Commit 89a7dd81 authored by Urs Fleisch's avatar Urs Fleisch
Browse files

Updated translations.

parent 77a9d2a5
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Kid3 2.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?"
"group_id=70849&atid=529221\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-07 19:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-02 08:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-27 16:11+0200\n"
"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -43,395 +43,395 @@ msgstr "Dodatečné značky"
msgid "Cover Art"
msgstr "Obrázky obalů"
#: core/config/shortcutsmodel.cpp:109
#: core/config/shortcutsmodel.cpp:124
msgid "Press F2 or double click to edit cell contents."
msgstr "Obsah buňky editujte stisknutím F2 nebo dvojklikem."
#: core/config/shortcutsmodel.cpp:180
#: core/config/shortcutsmodel.cpp:195
msgid "Action"
msgstr "Akce"
#: core/config/shortcutsmodel.cpp:182
#: core/config/shortcutsmodel.cpp:197
msgid "Shortcut"
msgstr "Zkratka"
#: core/formats/mp3file.cpp:1258 core/formats/taglibfile.cpp:1865
#: core/formats/mp3file.cpp:1268 core/formats/taglibfile.cpp:1868
msgid "AENC - Audio encryption"
msgstr "AENC - Kódování zvuku"
#: core/formats/mp3file.cpp:1259 core/formats/taglibfile.cpp:1866
#: core/formats/mp3file.cpp:1269 core/formats/taglibfile.cpp:1869
msgid "APIC - Attached picture"
msgstr "APIC - Připojený obrázek"
#: core/formats/mp3file.cpp:1261 core/formats/taglibfile.cpp:1868
#: core/formats/mp3file.cpp:1271 core/formats/taglibfile.cpp:1871
msgid "COMM - Comments"
msgstr "COMM - Poznámky"
#: core/formats/mp3file.cpp:1262 core/formats/taglibfile.cpp:1869
#: core/formats/mp3file.cpp:1272 core/formats/taglibfile.cpp:1872
msgid "COMR - Commercial"
msgstr "COMR - Obchodní informace"
#: core/formats/mp3file.cpp:1263 core/formats/taglibfile.cpp:1870
#: core/formats/mp3file.cpp:1273 core/formats/taglibfile.cpp:1873
msgid "ENCR - Encryption method registration"
msgstr "ENCR - Zápis způsobu kódování"
#: core/formats/mp3file.cpp:1265
#: core/formats/mp3file.cpp:1275
msgid "EQUA - Equalization"
msgstr "EQUA - Vyrovnání"
#: core/formats/mp3file.cpp:1266 core/formats/taglibfile.cpp:1872
#: core/formats/mp3file.cpp:1276 core/formats/taglibfile.cpp:1875
msgid "ETCO - Event timing codes"
msgstr "ETCO - Časové kódy událostí"
#: core/formats/mp3file.cpp:1267 core/formats/taglibfile.cpp:1873
#: core/formats/mp3file.cpp:1277 core/formats/taglibfile.cpp:1876
msgid "GEOB - General encapsulated object"
msgstr "GEOB - Všeobecný uzavřený předmět"
#: core/formats/mp3file.cpp:1268 core/formats/taglibfile.cpp:1874
#: core/formats/mp3file.cpp:1278 core/formats/taglibfile.cpp:1877
msgid "GRID - Group identification registration"
msgstr "GRID - Zápis určení zařazení do skupin"
#: core/formats/mp3file.cpp:1269
#: core/formats/mp3file.cpp:1279
msgid "IPLS - Involved people list"
msgstr "IPLS - Seznam zúčastněných osob"
#: core/formats/mp3file.cpp:1270 core/formats/taglibfile.cpp:1875
#: core/formats/mp3file.cpp:1280 core/formats/taglibfile.cpp:1878
msgid "LINK - Linked information"
msgstr "LINK - Spojená informace"
#: core/formats/mp3file.cpp:1271 core/formats/taglibfile.cpp:1876
#: core/formats/mp3file.cpp:1281 core/formats/taglibfile.cpp:1879
msgid "MCDI - Music CD identifier"
msgstr "MCDI - Určení hudebního CD"
#: core/formats/mp3file.cpp:1272 core/formats/taglibfile.cpp:1877
#: core/formats/mp3file.cpp:1282 core/formats/taglibfile.cpp:1880
msgid "MLLT - MPEG location lookup table"
msgstr "MLLT - Vyhledávací tabulka poloh MPEG"
#: core/formats/mp3file.cpp:1273 core/formats/taglibfile.cpp:1878
#: core/formats/mp3file.cpp:1283 core/formats/taglibfile.cpp:1881
msgid "OWNE - Ownership frame"
msgstr "OWNE - Vlastník"
#: core/formats/mp3file.cpp:1274 core/formats/taglibfile.cpp:1885
#: core/formats/mp3file.cpp:1284 core/formats/taglibfile.cpp:1888
msgid "PRIV - Private frame"
msgstr "PRIV - Soukromé"
#: core/formats/mp3file.cpp:1275 core/formats/taglibfile.cpp:1892
#: core/formats/mp3file.cpp:1285 core/formats/taglibfile.cpp:1895
msgid "PCNT - Play counter"
msgstr "PCNT - Počítadlo přehrání"
#: core/formats/mp3file.cpp:1276 core/formats/taglibfile.cpp:1893
#: core/formats/mp3file.cpp:1286 core/formats/taglibfile.cpp:1896
msgid "POPM - Popularimeter"
msgstr "POPM - Měřidlo oblíbenosti"
#: core/formats/mp3file.cpp:1277 core/formats/taglibfile.cpp:1900
#: core/formats/mp3file.cpp:1287 core/formats/taglibfile.cpp:1903
msgid "POSS - Position synchronisation frame"
msgstr "POSS - Seřízení polohy"
#: core/formats/mp3file.cpp:1278 core/formats/taglibfile.cpp:1901
#: core/formats/mp3file.cpp:1288 core/formats/taglibfile.cpp:1904
msgid "RBUF - Recommended buffer size"
msgstr "RBUF - Doporučená velikost vyrovnávací paměti"
#: core/formats/mp3file.cpp:1280
#: core/formats/mp3file.cpp:1290
msgid "RVAD - Relative volume adjustment"
msgstr "RVAD - Poměrné přizpůsobení hlasitosti"
#: core/formats/mp3file.cpp:1281 core/formats/taglibfile.cpp:1903
#: core/formats/mp3file.cpp:1291 core/formats/taglibfile.cpp:1906
msgid "RVRB - Reverb"
msgstr "RVRB - Ozvěna"
#: core/formats/mp3file.cpp:1284 core/formats/taglibfile.cpp:1906
#: core/formats/mp3file.cpp:1294 core/formats/taglibfile.cpp:1909
msgid "SYLT - Synchronized lyric/text"
msgstr "SYLT - Souběžný text písně/text"
#: core/formats/mp3file.cpp:1285 core/formats/taglibfile.cpp:1907
#: core/formats/mp3file.cpp:1295 core/formats/taglibfile.cpp:1910
msgid "SYTC - Synchronized tempo codes"
msgstr "SYTC - Souběžné časové kódy"
#: core/formats/mp3file.cpp:1286 core/formats/taglibfile.cpp:1908
#: core/formats/mp3file.cpp:1296 core/formats/taglibfile.cpp:1911
msgid "TALB - Album/Movie/Show title"
msgstr "TALB - Album/Film/Ukázat název"
#: core/formats/mp3file.cpp:1287 core/formats/taglibfile.cpp:1909
#: core/formats/mp3file.cpp:1297 core/formats/taglibfile.cpp:1912
msgid "TBPM - BPM (beats per minute)"
msgstr "TBPM - BPM (dob za minutu)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1288 core/formats/taglibfile.cpp:1911
#: core/formats/mp3file.cpp:1298 core/formats/taglibfile.cpp:1914
msgid "TCOM - Composer"
msgstr "TCOM - Skladatel"
#: core/formats/mp3file.cpp:1289 core/formats/taglibfile.cpp:1912
#: core/formats/mp3file.cpp:1299 core/formats/taglibfile.cpp:1915
msgid "TCON - Content type"
msgstr "TCON - Druh obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1290 core/formats/taglibfile.cpp:1913
#: core/formats/mp3file.cpp:1300 core/formats/taglibfile.cpp:1916
msgid "TCOP - Copyright message"
msgstr "TCOP - Sdělení o autorském právu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1291
#: core/formats/mp3file.cpp:1301
msgid "TDAT - Date"
msgstr "TDAT - Datum"
#: core/formats/mp3file.cpp:1293 core/formats/taglibfile.cpp:1915
#: core/formats/mp3file.cpp:1303 core/formats/taglibfile.cpp:1918
msgid "TDLY - Playlist delay"
msgstr "TDLY - Zdržení seznamu skladeb"
#: core/formats/mp3file.cpp:1299 core/formats/taglibfile.cpp:1920
#: core/formats/mp3file.cpp:1309 core/formats/taglibfile.cpp:1923
msgid "TENC - Encoded by"
msgstr "TENC - Zakódováno"
#: core/formats/mp3file.cpp:1300 core/formats/taglibfile.cpp:1921
#: core/formats/mp3file.cpp:1310 core/formats/taglibfile.cpp:1924
msgid "TEXT - Lyricist/Text writer"
msgstr "TEXT - Textař/Skladatel textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1301 core/formats/taglibfile.cpp:1922
#: core/formats/mp3file.cpp:1311 core/formats/taglibfile.cpp:1925
msgid "TFLT - File type"
msgstr "TFLT - Typ souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1302
#: core/formats/mp3file.cpp:1312
msgid "TIME - Time"
msgstr "TIME - Čas"
#: core/formats/mp3file.cpp:1303 core/formats/taglibfile.cpp:1924
#: core/formats/mp3file.cpp:1313 core/formats/taglibfile.cpp:1927
msgid "TIT1 - Content group description"
msgstr "TIT1 - Popis skupiny obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1304 core/formats/taglibfile.cpp:1925
#: core/formats/mp3file.cpp:1314 core/formats/taglibfile.cpp:1928
msgid "TIT2 - Title/songname/content description"
msgstr "TIT2 - Název/Název písně/Popis obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1305 core/formats/taglibfile.cpp:1926
#: core/formats/mp3file.cpp:1315 core/formats/taglibfile.cpp:1929
msgid "TIT3 - Subtitle/Description refinement"
msgstr "TIT3 - Jemný rozdíl Podnázev/Přesný popis"
#: core/formats/mp3file.cpp:1306 core/formats/taglibfile.cpp:1927
#: core/formats/mp3file.cpp:1316 core/formats/taglibfile.cpp:1930
msgid "TKEY - Initial key"
msgstr "TKEY - Tónina na začátku"
#: core/formats/mp3file.cpp:1307 core/formats/taglibfile.cpp:1928
#: core/formats/mp3file.cpp:1317 core/formats/taglibfile.cpp:1931
msgid "TLAN - Language(s)"
msgstr "TLAN - Jazyk(y)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1308 core/formats/taglibfile.cpp:1929
#: core/formats/mp3file.cpp:1318 core/formats/taglibfile.cpp:1932
msgid "TLEN - Length"
msgstr "TLEN - Délka"
#: core/formats/mp3file.cpp:1310 core/formats/taglibfile.cpp:1931
#: core/formats/mp3file.cpp:1320 core/formats/taglibfile.cpp:1934
msgid "TMED - Media type"
msgstr "TMED - Typ média"
#: core/formats/mp3file.cpp:1312 core/formats/taglibfile.cpp:1933
#: core/formats/mp3file.cpp:1322 core/formats/taglibfile.cpp:1936
msgid "TOAL - Original album/movie/show title"
msgstr "TOAL - Původní album/Film/Ukázat název"
#: core/formats/mp3file.cpp:1313 core/formats/taglibfile.cpp:1934
#: core/formats/mp3file.cpp:1323 core/formats/taglibfile.cpp:1937
msgid "TOFN - Original filename"
msgstr "TOFN - Původní název souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1314 core/formats/taglibfile.cpp:1935
#: core/formats/mp3file.cpp:1324 core/formats/taglibfile.cpp:1938
msgid "TOLY - Original lyricist(s)/text writer(s)"
msgstr "TOLY - Původní textař(i)/Skladatel(é) textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1315 core/formats/taglibfile.cpp:1936
#: core/formats/mp3file.cpp:1325 core/formats/taglibfile.cpp:1939
msgid "TOPE - Original artist(s)/performer(s)"
msgstr "TOPE - Původní umělec(i)/Účinkující"
#: core/formats/mp3file.cpp:1316
#: core/formats/mp3file.cpp:1326
msgid "TORY - Original release year"
msgstr "TORY - Původní rok vydání"
#: core/formats/mp3file.cpp:1317 core/formats/taglibfile.cpp:1937
#: core/formats/mp3file.cpp:1327 core/formats/taglibfile.cpp:1940
msgid "TOWN - File owner/licensee"
msgstr "TOWN - Vlastník souboru/Držitel povolení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1318 core/formats/taglibfile.cpp:1938
#: core/formats/mp3file.cpp:1328 core/formats/taglibfile.cpp:1941
msgid "TPE1 - Lead performer(s)/Soloist(s)"
msgstr "TPE1 - Hlavní umělec(i)/Sólista(é)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1319 core/formats/taglibfile.cpp:1939
#: core/formats/mp3file.cpp:1329 core/formats/taglibfile.cpp:1942
msgid "TPE2 - Band/orchestra/accompaniment"
msgstr "TPE2 - Hudební skupina/Orchestr/Doprovod"
#: core/formats/mp3file.cpp:1320 core/formats/taglibfile.cpp:1940
#: core/formats/mp3file.cpp:1330 core/formats/taglibfile.cpp:1943
msgid "TPE3 - Conductor/performer refinement"
msgstr "TPE3 - Jemný rozdíl Dirigent/Účinkující"
#: core/formats/mp3file.cpp:1321 core/formats/taglibfile.cpp:1941
#: core/formats/mp3file.cpp:1331 core/formats/taglibfile.cpp:1944
msgid "TPE4 - Interpreted, remixed, or otherwise modified by"
msgstr "TPE4 - Umělecky ztvárněno, znovu zamícháno nebo jinak změněno od"
#: core/formats/mp3file.cpp:1322 core/formats/taglibfile.cpp:1942
#: core/formats/mp3file.cpp:1332 core/formats/taglibfile.cpp:1945
msgid "TPOS - Part of a set"
msgstr "TPOS - Část souboru skladeb"
#: core/formats/mp3file.cpp:1324 core/formats/taglibfile.cpp:1944
#: core/formats/mp3file.cpp:1334 core/formats/taglibfile.cpp:1947
msgid "TPUB - Publisher"
msgstr "TPUB - Vydavatel"
#: core/formats/mp3file.cpp:1325 core/formats/taglibfile.cpp:1945
#: core/formats/mp3file.cpp:1335 core/formats/taglibfile.cpp:1948
msgid "TRCK - Track number/Position in set"
msgstr "TRCK - Číslo skladby/Poloha v souboru skladeb"
#: core/formats/mp3file.cpp:1326
#: core/formats/mp3file.cpp:1336
msgid "TRDA - Recording dates"
msgstr "TRDA - Datum nahrávky"
#: core/formats/mp3file.cpp:1327 core/formats/taglibfile.cpp:1946
#: core/formats/mp3file.cpp:1337 core/formats/taglibfile.cpp:1949
msgid "TRSN - Internet radio station name"
msgstr "TRSN - Název internetové rozhlasové stanice"
#: core/formats/mp3file.cpp:1328 core/formats/taglibfile.cpp:1947
#: core/formats/mp3file.cpp:1338 core/formats/taglibfile.cpp:1950
msgid "TRSO - Internet radio station owner"
msgstr "TRSO - Vlastník internetové rozhlasové stanice"
#: core/formats/mp3file.cpp:1329
#: core/formats/mp3file.cpp:1339
msgid "TSIZ - Size"
msgstr "TSIZ - Velikost"
#: core/formats/mp3file.cpp:1333 core/formats/taglibfile.cpp:1953
#: core/formats/mp3file.cpp:1343 core/formats/taglibfile.cpp:1956
msgid "TSRC - ISRC (international standard recording code)"
msgstr "TSRC - ISRC (Obvyklý mezinárodní nahrávací kód)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1334 core/formats/taglibfile.cpp:1954
#: core/formats/mp3file.cpp:1344 core/formats/taglibfile.cpp:1957
msgid "TSSE - Software/Hardware and settings used for encoding"
msgstr "TSSE - Software/Hardware a nastavení kódování"
#: core/formats/mp3file.cpp:1336 core/formats/taglibfile.cpp:1956
#: core/formats/mp3file.cpp:1346 core/formats/taglibfile.cpp:1959
msgid "TXXX - User defined text information"
msgstr "TXXX - Uživatelsky stanovená textová informace"
#: core/formats/mp3file.cpp:1337
#: core/formats/mp3file.cpp:1347
msgid "TYER - Year"
msgstr "TYER - Rok"
#: core/formats/mp3file.cpp:1338 core/formats/taglibfile.cpp:1957
#: core/formats/mp3file.cpp:1348 core/formats/taglibfile.cpp:1960
msgid "UFID - Unique file identifier"
msgstr "UFID - Jedinečné určení souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1339 core/formats/taglibfile.cpp:1958
#: core/formats/mp3file.cpp:1349 core/formats/taglibfile.cpp:1961
msgid "USER - Terms of use"
msgstr "USER - Podmínky užití"
#: core/formats/mp3file.cpp:1340 core/formats/taglibfile.cpp:1959
#: core/formats/mp3file.cpp:1350 core/formats/taglibfile.cpp:1962
msgid "USLT - Unsynchronized lyric/text transcription"
msgstr "USLT - Nesouběžný přepis textu písně/textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1341 core/formats/taglibfile.cpp:1960
#: core/formats/mp3file.cpp:1351 core/formats/taglibfile.cpp:1963
msgid "WCOM - Commercial information"
msgstr "WCOM - Obchodní sdělení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1342 core/formats/taglibfile.cpp:1961
#: core/formats/mp3file.cpp:1352 core/formats/taglibfile.cpp:1964
msgid "WCOP - Copyright/Legal information"
msgstr "WCOP - Autorské právo/Zákonná sdělení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1343 core/formats/taglibfile.cpp:1962
#: core/formats/mp3file.cpp:1353 core/formats/taglibfile.cpp:1965
msgid "WOAF - Official audio file webpage"
msgstr "WOAF - Veřejné internetové stránky zvukového souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1344 core/formats/taglibfile.cpp:1963
#: core/formats/mp3file.cpp:1354 core/formats/taglibfile.cpp:1966
msgid "WOAR - Official artist/performer webpage"
msgstr "WOAR - Veřejné internetové stránky umělce/účinkujícího"
#: core/formats/mp3file.cpp:1345 core/formats/taglibfile.cpp:1964
#: core/formats/mp3file.cpp:1355 core/formats/taglibfile.cpp:1967
msgid "WOAS - Official audio source webpage"
msgstr "WOAS - Veřejné internetové stránky zvukového zdroje"
#: core/formats/mp3file.cpp:1346 core/formats/taglibfile.cpp:1965
#: core/formats/mp3file.cpp:1356 core/formats/taglibfile.cpp:1968
msgid "WORS - Official internet radio station homepage"
msgstr "WORS - Veřejné internetové stránky internetové rozhlasové stanice"
#: core/formats/mp3file.cpp:1347 core/formats/taglibfile.cpp:1966
#: core/formats/mp3file.cpp:1357 core/formats/taglibfile.cpp:1969
msgid "WPAY - Payment"
msgstr "WPAY - Platba"
#: core/formats/mp3file.cpp:1348 core/formats/taglibfile.cpp:1967
#: core/formats/mp3file.cpp:1358 core/formats/taglibfile.cpp:1970
msgid "WPUB - Official publisher webpage"
msgstr "WPUB - Veřejné internetové stránky vydavatele"
#: core/formats/mp3file.cpp:1349 core/formats/taglibfile.cpp:1968
#: core/formats/mp3file.cpp:1359 core/formats/taglibfile.cpp:1971
msgid "WXXX - User defined URL link"
msgstr "WXXX - Uživatelsky stanovený odkaz na URL"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1867
#: core/formats/taglibfile.cpp:1870
msgid "ASPI - Audio seek point index"
msgstr "ASPI - Rejstřík s body hledání zvuku"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1871
#: core/formats/taglibfile.cpp:1874
msgid "EQU2 - Equalisation (2)"
msgstr "EQU2 - Vyrovnání (2)"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1902
#: core/formats/taglibfile.cpp:1905
msgid "RVA2 - Relative volume adjustment (2)"
msgstr "RVA2 - Poměrné přizpůsobení hlasitosti (2)"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1904
#: core/formats/taglibfile.cpp:1907
msgid "SEEK - Seek frame"
msgstr "SEEK - Hledání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1905
#: core/formats/taglibfile.cpp:1908
msgid "SIGN - Signature frame"
msgstr "SIGN - Podpis"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1910
#: core/formats/taglibfile.cpp:1913
msgid "TCMP - iTunes compilation flag"
msgstr "TCMP - iTunes kompilací"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1914
#: core/formats/taglibfile.cpp:1917
msgid "TDEN - Encoding time"
msgstr "TDEN - Čas zakódování"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1916
#: core/formats/taglibfile.cpp:1919
msgid "TDOR - Original release time"
msgstr "TDOR - Původní rok vydání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1917
#: core/formats/taglibfile.cpp:1920
msgid "TDRC - Recording time"
msgstr "TDRC - Čas nahrání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1918
#: core/formats/taglibfile.cpp:1921
msgid "TDRL - Release time"
msgstr "TDRL - Čas vydání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1919
#: core/formats/taglibfile.cpp:1922
msgid "TDTG - Tagging time"
msgstr "TDTG - Čas opatření značkami"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1923
#: core/formats/taglibfile.cpp:1926
msgid "TIPL - Involved people list"
msgstr "TIPL - Seznam zúčastněných osob"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1930
#: core/formats/taglibfile.cpp:1933
msgid "TMCL - Musician credits list"
msgstr "TMCL - Seznam hudebníků"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1932
#: core/formats/taglibfile.cpp:1935
msgid "TMOO - Mood"
msgstr "TMOO - Nálada"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1943
#: core/formats/taglibfile.cpp:1946
msgid "TPRO - Produced notice"
msgstr "TPRO - Autorské právo výroby"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1948
#: core/formats/taglibfile.cpp:1951
msgid "TSO2 - Album artist sort order"
msgstr "TSO2 - Seřazování podle umělce alba"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1949
#: core/formats/taglibfile.cpp:1952
msgid "TSOA - Album sort order"
msgstr "TSOA - Setřídění alb"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1950
#: core/formats/taglibfile.cpp:1953
msgid "TSOC - Composer sort order"
msgstr "TSOC - Setřídění skladatel"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1951
#: core/formats/taglibfile.cpp:1954
msgid "TSOP - Performer sort order"
msgstr "TSOP - Setřídění účinkujících"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1952
#: core/formats/taglibfile.cpp:1955
msgid "TSOT - Title sort order"
msgstr "TSOT - Setřídění názvů"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1955
#: core/formats/taglibfile.cpp:1958
msgid "TSST - Set subtitle"
msgstr "TSST - Podnázev skladby"
......@@ -439,9 +439,9 @@ msgstr "TSST - Podnázev skladby"
msgid "Amazon"
msgstr "Amazon"
#: core/import/batchimporter.cpp:344 gui/dialogs/configdialog.cpp:479
#: gui/dialogs/configdialog.cpp:777 gui/dialogs/musicbrainzdialog.cpp:190
#: gui/dialogs/musicbrainzdialog.cpp:194 gui/dialogs/musicbrainzdialog.cpp:209
#: core/import/batchimporter.cpp:344 gui/dialogs/configdialog.cpp:442
#: gui/dialogs/configdialog.cpp:740 gui/dialogs/musicbrainzdialog.cpp:188
#: gui/dialogs/musicbrainzdialog.cpp:192 gui/dialogs/musicbrainzdialog.cpp:207
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
......@@ -457,23 +457,23 @@ msgstr "Discogs"
msgid "gnudb.org"
msgstr "gnudb.org"
#: core/import/httpclient.cpp:63 core/import/httpclient.cpp:94
#: core/import/httpclient.cpp:90 core/import/httpclient.cpp:121
msgid "Data received: %1"
msgstr "Přijatá data: %1"
#: core/import/httpclient.cpp:75 core/model/downloadclient.cpp:63
#: gui/dialogs/serverimportdialog.cpp:125 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:167
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:837 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:990
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1234 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1313
#: core/import/httpclient.cpp:102 core/model/downloadclient.cpp:63
#: gui/dialogs/serverimportdialog.cpp:123 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:168
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:838 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:991
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1235 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1314
msgid "Ready."
msgstr "Připraven."
#: core/import/httpclient.cpp:77 core/import/musicbrainzclient.cpp:296
#: core/model/dirrenamer.cpp:462 gui/dialogs/batchimportdialog.cpp:508
#: core/import/httpclient.cpp:104 core/import/musicbrainzclient.cpp:299
#: core/model/dirrenamer.cpp:463 gui/dialogs/batchimportdialog.cpp:505
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: core/import/httpclient.cpp:174
#: core/import/httpclient.cpp:204
msgid "Request sent..."
msgstr "Požadavek poslán..."
......@@ -486,27 +486,27 @@ msgstr "Rok"
msgid "Length"
msgstr "Délka"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:253
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:255
msgid "Unrecognized"
msgstr "Nerozpoznáno"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:265
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:267
msgid "Recognized"
msgstr "Rozpoznáno"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:268
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:270
msgid "User Selection"
msgstr "Výběr"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:291
msgid "Fingerprint"
msgstr "Otisk"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:300
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:293
msgid "ID Lookup"
msgstr "Hledání ID"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:313
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:316
msgid "Fingerprint"
msgstr "Otisk"
#: core/import/musicbrainzclient.cpp:326
msgid "Metadata Lookup"
msgstr "Vyhledat Metadata"
......@@ -564,7 +564,7 @@ msgid "%1 is not a directory\n"
msgstr "%1 není adresářem\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:103 core/model/dirrenamer.cpp:140
#: core/model/dirrenamer.cpp:188 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:2004
#: core/model/dirrenamer.cpp:188 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:2006
msgid "Rename %1 to %2 failed\n"
msgstr "Přejmenování %1 na %2 se nepodařilo\n"
......@@ -578,39 +578,39 @@ msgstr ""
msgid "%1 is not a file\n"
msgstr "%1 není souborem\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:408
#: core/model/dirrenamer.cpp:409
msgid "New directory name is too different\n"
msgstr "Nový název adresáře se příliš liší\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:459
#: core/model/dirrenamer.cpp:460
msgid "Create directory"
msgstr "Vytvořit adresář"
#: core/model/dirrenamer.cpp:460
#: core/model/dirrenamer.cpp:461
msgid "Rename directory"
msgstr "Přejmenovat adresář"
#: core/model/dirrenamer.cpp:461
#: core/model/dirrenamer.cpp:462
msgid "Rename file"
msgstr "Přejmenovat soubor"
#: core/model/externalprocess.cpp:56
#: core/model/externalprocess.cpp:54
msgid "C&lear"
msgstr "&Smazat"
#: core/model/externalprocess.cpp:59 gui/dialogs/batchimportdialog.cpp:246
#: gui/dialogs/browserdialog.cpp:128 gui/dialogs/exportdialog.cpp:147
#: gui/dialogs/filterdialog.cpp:87 gui/dialogs/serverimportdialog.cpp:111
#: gui/dialogs/tagimportdialog.cpp:80 gui/dialogs/textimportdialog.cpp:94
#: gui/widgets/imageviewer.cpp:55
#: core/model/externalprocess.cpp:57 gui/dialogs/batchimportdialog.cpp:243
#: gui/dialogs/browserdialog.cpp:126 gui/dialogs/exportdialog.cpp:143
#: gui/dialogs/filterdialog.cpp:84 gui/dialogs/serverimportdialog.cpp:109
#: gui/dialogs/tagimportdialog.cpp:78 gui/dialogs/textimportdialog.cpp:92
#: gui/widgets/imageviewer.cpp:53
msgid "&Close"
msgstr "&Zavřít"
#: core/model/externalprocess.cpp:162
#: core/model/externalprocess.cpp:160
msgid "Execute "
msgstr "Provést "
#: core/model/externalprocess.cpp:195
#: core/model/externalprocess.cpp:193
msgid "Could not execute "
msgstr "Nepodařilo se provést"
......@@ -639,17 +639,17 @@ msgid "Logical negation"
msgstr "Logické popření"
#: core/model/frametablemodel.cpp:191
#: gui/dialogs/editframefieldsdialog.cpp:659
#: gui/dialogs/editframefieldsdialog.cpp:654
msgid "Data"
msgstr "Data"
#: core/model/kid3application.cpp:1947 core/model/kid3application.cpp:1951
#: core/model/kid3application.cpp:1916 core/model/kid3application.cpp:1920
msgid "All Supported Files"
msgstr "Všechny podporované soubory"
#: core/model/kid3application.cpp:1949 core/model/kid3application.cpp:1955
#: gui/dialogs/editframefieldsdialog.cpp:809
#: gui/dialogs/editframefieldsdialog.cpp:811
#: core/model/kid3application.cpp:1918 core/model/kid3application.cpp:1924
#: gui/dialogs/editframefieldsdialog.cpp:804
#: gui/dialogs/editframefieldsdialog.cpp:806
msgid "All Files (*)"
msgstr "Všechny soubory (*)"