et.po 42.9 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# Estonian translation of Kid3
# This file is put in the public domain.
# Mihkel Tõnnov <mihhkel@gmail.com>, 2007–2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Kid3 1.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-02 19:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-07 05:26+0300\n"
"Last-Translator: Mihkel Tõnnov <mihhkel@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Estonian\n"

18
19
20
21
22
#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Mihkel Tõnnov"
23

24
25
26
27
28
#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "mihhkel@gmail.com"
29

30
31
32
33
#: browsecoverartdialog.cpp:61
#: filelist.cpp:262
msgid "Encode as URL"
msgstr "URL-i jaoks sobivas kodeeringus esitaja, ..."
34

35
36
37
38
#: browsecoverartdialog.cpp:77
#: browsecoverartdialog.cpp:323
msgid "Browse Cover Art"
msgstr "Kaanepildi otsimine"
39

40
41
42
43
#: browsecoverartdialog.cpp:91
#: browsecoverartdialog.cpp:94
msgid "&Artist/Album"
msgstr "&Esitaja / Album"
44

45
46
47
48
#: browsecoverartdialog.cpp:114
#: browsecoverartdialog.cpp:116
msgid "&Source"
msgstr "&Allikas"
49

50
51
52
53
#: browsecoverartdialog.cpp:138
#: browsecoverartdialog.cpp:141
msgid "&URL extraction"
msgstr "&URL-i tuvastamine"
54

55
56
57
#: browsecoverartdialog.cpp:146
msgid "Match"
msgstr "Tulemus"
58

59
60
61
#: browsecoverartdialog.cpp:147
msgid "Picture URL"
msgstr "Pildi URL"
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#: browsecoverartdialog.cpp:166
#: exportdialog.cpp:161
#: filterdialog.cpp:106
#: importdialog.cpp:78
#: importsourcedialog.cpp:153
#: musicbrainzdialog.cpp:140
#: rendirdialog.cpp:87
#: rendirdialog.cpp:106
msgid "&Save Settings"
msgstr "&Salvesta seaded"
73
74
75
76
77

#: browsecoverartdialog.cpp:176
msgid "&Browse"
msgstr "&Otsi"

78
79
80
#: browsecoverartdialog.cpp:226
msgid "Click Browse to start"
msgstr "Alustamiseks klõpsa \"Otsi\", see käivitab järgneva:"
81

82
83
84
#: browsecoverartdialog.cpp:232
msgid "Then drag the picture from the browser to Kid3."
msgstr "Seejärel lohista pilt veebilehitsejast Kid3 aknasse."
85

86
87
88
89
#: commandstable.cpp:58
#: commandstable.cpp:75
msgid "Confirm"
msgstr "Kinnita"
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
#: commandstable.cpp:58
#: commandstable.cpp:76
msgid "Output"
msgstr "Väljund"

#: commandstable.cpp:58
#: commandstable.cpp:77
msgid "Name"
msgstr "Nimi"

#: commandstable.cpp:59
#: commandstable.cpp:78
msgid "Command"
msgstr "Käsk"

#: commandstable.cpp:262
#: commandstable.cpp:277
#: configtable.cpp:226
#: configtable.cpp:241
msgid "&Insert row"
msgstr "&Sisesta rida"
112

113
114
115
#: commandstable.cpp:266
#: commandstable.cpp:281
#: configtable.cpp:230
116
117
118
119
#: configtable.cpp:245
msgid "&Delete row"
msgstr "&Kustuta rida"

120
121
122
123
124
125
#: commandstable.cpp:270
#: commandstable.cpp:285
#: configtable.cpp:234
#: configtable.cpp:249
msgid "&Clear row"
msgstr "&Puhasta rida"
126

127
128
129
130
#: configdialog.cpp:116
#: configdialog.cpp:128
msgid "ID3v1"
msgstr "ID3v1"
131

132
133
134
135
#: configdialog.cpp:121
#: configdialog.cpp:130
msgid "&Mark truncated fields"
msgstr "&Lühikeseks jäävate väljade esiletõstmine"
136

137
138
139
140
141
142
#: configdialog.cpp:124
#: configdialog.cpp:133
#: configdialog.cpp:225
#: configdialog.cpp:240
msgid "Text &encoding:"
msgstr "T&eksti kodeering:"
143

144
145
146
147
#: configdialog.cpp:216
#: configdialog.cpp:233
msgid "ID3v2"
msgstr "ID3v2"
148

149
150
151
152
#: configdialog.cpp:221
#: configdialog.cpp:235
msgid "Use &track/total number of tracks format"
msgstr "Kasutatakse vormingut \"&loo nr/lugude koguarv\""
153

154
155
156
157
#: configdialog.cpp:224
#: configdialog.cpp:238
msgid "&Genre as text instead of numeric string"
msgstr "&Stiili salvestamine numberkoodi asemel tekstina"
158

159
160
161
162
#: configdialog.cpp:229
#: configdialog.cpp:244
msgid "&Version used for new tags:"
msgstr "Uutes siltides kasutatav &versioon:"
163

164
165
166
167
#: configdialog.cpp:250
#: framelist.cpp:1086
msgid "ISO-8859-1"
msgstr "ISO-8859-1"
168

169
170
171
172
#: configdialog.cpp:251
#: framelist.cpp:1087
msgid "UTF16"
msgstr "UTF-16"
173

174
175
176
177
#: configdialog.cpp:252
#: framelist.cpp:1089
msgid "UTF8"
msgstr "UTF-8"
178

179
180
181
#: configdialog.cpp:264
msgid "ID3v2.3.0 (id3lib)"
msgstr "ID3v2.3.0 (id3lib)"
182

183
184
185
#: configdialog.cpp:265
msgid "ID3v2.4.0 (TagLib)"
msgstr "ID3v2.4.0 (TagLib)"
186

187
188
189
190
#: configdialog.cpp:278
#: configdialog.cpp:280
msgid "Ogg/Vorbis"
msgstr "Ogg/Vorbis"
191

192
193
194
#: configdialog.cpp:283
msgid "Comment field &name:"
msgstr "&Kommentaarivälja nimi:"
195

196
197
198
199
#: configdialog.cpp:307
#: configdialog.cpp:309
msgid "Custom &Genres"
msgstr "&Kohandatud stiilid"
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
#: configdialog.cpp:312
msgid "&Show only custom genres"
msgstr "&Näidatakse ainult kohandatud stiile"

#: configdialog.cpp:323
msgid "&Tag Format"
msgstr "&Sildivorming"

#: configdialog.cpp:332
msgid "Tags"
msgstr "Sildid"

#: configdialog.cpp:334
msgid "&Tags"
msgstr "&Sildid"

#: configdialog.cpp:350
msgid "&Preserve file timestamp"
msgstr "Failide &ajatemplid säilitatakse"
220
221
222
223
224

#: configdialog.cpp:351
msgid "&Mark changes"
msgstr "&Muudetud väljade esiletõstmine"

225
226
227
#: configdialog.cpp:361
msgid "&Filename Format"
msgstr "&Failinime vorming"
228

229
230
231
#: configdialog.cpp:370
msgid "&Files"
msgstr "&Failid"
232

233
234
235
236
#: configdialog.cpp:381
#: configdialog.cpp:383
msgid "Browser"
msgstr "Veebilehitseja"
237

238
239
240
#: configdialog.cpp:386
msgid "Web &browser:"
msgstr "&Veebilehitseja:"
241

242
243
244
245
#: configdialog.cpp:402
#: configdialog.cpp:404
msgid "Context &Menu Commands"
msgstr "Kontekst&menüü käsud"
246

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
#: configdialog.cpp:418
msgid "User Actions"
msgstr "Kasutaja toimingud"

#: configdialog.cpp:420
msgid "&User Actions"
msgstr "&Kasutaja toimingud"

#: configdialog.cpp:431
#: configdialog.cpp:433
msgid "Proxy"
msgstr "Puhverserver"
259
260
261
262
263

#: configdialog.cpp:436
msgid "&Proxy:"
msgstr "&Puhverserver:"

264
265
266
#: configdialog.cpp:439
msgid "&Use authentication with proxy"
msgstr "Puhverserveris &autentimise kasutamine"
267

268
269
270
#: configdialog.cpp:440
msgid "Proxy user &name:"
msgstr "Puhverserveri &kasutajanimi:"
271

272
273
274
#: configdialog.cpp:443
msgid "Proxy pass&word:"
msgstr "Puhverserveri &parool:"
275

276
277
278
#: configdialog.cpp:470
msgid "Network"
msgstr "Võrk"
279

280
281
282
#: configdialog.cpp:472
msgid "&Network"
msgstr "&Võrk"
283

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
#: configdialog.cpp:493
msgid "Use custom app&lication font"
msgstr "Kohandatud &fondi kasutamine rakenduses"

#: configdialog.cpp:494
msgid "A&pplication Font..."
msgstr "&Rakenduse font..."

#: configdialog.cpp:495
msgid "Use custom application &style"
msgstr "Kohandatud &stiili kasutamine rakenduses"

#: configdialog.cpp:504
#: configdialog.cpp:739
#: musicbrainzdialog.cpp:215
#: musicbrainzdialog.cpp:219
#: musicbrainzdialog.cpp:221
#: musicbrainzdialog.cpp:232
#: musicbrainzdialog.cpp:246
msgid "Unknown"
msgstr "Teadmata"

#: configdialog.cpp:515
msgid "&Appearance"
msgstr "Väl&imus"

#: downloaddialog.cpp:96
#: httpclient.cpp:71
#: httpclient.cpp:83
#: httpclient.cpp:129
#: httpclient.cpp:309
#: importsourcedialog.cpp:175
#: kid3.cpp:870
#: kid3.cpp:941
#: kid3.cpp:1217
#: kid3.cpp:1593
#: kid3.cpp:1608
#: kid3.cpp:1762
#: kid3.cpp:1852
msgid "Ready."
msgstr "Valmis."

#: exportdialog.cpp:87
#: exportdialog.cpp:89
msgid "&Format"
msgstr "&Vorming"

#: exportdialog.cpp:121
msgid "To F&ile"
msgstr "&Faili"

#: exportdialog.cpp:127
msgid "To Clip&board"
msgstr "&Lõikepuhvrisse"
338
339
340
341
342

#: exportdialog.cpp:137
msgid "&Source:"
msgstr "&Allikas:"

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
#: exportdialog.cpp:142
#: importselector.cpp:307
#: kid3.cpp:474
#: kid3.cpp:477
#: kid3.cpp:480
#: kid3.cpp:483
#: kid3.cpp:486
#: kid3.cpp:522
#: numbertracksdialog.cpp:81
msgid "Tag 1"
msgstr "Silt 1"
354

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
#: exportdialog.cpp:143
#: importselector.cpp:308
#: kid3.cpp:489
#: kid3.cpp:492
#: kid3.cpp:495
#: kid3.cpp:498
#: kid3.cpp:501
#: kid3.cpp:525
#: numbertracksdialog.cpp:82
msgid "Tag 2"
msgstr "Silt 2"
366

367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
#: exportdialog.cpp:234
#: filelist.cpp:1089
#: filelist.cpp:1125
#: filelist.cpp:1230
#: filelist.cpp:1238
#: filelist.cpp:1282
#: filelist.cpp:1285
#: kid3.cpp:1205
#: kid3.cpp:1208
#: kid3.cpp:2441
msgid "File Error"
msgstr "Failiviga"
379

380
381
382
383
384
#: exportdialog.cpp:235
#: kid3.cpp:1203
#: kid3.cpp:1209
msgid "Error while writing file:\n"
msgstr "Viga kirjutamisel:\n"
385

386
387
388
#: externalprocess.cpp:55
msgid "C&lear"
msgstr "P&uhasta"
389

390
391
392
#: externalprocess.cpp:130
msgid "Execute "
msgstr "Käivita"
393

394
395
396
#: externalprocess.cpp:178
msgid "Could not execute "
msgstr "Käivitamine pole võimalik"
397

398
399
400
#: filefilter.cpp:111
msgid "True if strings are equal"
msgstr "Tõene, kui stringid on võrdsed"
401

402
403
404
#: filefilter.cpp:115
msgid "True if string contains substring"
msgstr "Tõene, kui string sisaldab alamstringi"
405

406
407
408
#: filefilter.cpp:119
msgid "True if string matches regexp"
msgstr "Tõene, kui string vastab regulaaravaldisele"
409

410
411
412
#: filefilter.cpp:123
msgid "Logical AND"
msgstr "Loogiline NING"
413

414
415
416
#: filefilter.cpp:127
msgid "Logical OR"
msgstr "Loogiline VÕI"
417

418
419
420
#: filefilter.cpp:131
msgid "Logical negation"
msgstr "Loogiline EI"
421

422
423
424
#: filelist.cpp:70
msgid "Do you really want to delete these %1 items?"
msgstr "Kas tõesti kustutada need %1 elementi?"
425

426
427
428
#: filelist.cpp:72
msgid "Error while deleting these %1 items:"
msgstr "Viga nende %1 elemendi kustutamisel:"
429

430
431
432
#: filelist.cpp:242
msgid "Filenames"
msgstr "Failinimed"
433

434
435
436
#: filelist.cpp:250
msgid "URLs"
msgstr "URL-id"
437

438
439
440
#: filelist.cpp:254
msgid "Directory name"
msgstr "Kataloogi nimi"
441

442
443
444
445
#: filelist.cpp:842
#: filelist.cpp:855
msgid "&Rename"
msgstr "&Nimeta ümber"
446

447
448
449
#: filelist.cpp:1064
msgid "Rename File"
msgstr "Faili ümbernimetamine"
450

451
452
453
#: filelist.cpp:1065
msgid "Enter new file name:"
msgstr "Sisesta faili uus nimi:"
454

455
456
457
458
459
#: filelist.cpp:1090
#: filelist.cpp:1126
#: kid3.cpp:2442
msgid "Error while renaming:\n"
msgstr "Viga ümbernimetamisel:\n"
460

461
462
463
464
465
466
467
468
#: filelist.cpp:1112
#: kid3.cpp:705
#: rendirdialog.cpp:72
#: rendirdialog.cpp:97
#: rendirdialog.cpp:130
#: rendirdialog.cpp:172
msgid "Rename Directory"
msgstr "Kataloogi ümbernimetamine"
469

470
471
472
#: filelist.cpp:1113
msgid "Enter new directory name:"
msgstr "Sisesta kataloogi uus nimi:"
473

474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
#: filelist.cpp:1157
#: filelist.cpp:1163
#: filelist.cpp:1180
#: filelist.cpp:1255
#: filelist.cpp:1269
msgid "Delete Files"
msgstr "Failide kustutamine"

#: filelist.cpp:1160
#: filelist.cpp:1170
#: filelist.cpp:1253
#: filelist.cpp:1270
msgid "Do you really want to delete this item?"
msgstr "Kas tõesti kustutada see element?"

#: filelist.cpp:1226
#: filelist.cpp:1234
#: filelist.cpp:1280
#: filelist.cpp:1287
msgid "Error while deleting this item:"
msgstr "Viga kustutamisel:"

#: filelist.cpp:1279
#: filelist.cpp:1286
msgid "Directory must be empty.\n"
msgstr "Kataloog peab olema tühi.\n"

#: filterdialog.cpp:61
#: kid3.cpp:719
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#: filterdialog.cpp:76
#: filterdialog.cpp:78
msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

#: formatbox.cpp:51
msgid "Format while editing"
msgstr "Automaatne asendamine"

#: formatbox.cpp:55
msgid "Case conversion:"
msgstr "Tõstu muutmine:"

#: formatbox.cpp:61
msgid "No changes"
msgstr "Jäetakse samaks"
522
523
524
525
526
527
528
529
530

#: formatbox.cpp:63
msgid "All lowercase"
msgstr "kõik tähed alatõstus"

#: formatbox.cpp:65
msgid "All uppercase"
msgstr "KÕIK TÄHED ÜLATÕSTUS"

531
532
533
#: formatbox.cpp:67
msgid "First letter uppercase"
msgstr "Esimene täht ülatõstus"
534

535
536
537
#: formatbox.cpp:69
msgid "All first letters uppercase"
msgstr "Iga Sõna Esimene Täht Ülatõstus"
538

539
540
541
#: formatbox.cpp:72
msgid "String replacement:"
msgstr "Stringiasendus:"
542

543
544
545
#: formatbox.cpp:74
msgid "From"
msgstr "Asendatav"
546

547
548
549
550
551
552
553
554
555
#: formatbox.cpp:74
msgid "To"
msgstr "Asendaja"

#: frame.cpp:66
#: importselector.cpp:214
#: importselector.cpp:240
msgid "Title"
msgstr "Pealkiri"
556

557
558
559
#: frame.cpp:67
#: importselector.cpp:215
#: importselector.cpp:241
560
561
562
msgid "Artist"
msgstr "Esitaja"

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
#: frame.cpp:68
#: importselector.cpp:215
#: importselector.cpp:242
msgid "Album"
msgstr "Album"

#: frame.cpp:69
#: importselector.cpp:216
#: importselector.cpp:245
msgid "Comment"
msgstr "Kommentaar"

#: frame.cpp:70
msgid "Date"
msgstr "Aasta"

#: frame.cpp:71
#: frametable.cpp:740
#: frametable.cpp:765
msgid "Track Number"
msgstr "Loo number"

#: frame.cpp:72
#: importselector.cpp:215
#: importselector.cpp:244
msgid "Genre"
msgstr "Stiil"

#: frame.cpp:74
msgid "Album Artist"
msgstr "Albumi esitaja"

#: frame.cpp:75
msgid "Arranger"
msgstr "Arranžeerija"
598
599
600
601
602
603
604
605
606

#: frame.cpp:76
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#: frame.cpp:77
msgid "BPM"
msgstr "Lööki/min"

607
608
609
610
#: frame.cpp:78
#: framelist.cpp:1111
msgid "Composer"
msgstr "Helilooja"
611

612
613
614
615
#: frame.cpp:79
#: framelist.cpp:1109
msgid "Conductor"
msgstr "Dirigent"
616

617
618
619
#: frame.cpp:80
msgid "Copyright"
msgstr "Autoriõigus"
620

621
622
623
#: frame.cpp:81
msgid "Disc Number"
msgstr "Plaadi nr"
624

625
626
627
#: frame.cpp:82
msgid "Encoded-by"
msgstr "Kodeerija"
628

629
630
631
#: frame.cpp:83
msgid "Grouping"
msgstr "Grupeerimine"
632

633
634
635
#: frame.cpp:84
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
636

637
638
639
640
#: frame.cpp:85
#: framelist.cpp:879
msgid "Language"
msgstr "Keel"
641

642
643
644
#: frame.cpp:86
msgid "Lyricist"
msgstr "Sõnade autor"
645

646
647
648
649
#: frame.cpp:87
#: framelist.cpp:1145
msgid "Lyrics"
msgstr "Sõnad"
650

651
652
653
654
#: frame.cpp:88
#: framelist.cpp:1106
msgid "Media"
msgstr "Andmekandja"
655

656
657
658
#: frame.cpp:89
msgid "Original Album"
msgstr "Originaalalbum"
659

660
661
662
#: frame.cpp:90
msgid "Original Artist"
msgstr "Originaalesitaja"
663

664
665
666
#: frame.cpp:91
msgid "Original Date"
msgstr "Originaali aasta"
667

668
669
670
#: frame.cpp:92
msgid "Part"
msgstr "Osa"
671

672
673
674
#: frame.cpp:93
msgid "Performer"
msgstr "Ettekandja"
675

676
677
678
#: frame.cpp:94
msgid "Picture"
msgstr "Pilt"
679

680
681
682
#: frame.cpp:95
msgid "Publisher"
msgstr "Väljaandja"
683

684
685
686
#: frame.cpp:96
msgid "Remixer"
msgstr "Remiksija"
687

688
689
690
#: frame.cpp:97
msgid "Subtitle"
msgstr "Alapealkiri"
691

692
693
694
#: frame.cpp:98
msgid "Website"
msgstr "Veebilehekülg"
695

696
697
698
699
700
701
#: frame.cpp:659
#: importparser.cpp:58
#: importselector.cpp:215
#: importselector.cpp:243
msgid "Year"
msgstr "Aasta"
702

703
704
705
706
707
708
709
#: frame.cpp:663
#: frame.cpp:667
#: frame.cpp:671
#: importselector.cpp:214
#: importselector.cpp:239
msgid "Track"
msgstr "Loo nr"
710

711
712
713
#: framelist.cpp:346
msgid "View Picture"
msgstr "Pilt"
714

715
716
717
718
#: framelist.cpp:735
#: importselector.cpp:281
msgid "From Clip&board"
msgstr "&Lõikepuhvrist"
719

720
721
722
#: framelist.cpp:736
msgid "&Import"
msgstr "&Impordi"
723

724
725
726
#: framelist.cpp:737
msgid "&Export"
msgstr "&Ekspordi"
727

728
729
730
#: framelist.cpp:870
msgid "Text Encoding"
msgstr "Teksti kodeering"
731

732
733
734
#: framelist.cpp:871
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
735

736
737
738
#: framelist.cpp:872
msgid "URL"
msgstr "URL"
739

740
741
742
#: framelist.cpp:873
msgid "Data"
msgstr "Andmed"
743

744
745
746
#: framelist.cpp:874
msgid "Description"
msgstr "Kirjeldus"
747

748
749
750
#: framelist.cpp:875
msgid "Owner"
msgstr "Omanik"
751

752
753
754
#: framelist.cpp:876
msgid "Email"
msgstr "E-post"
755

756
757
758
#: framelist.cpp:877
msgid "Rating"
msgstr "Hinnang"
759

760
761
762
763
764
765
#: framelist.cpp:878
#: kid3.cpp:513
#: kid3.cpp:516
#: kid3.cpp:519
msgid "Filename"
msgstr "Failinimi"
766

767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
#: framelist.cpp:880
msgid "Picture Type"
msgstr "Pildi tüüp"

#: framelist.cpp:881
msgid "Image format"
msgstr "Pildivorming"

#: framelist.cpp:882
msgid "Mimetype"
msgstr "MIME-tüüp"
778
779
780
781
782

#: framelist.cpp:883
msgid "Counter"
msgstr "Loendur"

783
784
785
#: framelist.cpp:884
msgid "Identifier"
msgstr "Identifikaator"
786

787
788
789
#: framelist.cpp:885
msgid "Volume Adjustment"
msgstr "Helitugevuse korrigeerimine"
790

791
792
793
#: framelist.cpp:886
msgid "Number of Bits"
msgstr "Bittide arv"
794

795
796
797
#: framelist.cpp:887
msgid "Volume Change Right"
msgstr "Helitugevuse muutus paremal"
798

799
800
801
#: framelist.cpp:888
msgid "Volume Change Left"
msgstr "Helitugevuse muutus vasakul"
802

803
804
805
#: framelist.cpp:889
msgid "Peak Volume Right"
msgstr "Helitugevuse tipp paremal"
806

807
808
809
#: framelist.cpp:890
msgid "Peak Volume Left"
msgstr "Helitugevuse tipp vasakul"
810

811
812
813
#: framelist.cpp:891
msgid "Timestamp Format"
msgstr "Ajatempli vorming"
814

815
816
817
#: framelist.cpp:892
msgid "Content Type"
msgstr "Sisu tüüp"
818

819
820
821
#: framelist.cpp:1088
msgid "UTF16BE"
msgstr "UTF-16-BE"
822

823
824
825
826
827
#: framelist.cpp:1100
#: framelist.cpp:1131
#: framelist.cpp:1144
msgid "Other"
msgstr "Muu"
828

829
830
831
#: framelist.cpp:1101
msgid "32x32 pixels PNG file icon"
msgstr "32x32 px PNG-vormingus faili ikoon"
832

833
834
835
#: framelist.cpp:1102
msgid "Other file icon"
msgstr "Muus vormingus faili ikoon"
836

837
838
839
#: framelist.cpp:1103
msgid "Cover (front)"
msgstr "Karbi esikülg"
840

841
842
843
#: framelist.cpp:1104
msgid "Cover (back)"
msgstr "Karbi tagakülg"
844

845
846
847
#: framelist.cpp:1105
msgid "Leaflet page"
msgstr "Voldiku lehekülg"
848

849
850
851
#: framelist.cpp:1107
msgid "Lead artist/lead performer/soloist"
msgstr "Juhtiv esitaja/ettekandja / solist"
852

853
854
855
#: framelist.cpp:1108
msgid "Artist/performer"
msgstr "Esitaja"
856

857
858
859
#: framelist.cpp:1110
msgid "Band/Orchestra"
msgstr "Bänd/orkester"
860

861
862
863
#: framelist.cpp:1112
msgid "Lyricist/text writer"
msgstr "Sõnade autor"
864

865
866
867
#: framelist.cpp:1113
msgid "Recording Location"
msgstr "Lindistuskoht"
868
869
870
871
872

#: framelist.cpp:1114
msgid "During recording"
msgstr "Lindistamise ajal"

873
874
875
#: framelist.cpp:1115
msgid "During performance"
msgstr "Esituse ajal"
876

877
878
879
#: framelist.cpp:1116
msgid "Movie/video screen capture"
msgstr "Kaader filmist/videost"
880

881
882
883
#: framelist.cpp:1117
msgid "A bright coloured fish"
msgstr "Värvikirev kala"
884

885
886
887
#: framelist.cpp:1118
msgid "Illustration"
msgstr "Illustratsioon"
888

889
890
891
#: framelist.cpp:1119
msgid "Band/artist logotype"
msgstr "Bändi/esitaja logo"
892

893
894
895
#: framelist.cpp:1120
msgid "Publisher/Studio logotype"
msgstr "Väljaandja/stuudio logo"
896

897
898
899
#: framelist.cpp:1132
msgid "MPEG frames as unit"
msgstr "Ühikutena MPEG-kaadrid"
900

901
902
903
#: framelist.cpp:1133
msgid "Milliseconds as unit"
msgstr "Ühikutena millisekundid"
904

905
906
907
#: framelist.cpp:1146
msgid "Text transcription"
msgstr "Teksti transkriptsioon"
908

909
910
911
#: framelist.cpp:1147
msgid "Movement/part name"
msgstr "Liikumise/osa nimi"
912

913
914
915
#: framelist.cpp:1148
msgid "Events"
msgstr "Sündmused"
916

917
918
919
#: framelist.cpp:1149
msgid "Chord"
msgstr "Akord"
920

921
922
923
#: framelist.cpp:1150
msgid "Trivia/pop up"
msgstr "Trivia/hüpik"
924

925
926
927
#: framelist.cpp:1560
msgid "Add Frame"
msgstr "Raami lisamine"
928

929
930
931
#: framelist.cpp:1561
msgid "Select the frame ID"
msgstr "Raami ID:"
932

933
934
935
#: httpclient.cpp:31
msgid "Data received: %1"
msgstr "Vastuvõetud andmed: %1"
936

937
938
939
940
#: httpclient.cpp:74
#: httpclient.cpp:379
msgid "Connecting..."
msgstr "Ühendumine..."
941

942
943
944
945
#: httpclient.cpp:77
#: httpclient.cpp:227
msgid "Host found..."
msgstr "Host leitud..."
946

947
948
949
950
#: httpclient.cpp:80
#: httpclient.cpp:236
msgid "Request sent..."
msgstr "Taotlus saadetud..."
951

952
953
954
955
#: httpclient.cpp:113
#: httpclient.cpp:326
msgid "Socket error: "
msgstr "Pesa viga:"
956

957
958
959
960
#: httpclient.cpp:116
#: httpclient.cpp:329
msgid "Connection refused"
msgstr "Ühendusest keelduti"
961

962
963
964
965
#: httpclient.cpp:119
#: httpclient.cpp:332
msgid "Host not found"
msgstr "Hosti ei leitud"
966

967
968
969
#: httpclient.cpp:335
msgid "Read failed"
msgstr "Lugemine ebaõnnestus"
970

971
972
973
974
#: id3form.cpp:155
#: main.cpp:109
msgid "Kid3"
msgstr "Kid3"
975

976
977
#: id3form.cpp:171
#: id3form.cpp:300
978
979
980
msgid "File&name"
msgstr "Faili&nimi"

981
982
983
984
#: id3form.cpp:178
#: id3form.cpp:312
msgid "Name:"
msgstr "Nimi:"
985

986
987
988
989
990
991
992
993
994
#: id3form.cpp:184
#: id3form.cpp:257
#: id3form.cpp:318
#: id3form.cpp:375
#: kid3.cpp:492
#: kid3.cpp:513
#: rendirdialog.cpp:177
msgid "From Tag 1"
msgstr "Silt 1 põhjal"
995

996
997
998
999
#: id3form.cpp:187
#: id3form.cpp:321
msgid "Format:"
msgstr "Vorming:"
1000

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
#: id3form.cpp:196
#: id3form.cpp:223
#: id3form.cpp:330
#: id3form.cpp:353
#: kid3.cpp:477
#: kid3.cpp:516
#: rendirdialog.cpp:178
msgid "From Tag 2"
msgstr "Silt 2 põhjal"
1010

1011
1012
1013
1014
#: id3form.cpp:199
#: id3form.cpp:333
msgid "Info:"
msgstr "Info:"
1015

1016
1017
1018
1019
1020
#: id3form.cpp:205
#: id3form.cpp:340
#: id3form.cpp:763
msgid "Tag &1"
msgstr "Silt &1"
1021

1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
#: id3form.cpp:219
#: id3form.cpp:254
#: id3form.cpp:351
#: id3form.cpp:374
#: kid3.cpp:474
#: kid3.cpp:489
msgid "From Filename"
msgstr "Failinime põhjal"
1030

1031
1032
1033
1034
1035
#: id3form.cpp:240
#: id3form.cpp:363
#: id3form.cpp:778
msgid "Tag &2"
msgstr "Silt &2"
1036

1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
#: importparser.cpp:70
#: importselector.cpp:214
#: importselector.cpp:238
#: importtrackdata.cpp:197
#: importtrackdata.cpp:201
msgid "Length"
msgstr "Pikkus"
1044

1045
1046
1047
1048
1049
1050
#: importselector.cpp:252
#: importselector.cpp:254
#: rendirdialog.cpp:78
#: rendirdialog.cpp:135
msgid "Format"
msgstr "Vorming"
1051
1052
1053
1054
1055

#: importselector.cpp:278
msgid "From F&ile"
msgstr "&Failist"

1056
1057
1058
#: importselector.cpp:284
msgid "&From Server:"
msgstr "&Serverist:"
1059

1060
1061
1062
#: importselector.cpp:289
msgid "gnudb.org"
msgstr "gnudb.org"
1063

1064
1065
1066
#: importselector.cpp:290
msgid "TrackType.org"
msgstr "TrackType.org"
1067

1068
1069
1070
#: importselector.cpp:291
msgid "Discogs"
msgstr "Discogs"
1071

1072
1073
1074
#: importselector.cpp:293
msgid "MusicBrainz Release"
msgstr "MusicBrainz: album"
1075

1076
1077
1078
#: importselector.cpp:296
msgid "MusicBrainz Fingerprint"
msgstr "MusicBrainz: sõrmejälg"
1079

1080
1081
1082
#: importselector.cpp:303
msgid "D&estination:"
msgstr "&Sihtkoht:"
1083

1084
1085
1086
1087
#: importselector.cpp:309
#: numbertracksdialog.cpp:83
msgid "Tag 1 and Tag 2"
msgstr "Silt 1 ja silt 2"
1088

1089
1090
1091
#: importselector.cpp:319
msgid "Check maximum allowable time &difference (sec):"
msgstr "Suurim lubatav ajaline erinevus (s):"
1092

1093
1094
1095
#: importselector.cpp:327
msgid "Match with:"
msgstr "Sobita:"
1096

1097
1098
1099
#: importselector.cpp:329
msgid "&Length"
msgstr "&Pikkus"
1100

1101
1102
1103
#: importselector.cpp:331
msgid "T&rack"
msgstr "&Loo nr"
1104

1105
1106
1107
#: importselector.cpp:333
msgid "&Title"
msgstr "&Pealkiri"
1108

1109
1110
1111
#: importsourcedialog.cpp:74
msgid "&Find"
msgstr "&Otsi"
1112

1113
1114
1115
1116
#: importsourcedialog.cpp:93
#: musicbrainzdialog.cpp:73
msgid "&Server:"
msgstr "&Server:"
1117

1118
1119
1120
#: importsourcedialog.cpp:97
msgid "C&GI Path:"
msgstr "C&GI tee:"
1121

1122
1123
1124
#: importsourcedialog.cpp:122
msgid "&Additional Tags"
msgstr "&Lisasildid"
1125

1126
1127
1128
#: importsourcedialog.cpp:123
msgid "C&over Art"
msgstr "&Kaanepilt"
1129

1130
1131
1132
#: importtrackdata.cpp:189
msgid "Absolute path to file"
msgstr "Täielik tee faili juurde"
1133

1134
1135
1136
#: importtrackdata.cpp:205
msgid "Number of tracks"
msgstr "Lugude arv"
1137

1138
1139
1140
#: importtrackdata.cpp:209
msgid "Extension"
msgstr "Laiend"
1141

1142
1143
1144
#: importtrackdata.cpp:221
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitikiirus"
1145

1146
1147
1148
#: importtrackdata.cpp:225
msgid "VBR"
msgstr "VBR"
1149

1150
1151
1152
#: importtrackdata.cpp:229
msgid "Samplerate"
msgstr "Diskreetimissagedus"
1153

1154
1155
1156
#: importtrackdata.cpp:235
msgid "Channels"
msgstr "Kanaleid"
1157

1158
1159
1160
#: importtrackdata.cpp:239
msgid "Codec"
msgstr "Koodek"
1161

1162
1163
1164
#: kid3.cpp:185
msgid "&Back"
msgstr "&Tagasi"
1165

1166
1167
1168
#: kid3.cpp:186
msgid "&Forward"
msgstr "&Edasi"
1169

1170
1171
1172
#: kid3.cpp:352
msgid "Enables/disables the toolbar"
msgstr "Lülitab tööriistariba näitamist"
1173

1174
1175
1176
#: kid3.cpp:353
msgid "Enables/disables the statusbar"
msgstr "Lülitab olekuriba näitamist"
1177

1178
1179
1180
1181
1182
#: kid3.cpp:365
#: kid3.cpp:533
#: kid3.cpp:541
msgid "Opens a directory"
msgstr "Avab kataloogi valimise dialoogi"
1183

1184
1185
1186
#: kid3.cpp:366
msgid "Opens a recently used directory"
msgstr "Avab hiljuti kasutatud kataloogi"
1187

1188
1189
1190
1191
#: kid3.cpp:368
#: kid3.cpp:558
msgid "Reverts the changes of all or the selected files"
msgstr "Ennistab kõik muutused valitud elementidel"
1192

1193
1194
1195
1196
#: kid3.cpp:369
#: kid3.cpp:549
msgid "Saves the changed files"
msgstr "Salvestab muudetud failid"
1197

1198
1199
1200
1201
#: kid3.cpp:370
#: kid3.cpp:630
msgid "Quits the application"
msgstr "Sulgeb rakenduse"
1202

1203
1204
1205
1206
#: kid3.cpp:371
#: kid3.cpp:638
msgid "Select all files"
msgstr "Valib kõik failid"
1207

1208
1209
1210
1211
#: kid3.cpp:373
#: kid3.cpp:646
msgid "Deselect all files"
msgstr "Tühistab valiku kõikidel failidel"
1212

1213
1214
1215
#: kid3.cpp:374
msgid "Configure Shortcuts"
msgstr "Avab kiirklahvide seadistamise dialoogi"
1216

1217
1218
1219
#: kid3.cpp:375
msgid "Configure Toolbars"
msgstr "Avab tööriistaribade seadistamise dialoogi"
1220

1221
1222
1223
#: kid3.cpp:376
msgid "Preferences dialog"
msgstr "Avab seadistusdialoogi"
1224

1225
1226
1227
1228
#: kid3.cpp:379
#: kid3.cpp:542
msgid "O&pen Directory..."
msgstr "Ava &kataloog..."
1229

1230
1231
1232
1233
#: kid3.cpp:383
#: kid3.cpp:566
msgid "&Import..."
msgstr "&Impordi..."
1234

1235
1236
1237
1238
#: kid3.cpp:387
#: kid3.cpp:573
msgid "Import from &gnudb.org..."
msgstr "Impordi &gnudb.org-ist..."
1239

1240
1241
1242
1243
#: kid3.cpp:391
#: kid3.cpp:580
msgid "Import from &TrackType.org..."
msgstr "Impordi &TrackType.org-ist..."
1244

1245
1246
1247
1248
#: kid3.cpp:395
#: kid3.cpp:587
msgid "Import from &Discogs..."
msgstr "Impordi &Discogs'ist..."
1249

1250
1251
1252
1253
#: kid3.cpp:399
#: kid3.cpp:594
msgid "Import from MusicBrainz &Release..."
msgstr "Impordi &MusicBrainz'ist albumi järgi..."
1254

1255
1256
1257
1258
#: kid3.cpp:404
#: kid3.cpp:602
msgid "Import from &MusicBrainz Fingerprint..."
msgstr "Impordi Music&Brainz'ist sõrmejälje järgi..."
1259

1260
1261
1262
1263
#: kid3.cpp:409
#: kid3.cpp:610
msgid "&Browse Cover Art..."
msgstr "Kaane&pildi otsimine..."
1264

1265
1266
1267
1268
#: kid3.cpp:413
#: kid3.cpp:617
msgid "&Export..."
msgstr "&Ekspordi..."
1269

1270
1271
1272
1273
#: kid3.cpp:417
#: kid3.cpp:624
msgid "&Create Playlist"
msgstr "Loo &esitusloend"
1274

1275
1276
1277
1278
#: kid3.cpp:421
#: kid3.cpp:692
msgid "Apply &Filename Format"
msgstr "Rakenda &failinime vorming"
1279

1280
1281
1282
1283
#: kid3.cpp:425
#: kid3.cpp:699
msgid "Apply &Tag Format"
msgstr "Rakenda &sildivorming"
1284

1285
1286
1287
1288
#: kid3.cpp:429
#: kid3.cpp:706
msgid "&Rename Directory..."
msgstr "&Kataloogi ümbernimetamine..."
1289

1290
1291
1292
1293
#: kid3.cpp:433
#: kid3.cpp:713
msgid "&Number Tracks..."
msgstr "&Lugude nummerdamine..."
1294

1295
1296
1297
1298
#: kid3.cpp:437
#: kid3.cpp:720
msgid "F&ilter..."
msgstr "F&iltreeri..."
1299

1300
1301
1302
1303
#: kid3.cpp:442
#: kid3.cpp:728
msgid "Convert ID3v2.3 to ID3v2.&4"
msgstr "Teisenda ID3v2.3 ID3v2.&4-ks"
1304

1305
1306
1307
1308
#: kid3.cpp:448
#: kid3.cpp:737
msgid "Convert ID3v2.4 to ID3v2.&3"
msgstr "Teisenda ID3v2.4 ID3v2.&3-ks"
1309

1310
1311
1312
1313
1314
1315
#: kid3.cpp:453
#: kid3.cpp:745
#: kid3.cpp:2130
#: kid3.cpp:2133
msgid "Hide Tag &1"
msgstr "Peida silt &1"
1316

1317
1318
1319
1320
1321
1322
#: kid3.cpp:457
#: kid3.cpp:752
#: kid3.cpp:2158
#: kid3.cpp:2161
msgid "Hide Tag &2"
msgstr "Peida silt &2"
1323

1324
1325
1326
1327
1328
1329
#: kid3.cpp:461
#: kid3.cpp:759
#: kid3.cpp:2186
#: kid3.cpp:2189
msgid "Hide &Picture"
msgstr "Peida &kaanepilt"
1330

1331
1332
1333
1334
#: kid3.cpp:466
#: kid3.cpp:655
msgid "&Previous File"
msgstr "&Eelmine fail"
1335

1336
1337
1338
1339
#: kid3.cpp:470
#: kid3.cpp:663
msgid "&Next File"
msgstr "&Järgmine fail"
1340

1341
1342
1343
1344
1345
#: kid3.cpp:504
#: kid3.cpp:507
#: kid3.cpp:510
msgid "Frames:"
msgstr "Raamid:"
1346

1347
1348
1349
1350
1351
#: kid3.cpp:519
#: kid3.cpp:522
#: kid3.cpp:525
msgid "Focus"
msgstr "Fookusesse"
1352

1353
1354
1355
#: kid3.cpp:559
msgid "Re&vert"
msgstr "E&nnista"
1356

1357
1358
1359
#: kid3.cpp:565
msgid "Import from file or clipboard"
msgstr "Avab failist või lõikepuhvrist importimise dialoogi"
1360