messages.json 4.16 KB
Newer Older
1
{
2 3
  "general_error_title": {
    "message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
4
  },
5 6
  "options_plugin_mpris_description": {
    "message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
7
  },
8 9
  "options_plugin_downloads_title": {
    "message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
10
  },
11 12
  "general_error_unknown": {
    "message": "Neznámá chyba"
13
  },
14 15
  "options_save_failed": {
    "message": "Uložení nastavení selhalo"
16
  },
17 18
  "options_title": {
    "message": "Plasma Integration Settings"
19
  },
20 21
  "general_error_port_disconnect": {
    "message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
22
  },
23 24
  "options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
    "message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
25
  },
26 27
  "options_not_supported_os": {
    "message": "Toto rozšíření není na tomto operačním systému podporováno."
28
  },
29 30
  "options_plugin_breezeScrollBars_title": {
    "message": "Použít styl posuvníku Breeze"
31
  },
32 33
  "options_tab_general": {
    "message": "Obecné"
34
  },
35 36
  "options_about_translated_by": {
    "message": "Přeloženo: $1"
37
  },
38 39
  "options_about_created_by_kde": {
    "message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
40
  },
41 42
  "options_plugin_breezeScrollBars_description": {
    "message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
43
  },
44 45 46
  "options_about_license": {
    "message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
  },
47 48 49
  "options_about_bugs": {
    "message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
  },
50 51
  "options_about_copyright": {
    "message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
52
  },
53 54 55
  "kdeconnect_open_device": {
    "message": "Otevřít pomocí '$1'"
  },
56 57
  "general_error_port_startupfail": {
    "message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
58
  },
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
  "options_about_translators": {
    "message": "Vít Pelčák"
  },
  "options_plugin_tabsrunner_title": {
    "message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
  },
  "options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
    "message": "Rozšířené Ovládání médií"
  },
  "options_plugin_kdeconnect_title": {
    "message": "Poslat přes KDE Connect"
  },
  "options_plugin_mpris_title": {
    "message": "Ovládání médií"
73 74 75 76
  },
  "options_plugin_tabsrunner_description": {
    "message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
  },
77 78
  "kdeconnect_open_via": {
    "message": "Otevřít přes KDE Connect"
79
  },
80 81
  "options_save_success": {
    "message": "Nastavení úspěšně uloženo"
82
  },
83 84
  "options_plugin_kdeconnect_description": {
    "message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
85
  },
86 87 88 89 90 91 92 93
  "options_about_kde": {
    "message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
  },
  "options_tab_about": {
    "message": "O aplikaci"
  },
  "options_about_donate": {
    "message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
94 95
  }
}