Commit f8c28a01 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent d91eb6d3
......@@ -83,6 +83,7 @@
<p xml:lang="ca">Alguna vegada heu trobat una eina que era perfecta per a les vostres necessitats però l'heu vist després d'ensopegar-hi per la xarxa? Quan considereu instal·lar una aplicació, voleu saber si val la pena? O si és la que realment esteu cercant?</p>
<p xml:lang="ca-valencia">Alguna vegada heu trobat una eina que era perfecta per a les vostres necessitats però l'heu vist després d'ensopegar-hi per la xarxa? Quan considereu instal·lar una aplicació, voleu saber si val la pena? O si és la que realment esteu cercant?</p>
<p xml:lang="da">Har du haft problemer med at finde det rigtige værktøj til dit behov og først fundet det efter nogen tid hvor du faldt over det på nettet? Når du overvejer at installere et program overvejer du så ikke nogle gange om det er det værd? Eller om det faktisk er det du leder efter?</p>
<p xml:lang="de">Haben Sie noch nie ein Programm für Ihre Bedürfnisse gesucht, das Sie aber nur nach längerer Suche im Netz gefunden haben? Wenn Sie eine Anwendung installieren möchten, fragen Sie sich nicht manchmal, ob es sich wirklich lohnt? Oder ob es wirklich das ist, wonach Sie eigentlich suchen?</p>
<p xml:lang="en-GB">Haven’t you ever found a tool that was perfect for your need but you only found it after some time stumbling upon it on the net? When considering to install an application, don’t you wonder sometimes if it’s really worth it? Or if it’s actually what you’re looking for?</p>
<p xml:lang="es">¿Ha encontrado alguna vez una herramienta perfecta para sus necesidades aunque solo la ha encontrado tras perder un tiempo valioso en Internet? Cuando considera instalar una aplicación, ¿no se pregunta a veces si realmente merece la pena o si realmente es lo que estaba buscando?</p>
<p xml:lang="et">Kahtlemata on sulgi ette tulnud, et oled leidnud täpselt sobiva ja vajaliku tööriista täiesti kogemata sellele internetis peale komistades. Või oled mõne rakenduse puhul kaalunud, kas ikka tasub seda üldse paigaldada või kas see on üldse see, mida sulle tegelikult vaja läheb.</p>
......@@ -115,6 +116,7 @@
<p xml:lang="ca">El Discover ajuda als usuaris a cercar aplicacions i eines fàcilment i ràpidament. Permet explorar una biblioteca de programari cercant per categories de programari, llistes més valorades, junt amb informació detallada que inclou captures de pantalla i ressenyes. Els usuaris poden cercar ràpidament aplicacions que s'ajustin a les seves necessitats.</p>
<p xml:lang="ca-valencia">El Discover ajuda als usuaris a buscar aplicacions i eines fàcilment i ràpidament. Permet explorar una biblioteca de programari cercant per categories de programari, llistes més valorades, junt amb informació detallada que inclou captures de pantalla i ressenyes. Els usuaris poden buscar ràpidament aplicacions que s'ajusten a les seues necessitats.</p>
<p xml:lang="da">Discover hjælper brugere med nemt og hurtigt at finde programmer eller værktøjer. Ved at lade dig navigere et softwarebibliotek med søgning, softwarekategorier, toplister og detaljeret information om programmerne inklusiv skærmbilleder og anmeldelser, så brugere hurtigere kan finde programmer der matcher deres behov.</p>
<p xml:lang="de">Discover hilft Anwendern, Anwendungen oder Dienstprogramme schnell und einfach zu finden. Durch die Navigation in einer Softwarebibliothek nach Suchkriterien, Softwarekategorien, Favoritenliste zusammen mit detaillierten Anwendungsinformationen, Bildschirmfotos und Beurteilungen können Anwender schneller Anwendungen finden, die ihren Bedürfnissen entsprechen.</p>
<p xml:lang="en-GB">Discover helps users easily and quickly find applications or tools. By allowing to navigate a software library by search, software categories, top lists along with detailed application information that includes screenshots and reviews, users can more quickly find applications that suit their needs.</p>
<p xml:lang="es">Discover le ayuda a encontrar aplicaciones y herramientas de una forma rápida y fácil. Al poder explorar una biblioteca de software usando búsquedas, categorías de software y listas de puntuaciones, junto a una detallada información sobre las aplicaciones que incluye capturas de pantalla y comentarios, los usuarios pueden encontrar más rápidamente aplicaciones que satisfagan sus necesidades.</p>
<p xml:lang="et">Avastusretk aitab kasutajatel kiiresti ja vähese vaevaga leida vajaliku tööriista või rakenduse. Kui kasutaja saab tarkvarakogus hõlpsasti ringi liikuda ja olemasolevat näha nii otsides, kategooriate kaupa või mitmel alusel järjestatavate edetabelite abil, kusjuures alati pakutakse rakenduste kohta põhjalikku teavet koos ekraanipiltide ja arvustustega, ei ole täpselt sobiva tööriista või rakenduse leidmine enam kuigi keeruline.</p>
......@@ -147,6 +149,7 @@
<p xml:lang="ca">Per altra banda, el Discover permet gestionar les diferents fonts de programari que tingueu i gestionar les aplicacions que ja heu instal·lat en el passat però ja no desitgeu.</p>
<p xml:lang="ca-valencia">Per altra banda, el Discover permet gestionar les diferents fonts de programari que tingueu i gestionar les aplicacions que ja heu instal·lat en el passat però ja no desitgeu.</p>
<p xml:lang="da">Desuden vil Discover lade dig håndtere dine forskellige softwarekilder og håndtere de programmer du allerede tidligere har installeret, men som du ikke længere ønsker.</p>
<p xml:lang="de">Darüber hinaus können Sie mit Discover Ihre verschiedenen Softwarequellen verwalten sowie auch die Anwendungen, die Sie früher bereits installiert haben, aber nicht mehr verwenden möchten.</p>
<p xml:lang="en-GB">Furthermore, Discover will let you manage the different sources of software you have and manage the applications you’ve already installed in the past but you don’t want anymore.</p>
<p xml:lang="es">Además, Discover le permite gestionar las distintas fuentes de software de las que disponga y las aplicaciones que ya hubiera instalado en el pasado y que ya no desee.</p>
<p xml:lang="et">Lisaks laseb Avastusretk sul mitmekülgselt hallata kõiki sinu käsutuses olevaid tarkvaraallikaid ega jäta sind hätta ka siis, kui sul leidub tarkvara, mille oled kunagi paigaldanud, aga enam sugugi ei vaja.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment