Commit f48e15d1 authored by Pavel Fric's avatar Pavel Fric Committed by Urs Fleisch
Browse files

Update Czech translation.

parent 41855ed9
......@@ -3,13 +3,13 @@
#
# Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2009, 2011.
# Urs Fleisch <ufleisch@users.sourceforge.net>, 2010.
# Pavel Fric <fripohled@blogspot.com>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Pavel Fric <fripohled@blogspot.com>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Kid3 3.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/p/kid3/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-09 10:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-27 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-13 21:43+0200\n"
"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"X-Source-Language: en\n"
msgid "Timeout"
msgstr "Časový limit"
msgstr "Časové omezení"
msgid "Usage:"
msgstr "Využití:"
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgid "Command name"
msgstr "Název příkazu"
msgid "Overwrite timeout"
msgstr "Přepsat časový limit"
msgstr "Přepsat časové omezení"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
......@@ -76,10 +76,10 @@ msgid "Select tag"
msgstr "Vybrat štítek"
msgid "Get tag frame"
msgstr "Získat zbrusu prvek"
msgstr "Získat prvek značky"
msgid "Set tag frame"
msgstr "Nastavit zbrusu prvek"
msgstr "Nastavit prvek značky"
msgid "Could not set \"%1\" for %2"
msgstr "Souboru %2 nelze nastavit atribut \"%1\""
......@@ -103,7 +103,7 @@ msgid "Error"
msgstr "Chyba"
msgid "Automatic import"
msgstr "Automaticky importovat"
msgstr "Zavést automaticky"
msgid "Profile name"
msgstr "Název profilu"
......@@ -118,7 +118,7 @@ msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
msgid "Querying"
msgstr "Dotazování se"
msgstr "Dotazuje se"
msgid "Fetching"
msgstr "Získává se"
......@@ -253,7 +253,7 @@ msgid "Network"
msgstr "Síť"
msgid "Plugins"
msgstr "Zásuvné moduly"
msgstr "Přídavné moduly"
msgid "Main Toolbar"
msgstr "Hlavní nástrojový panel"
......@@ -376,13 +376,13 @@ msgid "Auto &Hide Tags"
msgstr "Automaticky skrýt &značky"
msgid "Auto Hide Tags"
msgstr "Automaticky skrýt"
msgstr "Automaticky skrýt značky"
msgid "Select All in &Directory"
msgstr "Vybrat všechny soubory v &adresáři"
msgid "Select all files in the current directory"
msgstr "Vybrat všechny soubory v aktuálním adresáři"
msgstr "Vybrat všechny soubory v nynějším adresáři"
msgid "&Previous File"
msgstr "&Předchozí soubor"
......@@ -489,7 +489,7 @@ msgid "&Network"
msgstr "&Síť"
msgid "&Plugins"
msgstr "&Zásuvné moduly"
msgstr "&Přídavné moduly"
msgid "&Keyboard Shortcuts"
msgstr "&Klávesové zkratky"
......@@ -609,19 +609,19 @@ msgid "Ready."
msgstr "Připraven."
msgid "License"
msgstr "Licence"
msgstr "Povolení"
msgid "&Clear List"
msgstr "&Smazat seznam"
msgstr "&Vyprázdnit seznam"
msgid "Clear"
msgstr "Vyčistit"
msgstr "Vyprázdnit"
msgid "Reset"
msgstr "Obnovit"
msgstr "Nastavit znovu"
msgid "Press F2 or double click to edit cell contents."
msgstr "Obsah buňky editujte stisknutím F2 nebo dvojklikem."
msgstr "Obsah buňky upravte stisknutím F2 nebo dvojitým klepnutím."
msgid "Action"
msgstr "Činnost"
......@@ -660,7 +660,7 @@ msgid "All first letters uppercase"
msgstr "Všechna první písmena velká"
msgid "None"
msgstr "Žádný"
msgstr "Žádné"
msgid "ISO-8859-1"
msgstr "ISO-8859-1"
......@@ -690,13 +690,13 @@ msgid "Filenames"
msgstr "Názvy souborů"
msgid "URLs"
msgstr "URL"
msgstr "Adresa (URL)"
msgid "Directory name"
msgstr "Název adresáře"
msgid "QML base directory"
msgstr "QML základní adresář"
msgstr "Základní adresář QML"
msgid "Encode as URL"
msgstr "Zakódovat jako URL"
......@@ -782,10 +782,10 @@ msgid "momentary unwanted noise (Snap, Crackle & Pop)"
msgstr "krátkodobý nechtěný šum (křupnutí, praskání, třísknutí)"
msgid "sustained noise"
msgstr "Nepřetržitý šum"
msgstr "Neustálý šum"
msgid "sustained noise end"
msgstr "Nepřetržitý konec šumu"
msgstr "Konec neustálého šumu"
msgid "intro end"
msgstr "Konec úvodu"
......@@ -809,52 +809,52 @@ msgid "profanity end"
msgstr "Konec klení"
msgid "not predefined synch 0"
msgstr "Souhra neurčená předem 0"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 0"
msgid "not predefined synch 1"
msgstr "Souhra neurčená předem 1"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 1"
msgid "not predefined synch 2"
msgstr "Souhra neurčená předem 2"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 2"
msgid "not predefined synch 3"
msgstr "Souhra neurčená předem 3"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 3"
msgid "not predefined synch 4"
msgstr "Souhra neurčená předem 4"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 4"
msgid "not predefined synch 5"
msgstr "Souhra neurčená předem 5"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 5"
msgid "not predefined synch 6"
msgstr "Souhra neurčená předem 6"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 6"
msgid "not predefined synch 7"
msgstr "Souhra neurčená předem 7"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 7"
msgid "not predefined synch 8"
msgstr "Souhra neurčená předem 8"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 8"
msgid "not predefined synch 9"
msgstr "Souhra neurčená předem 9"
msgstr "Seřízení neurčeno předem 9"
msgid "not predefined synch A"
msgstr "Souhra neurčená předem A"
msgstr "Seřízení neurčeno předem A"
msgid "not predefined synch B"
msgstr "Souhra neurčená předem B"
msgstr "Seřízení neurčeno předem B"
msgid "not predefined synch C"
msgstr "Souhra neurčená předem C"
msgstr "Seřízení neurčeno předem C"
msgid "not predefined synch D"
msgstr "Souhra neurčená předem D"
msgstr "Seřízení neurčeno předem D"
msgid "not predefined synch E"
msgstr "Souhra neurčená předem E"
msgstr "Seřízení neurčeno předem E"
msgid "not predefined synch F"
msgstr "Souhra neurčená předem F"
msgstr "Seřízení neurčeno předem F"
msgid "audio end (start of silence)"
msgstr "Konec zvuku (začátek ticha)"
......@@ -977,10 +977,10 @@ msgid "Volume Change Left"
msgstr "Změna hlasitosti vlevo"
msgid "Peak Volume Right"
msgstr "Nejvší stupeň hlasitosti vpravo"
msgstr "Největší hlasitost vpravo"
msgid "Peak Volume Left"
msgstr "Nejvší stupeň hlasitosti vlevo"
msgstr "Největší hlasitost vlevo"
msgid "Timestamp Format"
msgstr "Formát časového razítka"
......@@ -1001,7 +1001,7 @@ msgid "UTF16BE"
msgstr "UTF16BE"
msgid "Other"
msgstr "Jiný"
msgstr "Jiné"
msgid "MPEG frames as unit"
msgstr "Snímky MPEG jako jednotka"
......@@ -1055,13 +1055,13 @@ msgid "Author"
msgstr "Autor"
msgid "BPM"
msgstr "BPM"
msgstr "ÚZM"
msgid "Catalog Number"
msgstr "Katalogové číslo"
msgid "Compilation"
msgstr "Kompilace"
msgstr "Sbírka skladeb"
msgid "Composer"
msgstr "Skladatel"
......@@ -1070,7 +1070,7 @@ msgid "Conductor"
msgstr "Vedoucí"
msgid "Copyright"
msgstr "Copyright"
msgstr "Autorské právo"
msgid "Disc Number"
msgstr "Číslo disku"
......@@ -1133,31 +1133,31 @@ msgid "Sort Album"
msgstr "Setřídění alb"
msgid "Sort Album Artist"
msgstr "Seřazování podle umělce alba"
msgstr "Seřazení podle umělce alba"
msgid "Sort Artist"
msgstr "Setřídění účinkujících"
msgstr "Seřazení podle umělce"
msgid "Sort Composer"
msgstr "Setřídění skladatel"
msgstr "Seřazení podle skladatele"
msgid "Sort Name"
msgstr "Setřídění názvů"
msgstr "Seřazení podle názvu"
msgid "Subtitle"
msgstr "Podnázev"
msgid "Website"
msgstr "Internetové stránky"
msgstr "Internetová stránka"
msgid "WWW Audio File"
msgstr "WWW zvukového souboru"
msgstr "Internetová adresa zvukového souboru"
msgid "WWW Audio Source"
msgstr "WWW zvukového zdroje"
msgstr "Internetová adresa zvukového zdroje"
msgid "32x32 pixels PNG file icon"
msgstr "Ikona o velikosti 32x32 pixelů pro soubor PNG"
msgstr "Ikona o velikosti 32 x 32 pixelů pro soubor PNG"
msgid "Other file icon"
msgstr "Ikona jiného souboru"
......@@ -1193,13 +1193,13 @@ msgid "During performance"
msgstr "Během vystoupení"
msgid "Movie/video screen capture"
msgstr "Obrázek z filmu/videa"
msgstr "Obrázek z obrazového záznamu/filmu"
msgid "A bright coloured fish"
msgstr "Jasně svítící ryba"
msgid "Illustration"
msgstr "Ukázka"
msgstr "Názorná ukázka"
msgid "Band/artist logotype"
msgstr "Logotyp hudební skupiny/umělce"
......@@ -1229,10 +1229,10 @@ msgid "Codec"
msgstr "Kodek"
msgid "Escape for HTML"
msgstr "Escape HTML"
msgstr "Escape pro HTML"
msgid "Automatic Import"
msgstr "Automaticky importovat"
msgstr "Zavést automaticky"
msgid "D&estination:"
msgstr "Cí&l:"
......@@ -1274,7 +1274,7 @@ msgid "C&over Art"
msgstr "&Obrázky obalů"
msgid "Browse Cover Art"
msgstr "Procházet kvůli obrázkům obalů"
msgstr "Procházet obrázky obalů"
msgid "&Artist/Album"
msgstr "Umělec/&Album"
......@@ -1346,7 +1346,7 @@ msgid "&Picture field name:"
msgstr "Název pole s &obrázkem:"
msgid "Mark if &larger than (bytes):"
msgstr "Označit, &je-li větší než (bajty):"
msgstr "Označit, &je-li větší než (byty):"
msgid "Custom &Genres"
msgstr "Vlas&tní žánry"
......@@ -1379,13 +1379,13 @@ msgid "Save"
msgstr "Uložit"
msgid "&Preserve file timestamp"
msgstr "&Neměnit časové razítko"
msgstr "&Neměnit časové razítko souboru"
msgid "&Mark changes"
msgstr "&Označit změny"
msgid "F&ilename for cover:"
msgstr "&Jméno souboru s obalem:"
msgstr "&Název souboru s obalem:"
msgid "&Filename Format"
msgstr "Formát &souborového názvu"
......@@ -1400,7 +1400,7 @@ msgid "Context &Menu Commands"
msgstr "Příkazy souvisejících &nabídek"
msgid "&Play on double click"
msgstr "&Přehrát po dvojitém poklepání"
msgstr "&Přehrát po dvojitém klepnutí"
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
......@@ -1409,22 +1409,22 @@ msgid "&Proxy:"
msgstr "&Proxy:"
msgid "&Use authentication with proxy"
msgstr "Po&užít ověření pomocí Proxy"
msgstr "Po&užít ověření pomocí proxy"
msgid "Proxy user &name:"
msgstr "Uživatelské &jméno uživatele Proxy:"
msgstr "Uživatelské &jméno uživatele proxy:"
msgid "Proxy pass&word:"
msgstr "&Heslo pro Proxy:"
msgstr "&Heslo pro proxy:"
msgid "&Metadata Plugins && Priority"
msgstr "&Metadata moduly && Priorita"
msgstr "&Přídavné moduly popisných dat && přednost"
msgid "A&vailable Plugins"
msgstr "Dostupné zásu&vné moduly"
msgstr "Dostupné &přídavné moduly"
msgid "Changes take only effect after a restart!"
msgstr "Změna se projeví až po restartu!"
msgstr "Změna se projeví až po opětovném spuštění!"
msgid "From Clip&board"
msgstr "Ze s&chránky"
......@@ -1445,7 +1445,7 @@ msgid "H&eader:"
msgstr "Zá&hlaví:"
msgid "&Tracks:"
msgstr "S&topy:"
msgstr "S&kladby:"
msgid "F&ooter:"
msgstr "Z&ápatí:"
......@@ -1529,7 +1529,7 @@ msgid "&Length"
msgstr "&Délka"
msgid "T&rack"
msgstr "&Stopa"
msgstr "&Skladba"
msgid "&Title"
msgstr "&Název"
......@@ -1788,7 +1788,7 @@ msgid "Format while editing"
msgstr "Formátovat během úprav"
msgid "Validation"
msgstr "Validace"
msgstr "Schválení"
msgid "String replacement:"
msgstr "Nahrazení řetězce:"
......@@ -1866,10 +1866,10 @@ msgid "&Add offset..."
msgstr "&Přidat posun..."
msgid "&Seek to position"
msgstr "P&řejít na pozici"
msgstr "&Přejít na pozici"
msgid "MusicBrainz Fingerprint"
msgstr "MusicBrainz Fingerprint"
msgstr "Otisk MusicBrainz"
msgid "Unrecognized"
msgstr "Nerozpoznáno"
......@@ -1887,7 +1887,7 @@ msgid "Fingerprint"
msgstr "Otisk"
msgid "Metadata Lookup"
msgstr "Vyhledat Metadata"
msgstr "Vyhledat popisná data"
msgid "Amazon"
msgstr "Amazon"
......@@ -2121,13 +2121,13 @@ msgid "WPUB - Official publisher webpage"
msgstr "WPUB - Veřejné internetové stránky vydavatele"
msgid "WXXX - User defined URL link"
msgstr "WXXX - Uživatelsky stanovený odkaz na URL"
msgstr "WXXX - Uživatelsky stanovená adresa (URL)"
msgid "MusicBrainz Release"
msgstr "MusicBrainz Album"
msgstr "MusicBrainz - Album"
msgid "ASPI - Audio seek point index"
msgstr "ASPI - Rejstřík s body hledání zvuku"
msgstr "ASPI - Rejstřík bodů hledání zvuku"
msgid "EQU2 - Equalisation (2)"
msgstr "EQU2 - Vyrovnání (2)"
......@@ -2142,7 +2142,7 @@ msgid "SIGN - Signature frame"
msgstr "SIGN - Podpis"
msgid "TCMP - iTunes compilation flag"
msgstr "TCMP - iTunes kompilací"
msgstr "TCMP - Sestavení iTunes"
msgid "TDEN - Encoding time"
msgstr "TDEN - Čas zakódování"
......@@ -2172,19 +2172,19 @@ msgid "TPRO - Produced notice"
msgstr "TPRO - Autorské právo výroby"
msgid "TSO2 - Album artist sort order"
msgstr "TSO2 - Seřazování podle umělce alba"
msgstr "TSO2 - Seřazení podle umělce alba"
msgid "TSOA - Album sort order"
msgstr "TSOA - Setřídění alb"
msgstr "TSOA - Seřazení podle alba"
msgid "TSOC - Composer sort order"
msgstr "TSOC - Setřídění skladatel"
msgstr "TSOC - Seřazení podle skladatele"
msgid "TSOP - Performer sort order"
msgstr "TSOP - Setřídění účinkujících"
msgstr "TSOP - Seřazení podle výkonného umělce (účinkujícího)"
msgid "TSOT - Title sort order"
msgstr "TSOT - Setřídění názvů"
msgstr "TSOT - Seřazení podle názvu"
msgid "TSST - Set subtitle"
msgstr "TSST - Podnázev skladby"
......@@ -2241,10 +2241,10 @@ msgid "Mark truncated fields"
msgstr "Označit zkrácená pole"
msgid "ID3v1 text encoding"
msgstr "ID3v1 kódování textu"
msgstr "Kódování textu ID3v1"
msgid "ID3v2 text encoding"
msgstr "ID3v2 kódování textu"
msgstr "Kódování textu ID3v2"
msgid "Use track/total number of tracks format"
msgstr "Použít formát číslo/celkový počet stop"
......@@ -2253,19 +2253,19 @@ msgid "Genre as text instead of numeric string"
msgstr "Žánr jako text místo jako číslo"
msgid "Version used for new ID3v2 tags"
msgstr "Verze používaná pro nové značky"
msgstr "Verze používaná pro nové značky ID3v2"
msgid "Ogg/Vorbis comment field name"
msgstr "Ogg/Vorbis název pole s poznámkou"
msgstr "Název pole s poznámkou Ogg/Vorbis"
msgid "Ogg/Vorbis picture field name"
msgstr "Ogg/Vorbis název pole s obrázkem"
msgstr "Název pole s obrázkem Ogg/Vorbis"
msgid "Mark if picture larger than maxium size"
msgstr "Označit, je-li větší než"
msgstr "Označit, je-li obrázek větší než největší velikost"
msgid "Picture maximum size (bytes)"
msgstr "Maximální velikost (bajty)"
msgstr "Největší velikost obrázků (byty)"
msgid "Show only custom genres"
msgstr "Ukázat pouze vlastní žánry"
......@@ -2283,19 +2283,19 @@ msgid "Load last-opened files"
msgstr "Nahrát naposledy otevřené soubory"
msgid "Preserve file timestamp"
msgstr "Neměnit časové razítko"
msgstr "Neměnit časové razítko souboru"
msgid "Mark changes"
msgstr "Označit změny"
msgid "Filename for cover"
msgstr "Jméno souboru s obalem"
msgstr "Název souboru pro obal"
msgid "To filename format"
msgstr "Formát do názvu souboru"
msgstr "Do formátu názvu souboru"
msgid "From filename format"
msgstr "Formát z názvu souboru"
msgstr "Z formátu názvu souboru"
msgid "To Filename"
msgstr "Do názvu souboru"
msgstr "Podle názvu souboru"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment