$s</item> <item quantity="one">Received file from %1$s</item>
<item quantity="other">Received %2$d files from %1$s</item> <item quantity="other">Received %2$d files from %1$s</item>
...@@ -120,10 +114,6 @@ ...@@ -120,10 +114,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Tap to open \'%1s\'</string> <string name="received_file_text">Tap to open \'%1s\'</string>
<string name="cannot_create_file">Cannot create file %s</string> <string name="cannot_create_file">Cannot create file %s</string>
<string name="sent_file_title">Sent file to %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Failed to send file to %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Tap to answer</string> <string name="tap_to_answer">Tap to answer</string>
<string name="reconnect">Reconnect</string> <string name="reconnect">Reconnect</string>
<string name="right_click">Send Right Click</string> <string name="right_click">Send Right Click</string>
...@@ -240,7 +230,6 @@ ...@@ -240,7 +230,6 @@
<string name="plugins_need_optional_permission">Some plugins have features disabled because of lack of permission (tap for more info):</string> <string name="plugins_need_optional_permission">Some plugins have features disabled because of lack of permission (tap for more info):</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">To share files between your phone and your desktop you need to give access to the phone\'s storage</string> <string name="share_optional_permission_explanation">To share files between your phone and your desktop you need to give access to the phone\'s storage</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">To read and write SMS from your desktop you need to give permission to SMS</string> <string name="telepathy_permission_explanation">To read and write SMS from your desktop you need to give permission to SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">To see phone calls from the desktop you need to give permission to access phone calls</string>
<string name="telephony_optional_permission_explanation">To see a contact name instead of a phone number you need to give access to the phone\'s contacts</string> <string name="telephony_optional_permission_explanation">To see a contact name instead of a phone number you need to give access to the phone\'s contacts</string>
<string name="contacts_permission_explanation">To share your contacts book with the desktop, you need to give contacts permission</string> <string name="contacts_permission_explanation">To share your contacts book with the desktop, you need to give contacts permission</string>
<string name="select_ringtone">Select a ringtone</string> <string name="select_ringtone">Select a ringtone</string>
......
...@@ -104,12 +104,6 @@ ...@@ -104,12 +104,6 @@
<item quantity="one">Archivo: %1s</item> <item quantity="one">Archivo: %1s</item>
<item quantity="other">(Archivo %2$d de %3$d) : %1$s</item> <item quantity="other">(Archivo %2$d de %3$d) : %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Enviando archivo a %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Enviando archivos a %1s</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Enviado %1$d archivo</item>
<item quantity="other">Enviados %1$d de %2$d archivos</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Recibido archivo desde %1$s</item> <item quantity="one">Recibido archivo desde %1$s</item>
<item quantity="other">Recibidos %2$d archivos desde %1$s</item> <item quantity="other">Recibidos %2$d archivos desde %1$s</item>
...@@ -120,10 +114,6 @@ ...@@ -120,10 +114,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Pulse para abrir «%1s»</string> <string name="received_file_text">Pulse para abrir «%1s»</string>
<string name="cannot_create_file">No se pudo crear el archivo %s</string> <string name="cannot_create_file">No se pudo crear el archivo %s</string>
<string name="sent_file_title">Archivo enviado a %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Fallo al enviar el archivo a %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Pulse para responder</string> <string name="tap_to_answer">Pulse para responder</string>
<string name="reconnect">Reconectar</string> <string name="reconnect">Reconectar</string>
<string name="right_click">Enviar clic derecho</string> <string name="right_click">Enviar clic derecho</string>
...@@ -240,7 +230,6 @@ ...@@ -240,7 +230,6 @@
<string name="plugins_need_optional_permission">Algunos complementos tienen funcionalidades desactivadas por falta de permisos (pulse para más información):</string> <string name="plugins_need_optional_permission">Algunos complementos tienen funcionalidades desactivadas por falta de permisos (pulse para más información):</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Para compartir archivos entre su teléfono y su escritorio, necesita dar acceso al almacenamiento de su teléfono</string> <string name="share_optional_permission_explanation">Para compartir archivos entre su teléfono y su escritorio, necesita dar acceso al almacenamiento de su teléfono</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Para leer y escribir SMS desde su escritorio, necesita dar permisos para SMS</string> <string name="telepathy_permission_explanation">Para leer y escribir SMS desde su escritorio, necesita dar permisos para SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Para ver las llamadas telefónicas desde su escritorio, necesita dar permisos para acceder a las llamadas telefónicas</string>
<string name="telephony_optional_permission_explanation">Para ver el nombre de un contacto en lugar de un número telefónico, necesita dar acceso a los contactos de su teléfono</string> <string name="telephony_optional_permission_explanation">Para ver el nombre de un contacto en lugar de un número telefónico, necesita dar acceso a los contactos de su teléfono</string>
<string name="contacts_permission_explanation">Para compartir sus contactos con el escritorio, necesita dar permisos de acceso a los mismos</string> <string name="contacts_permission_explanation">Para compartir sus contactos con el escritorio, necesita dar permisos de acceso a los mismos</string>
<string name="select_ringtone">Seleccionar tono</string> <string name="select_ringtone">Seleccionar tono</string>
......
...@@ -78,13 +78,7 @@ ...@@ -78,13 +78,7 @@
<string name="pairing_request_from">Paardumise soov seadmest %1s</string> <string name="pairing_request_from">Paardumise soov seadmest %1s</string>
<string name="received_url_title">Lingi saamine seadmest %1s</string> <string name="received_url_title">Lingi saamine seadmest %1s</string>
<string name="received_url_text">Koputa \"%1s\" avamiseks</string> <string name="received_url_text">Koputa \"%1s\" avamiseks</string>
<string name="outgoing_file_title">Faili saatmine seadmesse %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Failide saatmine seadmesse %1s</string>
<string name="received_file_text">Koputa \"%1s\" avamiseks</string> <string name="received_file_text">Koputa \"%1s\" avamiseks</string>
<string name="sent_file_title">Fail saadeti seadmesse %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Faili saatmine seadmesse %1s nurjus</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Koputa vastamiseks</string> <string name="tap_to_answer">Koputa vastamiseks</string>
<string name="reconnect">Ühenda uuesti</string> <string name="reconnect">Ühenda uuesti</string>
<string name="right_click">Saada paremklõps</string> <string name="right_click">Saada paremklõps</string>
......
...@@ -102,12 +102,6 @@ ...@@ -102,12 +102,6 @@
<item quantity="one">Fitxategia: %1s</item> <item quantity="one">Fitxategia: %1s</item>
<item quantity="other">(%3$d(e)tik %2$d fitxategia) : %1$s</item> <item quantity="other">(%3$d(e)tik %2$d fitxategia) : %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Fitxategia bidaltzen %1s-ra</string>
<string name="outgoing_files_title">Fitxategiak bidaltzen %1s-ra</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Bidali %1$d fitxategia</item>
<item quantity="other">Bidali %2$d fitxategitik %1$d</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Fitxategi bat jaso da %1$s-tik</item> <item quantity="one">Fitxategi bat jaso da %1$s-tik</item>
<item quantity="other">%2$d fitxategi jaso dira %1$s-tik</item> <item quantity="other">%2$d fitxategi jaso dira %1$s-tik</item>
...@@ -118,10 +112,6 @@ ...@@ -118,10 +112,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Tak egin \'%1s\' irekitzeko</string> <string name="received_file_text">Tak egin \'%1s\' irekitzeko</string>
<string name="cannot_create_file">Ezin da sortu %s fitxategia</string> <string name="cannot_create_file">Ezin da sortu %s fitxategia</string>
<string name="sent_file_title">Fitxategia bidalita %1s-ra</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Huts egin du fitxategia %1s(e)ra bidaltzea</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Tak egin erantzuteko</string> <string name="tap_to_answer">Tak egin erantzuteko</string>
<string name="reconnect">Birkonektatu</string> <string name="reconnect">Birkonektatu</string>
<string name="right_click">Bidali eskumako klik</string> <string name="right_click">Bidali eskumako klik</string>
......
...@@ -102,12 +102,6 @@ ...@@ -102,12 +102,6 @@
<item quantity="one">Tiedosto: %1s</item> <item quantity="one">Tiedosto: %1s</item>
<item quantity="other">(Tiedosto %2$d / %3$d) : %1$s</item> <item quantity="other">(Tiedosto %2$d / %3$d) : %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Lähetetään tiedostoa laitteeseen %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Lähetetään tiedostoa laitteeseen %1s</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Lähetetty %1$d tiedosto</item>
<item quantity="other">Lähetetty %1$d/%2$d tiedostoa</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Vastaanotettiin tiedosto lähettäjältä %1$s</item> <item quantity="one">Vastaanotettiin tiedosto lähettäjältä %1$s</item>
<item quantity="other">Vastaanotettiin %2$d tiedostoa lähettäjältä %1$s</item> <item quantity="other">Vastaanotettiin %2$d tiedostoa lähettäjältä %1$s</item>
...@@ -118,10 +112,6 @@ ...@@ -118,10 +112,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Avaa ”%1s” napauttamalla</string> <string name="received_file_text">Avaa ”%1s” napauttamalla</string>
<string name="cannot_create_file">Ei voida luoda tiedostoa %s</string> <string name="cannot_create_file">Ei voida luoda tiedostoa %s</string>
<string name="sent_file_title">Tiedosto lähetetty laitteeseen %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Tiedoston lähetys laitteelle %1s epäonnistui</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Vastaa napauttamalla</string> <string name="tap_to_answer">Vastaa napauttamalla</string>
<string name="reconnect">Yhdistä uudelleen</string> <string name="reconnect">Yhdistä uudelleen</string>
<string name="right_click">Lähetä oikean painikkeen napsautus</string> <string name="right_click">Lähetä oikean painikkeen napsautus</string>
......
...@@ -104,12 +104,6 @@ ...@@ -104,12 +104,6 @@
<item quantity="one">Fichier : %1s</item> <item quantity="one">Fichier : %1s</item>
<item quantity="other">(Fichier %2$d sur %3$d) : %1$s</item> <item quantity="other">(Fichier %2$d sur %3$d) : %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Envoi d\'un fichier à %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Envoi de fichiers à %1s</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">%1$d fichier envoyé</item>
<item quantity="other">%1$d fichiers envoyés sur %2$d</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Fichier reçu de %1$s</item> <item quantity="one">Fichier reçu de %1$s</item>
<item quantity="other">%2$d fichiers reçus de %1$s</item> <item quantity="other">%2$d fichiers reçus de %1$s</item>
...@@ -120,10 +114,6 @@ ...@@ -120,10 +114,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Appuyez pour ouvrir %1s</string> <string name="received_file_text">Appuyez pour ouvrir %1s</string>
<string name="cannot_create_file">Impossible de créer le fichier %s</string> <string name="cannot_create_file">Impossible de créer le fichier %s</string>
<string name="sent_file_title">Fichier envoyé à %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Impossible d\'envoyer le fichier à %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Cliquer pour répondre</string> <string name="tap_to_answer">Cliquer pour répondre</string>
<string name="reconnect">Reconnecter</string> <string name="reconnect">Reconnecter</string>
<string name="right_click">Envoyer un clic droit</string> <string name="right_click">Envoyer un clic droit</string>
...@@ -240,7 +230,6 @@ ...@@ -240,7 +230,6 @@
<string name="plugins_need_optional_permission">Certaines fonctionnalités de modules externes sont désactivées faute de permissions suffisantes (tapez pour plus d\'informations) :</string> <string name="plugins_need_optional_permission">Certaines fonctionnalités de modules externes sont désactivées faute de permissions suffisantes (tapez pour plus d\'informations) :</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Pour partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès à la mémoire de stockage du téléphone</string> <string name="share_optional_permission_explanation">Pour partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès à la mémoire de stockage du téléphone</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Pour lire et écrire des SMS depuis votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès aux SMS</string> <string name="telepathy_permission_explanation">Pour lire et écrire des SMS depuis votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès aux SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Vous devez autoriser l\'accès aux appels téléphoniques pour voir les appels depuis votre ordinateur</string>
<string name="telephony_optional_permission_explanation">Pour voir le nom du contact au lieu du numéro de téléphone, veuillez permettre l\'accès aux contacts du téléphone</string> <string name="telephony_optional_permission_explanation">Pour voir le nom du contact au lieu du numéro de téléphone, veuillez permettre l\'accès aux contacts du téléphone</string>
<string name="contacts_permission_explanation">Pour partager votre carnet de contacts avec votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès aux contacts du téléphone</string> <string name="contacts_permission_explanation">Pour partager votre carnet de contacts avec votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès aux contacts du téléphone</string>
<string name="select_ringtone">Sélectionnez une sonnerie</string> <string name="select_ringtone">Sélectionnez une sonnerie</string>
......
...@@ -104,12 +104,6 @@ ...@@ -104,12 +104,6 @@
<item quantity="one">Ficheiro: %1s</item> <item quantity="one">Ficheiro: %1s</item>
<item quantity="other">(Ficheiro %2$d de %3$d) : %1$s</item> <item quantity="other">(Ficheiro %2$d de %3$d) : %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Enviando un ficheiro a %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Enviando os ficheiros a %1s</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Enviouse %1$d ficheiro.</item>
<item quantity="other">Enviáronse %1$d de %2$d ficheiros.</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Recibiuse un ficheiro de %1$s</item> <item quantity="one">Recibiuse un ficheiro de %1$s</item>
<item quantity="other">Recibíronse %2$d ficheiros de %1$s</item> <item quantity="other">Recibíronse %2$d ficheiros de %1$s</item>
...@@ -120,10 +114,6 @@ ...@@ -120,10 +114,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Toque para abrir «%1s».</string> <string name="received_file_text">Toque para abrir «%1s».</string>
<string name="cannot_create_file">Non se pode crear o ficheiro %s</string> <string name="cannot_create_file">Non se pode crear o ficheiro %s</string>
<string name="sent_file_title">Enviouse o ficheiro a %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Non se puido enviar o ficheiro a %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Toque para contestar</string> <string name="tap_to_answer">Toque para contestar</string>
<string name="reconnect">Conectar de novo</string> <string name="reconnect">Conectar de novo</string>
<string name="right_click">Enviar un clic secundario</string> <string name="right_click">Enviar un clic secundario</string>
...@@ -240,7 +230,6 @@ ...@@ -240,7 +230,6 @@
<string name="plugins_need_optional_permission">Algúns complementos teñen funcionalidades desactivadas por mor dunha falta de permisos (toque para máis información):</string> <string name="plugins_need_optional_permission">Algúns complementos teñen funcionalidades desactivadas por mor dunha falta de permisos (toque para máis información):</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Para compartir ficheiros entre o teléfono e o escritorio ten que dar acceso ao almacenamento do teléfono.</string> <string name="share_optional_permission_explanation">Para compartir ficheiros entre o teléfono e o escritorio ten que dar acceso ao almacenamento do teléfono.</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Para ler e escribir SMS desde o escritorio ten que dar permiso de SMS.</string> <string name="telepathy_permission_explanation">Para ler e escribir SMS desde o escritorio ten que dar permiso de SMS.</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Para ver as chamadas de teléfono desde o escritorio ten que dar permiso para acceder a chamadas de teléfono.</string>
<string name="telephony_optional_permission_explanation">Para ver o nome dun contacto en vez dun número de teléfono ten que dar acceso aos contactos do teléfono.</string> <string name="telephony_optional_permission_explanation">Para ver o nome dun contacto en vez dun número de teléfono ten que dar acceso aos contactos do teléfono.</string>
<string name="contacts_permission_explanation">Para compartir o caderno de contactos co escritorio ten que dar permiso de contactos</string> <string name="contacts_permission_explanation">Para compartir o caderno de contactos co escritorio ten que dar permiso de contactos</string>
<string name="select_ringtone">Seleccione un son de chamada</string> <string name="select_ringtone">Seleccione un son de chamada</string>
......
...@@ -84,13 +84,7 @@ ...@@ -84,13 +84,7 @@
<string name="pairing_request_from">בוקשה התאמה מ־%1s</string> <string name="pairing_request_from">בוקשה התאמה מ־%1s</string>
<string name="received_url_title">התקבל קישור מ־%1s</string> <string name="received_url_title">התקבל קישור מ־%1s</string>
<string name="received_url_text">לחץ כדי לפתוח את \"%1s\"</string> <string name="received_url_text">לחץ כדי לפתוח את \"%1s\"</string>
<string name="outgoing_file_title">שולח קובץ אל %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">שולח קובצים אל %1s</string>
<string name="received_file_text">לחץ כדי לפתוח את \"%1s\"</string> <string name="received_file_text">לחץ כדי לפתוח את \"%1s\"</string>
<string name="sent_file_title">הקובץ נשלח אל %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">נכשל בשליחת הקובץ אל %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">לחץ כדי לענות</string> <string name="tap_to_answer">לחץ כדי לענות</string>
<string name="reconnect">התחבר מחדש</string> <string name="reconnect">התחבר מחדש</string>
<string name="right_click">שלח לחיצה ימנית</string> <string name="right_click">שלח לחיצה ימנית</string>
......
...@@ -99,11 +99,6 @@ ...@@ -99,11 +99,6 @@
<plurals name="incoming_files_text"> <plurals name="incoming_files_text">
<item quantity="other">File: %1s</item> <item quantity="other">File: %1s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Mengirim file ke %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Mengirim file ke %1s</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="other">Kirimkan file %1$d</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="other">File yang diterima dari %1$s</item> <item quantity="other">File yang diterima dari %1$s</item>
</plurals> </plurals>
...@@ -112,10 +107,6 @@ ...@@ -112,10 +107,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Ketuk untuk membuka \'%1s\'</string> <string name="received_file_text">Ketuk untuk membuka \'%1s\'</string>
<string name="cannot_create_file">Gak bisa menciptakan file %s</string> <string name="cannot_create_file">Gak bisa menciptakan file %s</string>
<string name="sent_file_title">Kirim file ke %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Gagal mengirim file ke %1s</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Ketuk untuk menjawab</string> <string name="tap_to_answer">Ketuk untuk menjawab</string>
<string name="reconnect">Sambung-ulang</string> <string name="reconnect">Sambung-ulang</string>
<string name="right_click">Kirim Klik Kanan</string> <string name="right_click">Kirim Klik Kanan</string>
......
...@@ -104,12 +104,6 @@ ...@@ -104,12 +104,6 @@
<item quantity="one">File: %1s</item> <item quantity="one">File: %1s</item>
<item quantity="other">(File %2$d di %3$d) : %1$s</item> <item quantity="other">(File %2$d di %3$d) : %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Invio file a %1s</string>
<string name="outgoing_files_title">Invio file a %1s</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Inviato %1$d file</item>
<item quantity="other">Inviati %1$d di %2$d file</item>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">File ricevuto da %1$s</item> <item quantity="one">File ricevuto da %1$s</item>
<item quantity="other">Ricevuti %2$d file da %1$s</item> <item quantity="other">Ricevuti %2$d file da %1$s</item>
...@@ -120,10 +114,6 @@ ...@@ -120,10 +114,6 @@
</plurals> </plurals>
<string name="received_file_text">Tocca per aprire «%1s»</string> <string name="received_file_text">Tocca per aprire «%1s»</string>
<string name="cannot_create_file">Impossibile creare il file %s</string> <string name="cannot_create_file">Impossibile creare il file %s</string>
<string name="sent_file_title">File inviato a %1s</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">Invio del file a %1s non riuscito</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">Tocca per rispondere</string> <string name="tap_to_answer">Tocca per rispondere</string>
<string name="reconnect">Riconnetti</string> <string name="reconnect">Riconnetti</string>
<string name="right_click">Invia clic tasto destro</string> <string name="right_click">Invia clic tasto destro</string>
...@@ -240,7 +230,6 @@ ...@@ -240,7 +230,6 @@
<string name="plugins_need_optional_permission">Alcune estensioni hanno funzioni disabilitate per una mancanza di permessi (tocca per maggiori informazioni):</string> <string name="plugins_need_optional_permission">Alcune estensioni hanno funzioni disabilitate per una mancanza di permessi (tocca per maggiori informazioni):</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Per condividere i file tra il telefono e il tuo desktop devi dare accesso alla memoria del telefono</string> <string name="share_optional_permission_explanation">Per condividere i file tra il telefono e il tuo desktop devi dare accesso alla memoria del telefono</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Per leggere e scrivere SMS dal tuo desktop, devi concedere l\'autorizzazione per SMS</string> <string name="telepathy_permission_explanation">Per leggere e scrivere SMS dal tuo desktop, devi concedere l\'autorizzazione per SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Per vedere le chiamate telefoniche dal desktop devi dare l\'autorizzazione per accedere alle telefonate</string>
<string name="telephony_optional_permission_explanation">Per vedere il nome di un contatto invece del numero di telefono devi dare accesso alla rubrica del telefono</string> <string name="telephony_optional_permission_explanation">Per vedere il nome di un contatto invece del numero di telefono devi dare accesso alla rubrica del telefono</string>
<string name="contacts_permission_explanation">Per condividere la tua rubrica con il desktop, devi concedere l\'autorizzazione per i contatti</string> <string name="contacts_permission_explanation">Per condividere la tua rubrica con il desktop, devi concedere l\'autorizzazione per i contatti</string>
<string name="select_ringtone">Seleziona una suoneria</string> <string name="select_ringtone">Seleziona una suoneria</string>
......
...@@ -90,16 +90,7 @@ ...@@ -90,16 +90,7 @@
<string name="pairing_request_from">%1s에서 연결 요청</string> <string name="pairing_request_from">%1s에서 연결 요청</string>
<string name="received_url_title">%1s에서 링크 받음</string> <string name="received_url_title">%1s에서 링크 받음</string>
<string name="received_url_text">\'%1s\'을(를) 열려면 누르십시오</string> <string name="received_url_text">\'%1s\'을(를) 열려면 누르십시오</string>
<string name="outgoing_file_title">%1s(으)로 파일 보내는 중</string>
<string name="outgoing_files_title">%1s(으)로 파일 보내는 중</string>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="other">파일 %2$d개 중 %1$d개 보냄</item>
</plurals>
<string name="received_file_text">\'%1s\'을(를) 열려면 누르십시오</string> <string name="received_file_text">\'%1s\'을(를) 열려면 누르십시오</string>
<string name="sent_file_title">%1s(으)로 파일 보냄</string>
<string name="sent_file_text">%1s</string>
<string name="sent_file_failed_title">파일을 %1s(으)로 보낼 수 없음</string>
<string name="sent_file_failed_text">%1s</string>
<string name="tap_to_answer">눌러서 응답하기</string> <string name="tap_to_answer">눌러서 응답하기</string>
<string name="reconnect">다시 연결</string> <string name="reconnect">다시 연결</string>
<string name="right_click">오른쪽 단추 누름 신호 보내기</string> <string name="right_click">오른쪽 단추 누름 신호 보내기</string>
......
...@@ -104,11 +104,13 @@ ...@@ -104,11 +104,13 @@
<item quantity="one">Bestand: %1s</item> <item quantity="one">Bestand: %1s</item>
<item quantity="other">(Bestand %2$d van %3$d) : %1$s</item> <item quantity="other">(Bestand %2$d van %3$d) : %1$s</item>
</plurals> </plurals>
<string name="outgoing_file_title">Bestand wordt verzonden naar %1s</string> <plurals name="outgoing_file_title">
<string name="outgoing_files_title">Bezig bestanden te verzenden naar %1s</string>