Commit d445499d authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent d6380258
Pipeline #52486 skipped
......@@ -11,6 +11,7 @@
<name xml:lang="cs">Akregator</name>
<name xml:lang="da">Akregator</name>
<name xml:lang="de">Akregator</name>
<name xml:lang="el">Akregator</name>
<name xml:lang="en-GB">Akregator</name>
<name xml:lang="es">Akregator</name>
<name xml:lang="et">Akregator</name>
......@@ -52,6 +53,7 @@
<developer_name xml:lang="cs">Komunita KDE</developer_name>
<developer_name xml:lang="da">KDE-fællesskabet</developer_name>
<developer_name xml:lang="de">Die KDE-Gemeinschaft</developer_name>
<developer_name xml:lang="el">Η Κοινότητα του KDE</developer_name>
<developer_name xml:lang="en-GB">The KDE Community</developer_name>
<developer_name xml:lang="es">La comunidad de KDE</developer_name>
<developer_name xml:lang="et">KDE kogukond</developer_name>
......@@ -88,6 +90,7 @@
<p xml:lang="ca-valencia">L'Akregator és un lector de fonts de notícies. Permet que seguiu els llocs de notícies, blogs i altres llocs web amb el RSS/Atom habilitat, sense necessitat de comprovar manualment si hi ha actualitzacions mitjançant un navegador web. L'Akregator està dissenyat per a ser fàcil d'usar i prou potent per a llegir centenars de fonts de notícies convenientment. Ve amb característiques de cerca ràpida, arxivat avançat i amb un navegador intern per a facilitar la lectura de les notícies.</p>
<p xml:lang="da">Akregator er en nyhedsfeed-læser. Den lader dig følge nyhedssider, blogs og andre websider udstyret med RSS/Atom uden det er nødvendigt manuelt at tjekke for opdateringer i en webbrowser. Akregator er designet til både at være nem at bruge og at være kraftfuld nok til at læse hundredvis af nyhedskilder på bekvem vis. Den kommer med hurtig søgning, avanceret arkiveringsfunktionalitet og en indbygget browser til nem nyhedslæsning.</p>
<p xml:lang="de">Akregator ist ein Nachrichtensammler. Sie können damit Nachrichtenseiten, Blogs und andere Webseiten mit RSS/Atom-Quellen abonnieren, ohne die Seite manuell mit dem Webbrowser zu besuchen. Akregator ist einfach zu bedienen und zugleich leistungsfähig genug, um bequem hunderte Nachrichtenquellen zu lesen. Akregator enthält eine schnelle Suche, erweiterte Archivierungsfunktionen und zum einfachen Lesen ist ein Webbrowser integriert.</p>
<p xml:lang="el">Το Akregator είναι ένας συναθροιστής ροών περιεχομένου. Σας επιτρέπει να ακολουθείτε ιστοτόπους, ιστολόγια και άλλους ιστοχώρους με ενεργό το RSS/Atom χωρίς να χρειάζεται να αναζητάτε την ενημέρωση με τον περιηγητή ιστού. Το Akregator σχεδιάστηκε για ευκολία στη χρήση αλλά και να είναι αρκετά ισχυρό για την απρόσκοπτη ανάγνωση εκατοντάδων ειδήσεων από διάφορες πηγές. Περιλαμβάνει ταχεία αναζήτηση, προηγμένη λειτουργία αρχειοθέτησης και έναν εσωτερικό περιηγητή για εύκολη ανάγνωση.</p>
<p xml:lang="en-GB">Akregator is a news feed reader. It enables you to follow news sites, blogs and other RSS/Atom-enabled websites without the need to manually check for updates using a web browser. Akregator is designed to be both easy to use and to be powerful enough to read hundreds of news sources conveniently. It comes with a fast search, advanced archiving functionality and an internal browser for easy news reading.</p>
<p xml:lang="es">Akregator es un lector de fuentes noticias. Le permite seguir sitios de noticias, blogs y otros sitios web con RSS/Atom activado, sin la necesidad de comprobar actualizaciones manualmente con un navegador web. Akregator está diseñado, tanto para ser fácil de usar, como ser lo bastante potente para leer cientos de fuentes de noticias adecuadamente. Viene con búsqueda rápida, funcionalidad avanzada de archivado y un navegador interno para la lectura fácil de las noticias.</p>
<p xml:lang="et">Akregator on uudistevoogude lugeja. See võimaldab jälgida uudistesaite, ajaveebe ja muid RSS/Atomi võimekusega veebilehti, ilma et peaksid pidevalt nende uuendusi veebibrauseris kontrollima. Akregator on mõeldud korraga nii hõlpsasti kasutatavaks kui ka piisavalt võimsaks, et lugeda korraga mugavalt sadu uudisteallikaid. Akregator pakub kiire otsingu võimalust, põhjalikke arhiveerimise valikuid ning isemist brauserit uudiste lihtsamaks lugemiseks.</p>
......@@ -122,6 +125,7 @@
<summary xml:lang="cs">Čtečka kanálů novinek</summary>
<summary xml:lang="da">En nyhedsfeed-læser</summary>
<summary xml:lang="de">Ein Nachrichtensammler</summary>
<summary xml:lang="el">Ένας αναγνώστης ροών ειδήσεων</summary>
<summary xml:lang="en-GB">A news feed reader</summary>
<summary xml:lang="es">Un lector de fuentes de noticias</summary>
<summary xml:lang="et">Uudistevoogude lugeja</summary>
......@@ -164,6 +168,7 @@
<caption xml:lang="cs">Čtení kanálů v Kontactu pomocí Akregatoru</caption>
<caption xml:lang="da">Læser feeds i Kontact med Akregator</caption>
<caption xml:lang="de">Nachrichtenquellen in Kontact mit Akregator lesen</caption>
<caption xml:lang="el">Ανάγνωση ροών στο Kontact με το Akregator</caption>
<caption xml:lang="en-GB">Reading feeds in Kontact with Akregator</caption>
<caption xml:lang="es">Leyendo fuentes en Kontact con Akregator</caption>
<caption xml:lang="et">Uudistevoogude lugemine Kontactis Akregatori vahendusel</caption>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment