Commit 1c9a4e69 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 526c6728
......@@ -9,6 +9,7 @@
<name xml:lang="de">KAlarm</name>
<name xml:lang="en-GB">KAlarm</name>
<name xml:lang="es">KAlarm</name>
<name xml:lang="fi">KAlarm</name>
<name xml:lang="fr">KAlarm</name>
<name xml:lang="hu">KAlarm</name>
<name xml:lang="lt">KAlarm</name>
......@@ -34,6 +35,7 @@
<summary xml:lang="de">Persönliche Termin-Erinnerung</summary>
<summary xml:lang="en-GB">Personal Alarm Scheduler</summary>
<summary xml:lang="es">Planificador de alarmas personal</summary>
<summary xml:lang="fi">Henkilökohtainen hälytysajastin</summary>
<summary xml:lang="fr">Planificateur d'alarme personnel</summary>
<summary xml:lang="hu">Emlékeztetőkezelő</summary>
<summary xml:lang="nb">Personlig varslingsplanlegger</summary>
......@@ -58,6 +60,7 @@
<p xml:lang="de">KAlarm ist ein Planer für Erinnerungsnachrichten sowie für termingesteuerten E-Mail-Versand und Befehlsausführungen</p>
<p xml:lang="en-GB">KAlarm is a personal alarm message, command and email scheduler</p>
<p xml:lang="es">KAlarm es un mensaje personal de alarmas, órdenes y planificador de correo</p>
<p xml:lang="fi">KAlarm on henkilökohtainen hälytysten, komentojen ja sähköpostin ajastin</p>
<p xml:lang="fr">KAlarm est un programmateur personnel de message d'alarme, de commande et de courrier électronique</p>
<p xml:lang="hu">A KAlarm egy személyi emlékeztető üzenet, parancs és e-mail ütemező</p>
<p xml:lang="nb">Kalarm er en personlig varslingsstyring for melding, kommandoer og e-post</p>
......@@ -81,6 +84,7 @@
<p xml:lang="de">Funktionen:</p>
<p xml:lang="en-GB">Features:</p>
<p xml:lang="es">Características:</p>
<p xml:lang="fi">Ominaisuudet:</p>
<p xml:lang="fr">Fonctionnalités :</p>
<p xml:lang="hu">Szolgáltatások:</p>
<p xml:lang="lt">Galimybės:</p>
......@@ -105,6 +109,7 @@
<li xml:lang="ca">Mostra les alarmes usant el vostre propi missatge de text, el text generat per una ordre, un fitxer de text o imatge</li>
<li xml:lang="en-GB">Display alarms using your own text message, the text generated by a command, or a text or image file.</li>
<li xml:lang="es">Muestra alarmas usando su propio mensaje de texto, el texto generado por una orden o un archivo de texto o imagen.</li>
<li xml:lang="fi">Näyttöhälytykset itse kirjoitettuina, komennon tuottamina viesteinä tai teksti- tai kuvatiedostona.</li>
<li xml:lang="fr">Affiche des alarmes avec votre propre texte de message, un texte généré par une commande, ou un fichier texte ou image.</li>
<li xml:lang="hu">Emlékeztetők megjelenítése saját szöveges üzenet, egy parancs által generált szöveg, vagy egy szöveg- vagy képfájl használatával.</li>
<li xml:lang="nb">Viser varslinger med dine egne tekstmeldinger, tekst laget av en kommando, eller en tekst- eller bildefil.</li>
......@@ -126,6 +131,7 @@
<li xml:lang="ca">Alarma audibles usant un fitxer de so</li>
<li xml:lang="en-GB">Audible alarm using a sound file</li>
<li xml:lang="es">Alarmas sonoras usando un archivo de sonido</li>
<li xml:lang="fi">Äänihälytys äänitiedostoa käyttäen</li>
<li xml:lang="fr">Alarme sonore utilisant un fichier audio</li>
<li xml:lang="hu">Hangos emlékeztetők egy hangfájl használatával.</li>
<li xml:lang="nb">Hørbar varsling ved bruk av en lydfil</li>
......@@ -147,6 +153,7 @@
<li xml:lang="ca">Alarma repetida en una hora/minut, cada dia, setmanal, mensual o anual, o definir activar-la cada vegada que accediu al sistema</li>
<li xml:lang="en-GB">Recurring alarm on an hours/minutes, daily, weekly, monthly or annual basis, or set it to trigger every time you log in.</li>
<li xml:lang="es">Alarmas repetitivas en una base de horas/minutos, diaria, semanal, mensual o anual, o establecerla para activarse cada vez que usted accede al sistema.</li>
<li xml:lang="fi">Toistuva hälytys tietyllä ajanhetkellä, päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain tai joka kerta kirjautuessasi.</li>
<li xml:lang="fr">Alarme récurrente sur une période en minutes, heures, jours, semaines, mois ou années, ou positionnée pour se déclencher à chaque fois que vous vous identifiez.</li>
<li xml:lang="hu">Ismétlődő emlékeztetők óránkénti/percenkénti, napi, heti, havi vagy évenkénti gyakorisággal, vagy minden bejelentkezéskor.</li>
<li xml:lang="nb">Gjentatt varsling basert på time/minutt, daglig, ukentlig, månedlig eller årlig, eller la den utløses hver gang du logger inn.</li>
......@@ -168,6 +175,7 @@
<li xml:lang="ca">Mostra les alarmes amb un color i tipus de lletra personalitzats</li>
<li xml:lang="en-GB">Display alarms colour and font customisation</li>
<li xml:lang="es">Muestra la personalización de colores y tipos de letra de la alarma</li>
<li xml:lang="fi">Näyttöhälytysten värien ja fonttien mukautus</li>
<li xml:lang="fr">Personnalisation de la police et de la couleur des alarmes visuelles</li>
<li xml:lang="hu">Emlékeztetők színének és betűtípusának testre szabása.</li>
<li xml:lang="nb">Skrift og farger for varslinger kan settes opp</li>
......@@ -189,6 +197,7 @@
<li xml:lang="ca">Implementa múltiples calendaris d'alarma, amb els quals serà possible compartir les alarmes entre un ordinador portàtil i l'ordinador de sobretaula</li>
<li xml:lang="en-GB">Support for multiple alarm calendars, which for example enables you to share alarms between a laptop and desktop computer.</li>
<li xml:lang="es">Admite varios calendarios de alarma, lo cual, p. ej. le permite compartir alarmas entre un equipo portátil y uno de escritorio.</li>
<li xml:lang="fi">Tuki useammille hälytyskalentereille, minkä ansiosta voit esimerkiksi jakaa hälytyksiä kannettavan ja pöytätietokoneen välillä.</li>
<li xml:lang="fr">Prise en charge de plusieurs calendriers d'alarmes, ce qui vous permet par exemple de partager des alarmes entre un ordinateur portable et un ordinateur de bureau.</li>
<li xml:lang="hu">Több naptár használata, lehetővé téve ezzel az emlékeztetők megosztását például a hordozható és az asztali számítógépe között.</li>
<li xml:lang="nb">Støtte for flere varslingskalendere, slik kan du for eksempel dele varslinger mellom en bærbar og en skrivebordsmaskin.</li>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment