et.po 49.5 KB
Newer Older
1
2
3
# Estonian translation of Kid3
# This file is put in the public domain.
#
4
# Mihkel Tõnnov <mihhkel@gmail.com>, 2007–2009.
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
5
# Urs Fleisch <ufleisch@users.sourceforge.net>, 2010, 2011.
6
7
8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Kid3 1.2\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
9
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge."
"net/tracker/?group_id=70849&atid=529221\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
11
12
"POT-Creation-Date: 2011-01-15 17:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-15 17:30+0100\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
13
"Last-Translator: \n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
14
"Language-Team: American English <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
15
"Language: \n"
16
17
18
19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Estonian\n"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22

23
#: browsecoverartdialog.cpp:61 filelist.cpp:262
24
msgid "Encode as URL"
25
msgstr "URL-i jaoks sobivas kodeeringus esitaja jm"
26

27
#: browsecoverartdialog.cpp:77 browsecoverartdialog.cpp:323
28
29
msgid "Browse Cover Art"
msgstr "Kaanepildi otsimine"
30

31
#: browsecoverartdialog.cpp:91 browsecoverartdialog.cpp:94
32
33
msgid "&Artist/Album"
msgstr "&Esitaja / Album"
34

35
#: browsecoverartdialog.cpp:114 browsecoverartdialog.cpp:116
36
37
msgid "&Source"
msgstr "&Allikas"
38

39
#: browsecoverartdialog.cpp:138 browsecoverartdialog.cpp:141
40
41
msgid "&URL extraction"
msgstr "&URL-i tuvastamine"
42

43
44
45
#: browsecoverartdialog.cpp:146
msgid "Match"
msgstr "Tulemus"
46

47
48
49
#: browsecoverartdialog.cpp:147
msgid "Picture URL"
msgstr "Pildi URL"
50

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
51
#: browsecoverartdialog.cpp:160 configdialog.cpp:545 exportdialog.cpp:155
52
#: filterdialog.cpp:100 importdialog.cpp:77 importsourcedialog.cpp:152
53
#: kid3.cpp:775 kid3.cpp:787 musicbrainzdialog.cpp:139
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
54
#: numbertracksdialog.cpp:113 playlistdialog.cpp:259 rendirdialog.cpp:105
55
56
57
58
59
msgid "&Help"
msgstr "&Abi"

#: browsecoverartdialog.cpp:166 exportdialog.cpp:161 filterdialog.cpp:106
#: importdialog.cpp:78 importsourcedialog.cpp:153 musicbrainzdialog.cpp:140
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
60
#: numbertracksdialog.cpp:118 playlistdialog.cpp:263 rendirdialog.cpp:87
61
#: rendirdialog.cpp:106
62
63
msgid "&Save Settings"
msgstr "&Salvesta seaded"
64
65
66
67
68

#: browsecoverartdialog.cpp:176
msgid "&Browse"
msgstr "&Otsi"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
69
#: browsecoverartdialog.cpp:177 configdialog.cpp:547 editframedialog.cpp:71
70
#: editframefieldsdialog.cpp:1020 importdialog.cpp:80
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
71
#: musicbrainzdialog.cpp:143 numbertracksdialog.cpp:133 playlistdialog.cpp:274
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
72
#: rendirdialog.cpp:108
73
74
75
msgid "&Cancel"
msgstr "&Loobu"

76
77
#: browsecoverartdialog.cpp:226
msgid "Click Browse to start"
78
msgstr "Alustamiseks klõpsa \"Otsi\", see käivitab järgneva käsu:"
79

80
81
82
#: browsecoverartdialog.cpp:232
msgid "Then drag the picture from the browser to Kid3."
msgstr "Seejärel lohista pilt veebilehitsejast Kid3 aknasse."
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
#: browserdialog.cpp:83
msgid "&Back"
msgstr "&Tagasi"

#: browserdialog.cpp:84
msgid "&Forward"
msgstr "&Edasi"

#: browserdialog.cpp:85 exportdialog.cpp:171 externalprocess.cpp:58
#: filterdialog.cpp:117 imageviewer.cpp:61 importsourcedialog.cpp:154
msgid "&Close"
95
msgstr "&Sulge"
96
97

#: commandstable.cpp:58 commandstable.cpp:75
98
99
msgid "Confirm"
msgstr "Kinnita"
100

101
#: commandstable.cpp:58 commandstable.cpp:76
102
103
104
msgid "Output"
msgstr "Väljund"

105
#: commandstable.cpp:58 commandstable.cpp:77
106
107
108
msgid "Name"
msgstr "Nimi"

109
#: commandstable.cpp:59 commandstable.cpp:78
110
111
112
msgid "Command"
msgstr "Käsk"

113
#: commandstable.cpp:262 commandstable.cpp:277 configtable.cpp:226
114
115
116
#: configtable.cpp:241
msgid "&Insert row"
msgstr "&Sisesta rida"
117

118
#: commandstable.cpp:266 commandstable.cpp:281 configtable.cpp:230
119
120
121
122
#: configtable.cpp:245
msgid "&Delete row"
msgstr "&Kustuta rida"

123
#: commandstable.cpp:270 commandstable.cpp:285 configtable.cpp:234
124
125
126
#: configtable.cpp:249
msgid "&Clear row"
msgstr "&Puhasta rida"
127

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
128
#: configdialog.cpp:117 configdialog.cpp:129
129
130
msgid "ID3v1"
msgstr "ID3v1"
131

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
132
#: configdialog.cpp:122 configdialog.cpp:131
133
msgid "&Mark truncated fields"
134
msgstr "Lühikeseks &jäävad väljad tõstetakse esile"
135

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
136
137
#: configdialog.cpp:125 configdialog.cpp:134 configdialog.cpp:226
#: configdialog.cpp:241
138
msgid "Text &encoding:"
139
msgstr "Teksti ko&deering:"
140

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
141
#: configdialog.cpp:217 configdialog.cpp:234
142
143
msgid "ID3v2"
msgstr "ID3v2"
144

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
145
#: configdialog.cpp:222 configdialog.cpp:236
146
msgid "Use &track/total number of tracks format"
147
msgstr "Kasutatakse vormingut \"loo n&r/lugude koguarv\""
148

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
149
#: configdialog.cpp:225 configdialog.cpp:239
150
msgid "&Genre as text instead of numeric string"
151
msgstr "&Stiil salvestatakse numberkoodi asemel tekstina"
152

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
153
#: configdialog.cpp:230 configdialog.cpp:245
154
155
msgid "&Version used for new tags:"
msgstr "Uutes siltides kasutatav &versioon:"
156

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
157
158
#: configdialog.cpp:249
msgid "Track number &digits:"
159
msgstr "Num&brite vähim arv loo numbris:"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
160

161
#: configdialog.cpp:254 editframefieldsdialog.cpp:888
162
163
msgid "ISO-8859-1"
msgstr "ISO-8859-1"
164

165
#: configdialog.cpp:255 editframefieldsdialog.cpp:889
166
167
msgid "UTF16"
msgstr "UTF-16"
168

169
#: configdialog.cpp:256 editframefieldsdialog.cpp:891
170
171
msgid "UTF8"
msgstr "UTF-8"
172

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
173
#: configdialog.cpp:268
174
175
msgid "ID3v2.3.0 (id3lib)"
msgstr "ID3v2.3.0 (id3lib)"
176

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
177
#: configdialog.cpp:269
178
179
msgid "ID3v2.4.0 (TagLib)"
msgstr "ID3v2.4.0 (TagLib)"
180

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
181
#: configdialog.cpp:289 configdialog.cpp:291
182
183
msgid "Ogg/Vorbis"
msgstr "Ogg/Vorbis"
184

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
185
#: configdialog.cpp:294
186
187
msgid "Comment field &name:"
msgstr "&Kommentaarivälja nimi:"
188

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
189
#: configdialog.cpp:296
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
190
191
192
msgid "&Picture field name:"
msgstr "&Pildivälja nimi:"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
193
#: configdialog.cpp:327 configdialog.cpp:329
194
msgid "Custom &Genres"
195
msgstr "Ko&handatud stiilid"
196

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
197
#: configdialog.cpp:332
198
msgid "&Show only custom genres"
199
msgstr "Näidatakse ainult ko&handatud stiile"
200

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
201
#: configdialog.cpp:343
202
203
204
msgid "&Tag Format"
msgstr "&Sildivorming"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
205
#: configdialog.cpp:352
206
207
208
msgid "Tags"
msgstr "Sildid"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
209
#: configdialog.cpp:354
210
211
212
msgid "&Tags"
msgstr "&Sildid"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
213
#: configdialog.cpp:365 configdialog.cpp:367
214
215
216
msgid "Save"
msgstr "Salvestamine"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
217
#: configdialog.cpp:370
218
msgid "&Preserve file timestamp"
219
msgstr "Failide aja&templid säilitatakse"
220

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
221
#: configdialog.cpp:371
222
msgid "&Mark changes"
223
msgstr "&Muudetud väljad tõstetakse esile"
224

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
225
#: configdialog.cpp:381
226
227
msgid "&Filename Format"
msgstr "&Failinime vorming"
228

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
229
#: configdialog.cpp:388
230
231
232
msgid "Files"
msgstr "Failid"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
233
#: configdialog.cpp:390
234
235
msgid "&Files"
msgstr "&Failid"
236

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
237
#: configdialog.cpp:401 configdialog.cpp:403
238
239
msgid "Browser"
msgstr "Veebilehitseja"
240

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
241
#: configdialog.cpp:406
242
243
msgid "Web &browser:"
msgstr "&Veebilehitseja:"
244

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
245
#: configdialog.cpp:422 configdialog.cpp:424
246
247
msgid "Context &Menu Commands"
msgstr "Kontekst&menüü käsud"
248

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
249
#: configdialog.cpp:438
250
251
252
msgid "User Actions"
msgstr "Kasutaja toimingud"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
253
#: configdialog.cpp:440
254
255
256
msgid "&User Actions"
msgstr "&Kasutaja toimingud"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
257
#: configdialog.cpp:451 configdialog.cpp:453
258
259
msgid "Proxy"
msgstr "Puhverserver"
260

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
261
#: configdialog.cpp:456
262
263
264
msgid "&Proxy:"
msgstr "&Puhverserver:"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
265
#: configdialog.cpp:459
266
267
msgid "&Use authentication with proxy"
msgstr "Puhverserveris &autentimise kasutamine"
268

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
269
#: configdialog.cpp:460
270
271
msgid "Proxy user &name:"
msgstr "Puhverserveri &kasutajanimi:"
272

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
273
#: configdialog.cpp:463
274
275
msgid "Proxy pass&word:"
msgstr "Puhverserveri &parool:"
276

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
277
#: configdialog.cpp:490
278
279
msgid "Network"
msgstr "Võrk"
280

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
281
#: configdialog.cpp:492
282
283
msgid "&Network"
msgstr "&Võrk"
284

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
285
#: configdialog.cpp:513
286
msgid "Use custom app&lication font"
287
msgstr "Kohandatud &fondi kasutamine"
288

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
289
#: configdialog.cpp:514
290
291
292
msgid "A&pplication Font..."
msgstr "&Rakenduse font..."

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
293
#: configdialog.cpp:515
294
msgid "Use custom application &style"
295
msgstr "Kohandatud &stiili kasutamine"
296

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
297
#: configdialog.cpp:524 configdialog.cpp:763 musicbrainzdialog.cpp:215
298
299
#: musicbrainzdialog.cpp:219 musicbrainzdialog.cpp:221
#: musicbrainzdialog.cpp:232 musicbrainzdialog.cpp:246
300
301
302
msgid "Unknown"
msgstr "Teadmata"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
303
#: configdialog.cpp:535
304
305
306
msgid "&Appearance"
msgstr "Väl&imus"

307
#: configdialog.cpp:546 editframedialog.cpp:70 editframefieldsdialog.cpp:1019
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
308
#: importdialog.cpp:79 musicbrainzdialog.cpp:141 numbertracksdialog.cpp:128
309
#: playlistdialog.cpp:271 rendirdialog.cpp:107
310
311
312
313
314
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#: downloaddialog.cpp:96 httpclient.cpp:71 httpclient.cpp:83
#: httpclient.cpp:129 httpclient.cpp:306 importsourcedialog.cpp:175
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
315
316
#: kid3.cpp:890 kid3.cpp:962 kid3.cpp:1267 kid3.cpp:1653 kid3.cpp:1668
#: kid3.cpp:1747 kid3.cpp:1893 kid3.cpp:1993
317
318
319
msgid "Ready."
msgstr "Valmis."

320
#: editframefieldsdialog.cpp:527 importselector.cpp:283
321
322
323
msgid "From Clip&board"
msgstr "&Lõikepuhvrist"

324
#: editframefieldsdialog.cpp:528
325
326
327
msgid "&Import"
msgstr "&Impordi"

328
#: editframefieldsdialog.cpp:529
329
330
331
msgid "&Export"
msgstr "&Ekspordi"

332
#: editframefieldsdialog.cpp:530
333
334
335
msgid "&View"
msgstr "&Näita"

336
#: editframefieldsdialog.cpp:671
337
338
339
msgid "Text Encoding"
msgstr "Teksti kodeering"

340
#: editframefieldsdialog.cpp:672
341
342
343
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

344
#: editframefieldsdialog.cpp:673
345
346
347
msgid "URL"
msgstr "URL"

348
#: editframefieldsdialog.cpp:674
349
350
351
msgid "Data"
msgstr "Andmed"

352
#: editframefieldsdialog.cpp:675
353
354
355
msgid "Description"
msgstr "Kirjeldus"

356
#: editframefieldsdialog.cpp:676
357
358
359
msgid "Owner"
msgstr "Omanik"

360
#: editframefieldsdialog.cpp:677
361
362
363
msgid "Email"
msgstr "E-post"

364
#: editframefieldsdialog.cpp:678
365
366
367
msgid "Rating"
msgstr "Hinnang"

368
#: editframefieldsdialog.cpp:679 kid3.cpp:446 kid3.cpp:449 kid3.cpp:452
369
370
371
msgid "Filename"
msgstr "Failinimi"

372
#: editframefieldsdialog.cpp:680 frame.cpp:86
373
374
375
msgid "Language"
msgstr "Keel"

376
#: editframefieldsdialog.cpp:681
377
378
379
msgid "Picture Type"
msgstr "Pildi tüüp"

380
#: editframefieldsdialog.cpp:682
381
382
383
msgid "Image format"
msgstr "Pildivorming"

384
#: editframefieldsdialog.cpp:683
385
386
387
msgid "Mimetype"
msgstr "MIME-tüüp"

388
#: editframefieldsdialog.cpp:684
389
390
391
msgid "Counter"
msgstr "Loendur"

392
#: editframefieldsdialog.cpp:685
393
394
395
msgid "Identifier"
msgstr "Identifikaator"

396
#: editframefieldsdialog.cpp:686
397
398
399
msgid "Volume Adjustment"
msgstr "Helitugevuse korrigeerimine"

400
#: editframefieldsdialog.cpp:687
401
402
403
msgid "Number of Bits"
msgstr "Bittide arv"

404
#: editframefieldsdialog.cpp:688
405
406
407
msgid "Volume Change Right"
msgstr "Helitugevuse muutus paremal"

408
#: editframefieldsdialog.cpp:689
409
410
411
msgid "Volume Change Left"
msgstr "Helitugevuse muutus vasakul"

412
#: editframefieldsdialog.cpp:690
413
414
415
msgid "Peak Volume Right"
msgstr "Helitugevuse tipp paremal"

416
#: editframefieldsdialog.cpp:691
417
418
419
msgid "Peak Volume Left"
msgstr "Helitugevuse tipp vasakul"

420
#: editframefieldsdialog.cpp:692
421
422
423
msgid "Timestamp Format"
msgstr "Ajatempli vorming"

424
#: editframefieldsdialog.cpp:693
425
426
427
msgid "Content Type"
msgstr "Sisu tüüp"

428
#: editframefieldsdialog.cpp:890
429
430
431
msgid "UTF16BE"
msgstr "UTF-16-BE"

432
433
#: editframefieldsdialog.cpp:902 editframefieldsdialog.cpp:933
#: editframefieldsdialog.cpp:946
434
435
436
msgid "Other"
msgstr "Muu"

437
#: editframefieldsdialog.cpp:903
438
439
440
msgid "32x32 pixels PNG file icon"
msgstr "32x32 px PNG-vormingus faili ikoon"

441
#: editframefieldsdialog.cpp:904
442
443
444
msgid "Other file icon"
msgstr "Muus vormingus faili ikoon"

445
#: editframefieldsdialog.cpp:905
446
447
448
msgid "Cover (front)"
msgstr "Karbi esikülg"

449
#: editframefieldsdialog.cpp:906
450
451
452
msgid "Cover (back)"
msgstr "Karbi tagakülg"

453
#: editframefieldsdialog.cpp:907
454
455
456
msgid "Leaflet page"
msgstr "Voldiku lehekülg"

457
#: editframefieldsdialog.cpp:908 frame.cpp:89
458
459
460
msgid "Media"
msgstr "Andmekandja"

461
#: editframefieldsdialog.cpp:909
462
463
464
msgid "Lead artist/lead performer/soloist"
msgstr "Juhtiv esitaja/ettekandja / solist"

465
#: editframefieldsdialog.cpp:910
466
467
468
msgid "Artist/performer"
msgstr "Esitaja"

469
#: editframefieldsdialog.cpp:911 frame.cpp:80
470
471
472
msgid "Conductor"
msgstr "Dirigent"

473
#: editframefieldsdialog.cpp:912
474
475
476
msgid "Band/Orchestra"
msgstr "Bänd/orkester"

477
#: editframefieldsdialog.cpp:913 frame.cpp:79
478
479
480
msgid "Composer"
msgstr "Helilooja"

481
#: editframefieldsdialog.cpp:914
482
483
484
msgid "Lyricist/text writer"
msgstr "Sõnade autor"

485
#: editframefieldsdialog.cpp:915
486
487
488
msgid "Recording Location"
msgstr "Lindistuskoht"

489
#: editframefieldsdialog.cpp:916
490
491
492
msgid "During recording"
msgstr "Lindistamise ajal"

493
#: editframefieldsdialog.cpp:917
494
495
496
msgid "During performance"
msgstr "Esituse ajal"

497
#: editframefieldsdialog.cpp:918
498
499
500
msgid "Movie/video screen capture"
msgstr "Kaader filmist/videost"

501
#: editframefieldsdialog.cpp:919
502
503
504
msgid "A bright coloured fish"
msgstr "Värvikirev kala"

505
#: editframefieldsdialog.cpp:920
506
507
508
msgid "Illustration"
msgstr "Illustratsioon"

509
#: editframefieldsdialog.cpp:921
510
511
512
msgid "Band/artist logotype"
msgstr "Bändi/esitaja logo"

513
#: editframefieldsdialog.cpp:922
514
515
516
msgid "Publisher/Studio logotype"
msgstr "Väljaandja/stuudio logo"

517
#: editframefieldsdialog.cpp:934
518
519
520
msgid "MPEG frames as unit"
msgstr "Ühikutena MPEG-kaadrid"

521
#: editframefieldsdialog.cpp:935
522
523
524
msgid "Milliseconds as unit"
msgstr "Ühikutena millisekundid"

525
#: editframefieldsdialog.cpp:947 frame.cpp:88
526
527
528
msgid "Lyrics"
msgstr "Sõnad"

529
#: editframefieldsdialog.cpp:948
530
531
532
msgid "Text transcription"
msgstr "Teksti transkriptsioon"

533
#: editframefieldsdialog.cpp:949
534
535
536
msgid "Movement/part name"
msgstr "Liikumise/osa nimi"

537
#: editframefieldsdialog.cpp:950
538
539
540
msgid "Events"
msgstr "Sündmused"

541
#: editframefieldsdialog.cpp:951
542
543
544
msgid "Chord"
msgstr "Akord"

545
#: editframefieldsdialog.cpp:952
546
547
548
549
550
551
552
553
msgid "Trivia/pop up"
msgstr "Trivia/hüpik"

#: exportdialog.cpp:74
msgid "Export"
msgstr "Eksport"

#: exportdialog.cpp:87 exportdialog.cpp:89
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
msgid "&Format"
msgstr "&Vorming"

#: exportdialog.cpp:121
msgid "To F&ile"
msgstr "&Faili"

#: exportdialog.cpp:127
msgid "To Clip&board"
msgstr "&Lõikepuhvrisse"
564
565
566
567
568

#: exportdialog.cpp:137
msgid "&Source:"
msgstr "&Allikas:"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
569
570
#: exportdialog.cpp:142 id3form.cpp:296 id3form.cpp:317 id3form.cpp:468
#: id3form.cpp:489 importselector.cpp:311 kid3.cpp:407 kid3.cpp:410
571
#: kid3.cpp:413 kid3.cpp:416 kid3.cpp:419 kid3.cpp:455
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
572
#: numbertracksdialog.cpp:82
573
574
msgid "Tag 1"
msgstr "Silt 1"
575

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
576
577
#: exportdialog.cpp:143 id3form.cpp:299 id3form.cpp:321 id3form.cpp:471
#: id3form.cpp:493 importselector.cpp:312 kid3.cpp:422 kid3.cpp:425
578
#: kid3.cpp:428 kid3.cpp:431 kid3.cpp:434 kid3.cpp:458
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
579
#: numbertracksdialog.cpp:83
580
581
msgid "Tag 2"
msgstr "Silt 2"
582

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
583
#: exportdialog.cpp:234 filelist.cpp:1219 filelist.cpp:1255 filelist.cpp:1360
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
584
585
#: filelist.cpp:1368 filelist.cpp:1412 filelist.cpp:1415 kid3.cpp:1255
#: kid3.cpp:1258 kid3.cpp:2523
586
587
msgid "File Error"
msgstr "Failiviga"
588

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
589
#: exportdialog.cpp:235 kid3.cpp:1253 kid3.cpp:1259
590
591
msgid "Error while writing file:\n"
msgstr "Viga kirjutamisel:\n"
592

593
594
595
#: externalprocess.cpp:55
msgid "C&lear"
msgstr "P&uhasta"
596

597
598
599
#: externalprocess.cpp:130
msgid "Execute "
msgstr "Käivita"
600

601
602
603
#: externalprocess.cpp:178
msgid "Could not execute "
msgstr "Käivitamine pole võimalik"
604

605
606
607
#: filefilter.cpp:111
msgid "True if strings are equal"
msgstr "Tõene, kui stringid on võrdsed"
608

609
610
611
#: filefilter.cpp:115
msgid "True if string contains substring"
msgstr "Tõene, kui string sisaldab alamstringi"
612

613
614
615
#: filefilter.cpp:119
msgid "True if string matches regexp"
msgstr "Tõene, kui string vastab regulaaravaldisele"
616

617
618
619
#: filefilter.cpp:123
msgid "Logical AND"
msgstr "Loogiline NING"
620

621
622
623
#: filefilter.cpp:127
msgid "Logical OR"
msgstr "Loogiline VÕI"
624

625
626
627
#: filefilter.cpp:131
msgid "Logical negation"
msgstr "Loogiline EI"
628

629
630
631
#: filelist.cpp:70
msgid "Do you really want to delete these %1 items?"
msgstr "Kas tõesti kustutada need %1 elementi?"
632

633
634
635
#: filelist.cpp:72
msgid "Error while deleting these %1 items:"
msgstr "Viga nende %1 elemendi kustutamisel:"
636

637
638
639
#: filelist.cpp:242
msgid "Filenames"
msgstr "Failinimed"
640

641
642
643
#: filelist.cpp:250
msgid "URLs"
msgstr "URL-id"
644

645
646
647
#: filelist.cpp:254
msgid "Directory name"
msgstr "Kataloogi nimi"
648

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
649
#: filelist.cpp:928 filelist.cpp:946
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
650
msgid "&Expand all"
651
msgstr "&Laienda kõik"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
652

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
653
#: filelist.cpp:929 filelist.cpp:947
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
654
msgid "&Collapse all"
655
msgstr "&Ahenda kõik"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
656

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
657
#: filelist.cpp:930 filelist.cpp:948
658
659
msgid "&Rename"
msgstr "&Nimeta ümber"
660

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
661
#: filelist.cpp:931 filelist.cpp:949
662
663
664
msgid "&Delete"
msgstr "&Kustuta"

665
#: filelist.cpp:933 filelist.cpp:951 kid3.cpp:386 kid3.cpp:698
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
666
msgid "&Play"
667
msgstr "&Esita"
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
668
669

#: filelist.cpp:1194
670
671
msgid "Rename File"
msgstr "Faili ümbernimetamine"
672

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
673
#: filelist.cpp:1195
674
675
msgid "Enter new file name:"
msgstr "Sisesta faili uus nimi:"
676

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
677
#: filelist.cpp:1220 filelist.cpp:1256 kid3.cpp:2524
678
679
msgid "Error while renaming:\n"
msgstr "Viga ümbernimetamisel:\n"
680

681
#: filelist.cpp:1242 kid3.cpp:657 rendirdialog.cpp:72 rendirdialog.cpp:97
682
#: rendirdialog.cpp:130 rendirdialog.cpp:172
683
684
msgid "Rename Directory"
msgstr "Kataloogi ümbernimetamine"
685

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
686
#: filelist.cpp:1243
687
688
msgid "Enter new directory name:"
msgstr "Sisesta kataloogi uus nimi:"
689

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
690
691
#: filelist.cpp:1284 filelist.cpp:1290 filelist.cpp:1300 filelist.cpp:1383
#: filelist.cpp:1400
692
693
694
695
696
msgid "Do you really want to delete this item?"
msgid_plural "Do you really want to delete these %1 items?"
msgstr[0] "Kas tõesti kustutada see element?"
msgstr[1] "Kas tõesti kustutada need %1 elementi?"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
697
698
#: filelist.cpp:1287 filelist.cpp:1293 filelist.cpp:1310 filelist.cpp:1385
#: filelist.cpp:1399
699
700
701
msgid "Delete Files"
msgstr "Failide kustutamine"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
702
703
#: filelist.cpp:1353 filelist.cpp:1356 filelist.cpp:1364 filelist.cpp:1410
#: filelist.cpp:1417
704
msgid "Error while deleting this item:"
705
msgid_plural "Error while deleting these %1 items:"
706
707
msgstr[0] "Viga elemendi kustutamisel:"
msgstr[1] "Viga %1 elemendi kustutamisel:"
708

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
709
#: filelist.cpp:1409 filelist.cpp:1416
710
711
712
msgid "Directory must be empty.\n"
msgstr "Kataloog peab olema tühi.\n"

713
#: filterdialog.cpp:61 kid3.cpp:671
714
715
716
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

717
#: filterdialog.cpp:76 filterdialog.cpp:78
718
719
720
msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

721
722
723
724
#: filterdialog.cpp:116 musicbrainzdialog.cpp:142
msgid "&Apply"
msgstr "&Rakenda"

725
726
#: formatbox.cpp:51
msgid "Format while editing"
727
msgstr "Automaatasendus"
728
729
730
731
732
733
734
735

#: formatbox.cpp:55
msgid "Case conversion:"
msgstr "Tõstu muutmine:"

#: formatbox.cpp:61
msgid "No changes"
msgstr "Jäetakse samaks"
736
737
738
739
740
741
742
743
744

#: formatbox.cpp:63
msgid "All lowercase"
msgstr "kõik tähed alatõstus"

#: formatbox.cpp:65
msgid "All uppercase"
msgstr "KÕIK TÄHED ÜLATÕSTUS"

745
746
747
#: formatbox.cpp:67
msgid "First letter uppercase"
msgstr "Esimene täht ülatõstus"
748

749
750
751
#: formatbox.cpp:69
msgid "All first letters uppercase"
msgstr "Iga Sõna Esimene Täht Ülatõstus"
752

753
754
755
#: formatbox.cpp:72
msgid "String replacement:"
msgstr "Stringiasendus:"
756

757
758
759
#: formatbox.cpp:74
msgid "From"
msgstr "Asendatav"
760

761
762
763
764
#: formatbox.cpp:74
msgid "To"
msgstr "Asendaja"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
765
#: frame.cpp:67 importselector.cpp:216 importselector.cpp:242
766
767
msgid "Title"
msgstr "Pealkiri"
768

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
769
#: frame.cpp:68 importselector.cpp:217 importselector.cpp:243
770
771
772
msgid "Artist"
msgstr "Esitaja"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
773
#: frame.cpp:69 importselector.cpp:217 importselector.cpp:244
774
775
776
msgid "Album"
msgstr "Album"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
777
#: frame.cpp:70 importselector.cpp:218 importselector.cpp:247
778
779
780
msgid "Comment"
msgstr "Kommentaar"

781
#: frame.cpp:71
782
783
784
msgid "Date"
msgstr "Aasta"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
785
#: frame.cpp:72 frametable.cpp:746 frametable.cpp:775
786
787
788
msgid "Track Number"
msgstr "Loo number"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
789
#: frame.cpp:73 importselector.cpp:217 importselector.cpp:246
790
791
792
msgid "Genre"
msgstr "Stiil"

793
#: frame.cpp:75
794
795
796
msgid "Album Artist"
msgstr "Albumi esitaja"

797
#: frame.cpp:76
798
799
msgid "Arranger"
msgstr "Arranžeerija"
800

801
#: frame.cpp:77
802
803
804
msgid "Author"
msgstr "Autor"

805
#: frame.cpp:78
806
807
808
msgid "BPM"
msgstr "Lööki/min"

809
#: frame.cpp:81
810
811
msgid "Copyright"
msgstr "Autoriõigus"
812

813
#: frame.cpp:82
814
815
msgid "Disc Number"
msgstr "Plaadi nr"
816

817
#: frame.cpp:83
818
819
msgid "Encoded-by"
msgstr "Kodeerija"
820

821
#: frame.cpp:84
822
823
msgid "Grouping"
msgstr "Grupeerimine"
824

825
#: frame.cpp:85
826
827
msgid "ISRC"
msgstr "ISRC"
828

829
#: frame.cpp:87
830
831
msgid "Lyricist"
msgstr "Sõnade autor"
832

833
#: frame.cpp:90
834
835
msgid "Original Album"
msgstr "Originaalalbum"
836

837
#: frame.cpp:91
838
839
msgid "Original Artist"
msgstr "Originaalesitaja"
840

841
#: frame.cpp:92
842
843
msgid "Original Date"
msgstr "Originaali aasta"
844

845
#: frame.cpp:93
846
847
msgid "Part"
msgstr "Osa"
848

849
#: frame.cpp:94
850
851
msgid "Performer"
msgstr "Ettekandja"
852

853
#: frame.cpp:95
854
855
msgid "Picture"
msgstr "Pilt"
856

857
#: frame.cpp:96
858
859
msgid "Publisher"
msgstr "Väljaandja"
860

861
#: frame.cpp:97
862
863
msgid "Remixer"
msgstr "Remiksija"
864

865
#: frame.cpp:98
866
867
msgid "Subtitle"
msgstr "Alapealkiri"
868

869
#: frame.cpp:99
870
871
msgid "Website"
msgstr "Veebilehekülg"
872

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
873
#: frame.cpp:837 importparser.cpp:58 importselector.cpp:217
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
874
#: importselector.cpp:245
875
876
msgid "Year"
msgstr "Aasta"
877

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
878
#: frame.cpp:841 frame.cpp:845 frame.cpp:849 importselector.cpp:216
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
879
#: importselector.cpp:241
880
881
msgid "Track"
msgstr "Loo nr"
882

883
#: framelist.cpp:334
884
885
msgid "Add Frame"
msgstr "Raami lisamine"
886

887
#: framelist.cpp:335
888
889
msgid "Select the frame ID"
msgstr "Raami ID:"
890

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
891
#: frametable.cpp:1389 frametable.cpp:1396
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
892
893
894
msgid "&Select all"
msgstr "&Vali kõik"

Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
895
#: frametable.cpp:1391 frametable.cpp:1397
Urs Fleisch's avatar
Urs Fleisch committed
896
897
898
msgid "&Deselect all"
msgstr "&Tühista kõik valikud"

899
900
901
#: httpclient.cpp:31
msgid "Data received: %1"
msgstr "Vastuvõetud andmed: %1"
902

903
#: httpclient.cpp:74 httpclient.cpp:376
904
905
msgid "Connecting..."
msgstr "Ühendumine..."
906

907
#: httpclient.cpp:77 httpclient.cpp:224
908
909
msgid "Host found..."
msgstr "Host leitud..."
910