Commit 6d0050b2 authored by Urs Fleisch's avatar Urs Fleisch
Browse files

Update translations.

parent 825e6c85
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Kid3 2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?"
"group_id=70849&atid=529221\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-12 21:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-16 21:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-07 08:47+0200\n"
"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -30,23 +30,23 @@ msgstr "Akce"
msgid "Shortcut"
msgstr "Zkratka"
#: core/formats/mp3file.cpp:1245 core/formats/taglibfile.cpp:1667
#: core/formats/mp3file.cpp:1245 core/formats/taglibfile.cpp:1740
msgid "AENC - Audio encryption"
msgstr "AENC - Kódování zvuku"
#: core/formats/mp3file.cpp:1246 core/formats/taglibfile.cpp:1668
#: core/formats/mp3file.cpp:1246 core/formats/taglibfile.cpp:1741
msgid "APIC - Attached picture"
msgstr "APIC - Připojený obrázek"
#: core/formats/mp3file.cpp:1248 core/formats/taglibfile.cpp:1670
#: core/formats/mp3file.cpp:1248 core/formats/taglibfile.cpp:1743
msgid "COMM - Comments"
msgstr "COMM - Poznámky"
#: core/formats/mp3file.cpp:1249 core/formats/taglibfile.cpp:1671
#: core/formats/mp3file.cpp:1249 core/formats/taglibfile.cpp:1744
msgid "COMR - Commercial"
msgstr "COMR - Obchodní informace"
#: core/formats/mp3file.cpp:1250 core/formats/taglibfile.cpp:1672
#: core/formats/mp3file.cpp:1250 core/formats/taglibfile.cpp:1745
msgid "ENCR - Encryption method registration"
msgstr "ENCR - Zápis způsobu kódování"
......@@ -54,15 +54,15 @@ msgstr "ENCR - Zápis způsobu kódování"
msgid "EQUA - Equalization"
msgstr "EQUA - Vyrovnání"
#: core/formats/mp3file.cpp:1253 core/formats/taglibfile.cpp:1674
#: core/formats/mp3file.cpp:1253 core/formats/taglibfile.cpp:1747
msgid "ETCO - Event timing codes"
msgstr "ETCO - Časové kódy událostí"
#: core/formats/mp3file.cpp:1254 core/formats/taglibfile.cpp:1675
#: core/formats/mp3file.cpp:1254 core/formats/taglibfile.cpp:1748
msgid "GEOB - General encapsulated object"
msgstr "GEOB - Všeobecný uzavřený předmět"
#: core/formats/mp3file.cpp:1255 core/formats/taglibfile.cpp:1676
#: core/formats/mp3file.cpp:1255 core/formats/taglibfile.cpp:1749
msgid "GRID - Group identification registration"
msgstr "GRID - Zápis určení zařazení do skupin"
......@@ -70,39 +70,39 @@ msgstr "GRID - Zápis určení zařazení do skupin"
msgid "IPLS - Involved people list"
msgstr "IPLS - Seznam zúčastněných osob"
#: core/formats/mp3file.cpp:1257 core/formats/taglibfile.cpp:1677
#: core/formats/mp3file.cpp:1257 core/formats/taglibfile.cpp:1750
msgid "LINK - Linked information"
msgstr "LINK - Spojená informace"
#: core/formats/mp3file.cpp:1258 core/formats/taglibfile.cpp:1678
#: core/formats/mp3file.cpp:1258 core/formats/taglibfile.cpp:1751
msgid "MCDI - Music CD identifier"
msgstr "MCDI - Určení hudebního CD"
#: core/formats/mp3file.cpp:1259 core/formats/taglibfile.cpp:1679
#: core/formats/mp3file.cpp:1259 core/formats/taglibfile.cpp:1752
msgid "MLLT - MPEG location lookup table"
msgstr "MLLT - Vyhledávací tabulka poloh MPEG"
#: core/formats/mp3file.cpp:1260 core/formats/taglibfile.cpp:1680
#: core/formats/mp3file.cpp:1260 core/formats/taglibfile.cpp:1753
msgid "OWNE - Ownership frame"
msgstr "OWNE - Vlastník"
#: core/formats/mp3file.cpp:1261 core/formats/taglibfile.cpp:1681
#: core/formats/mp3file.cpp:1261 core/formats/taglibfile.cpp:1754
msgid "PRIV - Private frame"
msgstr "PRIV - Soukromé"
#: core/formats/mp3file.cpp:1262 core/formats/taglibfile.cpp:1682
#: core/formats/mp3file.cpp:1262 core/formats/taglibfile.cpp:1755
msgid "PCNT - Play counter"
msgstr "PCNT - Počítadlo přehrání"
#: core/formats/mp3file.cpp:1263 core/formats/taglibfile.cpp:1683
#: core/formats/mp3file.cpp:1263 core/formats/taglibfile.cpp:1756
msgid "POPM - Popularimeter"
msgstr "POPM - Měřidlo oblíbenosti"
#: core/formats/mp3file.cpp:1264 core/formats/taglibfile.cpp:1684
#: core/formats/mp3file.cpp:1264 core/formats/taglibfile.cpp:1757
msgid "POSS - Position synchronisation frame"
msgstr "POSS - Seřízení polohy"
#: core/formats/mp3file.cpp:1265 core/formats/taglibfile.cpp:1685
#: core/formats/mp3file.cpp:1265 core/formats/taglibfile.cpp:1758
msgid "RBUF - Recommended buffer size"
msgstr "RBUF - Doporučená velikost vyrovnávací paměti"
......@@ -110,35 +110,35 @@ msgstr "RBUF - Doporučená velikost vyrovnávací paměti"
msgid "RVAD - Relative volume adjustment"
msgstr "RVAD - Poměrné přizpůsobení hlasitosti"
#: core/formats/mp3file.cpp:1268 core/formats/taglibfile.cpp:1687
#: core/formats/mp3file.cpp:1268 core/formats/taglibfile.cpp:1760
msgid "RVRB - Reverb"
msgstr "RVRB - Ozvěna"
#: core/formats/mp3file.cpp:1271 core/formats/taglibfile.cpp:1690
#: core/formats/mp3file.cpp:1271 core/formats/taglibfile.cpp:1763
msgid "SYLT - Synchronized lyric/text"
msgstr "SYLT - Souběžný text písně/text"
#: core/formats/mp3file.cpp:1272 core/formats/taglibfile.cpp:1691
#: core/formats/mp3file.cpp:1272 core/formats/taglibfile.cpp:1764
msgid "SYTC - Synchronized tempo codes"
msgstr "SYTC - Souběžné časové kódy"
#: core/formats/mp3file.cpp:1273 core/formats/taglibfile.cpp:1692
#: core/formats/mp3file.cpp:1273 core/formats/taglibfile.cpp:1765
msgid "TALB - Album/Movie/Show title"
msgstr "TALB - Album/Film/Ukázat název"
#: core/formats/mp3file.cpp:1274 core/formats/taglibfile.cpp:1693
#: core/formats/mp3file.cpp:1274 core/formats/taglibfile.cpp:1766
msgid "TBPM - BPM (beats per minute)"
msgstr "TBPM - BPM (dob za minutu)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1275 core/formats/taglibfile.cpp:1695
#: core/formats/mp3file.cpp:1275 core/formats/taglibfile.cpp:1768
msgid "TCOM - Composer"
msgstr "TCOM - Skladatel"
#: core/formats/mp3file.cpp:1276 core/formats/taglibfile.cpp:1696
#: core/formats/mp3file.cpp:1276 core/formats/taglibfile.cpp:1769
msgid "TCON - Content type"
msgstr "TCON - Druh obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1277 core/formats/taglibfile.cpp:1697
#: core/formats/mp3file.cpp:1277 core/formats/taglibfile.cpp:1770
msgid "TCOP - Copyright message"
msgstr "TCOP - Sdělení o autorském právu"
......@@ -146,19 +146,19 @@ msgstr "TCOP - Sdělení o autorském právu"
msgid "TDAT - Date"
msgstr "TDAT - Datum"
#: core/formats/mp3file.cpp:1280 core/formats/taglibfile.cpp:1699
#: core/formats/mp3file.cpp:1280 core/formats/taglibfile.cpp:1772
msgid "TDLY - Playlist delay"
msgstr "TDLY - Zdržení seznamu skladeb"
#: core/formats/mp3file.cpp:1286 core/formats/taglibfile.cpp:1704
#: core/formats/mp3file.cpp:1286 core/formats/taglibfile.cpp:1777
msgid "TENC - Encoded by"
msgstr "TENC - Zakódováno"
#: core/formats/mp3file.cpp:1287 core/formats/taglibfile.cpp:1705
#: core/formats/mp3file.cpp:1287 core/formats/taglibfile.cpp:1778
msgid "TEXT - Lyricist/Text writer"
msgstr "TEXT - Textař/Skladatel textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1288 core/formats/taglibfile.cpp:1706
#: core/formats/mp3file.cpp:1288 core/formats/taglibfile.cpp:1779
msgid "TFLT - File type"
msgstr "TFLT - Typ souboru"
......@@ -166,47 +166,47 @@ msgstr "TFLT - Typ souboru"
msgid "TIME - Time"
msgstr "TIME - Čas"
#: core/formats/mp3file.cpp:1290 core/formats/taglibfile.cpp:1708
#: core/formats/mp3file.cpp:1290 core/formats/taglibfile.cpp:1781
msgid "TIT1 - Content group description"
msgstr "TIT1 - Popis skupiny obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1291 core/formats/taglibfile.cpp:1709
#: core/formats/mp3file.cpp:1291 core/formats/taglibfile.cpp:1782
msgid "TIT2 - Title/songname/content description"
msgstr "TIT2 - Název/Název písně/Popis obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1292 core/formats/taglibfile.cpp:1710
#: core/formats/mp3file.cpp:1292 core/formats/taglibfile.cpp:1783
msgid "TIT3 - Subtitle/Description refinement"
msgstr "TIT3 - Jemný rozdíl Podnázev/Přesný popis"
#: core/formats/mp3file.cpp:1293 core/formats/taglibfile.cpp:1711
#: core/formats/mp3file.cpp:1293 core/formats/taglibfile.cpp:1784
msgid "TKEY - Initial key"
msgstr "TKEY - Tónina na začátku"
#: core/formats/mp3file.cpp:1294 core/formats/taglibfile.cpp:1712
#: core/formats/mp3file.cpp:1294 core/formats/taglibfile.cpp:1785
msgid "TLAN - Language(s)"
msgstr "TLAN - Jazyk(y)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1295 core/formats/taglibfile.cpp:1713
#: core/formats/mp3file.cpp:1295 core/formats/taglibfile.cpp:1786
msgid "TLEN - Length"
msgstr "TLEN - Délka"
#: core/formats/mp3file.cpp:1297 core/formats/taglibfile.cpp:1715
#: core/formats/mp3file.cpp:1297 core/formats/taglibfile.cpp:1788
msgid "TMED - Media type"
msgstr "TMED - Typ média"
#: core/formats/mp3file.cpp:1299 core/formats/taglibfile.cpp:1717
#: core/formats/mp3file.cpp:1299 core/formats/taglibfile.cpp:1790
msgid "TOAL - Original album/movie/show title"
msgstr "TOAL - Původní album/Film/Ukázat název"
#: core/formats/mp3file.cpp:1300 core/formats/taglibfile.cpp:1718
#: core/formats/mp3file.cpp:1300 core/formats/taglibfile.cpp:1791
msgid "TOFN - Original filename"
msgstr "TOFN - Původní název souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1301 core/formats/taglibfile.cpp:1719
#: core/formats/mp3file.cpp:1301 core/formats/taglibfile.cpp:1792
msgid "TOLY - Original lyricist(s)/text writer(s)"
msgstr "TOLY - Původní textař(i)/Skladatel(é) textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1302 core/formats/taglibfile.cpp:1720
#: core/formats/mp3file.cpp:1302 core/formats/taglibfile.cpp:1793
msgid "TOPE - Original artist(s)/performer(s)"
msgstr "TOPE - Původní umělec(i)/Účinkující"
......@@ -214,35 +214,35 @@ msgstr "TOPE - Původní umělec(i)/Účinkující"
msgid "TORY - Original release year"
msgstr "TORY - Původní rok vydání"
#: core/formats/mp3file.cpp:1304 core/formats/taglibfile.cpp:1721
#: core/formats/mp3file.cpp:1304 core/formats/taglibfile.cpp:1794
msgid "TOWN - File owner/licensee"
msgstr "TOWN - Vlastník souboru/Držitel povolení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1305 core/formats/taglibfile.cpp:1722
#: core/formats/mp3file.cpp:1305 core/formats/taglibfile.cpp:1795
msgid "TPE1 - Lead performer(s)/Soloist(s)"
msgstr "TPE1 - Hlavní umělec(i)/Sólista(é)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1306 core/formats/taglibfile.cpp:1723
#: core/formats/mp3file.cpp:1306 core/formats/taglibfile.cpp:1796
msgid "TPE2 - Band/orchestra/accompaniment"
msgstr "TPE2 - Hudební skupina/Orchestr/Doprovod"
#: core/formats/mp3file.cpp:1307 core/formats/taglibfile.cpp:1724
#: core/formats/mp3file.cpp:1307 core/formats/taglibfile.cpp:1797
msgid "TPE3 - Conductor/performer refinement"
msgstr "TPE3 - Jemný rozdíl Dirigent/Účinkující"
#: core/formats/mp3file.cpp:1308 core/formats/taglibfile.cpp:1725
#: core/formats/mp3file.cpp:1308 core/formats/taglibfile.cpp:1798
msgid "TPE4 - Interpreted, remixed, or otherwise modified by"
msgstr "TPE4 - Umělecky ztvárněno, znovu zamícháno nebo jinak změněno od"
#: core/formats/mp3file.cpp:1309 core/formats/taglibfile.cpp:1726
#: core/formats/mp3file.cpp:1309 core/formats/taglibfile.cpp:1799
msgid "TPOS - Part of a set"
msgstr "TPOS - Část souboru skladeb"
#: core/formats/mp3file.cpp:1311 core/formats/taglibfile.cpp:1728
#: core/formats/mp3file.cpp:1311 core/formats/taglibfile.cpp:1801
msgid "TPUB - Publisher"
msgstr "TPUB - Vydavatel"
#: core/formats/mp3file.cpp:1312 core/formats/taglibfile.cpp:1729
#: core/formats/mp3file.cpp:1312 core/formats/taglibfile.cpp:1802
msgid "TRCK - Track number/Position in set"
msgstr "TRCK - Číslo skladby/Poloha v souboru skladeb"
......@@ -250,11 +250,11 @@ msgstr "TRCK - Číslo skladby/Poloha v souboru skladeb"
msgid "TRDA - Recording dates"
msgstr "TRDA - Datum nahrávky"
#: core/formats/mp3file.cpp:1314 core/formats/taglibfile.cpp:1730
#: core/formats/mp3file.cpp:1314 core/formats/taglibfile.cpp:1803
msgid "TRSN - Internet radio station name"
msgstr "TRSN - Název internetové rozhlasové stanice"
#: core/formats/mp3file.cpp:1315 core/formats/taglibfile.cpp:1731
#: core/formats/mp3file.cpp:1315 core/formats/taglibfile.cpp:1804
msgid "TRSO - Internet radio station owner"
msgstr "TRSO - Vlastník internetové rozhlasové stanice"
......@@ -262,15 +262,15 @@ msgstr "TRSO - Vlastník internetové rozhlasové stanice"
msgid "TSIZ - Size"
msgstr "TSIZ - Velikost"
#: core/formats/mp3file.cpp:1320 core/formats/taglibfile.cpp:1737
#: core/formats/mp3file.cpp:1320 core/formats/taglibfile.cpp:1810
msgid "TSRC - ISRC (international standard recording code)"
msgstr "TSRC - ISRC (Obvyklý mezinárodní nahrávací kód)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1321 core/formats/taglibfile.cpp:1738
#: core/formats/mp3file.cpp:1321 core/formats/taglibfile.cpp:1811
msgid "TSSE - Software/Hardware and settings used for encoding"
msgstr "TSSE - Software/Hardware a nastavení kódování"
#: core/formats/mp3file.cpp:1323 core/formats/taglibfile.cpp:1740
#: core/formats/mp3file.cpp:1323 core/formats/taglibfile.cpp:1813
msgid "TXXX - User defined text information"
msgstr "TXXX - Uživatelsky stanovená textová informace"
......@@ -278,135 +278,135 @@ msgstr "TXXX - Uživatelsky stanovená textová informace"
msgid "TYER - Year"
msgstr "TYER - Rok"
#: core/formats/mp3file.cpp:1325 core/formats/taglibfile.cpp:1741
#: core/formats/mp3file.cpp:1325 core/formats/taglibfile.cpp:1814
msgid "UFID - Unique file identifier"
msgstr "UFID - Jedinečné určení souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1326 core/formats/taglibfile.cpp:1742
#: core/formats/mp3file.cpp:1326 core/formats/taglibfile.cpp:1815
msgid "USER - Terms of use"
msgstr "USER - Podmínky užití"
#: core/formats/mp3file.cpp:1327 core/formats/taglibfile.cpp:1743
#: core/formats/mp3file.cpp:1327 core/formats/taglibfile.cpp:1816
msgid "USLT - Unsynchronized lyric/text transcription"
msgstr "USLT - Nesouběžný přepis textu písně/textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1328 core/formats/taglibfile.cpp:1744
#: core/formats/mp3file.cpp:1328 core/formats/taglibfile.cpp:1817
msgid "WCOM - Commercial information"
msgstr "WCOM - Obchodní sdělení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1329 core/formats/taglibfile.cpp:1745
#: core/formats/mp3file.cpp:1329 core/formats/taglibfile.cpp:1818
msgid "WCOP - Copyright/Legal information"
msgstr "WCOP - Autorské právo/Zákonná sdělení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1330 core/formats/taglibfile.cpp:1746
#: core/formats/mp3file.cpp:1330 core/formats/taglibfile.cpp:1819
msgid "WOAF - Official audio file webpage"
msgstr "WOAF - Veřejné internetové stránky zvukového souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1331 core/formats/taglibfile.cpp:1747
#: core/formats/mp3file.cpp:1331 core/formats/taglibfile.cpp:1820
msgid "WOAR - Official artist/performer webpage"
msgstr "WOAR - Veřejné internetové stránky umělce/účinkujícího"
#: core/formats/mp3file.cpp:1332 core/formats/taglibfile.cpp:1748
#: core/formats/mp3file.cpp:1332 core/formats/taglibfile.cpp:1821
msgid "WOAS - Official audio source webpage"
msgstr "WOAS - Veřejné internetové stránky zvukového zdroje"
#: core/formats/mp3file.cpp:1333 core/formats/taglibfile.cpp:1749
#: core/formats/mp3file.cpp:1333 core/formats/taglibfile.cpp:1822
msgid "WORS - Official internet radio station homepage"
msgstr "WORS - Veřejné internetové stránky internetové rozhlasové stanice"
#: core/formats/mp3file.cpp:1334 core/formats/taglibfile.cpp:1750
#: core/formats/mp3file.cpp:1334 core/formats/taglibfile.cpp:1823
msgid "WPAY - Payment"
msgstr "WPAY - Platba"
#: core/formats/mp3file.cpp:1335 core/formats/taglibfile.cpp:1751
#: core/formats/mp3file.cpp:1335 core/formats/taglibfile.cpp:1824
msgid "WPUB - Official publisher webpage"
msgstr "WPUB - Veřejné internetové stránky vydavatele"
#: core/formats/mp3file.cpp:1336 core/formats/taglibfile.cpp:1752
#: core/formats/mp3file.cpp:1336 core/formats/taglibfile.cpp:1825
msgid "WXXX - User defined URL link"
msgstr "WXXX - Uživatelsky stanovený odkaz na URL"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1669
#: core/formats/taglibfile.cpp:1742
msgid "ASPI - Audio seek point index"
msgstr "ASPI - Rejstřík s body hledání zvuku"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1673
#: core/formats/taglibfile.cpp:1746
msgid "EQU2 - Equalisation (2)"
msgstr "EQU2 - Vyrovnání (2)"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1686
#: core/formats/taglibfile.cpp:1759
msgid "RVA2 - Relative volume adjustment (2)"
msgstr "RVA2 - Poměrné přizpůsobení hlasitosti (2)"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1688
#: core/formats/taglibfile.cpp:1761
msgid "SEEK - Seek frame"
msgstr "SEEK - Hledání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1689
#: core/formats/taglibfile.cpp:1762
msgid "SIGN - Signature frame"
msgstr "SIGN - Podpis"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1694
#: core/formats/taglibfile.cpp:1767
msgid "TCMP - iTunes compilation flag"
msgstr "TCMP - iTunes kompilací"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1698
#: core/formats/taglibfile.cpp:1771
msgid "TDEN - Encoding time"
msgstr "TDEN - Čas zakódování"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1700
#: core/formats/taglibfile.cpp:1773
msgid "TDOR - Original release time"
msgstr "TDOR - Původní rok vydání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1701
#: core/formats/taglibfile.cpp:1774
msgid "TDRC - Recording time"
msgstr "TDRC - Čas nahrání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1702
#: core/formats/taglibfile.cpp:1775
msgid "TDRL - Release time"
msgstr "TDRL - Čas vydání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1703
#: core/formats/taglibfile.cpp:1776
msgid "TDTG - Tagging time"
msgstr "TDTG - Čas opatření značkami"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1707
#: core/formats/taglibfile.cpp:1780
msgid "TIPL - Involved people list"
msgstr "TIPL - Seznam zúčastněných osob"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1714
#: core/formats/taglibfile.cpp:1787
msgid "TMCL - Musician credits list"
msgstr "TMCL - Seznam hudebníků"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1716
#: core/formats/taglibfile.cpp:1789
msgid "TMOO - Mood"
msgstr "TMOO - Nálada"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1727
#: core/formats/taglibfile.cpp:1800
msgid "TPRO - Produced notice"
msgstr "TPRO - Autorské právo výroby"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1732
#: core/formats/taglibfile.cpp:1805
msgid "TSO2 - Album artist sort order"
msgstr "TSO2 - Seřazování podle umělce alba"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1733
#: core/formats/taglibfile.cpp:1806
msgid "TSOA - Album sort order"
msgstr "TSOA - Setřídění alb"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1734
#: core/formats/taglibfile.cpp:1807
msgid "TSOC - Composer sort order"
msgstr "TSOC - Setřídění skladatel"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1735
#: core/formats/taglibfile.cpp:1808
msgid "TSOP - Performer sort order"
msgstr "TSOP - Setřídění účinkujících"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1736
#: core/formats/taglibfile.cpp:1809
msgid "TSOT - Title sort order"
msgstr "TSOT - Setřídění názvů"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1739
#: core/formats/taglibfile.cpp:1812
msgid "TSST - Set subtitle"
msgstr "TSST - Podnázev skladby"
......@@ -422,42 +422,26 @@ msgstr "Discogs"
msgid "gnudb.org"
msgstr "gnudb.org"
#: core/import/httpclient.cpp:72 core/import/httpclient.cpp:84
#: core/import/httpclient.cpp:133 core/model/downloadclient.cpp:62
#: core/import/httpclient.cpp:60 core/import/httpclient.cpp:91
msgid "Data received: %1"
msgstr "Přijatá data: %1"
#: core/import/httpclient.cpp:72 core/model/downloadclient.cpp:62
#: gui/dialogs/serverimportdialog.cpp:123 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:165
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:794 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:947
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1186 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1265
msgid "Ready."
msgstr "Připraven."
#: core/import/httpclient.cpp:75
msgid "Connecting..."
msgstr "Připojuje se..."
#: core/import/httpclient.cpp:78
msgid "Host found..."
msgstr "Hostitelský počítač nalezen..."
#: core/import/httpclient.cpp:74 core/import/musicbrainzclient.cpp:296
#: core/model/dirrenamer.cpp:462
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: core/import/httpclient.cpp:81
#: core/import/httpclient.cpp:146
msgid "Request sent..."
msgstr "Požadavek poslán..."
#: core/import/httpclient.cpp:94 core/import/httpclient.cpp:104
msgid "Data received: %1"
msgstr "Přijatá data: %1"
#: core/import/httpclient.cpp:117
msgid "Socket error: "
msgstr "Chyba ve zdířce: "
#: core/import/httpclient.cpp:120
msgid "Connection refused"
msgstr "Spojení bylo odmítnuto"
#: core/import/httpclient.cpp:123
msgid "Host not found"
msgstr "Hostitelský počítač nenalezen"
#: core/import/importparser.cpp:66 core/tags/frame.cpp:898
msgid "Year"
msgstr "Rok"
......@@ -467,31 +451,27 @@ msgstr "Rok"
msgid "Length"
msgstr "Délka"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:250
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:253
msgid "Unrecognized"
msgstr "Nerozpoznáno"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:262
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:265
msgid "Recognized"
msgstr "Rozpoznáno"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:265
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:268
msgid "User Selection"
msgstr "Výběr"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:288
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:291
msgid "Fingerprint"
msgstr "Otisk"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:293 core/model/dirrenamer.cpp:443
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:297
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:300
msgid "ID Lookup"
msgstr "Hledání ID"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:310
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:313
msgid "Metadata Lookup"
msgstr "Vyhledat Metadata"
......@@ -503,19 +483,19 @@ msgstr "MusicBrainz Album"
msgid "TrackType.org"
msgstr "TrackType.org"
#: core/model/commandformatreplacer.cpp:140
#: core/model/commandformatreplacer.cpp:144
msgid "Filenames"
msgstr "Názvy souborů"
#: core/model/commandformatreplacer.cpp:148
#: core/model/commandformatreplacer.cpp:152
msgid "URLs"
msgstr "URL"
#: core/model/commandformatreplacer.cpp:152
#: core/model/commandformatreplacer.cpp:156
msgid "Directory name"
msgstr "Název adresáře"
#: core/model/commandformatreplacer.cpp:160
#: core/model/commandformatreplacer.cpp:164
#: gui/dialogs/browsecoverartdialog.cpp:58
msgid "Encode as URL"
msgstr "Zakódovat jako URL"
......@@ -536,65 +516,65 @@ msgstr "Název"
msgid "Command"
msgstr "Příkaz"
#: core/model/dirrenamer.cpp:71 core/model/dirrenamer.cpp:90
#: core/model/dirrenamer.cpp:73 core/model/dirrenamer.cpp:92
msgid "Create directory %1 failed\n"
msgstr "Vytvoření adresáře %1 se nepodařilo\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:97 core/model/dirrenamer.cpp:118
#: core/model/dirrenamer.cpp:99 core/model/dirrenamer.cpp:122
msgid "File %1 already exists\n"
msgstr "Soubor %1 již existuje\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:99 core/model/dirrenamer.cpp:124
#: core/model/dirrenamer.cpp:101 core/model/dirrenamer.cpp:128
msgid "%1 is not a directory\n"
msgstr "%1 není adresářem\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:101 core/model/dirrenamer.cpp:132
#: core/model/dirrenamer.cpp:175 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1922
#: core/model/dirrenamer.cpp:103 core/model/dirrenamer.cpp:140
#: core/model/dirrenamer.cpp:188 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1923
msgid "Rename %1 to %2 failed\n"
msgstr "Přejmenování %1 na %2 se nepodařilo\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:139 core/model/dirrenamer.cpp:161
#: core/model/dirrenamer.cpp:147 core/model/dirrenamer.cpp:170
msgid "%1 already exists\n"
msgstr ""
"%1 již existuje\n"
"\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:141 core/model/dirrenamer.cpp:167
#: core/model/dirrenamer.cpp:149 core/model/dirrenamer.cpp:176
msgid "%1 is not a file\n"
msgstr "%1 není souborem\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:390
#: core/model/dirrenamer.cpp:408
msgid "New directory name is too different\n"
msgstr "Nový název adresáře se příliš liší\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:440
#: core/model/dirrenamer.cpp:459
msgid "Create directory"
msgstr "Vytvořit adresář"
#: core/model/dirrenamer.cpp:441
#: core/model/dirrenamer.cpp:460
msgid "Rename directory"
msgstr "Přejmenovat adresář"
#: core/model/dirrenamer.cpp:442
#: core/model/dirrenamer.cpp:461
msgid "Rename file"
msgstr "Přejmenovat soubor"
#: core/model/externalprocess.cpp:54
#: core/model/externalprocess.cpp:56
msgid "C&lear"
msgstr "&Smazat"
#: core/model/externalprocess.cpp:57 gui/dialogs/browserdialog.cpp:118
#: core/model/externalprocess.cpp:59 gui/dialogs/browserdialog.cpp:118
#: gui/dialogs/exportdialog.cpp:147 gui/dialogs/filterdialog.cpp:86
#: gui/dialogs/serverimportdialog.cpp:109 gui/dialogs/tagimportdialog.cpp:80
#: gui/dialogs/textimportdialog.cpp:94 gui/widgets/imageviewer.cpp:55
msgid "&Close"
msgstr "&Zavřít"
#: core/model/externalprocess.cpp:116
#: core/model/externalprocess.cpp:162
msgid "Execute "
msgstr "Provést "
#: core/model/externalprocess.cpp:152
#: core/model/externalprocess.cpp:195
msgid "Could not execute "
msgstr "Nepodařilo se provést"
......@@ -627,11 +607,11 @@ msgstr "Logické popření"
msgid "Data"
msgstr "Data"
#: core/model/kid3application.cpp:1779 core/model/kid3application.cpp:1783