pl.po 41.2 KB
Newer Older
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1
# translation of pl.po to English
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
2
3
4
5
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Tomasz Argasiński <targasinski@o2.pl>, 2007.
6
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2007.
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
7
# Urs Fleisch <ufleisch@users.sourceforge.net>, 2008, 2009.
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
8
9
10
11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
13
"POT-Creation-Date: 2009-04-02 19:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-02 20:08+0200\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
14
15
"Last-Translator: Urs Fleisch <ufleisch@users.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: English <en@li.org>\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
16
17
18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
20
21
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

22
23
24
25
26
#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Tomasz Argasiński, Michał Smoczyk"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
27

28
29
30
31
32
#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "targasinski@o2.pl, msmoczyk@wp.pl"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
33

34
35
36
#: browsecoverartdialog.cpp:61 filelist.cpp:262
msgid "Encode as URL"
msgstr "Kodowanie URL"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
37

38
39
40
#: browsecoverartdialog.cpp:77 browsecoverartdialog.cpp:323
msgid "Browse Cover Art"
msgstr "Pobierz okładkę"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
41

42
43
44
#: browsecoverartdialog.cpp:91 browsecoverartdialog.cpp:94
msgid "&Artist/Album"
msgstr "Wykonawca/&Album"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
45

46
47
48
#: browsecoverartdialog.cpp:114 browsecoverartdialog.cpp:116
msgid "&Source"
msgstr "&Źródło"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
49

50
51
52
#: browsecoverartdialog.cpp:138 browsecoverartdialog.cpp:141
msgid "&URL extraction"
msgstr "&URL zamiania"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
53

54
55
56
#: browsecoverartdialog.cpp:146
msgid "Match"
msgstr "Dopasowanie"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
57

58
59
60
#: browsecoverartdialog.cpp:147
msgid "Picture URL"
msgstr "Obrazek URL"
61

62
63
64
65
66
#: browsecoverartdialog.cpp:166 exportdialog.cpp:161 filterdialog.cpp:106
#: importdialog.cpp:78 importsourcedialog.cpp:153 musicbrainzdialog.cpp:140
#: rendirdialog.cpp:87 rendirdialog.cpp:106
msgid "&Save Settings"
msgstr "&Zapisz ustawienia"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
67
68
69
70
71

#: browsecoverartdialog.cpp:176
msgid "&Browse"
msgstr "&Przeglądarka"

72
73
74
#: browsecoverartdialog.cpp:226
msgid "Click Browse to start"
msgstr "Kliknij przycisk Przeglądarka aby uruchomić"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
75

76
77
78
#: browsecoverartdialog.cpp:232
msgid "Then drag the picture from the browser to Kid3."
msgstr "Obrazek można przeciągnąć do Kid3."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
79

80
81
82
#: commandstable.cpp:58 commandstable.cpp:75
msgid "Confirm"
msgstr "Potwierdź"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
#: commandstable.cpp:58 commandstable.cpp:76
msgid "Output"
msgstr "Wyjście"

#: commandstable.cpp:58 commandstable.cpp:77
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

#: commandstable.cpp:59 commandstable.cpp:78
msgid "Command"
msgstr "Polecenie"

#: commandstable.cpp:262 commandstable.cpp:277 configtable.cpp:226
#: configtable.cpp:241
msgid "&Insert row"
msgstr "&Wstaw wiersz"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
100

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
101
102
#: commandstable.cpp:266 commandstable.cpp:281 configtable.cpp:230
#: configtable.cpp:245
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
103
104
105
msgid "&Delete row"
msgstr "&Usuń wiersz"

106
107
108
109
#: commandstable.cpp:270 commandstable.cpp:285 configtable.cpp:234
#: configtable.cpp:249
msgid "&Clear row"
msgstr "W&yczyść wiersz"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
110

111
112
113
#: configdialog.cpp:116 configdialog.cpp:128
msgid "ID3v1"
msgstr "ID3v1"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
114

115
116
117
#: configdialog.cpp:121 configdialog.cpp:130
msgid "&Mark truncated fields"
msgstr "&Oznacz obcięte pola"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
118

119
120
121
122
#: configdialog.cpp:124 configdialog.cpp:133 configdialog.cpp:225
#: configdialog.cpp:240
msgid "Text &encoding:"
msgstr "Kodowanie t&ekstu:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
123

124
125
126
#: configdialog.cpp:216 configdialog.cpp:233
msgid "ID3v2"
msgstr "ID3v2"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
127

128
129
130
#: configdialog.cpp:221 configdialog.cpp:235
msgid "Use &track/total number of tracks format"
msgstr "Używaj &formatu ścieżka/całkowita liczba ścieżek"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
131

132
133
134
#: configdialog.cpp:224 configdialog.cpp:238
msgid "&Genre as text instead of numeric string"
msgstr "&Gatunek jako tekst"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
135

136
137
138
#: configdialog.cpp:229 configdialog.cpp:244
msgid "&Version used for new tags:"
msgstr "Wersja używana dla &nowych znaczników:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
139

140
141
142
#: configdialog.cpp:250 framelist.cpp:1086
msgid "ISO-8859-1"
msgstr "ISO-8859-1"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
143

144
145
146
#: configdialog.cpp:251 framelist.cpp:1087
msgid "UTF16"
msgstr "UTF16"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
147

148
149
150
#: configdialog.cpp:252 framelist.cpp:1089
msgid "UTF8"
msgstr "UTF8"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
151

152
153
154
#: configdialog.cpp:264
msgid "ID3v2.3.0 (id3lib)"
msgstr "ID3v2.3.0 (id3lib)"
155

156
157
158
#: configdialog.cpp:265
msgid "ID3v2.4.0 (TagLib)"
msgstr "ID3v2.4.0 (TagLib)"
159

160
161
162
#: configdialog.cpp:278 configdialog.cpp:280
msgid "Ogg/Vorbis"
msgstr "Ogg/Vorbis"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
163

164
165
166
#: configdialog.cpp:283
msgid "Comment field &name:"
msgstr "&Nazwa pola komentarza:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
167

168
169
170
#: configdialog.cpp:307 configdialog.cpp:309
msgid "Custom &Genres"
msgstr "Własne &gatunki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
171

172
173
174
#: configdialog.cpp:312
msgid "&Show only custom genres"
msgstr "&Pokazuj tylko własne gatunki"
175

176
177
178
#: configdialog.cpp:323
msgid "&Tag Format"
msgstr "&Format znacznika"
179

180
181
182
#: configdialog.cpp:332
msgid "Tags"
msgstr "Znaczniki"
183

184
185
186
#: configdialog.cpp:334
msgid "&Tags"
msgstr "&Znaczniki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
187

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
188
#: configdialog.cpp:350
189
190
msgid "&Preserve file timestamp"
msgstr "&Zachowaj znacznik czasu pliku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
191

192
193
194
#: configdialog.cpp:351
msgid "&Mark changes"
msgstr "&Oznacz zmiany"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
195

196
197
198
#: configdialog.cpp:361
msgid "&Filename Format"
msgstr "&Format nazwy pliku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
199

200
201
202
#: configdialog.cpp:370
msgid "&Files"
msgstr "&Pliki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
203

204
205
206
#: configdialog.cpp:381 configdialog.cpp:383
msgid "Browser"
msgstr "Przeglądarka"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
207

208
209
210
#: configdialog.cpp:386
msgid "Web &browser:"
msgstr "&Przeglądarka WWW:"
211

212
213
214
#: configdialog.cpp:402 configdialog.cpp:404
msgid "Context &Menu Commands"
msgstr "Polecenia &menu kontekstowego"
215

216
217
218
#: configdialog.cpp:418
msgid "User Actions"
msgstr "Działania użytkownika"
219

220
221
222
#: configdialog.cpp:420
msgid "&User Actions"
msgstr "&Działania użytkownika"
223

224
225
226
#: configdialog.cpp:431 configdialog.cpp:433
msgid "Proxy"
msgstr "Pośrednik (proxy)"
227

228
229
230
#: configdialog.cpp:436
msgid "&Proxy:"
msgstr "&Pośrednik (proxy):"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
231

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
232
233
234
235
#: configdialog.cpp:439
msgid "&Use authentication with proxy"
msgstr "&Użyj uwierzytelniania dla proxy"

236
237
238
#: configdialog.cpp:440
msgid "Proxy user &name:"
msgstr "&Użytkownik proxy:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
239

240
241
242
#: configdialog.cpp:443
msgid "Proxy pass&word:"
msgstr "&Hasło dla proxy:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
243

244
245
246
#: configdialog.cpp:470
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
247

248
249
250
251
252
253
254
#: configdialog.cpp:472
msgid "&Network"
msgstr "&Sieć"

#: configdialog.cpp:493
msgid "Use custom app&lication font"
msgstr "Użyj własnej &czcionki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
255

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
256
#: configdialog.cpp:494
257
258
msgid "A&pplication Font..."
msgstr "Czcionka &programu..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
259

260
261
262
#: configdialog.cpp:495
msgid "Use custom application &style"
msgstr "Używaj własnego programu i &stylu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
263

264
265
266
267
268
#: configdialog.cpp:504 configdialog.cpp:739 musicbrainzdialog.cpp:215
#: musicbrainzdialog.cpp:219 musicbrainzdialog.cpp:221
#: musicbrainzdialog.cpp:232 musicbrainzdialog.cpp:246
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
269

270
271
272
#: configdialog.cpp:515
msgid "&Appearance"
msgstr "&Wygląd"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
273

274
275
276
277
278
279
#: downloaddialog.cpp:96 httpclient.cpp:71 httpclient.cpp:83
#: httpclient.cpp:129 httpclient.cpp:309 importsourcedialog.cpp:175
#: kid3.cpp:870 kid3.cpp:941 kid3.cpp:1217 kid3.cpp:1593 kid3.cpp:1608
#: kid3.cpp:1762 kid3.cpp:1852
msgid "Ready."
msgstr "Gotowe."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
280

281
282
283
#: exportdialog.cpp:87 exportdialog.cpp:89
msgid "&Format"
msgstr "&Format"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
284

285
286
287
#: exportdialog.cpp:121
msgid "To F&ile"
msgstr "Do p&liku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
288

289
290
291
#: exportdialog.cpp:127
msgid "To Clip&board"
msgstr "Do &schowka"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
292

293
294
295
#: exportdialog.cpp:137
msgid "&Source:"
msgstr "&Źródło:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
296

297
298
299
300
301
#: exportdialog.cpp:142 importselector.cpp:307 kid3.cpp:474 kid3.cpp:477
#: kid3.cpp:480 kid3.cpp:483 kid3.cpp:486 kid3.cpp:522
#: numbertracksdialog.cpp:81
msgid "Tag 1"
msgstr "Znacznik 1"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
302

303
304
305
306
307
#: exportdialog.cpp:143 importselector.cpp:308 kid3.cpp:489 kid3.cpp:492
#: kid3.cpp:495 kid3.cpp:498 kid3.cpp:501 kid3.cpp:525
#: numbertracksdialog.cpp:82
msgid "Tag 2"
msgstr "Znacznik 2"
308

309
310
311
312
313
#: exportdialog.cpp:234 filelist.cpp:1089 filelist.cpp:1125 filelist.cpp:1230
#: filelist.cpp:1238 filelist.cpp:1282 filelist.cpp:1285 kid3.cpp:1205
#: kid3.cpp:1208 kid3.cpp:2441
msgid "File Error"
msgstr "Błąd otwarcia pliku"
314

315
316
317
#: exportdialog.cpp:235 kid3.cpp:1203 kid3.cpp:1209
msgid "Error while writing file:\n"
msgstr "Błąd podczas zapisu pliku:\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
318

319
320
321
#: externalprocess.cpp:55
msgid "C&lear"
msgstr "&Wyczyść"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
322

323
324
325
#: externalprocess.cpp:130
msgid "Execute "
msgstr "Wykonaj"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
326

327
328
329
#: externalprocess.cpp:178
msgid "Could not execute "
msgstr "Nie można wykonać"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
330

331
332
333
#: filefilter.cpp:111
msgid "True if strings are equal"
msgstr "łańcuchy są równe"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
334

335
336
337
#: filefilter.cpp:115
msgid "True if string contains substring"
msgstr "Dopasowanie częściowe"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
338

339
340
341
#: filefilter.cpp:119
msgid "True if string matches regexp"
msgstr "Dopasowanie WYR_REG"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
342

343
344
345
#: filefilter.cpp:123
msgid "Logical AND"
msgstr "Logiczna AND"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
346

347
348
349
#: filefilter.cpp:127
msgid "Logical OR"
msgstr "Logiczna OR"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
350

351
352
353
#: filefilter.cpp:131
msgid "Logical negation"
msgstr "Logiczna NOT"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
354

355
356
357
#: filelist.cpp:70
msgid "Do you really want to delete these %1 items?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć te %1 pozycji?"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
358

359
360
361
#: filelist.cpp:72
msgid "Error while deleting these %1 items:"
msgstr "Błąd podczas usuwania %1 elementów:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
362

363
364
365
#: filelist.cpp:242
msgid "Filenames"
msgstr "Nazwy plików"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
366

367
368
369
#: filelist.cpp:250
msgid "URLs"
msgstr "URL"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
370

371
372
373
#: filelist.cpp:254
msgid "Directory name"
msgstr "Nazwa katalogu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
374

375
376
377
#: filelist.cpp:842 filelist.cpp:855
msgid "&Rename"
msgstr "&Zmień nazwę"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
378

379
380
381
#: filelist.cpp:1064
msgid "Rename File"
msgstr "Zmień nazwę pliku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
382

383
384
385
#: filelist.cpp:1065
msgid "Enter new file name:"
msgstr "Podaj nową nazwę pliku:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
386

387
388
389
#: filelist.cpp:1090 filelist.cpp:1126 kid3.cpp:2442
msgid "Error while renaming:\n"
msgstr "Błąd podczas zmieniania nazwy:\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
390

391
392
393
394
#: filelist.cpp:1112 kid3.cpp:705 rendirdialog.cpp:72 rendirdialog.cpp:97
#: rendirdialog.cpp:130 rendirdialog.cpp:172
msgid "Rename Directory"
msgstr "Zmień nazwę katalogu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
395

396
397
398
#: filelist.cpp:1113
msgid "Enter new directory name:"
msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
399

400
401
402
403
#: filelist.cpp:1157 filelist.cpp:1163 filelist.cpp:1180 filelist.cpp:1255
#: filelist.cpp:1269
msgid "Delete Files"
msgstr "Usuń plik"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
404

405
406
407
#: filelist.cpp:1160 filelist.cpp:1170 filelist.cpp:1253 filelist.cpp:1270
msgid "Do you really want to delete this item?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć ten element?"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
408

409
410
411
#: filelist.cpp:1226 filelist.cpp:1234 filelist.cpp:1280 filelist.cpp:1287
msgid "Error while deleting this item:"
msgstr "Błąd podczas usuwania elementu:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
412

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
#: filelist.cpp:1279 filelist.cpp:1286
msgid "Directory must be empty.\n"
msgstr "Katalog musi być pusty.\n"

#: filterdialog.cpp:61 kid3.cpp:719
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"

#: filterdialog.cpp:76 filterdialog.cpp:78
msgid "&Filter"
msgstr "&Filtr"

#: formatbox.cpp:51
msgid "Format while editing"
msgstr "Formatuj podczas edycji"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
428

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
429
#: formatbox.cpp:55
430
431
msgid "Case conversion:"
msgstr "Konwersja przypadków:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
432

433
434
435
#: formatbox.cpp:61
msgid "No changes"
msgstr "Bez zmian"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
436

437
438
439
#: formatbox.cpp:63
msgid "All lowercase"
msgstr "Wszystko małymi literami"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
440

441
442
443
#: formatbox.cpp:65
msgid "All uppercase"
msgstr "Wszystko dużymi literami"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
444

445
446
447
#: formatbox.cpp:67
msgid "First letter uppercase"
msgstr "Duża pierwsza litera"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
448

449
450
451
#: formatbox.cpp:69
msgid "All first letters uppercase"
msgstr "Duże wszystkie pierwsze litery"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
452

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
#: formatbox.cpp:72
msgid "String replacement:"
msgstr "Zastępczy ciąg znaków:"

#: formatbox.cpp:74
msgid "From"
msgstr "Z"

#: formatbox.cpp:74
msgid "To"
msgstr "Do"

#: frame.cpp:66 importselector.cpp:214 importselector.cpp:240
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"

#: frame.cpp:67 importselector.cpp:215 importselector.cpp:241
msgid "Artist"
msgstr "Wykonawca"

#: frame.cpp:68 importselector.cpp:215 importselector.cpp:242
msgid "Album"
msgstr "Album"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
476

477
#: frame.cpp:69 importselector.cpp:216 importselector.cpp:245
478
479
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
480

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
#: frame.cpp:70
msgid "Date"
msgstr "Data"

#: frame.cpp:71 frametable.cpp:740 frametable.cpp:765
msgid "Track Number"
msgstr "Numer ścieżki"

#: frame.cpp:72 importselector.cpp:215 importselector.cpp:244
msgid "Genre"
msgstr "Gatunek"

#: frame.cpp:74
msgid "Album Artist"
msgstr "Wykonawca albumu"

#: frame.cpp:75
msgid "Arranger"
msgstr "Aranżer"

#: frame.cpp:76
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#: frame.cpp:77
msgid "BPM"
msgstr "Uderzenia na minutę"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
508

509
#: frame.cpp:78 framelist.cpp:1111
510
511
512
msgid "Composer"
msgstr "Kompozytor"

513
#: frame.cpp:79 framelist.cpp:1109
514
515
516
msgid "Conductor"
msgstr "Dyrygent"

517
518
519
#: frame.cpp:80
msgid "Copyright"
msgstr "Prawa autorskie"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
520

521
522
523
#: frame.cpp:81
msgid "Disc Number"
msgstr "Numer płyty"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
524

525
526
527
#: frame.cpp:82
msgid "Encoded-by"
msgstr "Koder"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
528

529
530
531
#: frame.cpp:83
msgid "Grouping"
msgstr "Grupowanie"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
532

533
534
535
#: frame.cpp:84
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
536

537
538
539
#: frame.cpp:85 framelist.cpp:879
msgid "Language"
msgstr "Język"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
540

541
542
543
#: frame.cpp:86
msgid "Lyricist"
msgstr "Tekściarz"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
544

545
546
547
#: frame.cpp:87 framelist.cpp:1145
msgid "Lyrics"
msgstr "Tekst"
548

549
550
551
#: frame.cpp:88 framelist.cpp:1106
msgid "Media"
msgstr "Media (np. strona z nadrukiem na CD)"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
552

553
554
555
#: frame.cpp:89
msgid "Original Album"
msgstr "Oryginalny album"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
556

557
558
559
#: frame.cpp:90
msgid "Original Artist"
msgstr "Oryg. artysta"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
560

561
562
563
#: frame.cpp:91
msgid "Original Date"
msgstr "Oryginalna data"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
564

565
566
567
#: frame.cpp:92
msgid "Part"
msgstr "Część"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
568

569
570
571
#: frame.cpp:93
msgid "Performer"
msgstr "Wykonawca"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
572

573
574
575
#: frame.cpp:94
msgid "Picture"
msgstr "Obrazek"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
576

577
578
579
#: frame.cpp:95
msgid "Publisher"
msgstr "Wydawca"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
580

581
582
583
#: frame.cpp:96
msgid "Remixer"
msgstr "Remixer"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
584

585
586
587
#: frame.cpp:97
msgid "Subtitle"
msgstr "Napisy"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
588

589
590
591
#: frame.cpp:98
msgid "Website"
msgstr "Strona WWW"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
592

593
594
595
596
#: frame.cpp:659 importparser.cpp:58 importselector.cpp:215
#: importselector.cpp:243
msgid "Year"
msgstr "Rok"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
597

598
599
600
601
#: frame.cpp:663 frame.cpp:667 frame.cpp:671 importselector.cpp:214
#: importselector.cpp:239
msgid "Track"
msgstr "Ścieżka"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
602

603
604
605
#: framelist.cpp:346
msgid "View Picture"
msgstr "Pokaż obrazek"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
606

607
608
609
#: framelist.cpp:735 importselector.cpp:281
msgid "From Clip&board"
msgstr "Ze &schowka"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
610

611
612
613
#: framelist.cpp:736
msgid "&Import"
msgstr "&Importuj"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
614

615
616
617
#: framelist.cpp:737
msgid "&Export"
msgstr "&Eksportuj"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
618

619
620
621
#: framelist.cpp:870
msgid "Text Encoding"
msgstr "Kodowanie tekstu"
622

623
624
625
#: framelist.cpp:871
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
626

627
628
629
#: framelist.cpp:872
msgid "URL"
msgstr "URL"
630

631
632
633
#: framelist.cpp:873
msgid "Data"
msgstr "Dane"
634

635
#: framelist.cpp:874
636
637
msgid "Description"
msgstr "Opis"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
638

639
640
641
#: framelist.cpp:875
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
642

643
644
645
#: framelist.cpp:876
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
646

647
648
649
#: framelist.cpp:877
msgid "Rating"
msgstr "Ocena"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
650

651
652
653
#: framelist.cpp:878 kid3.cpp:513 kid3.cpp:516 kid3.cpp:519
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
654

655
656
657
#: framelist.cpp:880
msgid "Picture Type"
msgstr "Typ obrazu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
658

659
660
661
#: framelist.cpp:881
msgid "Image format"
msgstr "Format obrazu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
662

663
664
665
#: framelist.cpp:882
msgid "Mimetype"
msgstr "Typ MIME"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
666

667
668
669
#: framelist.cpp:883
msgid "Counter"
msgstr "Licznik"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
670

671
672
673
#: framelist.cpp:884
msgid "Identifier"
msgstr "Identyfikator"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
674

675
676
677
#: framelist.cpp:885
msgid "Volume Adjustment"
msgstr "Zmiana głośności"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
678

679
680
681
#: framelist.cpp:886
msgid "Number of Bits"
msgstr "Liczba bitów"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
682

683
684
#: framelist.cpp:887
msgid "Volume Change Right"
685
msgstr ""
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
686

687
688
#: framelist.cpp:888
msgid "Volume Change Left"
689
msgstr ""
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
690

691
692
#: framelist.cpp:889
msgid "Peak Volume Right"
693
msgstr ""
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
694

695
696
#: framelist.cpp:890
msgid "Peak Volume Left"
697
msgstr ""
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
698

699
700
701
#: framelist.cpp:891
msgid "Timestamp Format"
msgstr "Format znacznika czasu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
702

703
704
705
#: framelist.cpp:892
msgid "Content Type"
msgstr "Typ zawartości"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
706

707
708
709
#: framelist.cpp:1088
msgid "UTF16BE"
msgstr "UTF16BE"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
710

711
712
713
#: framelist.cpp:1100 framelist.cpp:1131 framelist.cpp:1144
msgid "Other"
msgstr "Inny"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
714

715
716
717
#: framelist.cpp:1101
msgid "32x32 pixels PNG file icon"
msgstr "Ikona pliku PNG 32x32 pikseli"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
718

719
720
721
#: framelist.cpp:1102
msgid "Other file icon"
msgstr "Inna ikona pliku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
722

723
724
725
#: framelist.cpp:1103
msgid "Cover (front)"
msgstr "Okładka (przód)"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
726

727
728
729
#: framelist.cpp:1104
msgid "Cover (back)"
msgstr "Okładka (tył)"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
730

731
732
733
#: framelist.cpp:1105
msgid "Leaflet page"
msgstr "Strona ulotki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
734

735
736
737
#: framelist.cpp:1107
msgid "Lead artist/lead performer/soloist"
msgstr "Główny artysta/wykonawca/solista"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
738

739
740
741
#: framelist.cpp:1108
msgid "Artist/performer"
msgstr "Artysta/wykonawca"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
742

743
744
745
#: framelist.cpp:1110
msgid "Band/Orchestra"
msgstr "Zespół/orkiestra"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
746

747
748
749
#: framelist.cpp:1112
msgid "Lyricist/text writer"
msgstr "Tekściarz/autor tekstu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
750

751
752
753
#: framelist.cpp:1113
msgid "Recording Location"
msgstr "Miejsce nagrania"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
754

755
756
757
#: framelist.cpp:1114
msgid "During recording"
msgstr "Podczas nagrywania"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
758

759
760
761
#: framelist.cpp:1115
msgid "During performance"
msgstr "Podczas występu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
762

763
764
765
#: framelist.cpp:1116
msgid "Movie/video screen capture"
msgstr "Zrzut ekranu z filmu/video"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
766

767
768
769
#: framelist.cpp:1117
msgid "A bright coloured fish"
msgstr "Jaskrawo pokolorowana ryba"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
770

771
772
773
#: framelist.cpp:1118
msgid "Illustration"
msgstr "Ilustracja"
774

775
776
777
#: framelist.cpp:1119
msgid "Band/artist logotype"
msgstr "Logo zespołu/artysty"
778

779
780
781
#: framelist.cpp:1120
msgid "Publisher/Studio logotype"
msgstr "Logo wydawcy/studia"
782

783
784
785
#: framelist.cpp:1132
msgid "MPEG frames as unit"
msgstr "Ramki MPEG jako jednostka"
786

787
788
789
#: framelist.cpp:1133
msgid "Milliseconds as unit"
msgstr "Milisekundy jako jednostka"
790

791
792
793
#: framelist.cpp:1146
msgid "Text transcription"
msgstr "Transkrypcja tekstu"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
794

795
796
797
#: framelist.cpp:1147
msgid "Movement/part name"
msgstr "Nazwa części/odcinka"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
798

799
800
801
#: framelist.cpp:1148
msgid "Events"
msgstr "Wydarzenia"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
802

803
804
805
#: framelist.cpp:1149
msgid "Chord"
msgstr "Akord"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
806

807
808
809
#: framelist.cpp:1150
msgid "Trivia/pop up"
msgstr "Trivia/podnoszą"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
810

811
812
813
#: framelist.cpp:1560
msgid "Add Frame"
msgstr "Dodaj ramkę"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
814

815
816
817
#: framelist.cpp:1561
msgid "Select the frame ID"
msgstr "Wybierz identyfikator ramki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
818

819
820
821
#: httpclient.cpp:31
msgid "Data received: %1"
msgstr "Otrzymano dane: %1"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
822

823
824
825
#: httpclient.cpp:74 httpclient.cpp:379
msgid "Connecting..."
msgstr "Łączenie..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
826

827
828
829
#: httpclient.cpp:77 httpclient.cpp:227
msgid "Host found..."
msgstr "Znaleziono serwer..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
830

831
832
833
#: httpclient.cpp:80 httpclient.cpp:236
msgid "Request sent..."
msgstr "Wysłano zapytanie..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
834

835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
#: httpclient.cpp:113 httpclient.cpp:326
msgid "Socket error: "
msgstr "Błąd gniazda"

#: httpclient.cpp:116 httpclient.cpp:329
msgid "Connection refused"
msgstr "Połączenie zostało odrzucone"

#: httpclient.cpp:119 httpclient.cpp:332
msgid "Host not found"
msgstr "Komputer nie został znaleziony"

#: httpclient.cpp:335
msgid "Read failed"
msgstr "Błąd odczytu"

#: id3form.cpp:155 main.cpp:109
msgid "Kid3"
msgstr "Kid3"

#: id3form.cpp:171 id3form.cpp:300
msgid "File&name"
msgstr "&Nazwa pliku"

#: id3form.cpp:178 id3form.cpp:312
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
862

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
863
#: id3form.cpp:184 id3form.cpp:257 id3form.cpp:318 id3form.cpp:375
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
864
#: kid3.cpp:492 kid3.cpp:513 rendirdialog.cpp:177
865
866
msgid "From Tag 1"
msgstr "Ze znacznika 1"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
867

868
869
870
871
#: id3form.cpp:187 id3form.cpp:321
msgid "Format:"
msgstr "Format:"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
872
#: id3form.cpp:196 id3form.cpp:223 id3form.cpp:330 id3form.cpp:353
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
873
#: kid3.cpp:477 kid3.cpp:516 rendirdialog.cpp:178
874
875
msgid "From Tag 2"
msgstr "Ze znacznika 2"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
876

877
878
879
#: id3form.cpp:199 id3form.cpp:333
msgid "Info:"
msgstr "Informacja:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
880

881
882
883
#: id3form.cpp:205 id3form.cpp:340 id3form.cpp:763
msgid "Tag &1"
msgstr "Znacznik &1"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
884

885
886
887
888
#: id3form.cpp:219 id3form.cpp:254 id3form.cpp:351 id3form.cpp:374
#: kid3.cpp:474 kid3.cpp:489
msgid "From Filename"
msgstr "Wczytaj z nazwy p&liku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
889

890
891
892
#: id3form.cpp:240 id3form.cpp:363 id3form.cpp:778
msgid "Tag &2"
msgstr "Znacznik &2"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
893

894
895
896
897
#: importparser.cpp:70 importselector.cpp:214 importselector.cpp:238
#: importtrackdata.cpp:197 importtrackdata.cpp:201
msgid "Length"
msgstr "Długość"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
898

899
900
901
902
#: importselector.cpp:252 importselector.cpp:254 rendirdialog.cpp:78
#: rendirdialog.cpp:135
msgid "Format"
msgstr "Format"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
903

904
905
906
#: importselector.cpp:278
msgid "From F&ile"
msgstr "Wczytaj z p&liku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
907

908
909
910
#: importselector.cpp:284
msgid "&From Server:"
msgstr "Z se&rwera:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
911

912
913
914
#: importselector.cpp:289
msgid "gnudb.org"
msgstr "gnudb.org"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
915

916
917
918
#: importselector.cpp:290
msgid "TrackType.org"
msgstr "TrackType.org"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
919

920
921
922
#: importselector.cpp:291
msgid "Discogs"
msgstr "Discogs"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
923

924
925
926
#: importselector.cpp:293
msgid "MusicBrainz Release"
msgstr "MusicBrainz Release"
927

928
929
930
#: importselector.cpp:296
msgid "MusicBrainz Fingerprint"
msgstr "MusicBrainz Fingerprint"
931

932
933
934
#: importselector.cpp:303
msgid "D&estination:"
msgstr "C&el:"
935

936
937
938
#: importselector.cpp:309 numbertracksdialog.cpp:83
msgid "Tag 1 and Tag 2"
msgstr "Znacznik 1 i znacznik 2"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
939

940
941
942
#: importselector.cpp:319
msgid "Check maximum allowable time &difference (sec):"
msgstr "Sprawdź dopuszczalną &różnicę czasu (sek.):"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
943

944
945
946
#: importselector.cpp:327
msgid "Match with:"
msgstr "Dopasuj według:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
947

948
949
950
#: importselector.cpp:329
msgid "&Length"
msgstr "&Długości"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
951

952
953
954
#: importselector.cpp:331
msgid "T&rack"
msgstr "Ś&cieżki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
955

956
957
958
#: importselector.cpp:333
msgid "&Title"
msgstr "&Tytułu"
959

960
961
962
#: importsourcedialog.cpp:74
msgid "&Find"
msgstr "&Znajdź"
963

964
965
966
#: importsourcedialog.cpp:93 musicbrainzdialog.cpp:73
msgid "&Server:"
msgstr "&Serwer:"
967

968
969
970
#: importsourcedialog.cpp:97
msgid "C&GI Path:"
msgstr "Ścieżka C&GI:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
971

972
973
974
#: importsourcedialog.cpp:122
msgid "&Additional Tags"
msgstr "Dod&atkowe znaczniki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
975

976
977
978
#: importsourcedialog.cpp:123
msgid "C&over Art"
msgstr "&Okładek"
979

980
981
982
#: importtrackdata.cpp:189
msgid "Absolute path to file"
msgstr "Bezwzględna ścieżka"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
983

984
985
986
#: importtrackdata.cpp:205
msgid "Number of tracks"
msgstr "Liczba utworów"
987

988
989
990
#: importtrackdata.cpp:209
msgid "Extension"
msgstr "Rozszerzenie pliku"
991

992
993
994
#: importtrackdata.cpp:221
msgid "Bitrate"
msgstr "Szybkość transmisji"
995

996
997
998
#: importtrackdata.cpp:225
msgid "VBR"
msgstr "VBR"
999

1000
1001
1002
#: importtrackdata.cpp:229
msgid "Samplerate"
msgstr "Próbkowanie"
1003

1004
1005
1006
#: importtrackdata.cpp:235
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"
1007

1008
1009
1010
#: importtrackdata.cpp:239
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"
1011

1012
1013
1014
#: kid3.cpp:185
msgid "&Back"
msgstr "&Wstecz"
1015

1016
1017
1018
#: kid3.cpp:186
msgid "&Forward"
msgstr "&Do przodu"
1019

1020
1021
1022
#: kid3.cpp:352
msgid "Enables/disables the toolbar"
msgstr "Włącza/wyłącza pasek narzędzi"
1023

1024
1025
1026
#: kid3.cpp:353
msgid "Enables/disables the statusbar"
msgstr "Włącza/wyłącza pasek stanu"
1027

1028
1029
1030
#: kid3.cpp:365 kid3.cpp:533 kid3.cpp:541
msgid "Opens a directory"
msgstr "Otwiera katalog"
1031

1032
1033
1034
#: kid3.cpp:366
msgid "Opens a recently used directory"
msgstr "Otwiera poprzednio używany katalog"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1035

1036
1037
1038
#: kid3.cpp:368 kid3.cpp:558
msgid "Reverts the changes of all or the selected files"
msgstr "Przywraca do poprzedniego stanu zmiany we wszystkich wybranych plikach"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1039

1040
1041
1042
#: kid3.cpp:369 kid3.cpp:549
msgid "Saves the changed files"
msgstr "Zapisuje zmienione pliki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1043

1044
1045
1046
#: kid3.cpp:370 kid3.cpp:630
msgid "Quits the application"
msgstr "Kończy program"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1047

1048
1049
1050
#: kid3.cpp:371 kid3.cpp:638
msgid "Select all files"
msgstr "Wybierz wszystkie pliki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1051

1052
1053
1054
#: kid3.cpp:373 kid3.cpp:646
msgid "Deselect all files"
msgstr "Odznacz wszystkie pliki"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1055

1056
1057
1058
#: kid3.cpp:374
msgid "Configure Shortcuts"
msgstr "Konfiguracja skrótów"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1059

1060
1061
1062
#: kid3.cpp:375
msgid "Configure Toolbars"
msgstr "Konfiguracja pasków narzędzi"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1063

1064
1065
1066
#: kid3.cpp:376
msgid "Preferences dialog"
msgstr "Okno opcji"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1067

1068
1069
1070
#: kid3.cpp:379 kid3.cpp:542
msgid "O&pen Directory..."
msgstr "&Otwórz katalog..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1071

1072
1073
1074
#: kid3.cpp:383 kid3.cpp:566
msgid "&Import..."
msgstr "&Importuj..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1075

1076
1077
1078
#: kid3.cpp:387 kid3.cpp:573
msgid "Import from &gnudb.org..."
msgstr "Importuj z &gnudb.org..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1079

1080
1081
1082
#: kid3.cpp:391 kid3.cpp:580
msgid "Import from &TrackType.org..."
msgstr "Importuj z &TrackType.org..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1083

1084
1085
1086
#: kid3.cpp:395 kid3.cpp:587
msgid "Import from &Discogs..."
msgstr "Importuj z &Discogs..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1087

1088
1089
1090
#: kid3.cpp:399 kid3.cpp:594
msgid "Import from MusicBrainz &Release..."
msgstr "Importuj z MusicBrainz &Release..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1091

1092
1093
1094
#: kid3.cpp:404 kid3.cpp:602
msgid "Import from &MusicBrainz Fingerprint..."
msgstr "Importuj z &MusicBrainz Fingerprint..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1095

1096
1097
1098
#: kid3.cpp:409 kid3.cpp:610
msgid "&Browse Cover Art..."
msgstr "&Pobierz okładkę..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1099

1100
1101
1102
#: kid3.cpp:413 kid3.cpp:617
msgid "&Export..."
msgstr "&Eksportuj..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1103

1104
1105
1106
#: kid3.cpp:417 kid3.cpp:624
msgid "&Create Playlist"
msgstr "Stwórz &listę odtwarzania"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1107

1108
1109
1110
#: kid3.cpp:421 kid3.cpp:692
msgid "Apply &Filename Format"
msgstr "Zastosuj formatowanie &nazwy pliku"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1111

1112
1113
1114
#: kid3.cpp:425 kid3.cpp:699
msgid "Apply &Tag Format"
msgstr "Zastosuj formatowanie &znacznika"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1115

1116
1117
1118
#: kid3.cpp:429 kid3.cpp:706
msgid "&Rename Directory..."
msgstr "Zmień &nazwę katalogu..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1119

1120
1121
1122
#: kid3.cpp:433 kid3.cpp:713
msgid "&Number Tracks..."
msgstr "&Numeruj ścieżki..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1123

1124
1125
1126
#: kid3.cpp:437 kid3.cpp:720
msgid "F&ilter..."
msgstr "F&iltr..."
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1127

1128
1129
1130
#: kid3.cpp:442 kid3.cpp:728
msgid "Convert ID3v2.3 to ID3v2.&4"
msgstr "Konwertuj ID3v2.3 do ID3v2.&4"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1131

1132
1133
1134
#: kid3.cpp:448 kid3.cpp:737
msgid "Convert ID3v2.4 to ID3v2.&3"
msgstr "Konwertuj ID3v2.4 do ID3v2.&3"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1135

1136
1137
1138
#: kid3.cpp:453 kid3.cpp:745 kid3.cpp:2130 kid3.cpp:2133
msgid "Hide Tag &1"
msgstr "Ukryj znacznik &1"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1139

1140
1141
1142
#: kid3.cpp:457 kid3.cpp:752 kid3.cpp:2158 kid3.cpp:2161
msgid "Hide Tag &2"
msgstr "Ukryj znacznik &2"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1143

1144
1145
1146
#: kid3.cpp:461 kid3.cpp:759 kid3.cpp:2186 kid3.cpp:2189
msgid "Hide &Picture"
msgstr "Ukryj &obrazek"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
1147

1148
1149
1150
#: kid3.cpp:466 kid3.cpp:655
msgid "&Previous File"
msgstr "&Poprzedni plik"
Urs Fleisch's avatar