Commit e364ab7c authored by Urs Fleisch's avatar Urs Fleisch
Browse files

Updated translations.

parent 1703bd68
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=70849&atid=529221\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-31 09:54+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-02 10:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-07 08:47+0200\n"
"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -129,15 +129,15 @@ msgstr "TALB - Album/Film/Ukázat název"
msgid "TBPM - BPM (beats per minute)"
msgstr "TBPM - BPM (dob za minutu)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1285 core/formats/taglibfile.cpp:1700
#: core/formats/mp3file.cpp:1285 core/formats/taglibfile.cpp:1701
msgid "TCOM - Composer"
msgstr "TCOM - Skladatel"
#: core/formats/mp3file.cpp:1286 core/formats/taglibfile.cpp:1701
#: core/formats/mp3file.cpp:1286 core/formats/taglibfile.cpp:1702
msgid "TCON - Content type"
msgstr "TCON - Druh obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1287 core/formats/taglibfile.cpp:1702
#: core/formats/mp3file.cpp:1287 core/formats/taglibfile.cpp:1703
msgid "TCOP - Copyright message"
msgstr "TCOP - Sdělení o autorském právu"
......@@ -145,19 +145,19 @@ msgstr "TCOP - Sdělení o autorském právu"
msgid "TDAT - Date"
msgstr "TDAT - Datum"
#: core/formats/mp3file.cpp:1290 core/formats/taglibfile.cpp:1704
#: core/formats/mp3file.cpp:1290 core/formats/taglibfile.cpp:1705
msgid "TDLY - Playlist delay"
msgstr "TDLY - Zdržení seznamu skladeb"
#: core/formats/mp3file.cpp:1296 core/formats/taglibfile.cpp:1709
#: core/formats/mp3file.cpp:1296 core/formats/taglibfile.cpp:1710
msgid "TENC - Encoded by"
msgstr "TENC - Zakódováno"
#: core/formats/mp3file.cpp:1297 core/formats/taglibfile.cpp:1710
#: core/formats/mp3file.cpp:1297 core/formats/taglibfile.cpp:1711
msgid "TEXT - Lyricist/Text writer"
msgstr "TEXT - Textař/Skladatel textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1298 core/formats/taglibfile.cpp:1711
#: core/formats/mp3file.cpp:1298 core/formats/taglibfile.cpp:1712
msgid "TFLT - File type"
msgstr "TFLT - Typ souboru"
......@@ -165,47 +165,47 @@ msgstr "TFLT - Typ souboru"
msgid "TIME - Time"
msgstr "TIME - Čas"
#: core/formats/mp3file.cpp:1300 core/formats/taglibfile.cpp:1713
#: core/formats/mp3file.cpp:1300 core/formats/taglibfile.cpp:1714
msgid "TIT1 - Content group description"
msgstr "TIT1 - Popis skupiny obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1301 core/formats/taglibfile.cpp:1714
#: core/formats/mp3file.cpp:1301 core/formats/taglibfile.cpp:1715
msgid "TIT2 - Title/songname/content description"
msgstr "TIT2 - Název/Název písně/Popis obsahu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1302 core/formats/taglibfile.cpp:1715
#: core/formats/mp3file.cpp:1302 core/formats/taglibfile.cpp:1716
msgid "TIT3 - Subtitle/Description refinement"
msgstr "TIT3 - Jemný rozdíl Podnázev/Přesný popis"
#: core/formats/mp3file.cpp:1303 core/formats/taglibfile.cpp:1716
#: core/formats/mp3file.cpp:1303 core/formats/taglibfile.cpp:1717
msgid "TKEY - Initial key"
msgstr "TKEY - Tónina na začátku"
#: core/formats/mp3file.cpp:1304 core/formats/taglibfile.cpp:1717
#: core/formats/mp3file.cpp:1304 core/formats/taglibfile.cpp:1718
msgid "TLAN - Language(s)"
msgstr "TLAN - Jazyk(y)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1305 core/formats/taglibfile.cpp:1718
#: core/formats/mp3file.cpp:1305 core/formats/taglibfile.cpp:1719
msgid "TLEN - Length"
msgstr "TLEN - Délka"
#: core/formats/mp3file.cpp:1307 core/formats/taglibfile.cpp:1720
#: core/formats/mp3file.cpp:1307 core/formats/taglibfile.cpp:1721
msgid "TMED - Media type"
msgstr "TMED - Typ média"
#: core/formats/mp3file.cpp:1309 core/formats/taglibfile.cpp:1722
#: core/formats/mp3file.cpp:1309 core/formats/taglibfile.cpp:1723
msgid "TOAL - Original album/movie/show title"
msgstr "TOAL - Původní album/Film/Ukázat název"
#: core/formats/mp3file.cpp:1310 core/formats/taglibfile.cpp:1723
#: core/formats/mp3file.cpp:1310 core/formats/taglibfile.cpp:1724
msgid "TOFN - Original filename"
msgstr "TOFN - Původní název souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1311 core/formats/taglibfile.cpp:1724
#: core/formats/mp3file.cpp:1311 core/formats/taglibfile.cpp:1725
msgid "TOLY - Original lyricist(s)/text writer(s)"
msgstr "TOLY - Původní textař(i)/Skladatel(é) textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1312 core/formats/taglibfile.cpp:1725
#: core/formats/mp3file.cpp:1312 core/formats/taglibfile.cpp:1726
msgid "TOPE - Original artist(s)/performer(s)"
msgstr "TOPE - Původní umělec(i)/Účinkující"
......@@ -213,35 +213,35 @@ msgstr "TOPE - Původní umělec(i)/Účinkující"
msgid "TORY - Original release year"
msgstr "TORY - Původní rok vydání"
#: core/formats/mp3file.cpp:1314 core/formats/taglibfile.cpp:1726
#: core/formats/mp3file.cpp:1314 core/formats/taglibfile.cpp:1727
msgid "TOWN - File owner/licensee"
msgstr "TOWN - Vlastník souboru/Držitel povolení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1315 core/formats/taglibfile.cpp:1727
#: core/formats/mp3file.cpp:1315 core/formats/taglibfile.cpp:1728
msgid "TPE1 - Lead performer(s)/Soloist(s)"
msgstr "TPE1 - Hlavní umělec(i)/Sólista(é)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1316 core/formats/taglibfile.cpp:1728
#: core/formats/mp3file.cpp:1316 core/formats/taglibfile.cpp:1729
msgid "TPE2 - Band/orchestra/accompaniment"
msgstr "TPE2 - Hudební skupina/Orchestr/Doprovod"
#: core/formats/mp3file.cpp:1317 core/formats/taglibfile.cpp:1729
#: core/formats/mp3file.cpp:1317 core/formats/taglibfile.cpp:1730
msgid "TPE3 - Conductor/performer refinement"
msgstr "TPE3 - Jemný rozdíl Dirigent/Účinkující"
#: core/formats/mp3file.cpp:1318 core/formats/taglibfile.cpp:1730
#: core/formats/mp3file.cpp:1318 core/formats/taglibfile.cpp:1731
msgid "TPE4 - Interpreted, remixed, or otherwise modified by"
msgstr "TPE4 - Umělecky ztvárněno, znovu zamícháno nebo jinak změněno od"
#: core/formats/mp3file.cpp:1319 core/formats/taglibfile.cpp:1731
#: core/formats/mp3file.cpp:1319 core/formats/taglibfile.cpp:1732
msgid "TPOS - Part of a set"
msgstr "TPOS - Část souboru skladeb"
#: core/formats/mp3file.cpp:1321 core/formats/taglibfile.cpp:1733
#: core/formats/mp3file.cpp:1321 core/formats/taglibfile.cpp:1734
msgid "TPUB - Publisher"
msgstr "TPUB - Vydavatel"
#: core/formats/mp3file.cpp:1322 core/formats/taglibfile.cpp:1734
#: core/formats/mp3file.cpp:1322 core/formats/taglibfile.cpp:1735
msgid "TRCK - Track number/Position in set"
msgstr "TRCK - Číslo skladby/Poloha v souboru skladeb"
......@@ -249,11 +249,11 @@ msgstr "TRCK - Číslo skladby/Poloha v souboru skladeb"
msgid "TRDA - Recording dates"
msgstr "TRDA - Datum nahrávky"
#: core/formats/mp3file.cpp:1324 core/formats/taglibfile.cpp:1735
#: core/formats/mp3file.cpp:1324 core/formats/taglibfile.cpp:1736
msgid "TRSN - Internet radio station name"
msgstr "TRSN - Název internetové rozhlasové stanice"
#: core/formats/mp3file.cpp:1325 core/formats/taglibfile.cpp:1736
#: core/formats/mp3file.cpp:1325 core/formats/taglibfile.cpp:1737
msgid "TRSO - Internet radio station owner"
msgstr "TRSO - Vlastník internetové rozhlasové stanice"
......@@ -261,15 +261,15 @@ msgstr "TRSO - Vlastník internetové rozhlasové stanice"
msgid "TSIZ - Size"
msgstr "TSIZ - Velikost"
#: core/formats/mp3file.cpp:1330 core/formats/taglibfile.cpp:1740
#: core/formats/mp3file.cpp:1330 core/formats/taglibfile.cpp:1743
msgid "TSRC - ISRC (international standard recording code)"
msgstr "TSRC - ISRC (Obvyklý mezinárodní nahrávací kód)"
#: core/formats/mp3file.cpp:1331 core/formats/taglibfile.cpp:1741
#: core/formats/mp3file.cpp:1331 core/formats/taglibfile.cpp:1744
msgid "TSSE - Software/Hardware and settings used for encoding"
msgstr "TSSE - Software/Hardware a nastavení kódování"
#: core/formats/mp3file.cpp:1333 core/formats/taglibfile.cpp:1743
#: core/formats/mp3file.cpp:1333 core/formats/taglibfile.cpp:1746
msgid "TXXX - User defined text information"
msgstr "TXXX - Uživatelsky stanovená textová informace"
......@@ -277,51 +277,51 @@ msgstr "TXXX - Uživatelsky stanovená textová informace"
msgid "TYER - Year"
msgstr "TYER - Rok"
#: core/formats/mp3file.cpp:1335 core/formats/taglibfile.cpp:1744
#: core/formats/mp3file.cpp:1335 core/formats/taglibfile.cpp:1747
msgid "UFID - Unique file identifier"
msgstr "UFID - Jedinečné určení souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1336 core/formats/taglibfile.cpp:1745
#: core/formats/mp3file.cpp:1336 core/formats/taglibfile.cpp:1748
msgid "USER - Terms of use"
msgstr "USER - Podmínky užití"
#: core/formats/mp3file.cpp:1337 core/formats/taglibfile.cpp:1746
#: core/formats/mp3file.cpp:1337 core/formats/taglibfile.cpp:1749
msgid "USLT - Unsynchronized lyric/text transcription"
msgstr "USLT - Nesouběžný přepis textu písně/textu"
#: core/formats/mp3file.cpp:1338 core/formats/taglibfile.cpp:1747
#: core/formats/mp3file.cpp:1338 core/formats/taglibfile.cpp:1750
msgid "WCOM - Commercial information"
msgstr "WCOM - Obchodní sdělení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1339 core/formats/taglibfile.cpp:1748
#: core/formats/mp3file.cpp:1339 core/formats/taglibfile.cpp:1751
msgid "WCOP - Copyright/Legal information"
msgstr "WCOP - Autorské právo/Zákonná sdělení"
#: core/formats/mp3file.cpp:1340 core/formats/taglibfile.cpp:1749
#: core/formats/mp3file.cpp:1340 core/formats/taglibfile.cpp:1752
msgid "WOAF - Official audio file webpage"
msgstr "WOAF - Veřejné internetové stránky zvukového souboru"
#: core/formats/mp3file.cpp:1341 core/formats/taglibfile.cpp:1750
#: core/formats/mp3file.cpp:1341 core/formats/taglibfile.cpp:1753
msgid "WOAR - Official artist/performer webpage"
msgstr "WOAR - Veřejné internetové stránky umělce/účinkujícího"
#: core/formats/mp3file.cpp:1342 core/formats/taglibfile.cpp:1751
#: core/formats/mp3file.cpp:1342 core/formats/taglibfile.cpp:1754
msgid "WOAS - Official audio source webpage"
msgstr "WOAS - Veřejné internetové stránky zvukového zdroje"
#: core/formats/mp3file.cpp:1343 core/formats/taglibfile.cpp:1752
#: core/formats/mp3file.cpp:1343 core/formats/taglibfile.cpp:1755
msgid "WORS - Official internet radio station homepage"
msgstr "WORS - Veřejné internetové stránky internetové rozhlasové stanice"
#: core/formats/mp3file.cpp:1344 core/formats/taglibfile.cpp:1753
#: core/formats/mp3file.cpp:1344 core/formats/taglibfile.cpp:1756
msgid "WPAY - Payment"
msgstr "WPAY - Platba"
#: core/formats/mp3file.cpp:1345 core/formats/taglibfile.cpp:1754
#: core/formats/mp3file.cpp:1345 core/formats/taglibfile.cpp:1757
msgid "WPUB - Official publisher webpage"
msgstr "WPUB - Veřejné internetové stránky vydavatele"
#: core/formats/mp3file.cpp:1346 core/formats/taglibfile.cpp:1755
#: core/formats/mp3file.cpp:1346 core/formats/taglibfile.cpp:1758
msgid "WXXX - User defined URL link"
msgstr "WXXX - Uživatelsky stanovený odkaz na URL"
......@@ -345,55 +345,67 @@ msgstr "SEEK - Hledání"
msgid "SIGN - Signature frame"
msgstr "SIGN - Podpis"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1703
#: core/formats/taglibfile.cpp:1700
msgid "TCMP - iTunes compilation flag"
msgstr "TCMP - iTunes kompilací"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1704
msgid "TDEN - Encoding time"
msgstr "TDEN - Čas zakódování"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1705
#: core/formats/taglibfile.cpp:1706
msgid "TDOR - Original release time"
msgstr "TDOR - Původní rok vydání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1706
#: core/formats/taglibfile.cpp:1707
msgid "TDRC - Recording time"
msgstr "TDRC - Čas nahrání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1707
#: core/formats/taglibfile.cpp:1708
msgid "TDRL - Release time"
msgstr "TDRL - Čas vydání"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1708
#: core/formats/taglibfile.cpp:1709
msgid "TDTG - Tagging time"
msgstr "TDTG - Čas opatření značkami"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1712
#: core/formats/taglibfile.cpp:1713
msgid "TIPL - Involved people list"
msgstr "TIPL - Seznam zúčastněných osob"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1719
#: core/formats/taglibfile.cpp:1720
msgid "TMCL - Musician credits list"
msgstr "TMCL - Seznam hudebníků"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1721
#: core/formats/taglibfile.cpp:1722
msgid "TMOO - Mood"
msgstr "TMOO - Nálada"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1732
#: core/formats/taglibfile.cpp:1733
msgid "TPRO - Produced notice"
msgstr "TPRO - Autorské právo výroby"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1737
#: core/formats/taglibfile.cpp:1738
msgid "TSO2 - Album artist sort order"
msgstr "TSO2 - Seřazování podle umělce alba"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1739
msgid "TSOA - Album sort order"
msgstr "TSOA - Setřídění alb"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1738
#: core/formats/taglibfile.cpp:1740
msgid "TSOC - Composer sort order"
msgstr "TSOC - Setřídění skladatel"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1741
msgid "TSOP - Performer sort order"
msgstr "TSOP - Setřídění účinkujících"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1739
#: core/formats/taglibfile.cpp:1742
msgid "TSOT - Title sort order"
msgstr "TSOT - Setřídění názvů"
#: core/formats/taglibfile.cpp:1742
#: core/formats/taglibfile.cpp:1745
msgid "TSST - Set subtitle"
msgstr "TSST - Podnázev skladby"
......@@ -412,8 +424,8 @@ msgstr "gnudb.org"
#: core/import/httpclient.cpp:72 core/import/httpclient.cpp:84
#: core/import/httpclient.cpp:133 core/model/downloadclient.cpp:62
#: gui/dialogs/serverimportdialog.cpp:123 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:164
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:826 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:979
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1225 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1306
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:828 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:981
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1227 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1308
msgid "Ready."
msgstr "Připraven."
......@@ -572,7 +584,7 @@ msgid "%1 is not a directory\n"
msgstr "%1 není adresářem\n"
#: core/model/dirrenamer.cpp:99 core/model/dirrenamer.cpp:130
#: core/model/dirrenamer.cpp:173 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1978
#: core/model/dirrenamer.cpp:173 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1980
msgid "Rename %1 to %2 failed\n"
msgstr "Přejmenování %1 na %2 se nepodařilo\n"
......@@ -667,8 +679,8 @@ msgid "Absolute path to file"
msgstr "Nepochybná cesta k souboru"
#: core/model/trackdatamodel.cpp:199 gui/dialogs/editframefieldsdialog.cpp:677
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:366 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:369
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:372
#: gui/forms/kid3form.cpp:894 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:366
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:369 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:372
msgid "Filename"
msgstr "Název souboru"
......@@ -836,7 +848,7 @@ msgstr "Kodek"
msgid "Kid3 ID3 Tagger"
msgstr "Značkovač ID3 programu Kid3"
#: gui/app/main.cpp:54 gui/forms/kid3form.cpp:170
#: gui/app/main.cpp:54 gui/forms/kid3form.cpp:175
msgid "Kid3"
msgstr "Kid3"
......@@ -1350,8 +1362,8 @@ msgid "Export"
msgstr "Vyvést"
#: gui/dialogs/exportdialog.cpp:91 gui/dialogs/tagimportdialog.cpp:57
#: gui/dialogs/textimportdialog.cpp:67 gui/forms/kid3form.cpp:213
#: gui/forms/kid3form.cpp:237
#: gui/dialogs/textimportdialog.cpp:67 gui/forms/kid3form.cpp:218
#: gui/forms/kid3form.cpp:242
msgid "Format:"
msgstr "Formát:"
......@@ -1380,32 +1392,32 @@ msgid "&Source:"
msgstr "&Zdroj:"
#: gui/dialogs/exportdialog.cpp:128 gui/dialogs/importdialog.cpp:166
#: gui/dialogs/numbertracksdialog.cpp:82 gui/forms/kid3form.cpp:230
#: gui/forms/kid3form.cpp:255 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:327
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:330 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:333
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:336 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:339
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:375
#: gui/dialogs/numbertracksdialog.cpp:82 gui/forms/kid3form.cpp:235
#: gui/forms/kid3form.cpp:260 gui/forms/kid3form.cpp:899
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:327 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:330
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:333 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:336
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:339 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:375
msgid "Tag 1"
msgstr "Značka 1"
#: gui/dialogs/exportdialog.cpp:129 gui/dialogs/importdialog.cpp:167
#: gui/dialogs/numbertracksdialog.cpp:83 gui/forms/kid3form.cpp:233
#: gui/forms/kid3form.cpp:259 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:342
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:345 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:348
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:351 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:354
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:378
#: gui/dialogs/numbertracksdialog.cpp:83 gui/forms/kid3form.cpp:238
#: gui/forms/kid3form.cpp:264 gui/forms/kid3form.cpp:906
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:342 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:345
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:348 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:351
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:354 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:378
msgid "Tag 2"
msgstr "Značka 2"
#: gui/dialogs/exportdialog.cpp:194 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:970
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:973 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1499
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1502 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1976
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:2056 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:2059
#: gui/dialogs/exportdialog.cpp:194 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:972
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:975 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1501
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1504 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1978
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:2058 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:2061
msgid "File Error"
msgstr "Chyba v souboru"
#: gui/dialogs/exportdialog.cpp:195 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:968
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:973
#: gui/dialogs/exportdialog.cpp:195 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:970
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:975
msgid "Error while writing file:\n"
msgstr "Při zápisu do souboru nastala chyba:\n"
......@@ -1600,21 +1612,23 @@ msgstr "vytvořit adresář"
msgid "From Tag 2 and Tag 1"
msgstr "Ze značky 2 a značky 1"
#: gui/dialogs/rendirdialog.cpp:112 gui/forms/kid3form.cpp:328
#: gui/dialogs/rendirdialog.cpp:112 gui/forms/kid3form.cpp:333
#: gui/forms/kid3form.cpp:896 gui/forms/kid3form.cpp:908
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:345 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:366
msgid "From Tag 1"
msgstr "Ze značky 1"
#: gui/dialogs/rendirdialog.cpp:113 gui/forms/kid3form.cpp:288
#: gui/dialogs/rendirdialog.cpp:113 gui/forms/kid3form.cpp:293
#: gui/forms/kid3form.cpp:897 gui/forms/kid3form.cpp:901
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:330 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:369
msgid "From Tag 2"
msgstr "Ze značky 2"
#: gui/dialogs/rendirdialog.cpp:143 gui/forms/kid3form.cpp:228
#: gui/dialogs/rendirdialog.cpp:143 gui/forms/kid3form.cpp:233
msgid "From:"
msgstr "Z:"
#: gui/dialogs/rendirdialog.cpp:145 gui/forms/kid3form.cpp:252
#: gui/dialogs/rendirdialog.cpp:145 gui/forms/kid3form.cpp:257
msgid "To:"
msgstr "Do:"
......@@ -1671,66 +1685,83 @@ msgstr "&Přesunout do koše"
msgid "&Play"
msgstr "&Přehrát"
#: gui/forms/kid3form.cpp:193 gui/forms/kid3form.cpp:847
#: gui/forms/kid3form.cpp:849
#: gui/forms/kid3form.cpp:198 gui/forms/kid3form.cpp:852
#: gui/forms/kid3form.cpp:854
msgid "F&ile"
msgstr "S&oubor"
#: gui/forms/kid3form.cpp:206
#: gui/forms/kid3form.cpp:211
msgid "Name:"
msgstr "Název:"
#: gui/forms/kid3form.cpp:231
#: gui/forms/kid3form.cpp:236
msgid "Filename from Tag 1"
msgstr "Název souboru ze značky 1"
#: gui/forms/kid3form.cpp:234
#: gui/forms/kid3form.cpp:239
msgid "Filename from Tag 2"
msgstr "Název souboru ze značky 2"
#: gui/forms/kid3form.cpp:256
#: gui/forms/kid3form.cpp:261
msgid "Tag 1 from Filename"
msgstr "Značka 1 z názvu souboru"
#: gui/forms/kid3form.cpp:260
#: gui/forms/kid3form.cpp:265
msgid "Tag 2 from Filename"
msgstr "Značka 2 z názvu souboru"
#: gui/forms/kid3form.cpp:266 gui/forms/kid3form.cpp:584
#: gui/forms/kid3form.cpp:271 gui/forms/kid3form.cpp:589
msgid "Tag &1"
msgstr "Značka &1"
#: gui/forms/kid3form.cpp:291 gui/forms/kid3form.cpp:332
#: gui/forms/kid3form.cpp:296 gui/forms/kid3form.cpp:337
#: gui/forms/kid3form.cpp:902 gui/forms/kid3form.cpp:909
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:333 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:348
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"
#: gui/forms/kid3form.cpp:295 gui/forms/kid3form.cpp:336
#: gui/forms/kid3form.cpp:300 gui/forms/kid3form.cpp:341
#: gui/forms/kid3form.cpp:903 gui/forms/kid3form.cpp:910
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:336 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:351
msgid "Paste"
msgstr "Vložit"
#: gui/forms/kid3form.cpp:299 gui/forms/kid3form.cpp:340
#: gui/forms/kid3form.cpp:304 gui/forms/kid3form.cpp:345
#: gui/forms/kid3form.cpp:904 gui/forms/kid3form.cpp:911
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:339 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:354
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
#: gui/forms/kid3form.cpp:308 gui/forms/kid3form.cpp:599
#: gui/forms/kid3form.cpp:313 gui/forms/kid3form.cpp:604
msgid "Tag &2"
msgstr "Značka &2"
#: gui/forms/kid3form.cpp:346 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:357
#: gui/forms/kid3form.cpp:351 gui/forms/kid3form.cpp:912
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:357
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
#: gui/forms/kid3form.cpp:349 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:360
#: gui/forms/kid3form.cpp:354 gui/forms/kid3form.cpp:913
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:360
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
#: gui/forms/kid3form.cpp:352 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:363
#: gui/forms/kid3form.cpp:357 gui/forms/kid3form.cpp:914
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:363
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: gui/forms/kid3form.cpp:898 gui/forms/kid3form.cpp:905
#: gui/forms/kid3form.cpp:915 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:372
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:375 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:378
msgid "Focus"
msgstr "Zaměření"
#: gui/forms/kid3form.cpp:900 gui/forms/kid3form.cpp:907
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:327 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:342
msgid "From Filename"
msgstr "Z názvu souboru"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:114
msgid "Download"
msgstr "Stáhnout"
......@@ -1849,20 +1880,11 @@ msgstr "&Předchozí soubor"
msgid "&Next File"
msgstr "&Další soubor"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:327 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:342
msgid "From Filename"
msgstr "Z názvu souboru"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:357 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:360
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:363
msgid "Frames:"
msgstr "Prvky:"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:372 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:375
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:378
msgid "Focus"
msgstr "Zaměření"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:388
msgid "&File"
msgstr "&Soubor"
......@@ -2007,15 +2029,15 @@ msgstr "O Qt"
msgid "About &Qt"
msgstr "O &Qt"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:822
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:824
msgid "Opening directory..."
msgstr "Otevírá se adresář..."
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:944
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:946
msgid "Saving directory..."
msgstr "Ukládá se adresář..."
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1003 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1013
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1005 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1015
msgid ""
"The current directory has been modified.\n"
"Do you want to save it?"
......@@ -2023,87 +2045,87 @@ msgstr ""
"Nynější adresář byl změněn.\n"
"Chcete jej uložit?"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1005
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1007
msgid "Warning"
msgstr "Varování"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1012
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1014
msgid "Warning - Kid3"
msgstr "Varování - Kid3"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1091
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1093
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1174
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1176
msgid "Exiting..."
msgstr "Ukončuje se..."
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1218
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1220
msgid "Toggle the statusbar..."
msgstr "Přepíná se stavový řádek..."
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1302
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1304
msgid "Creating playlist..."
msgstr "Vytváří se seznam skladeb..."
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1328
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1330
msgid "Import"
msgstr "Zavést"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1445
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1447
msgid "Configure - Kid3"
msgstr "Nastavit Kid3"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1498 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1503
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1977
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1500 gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1505
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1979
msgid "Error while renaming:\n"
msgstr "Během přejmenovávání se vyskytla chyba:\n"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1618
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1620
msgid " [filtered]"
msgstr " [filtrován]"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1624
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1626
msgid " [modified]"
msgstr "[změněný]"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1866
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1868
msgid "Add Frame"
msgstr "Přidat prvek"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1867
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1869
msgid "Select the frame ID"
msgstr "Vybrat ID prvku"
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1955
#: gui/forms/kid3mainwindow.cpp:1957
msgid "Rename File"