Commit 286ad64a authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (.desktop file) - always resolve ours

In case of conflict in i18n, keep the version of the branch "ours"
To resolve a particular conflict, "git checkout --ours path/to/file.desktop"
parent 4eda5e41
......@@ -6,6 +6,7 @@ Name[ca@valencia]=Comptes
Name[cs]=Účty
Name[da]=Konti
Name[el]=Λογαριασμοί
Name[en_GB]=Accounts
Name[es]=Cuentas
Name[fr]=Comptes
Name[nl]=Accounts
......@@ -22,6 +23,7 @@ Comment[ca@valencia]=Afegiu els vostres comptes en línia
Comment[cs]=Přidejte svoje účty online
Comment[da]=Tilføj dine onlinekonti
Comment[el]=Προσθέστε τους διαδικτυακούς σας λογαριασμούς
Comment[en_GB]=Add Your Online Accounts
Comment[es]=Añadir cuentas en línea
Comment[fr]=Ajouter vos comptes en ligne
Comment[nl]=Uw online accounts toevoegen
......@@ -51,6 +53,7 @@ X-KDE-Keywords[ca@valencia]=comptes,en línia
X-KDE-Keywords[cs]=účty, online
X-KDE-Keywords[da]=konti, online
X-KDE-Keywords[el]=λογαριασμοί, διαδικτυακοί
X-KDE-Keywords[en_GB]=accounts, online
X-KDE-Keywords[es]=cuentas, en línea
X-KDE-Keywords[fr]=comptes, en ligne
X-KDE-Keywords[nl]=accounts, online
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ Name[ca@valencia]=Comptes
Name[cs]=Účty
Name[da]=Konti
Name[el]=Λογαριασμοί
Name[en_GB]=Accounts
Name[es]=Cuentas
Name[fr]=Comptes
Name[nl]=Accounts
......@@ -22,6 +23,7 @@ Comment[ca@valencia]=Afegiu els vostres comptes en línia
Comment[cs]=Přidejte svoje účty online
Comment[da]=Tilføj dine onlinekonti
Comment[el]=Προσθέστε τους διαδικτυακούς σας λογαριασμούς
Comment[en_GB]=Add Your Online Accounts
Comment[es]=Añadir cuentas en línea
Comment[fr]=Ajouter vos comptes en ligne
Comment[nl]=Uw online accounts toevoegen
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Vývojářský režim
Name[da]=Udviklertilstand
Name[de]=Entwicklermodus
Name[el]=Λειτουργία προγραμματιστή
Name[en_GB]=Developer mode
Name[es]=Modo desarrollador
Name[fr]=Mode développeur
Name[nl]=Modus ontwikkelaar
......@@ -27,6 +28,7 @@ Name[cs]=Aktivovat vývojářský režim
Name[da]=Aktivér udviklertilstanden
Name[de]=Aktiviert den Entwicklermodus
Name[el]=Ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματιστή
Name[en_GB]=Activate the developer mode
Name[es]=Activar el modo desarrollador
Name[fr]=Activer le mode développeur
Name[nl]=De modus ontwikkelaar activeren
......@@ -41,6 +43,7 @@ Description[ca]=Activa l'intèrpret d'ordres i depura l'accés mitjançant USB
Description[ca@valencia]=Activa l'intèrpret d'ordes i depura l'accés mitjançant USB
Description[da]=Aktivér skal- og fejlsøgningsadgang via USB
Description[el]=Ενεργοποίηση πρόσβασης σε κέλυφος και αποσφαλμάτωση με USB
Description[en_GB]=Enable shell and debug access via USB
Description[es]=Activar el acceso a la consola y a la depuración vía USB
Description[fr]=Activer le shell et l'accès de débogage par USB
Description[nl]=Toegang tot shell en debug via USB inschakelen
......@@ -59,6 +62,7 @@ Name[ca@valencia]=Desactiva el mode desenvolupador
Name[cs]=Deaktivovat vývojářský režim
Name[da]=Deaktivér udviklertilstanden
Name[el]=Απενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματιστή
Name[en_GB]=Deactivate the developer mode
Name[es]=Desactivar el modo desarrollador
Name[fr]=Désactiver le mode développeur
Name[nl]=De modus ontwikkelaar deactiveren
......@@ -73,6 +77,7 @@ Description[ca]=Desactiva l'intèrpret d'ordres i depura l'accés mitjançant US
Description[ca@valencia]=Desactiva l'intèrpret d'ordes i depura l'accés mitjançant USB
Description[da]=Deaktivér skal- og fejlsøgningsadgang via USB
Description[el]=Απεεργοποίηση πρόσβασης σε κέλυφος και αποσφαλμάτωση με USB
Description[en_GB]=Disables shell and debug access via USB
Description[es]=Desactivar el acceso a la consola y a la depuración vía USB
Description[fr]=Désactiver le shell et l'accès de débogage par USB
Description[nl]=Toegang tot shell en debug via USB uitschakelen
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ Name[ca@valencia]=Accés remot amb SSH
Name[cs]=Vzdálený přístup SSH
Name[da]=SSH-fjernadgang
Name[el]=SSH απομακρυσμένη πρόσβαση
Name[en_GB]=SSH Remote Access
Name[es]=Acceso remoto SSH
Name[fr]=Accès distant SSH
Name[nl]=Externe toegang via SSH
......@@ -24,6 +25,7 @@ Name[ca@valencia]=Activa el «sshd»
Name[cs]=Aktivovat sshd
Name[da]=Aktivér sshd
Name[el]=Ενεργοποίηση sshd
Name[en_GB]=Activate sshd
Name[es]=Activar sshd
Name[fr]=Activer sshd
Name[nl]=Sshd activeren
......@@ -39,6 +41,7 @@ Description[ca@valencia]=Inicia el «sshd» al dispositiu
Description[cs]=Spustí na zařízení sshd
Description[da]=Starter sshd på enheden
Description[el]=Εκκινεί το sshd στη συσκευή
Description[en_GB]=Starts sshd on device
Description[es]=Iniciar sshd en el dispositivo
Description[fr]=Démarre sshd sur le périphérique
Description[nl]=Start sshd op apparaat
......@@ -57,6 +60,7 @@ Name[ca@valencia]=Desactiva el «sshd»
Name[cs]=Deaktivovat sshd
Name[da]=Deaktivér sshd
Name[el]=Απενεργοποίηση sshd
Name[en_GB]=Deactivate sshd
Name[es]=Desactivar sshd
Name[fr]=Désactiver sshd
Name[nl]=Sshd deactiveren
......@@ -72,6 +76,7 @@ Description[ca@valencia]=Atura el «sshd» al dispositiu
Description[cs]=Zastaví na zařízení sshd
Description[da]=Stopper sshd på enheden
Description[el]=Διακοπή sshd στη συσκευή
Description[en_GB]=Stops sshd on device
Description[es]=Detener sshd en el dispositivo
Description[fr]=Arrête sshd sur le périphérique
Description[nl]=Sshd op apparaat stoppen
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ Name[ca@valencia]=Sistema de fitxers amb escriptura
Name[cs]=Zapisovatelný souborový systém
Name[da]=Skrivbart filsystem
Name[el]=Εγγράψιμο σύστημα αρχείων
Name[en_GB]=Writable filesystem
Name[es]=Sistema de archivos con permiso de escritura
Name[fr]=Système de fichiers inscriptible
Name[nl]=Beschrijfbaar bestandssysteem
......@@ -25,6 +26,7 @@ Name[ca@valencia]=Detecta si es pot escriure al sistema de fitxers
Name[cs]=Zjistit, zda lze na souborový systém zapisovat
Name[da]=Detektér om filsystemet er skrivbart
Name[el]=Εξακρίβωση αν το σύστημα αρχείων είναι εγγράψιμο
Name[en_GB]=Detect if filesystem is writable
Name[es]=Detectar si se puede escribir en el sistema de archivos
Name[fr]=Détecte si le système de fichiers est inscriptible
Name[nl]=Detecteer of bestandssysteem beschrijfbaar is
......@@ -40,6 +42,7 @@ Description[ca@valencia]=Detecta si es pot escriure al sistema de fitxers arrel
Description[cs]=Zjistí, zda lze do kořene souborového systému zapisovat
Description[da]=Detektér om rodfilsystemet er skrivbart
Description[el]=Εξακρίβωση αν το σύστημα αρχείων root είναι εγγράψιμο
Description[en_GB]=Detects if the root filesystem writable
Description[es]=Detectar si se puede escribir en el sistema de archivos raíz
Description[nl]=Detecteert of rootbestandssysteem beschrijfbaar is
Description[pl]=Wykrywa, czy główny system plików jest zapisywalny
......@@ -57,6 +60,7 @@ Name[ca@valencia]=Activa el poder escriure al sistema de fitxers
Name[cs]=Povolit zapisovatelný souborový systém
Name[da]=Aktivér skrivbart filsystem
Name[el]=Ενεργοποίηση εγγράψιμου συστήματος αρχείων
Name[en_GB]=Enable writable filesystem
Name[es]=Activar la escritura en el sistema de archivos
Name[nl]=Beschrijfbaar bestandssysteem inschakelen
Name[pl]=Włącz zapisywalny system plików
......@@ -71,6 +75,7 @@ Description[ca@valencia]=Fa que es puga escriure al sistema de fitxers arrel
Description[cs]=Přepne kořen souborového systému do režimu pro zápis
Description[da]=Gør rodfilsystemet skrivbart
Description[el]=Κάνει το σύστημα αρχείων root εγγράψιμο
Description[en_GB]=Makes the root filesystem writable
Description[es]=Hacer que se pueda escribir en el sistema de archivos raíz
Description[nl]=Maakt het rootbestandssysteem beschrijfbaar
Description[pl]=Czyni główny system plików zapisywalnym
......@@ -88,6 +93,7 @@ Name[ca@valencia]=Desactiva el poder escriure al sistema de fitxers
Name[cs]=Vypnout zapisovatelný souborový systém
Name[da]=Deaktivér skrivbart filsystem
Name[el]=Απενεργοποίηση εγγράψιμου συστήματος αρχείων
Name[en_GB]=Disable writable filesystem
Name[es]=Desactivar la escritura en el sistema de archivos
Name[nl]=Beschrijfbaar bestandssysteem uitschakelen
Name[pl]=Wyłącz zapisywalny system plików
......@@ -102,6 +108,7 @@ Description[ca@valencia]=Fa que el sistema de fitxers arrel siga de només lectu
Description[cs]=Přepne kořen souborového systému do režimu pouze pro čtení
Description[da]=Gør rodfilsystemet skrivebeskyttet
Description[el]=Κάνει το σύστημα αρχείων root για ανάγνωση μόνο
Description[en_GB]=Makes the root filesystem read only
Description[es]=Hacer que el sistema de archivos raíz sea de solo lectura
Description[nl]=Maakt het rootbestandssysteem alleen-lezen
Description[pl]=Czyni główny system plików tylko do odczytu
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Vývoj
Name[da]=Udvikling
Name[de]=Entwicklung
Name[el]=Ανάπτυξη
Name[en_GB]=Development
Name[es]=Desarrollo
Name[fr]=Développement
Name[nl]=Ontwikkeling
......@@ -25,6 +26,7 @@ Comment[cs]=Nastavení pro vývojáře
Comment[da]=Indstillinger for udviklere
Comment[de]=Einstellungen für Entwickler
Comment[el]=Ρυθμίσεις για προγραμματιστές
Comment[en_GB]=Settings for developers
Comment[es]=Preferencias para desarrolladores
Comment[fr]=Paramètres pour les développeurs
Comment[nl]=Instellingen voor ontwikkelaars
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Vývoj
Name[da]=Udvikling
Name[de]=Entwicklung
Name[el]=Ανάπτυξη
Name[en_GB]=Development
Name[es]=Desarrollo
Name[fr]=Développement
Name[nl]=Ontwikkeling
......@@ -25,6 +26,7 @@ Comment[cs]=Nastavení pro vývojáře
Comment[da]=Indstillinger for udviklere
Comment[de]=Einstellungen für Entwickler
Comment[el]=Ρυθμίσεις για προγραμματιστές
Comment[en_GB]=Settings for developers
Comment[es]=Preferencias para desarrolladores
Comment[fr]=Paramètres pour les développeurs
Comment[nl]=Instellingen voor ontwikkelaars
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Jazyk
Name[da]=Sprog
Name[de]=Sprache
Name[el]=Γλώσσα
Name[en_GB]=Language
Name[es]=Idioma
Name[fr]=Langue
Name[nl]=Taal
......@@ -25,6 +26,7 @@ Comment[cs]=Místní nastavení
Comment[da]=Sprogindstillinger
Comment[de]=Regionaleinstellungen
Comment[el]=Ρυθμίσεις τοπικότητας
Comment[en_GB]=Locale settings
Comment[es]=Preferencias locales
Comment[fr]=Configuration des paramètres régionaux
Comment[nl]=Lokale instellingen
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Obrazovka
Name[da]=Skærm
Name[de]=Bildschirm
Name[el]=Οθόνη
Name[en_GB]=Screen
Name[es]=Pantalla
Name[fr]=Écran
Name[nl]=Scherm
......@@ -22,6 +23,7 @@ Comment[ca]=Bloqueja, adorm, Temps d'espera
Comment[ca@valencia]=Bloqueja, adorm, Temps d'espera
Comment[da]=Lås, slumre, tidsudløb
Comment[el]=Κλείδωμα, ύπνωση, χρονικό όριο
Comment[en_GB]=Lock, Sleep, Timeout
Comment[es]=Bloquear, hibernar, tiempo de espera
Comment[fr]=Verrou, mise en sommeil, temps imparti
Comment[nl]=Vergrendelen, onderbreken, tijdslimiet
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Obrazovka
Name[da]=Skærm
Name[de]=Bildschirm
Name[el]=Οθόνη
Name[en_GB]=Screen
Name[es]=Pantalla
Name[fr]=Écran
Name[nl]=Scherm
......@@ -22,6 +23,7 @@ Comment[ca]=Bloqueja, adorm, Temps d'espera
Comment[ca@valencia]=Bloqueja, adorm, Temps d'espera
Comment[da]=Lås, slumre, tidsudløb
Comment[el]=Κλείδωμα, ύπνωση, χρονικό όριο
Comment[en_GB]=Lock, Sleep, Timeout
Comment[es]=Bloquear, hibernar, tiempo de espera
Comment[fr]=Verrou, mise en sommeil, temps imparti
Comment[nl]=Vergrendelen, onderbreken, tijdslimiet
......@@ -49,6 +51,7 @@ X-KDE-Keywords[ca]=vídeo, monitor, gràfics, temps d'espera, adorm, bloqueja, b
X-KDE-Keywords[ca@valencia]=vídeo, monitor, gràfics, temps d'espera, adorm, bloqueja, bloqueig de la pantalla, salvapantalles
X-KDE-Keywords[da]=video, skærm, grafik, tidsudløb, slumre, lås, skærmlåsning, pauseskærm
X-KDE-Keywords[el]=βίντεο, οθόνη, γραφικά, χρονικό όριο, ύπνωση, κλείδωμα, κλείδωμα οθόνης, προστασία οθόνης
X-KDE-Keywords[en_GB]=video, monitor, graphics, timeout, sleep, lock, screenlocker, screensaver
X-KDE-Keywords[es]=vídeo, monitor, gráficos, tiempo de espera, hibernar, bloquear, bloqueo de pantalla, salvapantallas
X-KDE-Keywords[nl]=video, monitor, grafisch, tijdslimiet, onderbreken, vergrendelen, schermvergrendelaar, schermbeveiliging
X-KDE-Keywords[pl]=video, monitor, grafika, timeout, uśpij, zablokuj, blokada ekranu, wygaszacz ekranu
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Vzhled
Name[da]=Udseende
Name[de]=Erscheinungsbild
Name[el]=Εμφάνιση
Name[en_GB]=Appearance
Name[es]=Aspecto visual
Name[fr]=Apparence
Name[nl]=Uiterlijk
......@@ -23,6 +24,7 @@ Comment[ca]=Tipus de lletra i tema
Comment[ca@valencia]=Tipus de lletra i tema
Comment[da]=Skrifttype og tema
Comment[el]=Γραμματοσειρά και Θέμα
Comment[en_GB]=Font and Theme
Comment[es]=Tipo de letra y tema
Comment[nl]=Lettertype en thema
Comment[pl]=Czcionka i wygląd
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Vzhled
Name[da]=Udseende
Name[de]=Erscheinungsbild
Name[el]=Εμφάνιση
Name[en_GB]=Appearance
Name[es]=Aspecto visual
Name[fr]=Apparence
Name[nl]=Uiterlijk
......@@ -25,6 +26,7 @@ Comment[cs]=Vzhled a dojem
Comment[da]=Udseende og fremtoning
Comment[de]=Erscheinungsbild
Comment[el]=Όψη και αίσθηση
Comment[en_GB]=Look and Feel
Comment[es]=Aspecto visual
Comment[nl]=Uiterlijk en gedrag
Comment[pl]=Wrażenia wzrokowe i dotykowe
......@@ -55,6 +57,7 @@ X-KDE-Keywords[ca@valencia]=tema, aspecte, comportament
X-KDE-Keywords[cs]=motiv,vzhled,chování
X-KDE-Keywords[da]=tema, udseende, fremtoning
X-KDE-Keywords[el]=θέμα, όψη, αίσθηση
X-KDE-Keywords[en_GB]=theme, look, feel
X-KDE-Keywords[es]=tema, aspecto, visual
X-KDE-Keywords[fr]=thème, apparence, comportement, graphique
X-KDE-Keywords[nl]=thema, uiterlijk, gedrag
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Ovládací modul data a času
Name[da]=Dato og klokkeslæt-kontrolmodul
Name[de]=Kontrollmodul für Datum und Zeit
Name[el]=Άρθρωμα ελέγχου ημερομηνίας και ώρας
Name[en_GB]=Date and Time Control Module
Name[es]=Módulo de control de fecha y hora
Name[fr]=Module de contrôle de date et d'heure
Name[nl]=Controlemodule van datum en tijd
......@@ -28,6 +29,7 @@ Name[cs]=Uložit nastavení data a času
Name[da]=Gem dato/klokkeslæt-indstillingerne
Name[de]=Einstellungen für Datum und Zeit speichern
Name[el]=Αποθήκευση των ρυθμίσεων ημερομηνίας/ώρας
Name[en_GB]=Save the date/time settings
Name[es]=Guardar las preferencias de fecha y hora
Name[fr]=Enregistrement des paramètres de date / d'heure
Name[nl]=Datum- en tijdinstellingen opslaan
......@@ -46,6 +48,7 @@ Description[cs]=Nastavení systému vám znemožňuje uložit datum/čas.
Description[da]=Systempolitikker forhindrer dig i at gemme dato- og klokkeslætsindstillinger.
Description[de]=Die Einstellungen für Datum und Zeit können aufgrund einer Systemrichtlinie nicht gespeichert werden.
Description[el]=Οι πολιτικές του συστήματος σάς εμποδίζουν να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας/ώρας.
Description[en_GB]=System policies prevent you from saving the date/time settings.
Description[es]=La política del sistema le impide que pueda guardar las preferencias de fecha y hora.
Description[fr]=Les stratégies système vous empêchent d'enregistrer les paramètres de date / d'heure.
Description[nl]=Systeembeleid voorkwam dat u de datum- en tijdinstellingen kon opslaan.
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Datum a čas
Name[da]=Klokkeslæt og dato
Name[de]=Zeit und Datum
Name[el]=Ώρα και ημερομηνία
Name[en_GB]=Time and Date
Name[es]=Fecha y hora
Name[fr]=Heure et Date
Name[nl]=Datum en tijd
......@@ -23,6 +24,7 @@ Comment[ca]=Zona horària, Mostra la data
Comment[ca@valencia]=Zona horària, Mostra la data
Comment[da]=Tidszone, datovisning
Comment[el]=Ζώνη ώρας, εμφάνιση ημερομηνίας
Comment[en_GB]=Timezone, Date Display
Comment[es]=Zona horaria, mostrar la fecha
Comment[fr]=Fuseau horaire, affichage de la date
Comment[nl]=Tijdzone, datumweergave
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Datum a čas
Name[da]=Klokkeslæt og dato
Name[de]=Zeit und Datum
Name[el]=Ώρα και ημερομηνία
Name[en_GB]=Time and Date
Name[es]=Fecha y hora
Name[fr]=Heure et Date
Name[nl]=Datum en tijd
......@@ -23,6 +24,7 @@ Comment[ca]=Zona horària, Mostra la data
Comment[ca@valencia]=Zona horària, Mostra la data
Comment[da]=Tidszone, datovisning
Comment[el]=Ζώνη ώρας, εμφάνιση ημερομηνίας
Comment[en_GB]=Timezone, Date Display
Comment[es]=Zona horaria, mostrar la fecha
Comment[fr]=Fuseau horaire, affichage de la date
Comment[nl]=Tijdzone, datumweergave
......@@ -52,6 +54,7 @@ X-KDE-Keywords[ca@valencia]=tema, aspecte, comportament
X-KDE-Keywords[cs]=motiv,vzhled,chování
X-KDE-Keywords[da]=tema, udseende, fremtoning
X-KDE-Keywords[el]=θέμα, όψη, αίσθηση
X-KDE-Keywords[en_GB]=theme, look, feel
X-KDE-Keywords[es]=tema, aspecto, visual
X-KDE-Keywords[fr]=thème, apparence, comportement, graphique
X-KDE-Keywords[nl]=thema, uiterlijk, gedrag
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ Name[ca@valencia]=Web i navegador
Name[cs]=Web a prohlížeč
Name[da]=Web og browser
Name[el]=Ιστός και περιηγητής ιστού
Name[en_GB]=Web and Browser
Name[es]=Web y navegador
Name[fr]=Web et Navigateur
Name[nl]=Web en browser
......@@ -20,6 +21,7 @@ Comment[ca]=Mida del text, Historial, Bloqueig publicitari, Pàgina d'inici
Comment[ca@valencia]=Mida del text, Historial, Bloqueig publicitari, Pàgina d'inici
Comment[da]=Tekststørrelse, historik, reklameblokering, hjemmeside
Comment[el]=Μέγεθος κειμένου, Ιστορικό, Φραγή διαφημίσεων, Αρχική σελίδα
Comment[en_GB]=Text Size, History, Adblock, Homepage
Comment[es]=Tamaño del texto, historial, bloqueo de publicidad, página de inicio
Comment[fr]=Taille du texte, historique, blocage des bandeaux publicitaires, page d'accueil
Comment[nl]=Tekstgrootte, geschiedenis, adblock, homepage
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ Name[cs]=Nastavení
Name[da]=Indstillinger
Name[de]=Einstellungen
Name[el]=Ρυθμίσεις
Name[en_GB]=Settings
Name[es]=Preferencias
Name[fr]=Configuration
Name[nl]=Instellingen
......@@ -25,6 +26,7 @@ GenericName[cs]=Nastavení
GenericName[da]=Indstillinger
GenericName[de]=Einstellungen
GenericName[el]=Ρυθμίσεις
GenericName[en_GB]=Settings
GenericName[es]=Preferencias
GenericName[fr]=Paramètres
GenericName[nl]=Instellingen
......@@ -43,6 +45,7 @@ Comment[cs]=Nastavení pro prostředí Plasma
Comment[da]=Indstillinger for Plasma
Comment[de]=Einstellungen für Plasma
Comment[el]=Ρυθμίσεις για το Plasma
Comment[en_GB]=Settings for Plasma
Comment[es]=Preferencias para Plasma
Comment[nl]=Instellingen voor Plasma
Comment[pl]=Ustawienia dla Plazmy
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ Name[ca]=Ajustaments per al mòbil
Name[ca@valencia]=Ajustaments per al mòbil
Name[da]=Mobilindstillinger
Name[el]=Ρυθμίσεις για κινητά
Name[en_GB]=Mobile Settings
Name[es]=Preferencias del móvil
Name[nl]=Instellingen voor mobiel
Name[pl]=Ustawienia mobilne
......@@ -17,6 +18,7 @@ Comment[ca]=Ajustaments fàcils de la pantalla tàctil per a Active
Comment[ca@valencia]=Ajustaments fàcils de la pantalla tàctil per a Active
Comment[da]=Touchscreen-venlige indstillingsbrugerflade for Active
Comment[el]=Φιλικό σε οθόνη αφής περιβάλλον ρυθμίσεων για το Active
Comment[en_GB]=Touchscreen friendly settings UI for Active
Comment[es]=Interfaz de preferencias amigables de pantalla táctil para Active
Comment[fr]=Interface de configuration conviviale avec écran tactile pour Active
Comment[nl]=Aanraakschermvriendelijke instellingen van UI voor Active
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment