messages.json 4.44 KB
Newer Older
1
{
2 3 4
  "options_title": {
    "message": "Arranjament de la integració del Plasma"
  },
5 6
  "options_tab_about": {
    "message": "Quant a"
7
  },
8 9
  "options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
    "message": "Controls multimèdia millorats"
10
  },
11 12
  "options_about_license": {
    "message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
13
  },
14 15
  "options_not_supported_os": {
    "message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
16
  },
17 18
  "options_about_translators": {
    "message": "Josep Ma. Ferrer"
19
  },
20 21
  "options_plugin_kdeconnect_description": {
    "message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
22 23 24
  },
  "options_save_success": {
    "message": "L'arranjament s'ha guardat amb èxit"
25
  },
26 27 28
  "kdeconnect_open_device": {
    "message": "Obri a «$1»"
  },
29 30
  "options_plugin_breezeScrollBars_description": {
    "message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
31
  },
32 33 34 35 36
  "options_plugin_breezeScrollBars_title": {
    "message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
  },
  "general_error_title": {
    "message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
37
  },
38 39
  "options_tab_general": {
    "message": "General"
40
  },
41 42
  "options_about_created_by_kde": {
    "message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
43
  },
44 45
  "options_plugin_tabsrunner_description": {
    "message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
46
  },
47 48
  "options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
    "message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
49
  },
50 51
  "options_plugin_mpris_description": {
    "message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
52
  },
53 54
  "options_about_copyright": {
    "message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
55
  },
56 57 58 59 60
  "general_error_unknown": {
    "message": "Error desconegut"
  },
  "options_about_donate": {
    "message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
61 62 63
  },
  "kdeconnect_open_via": {
    "message": "Obri via el KDE Connect"
64
  },
65 66
  "general_error_port_startupfail": {
    "message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
67
  },
68 69
  "options_about_translated_by": {
    "message": "Traduït per: $1"
70
  },
71 72
  "options_plugin_downloads_title": {
    "message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
73
  },
74 75
  "options_about_kde": {
    "message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
76
  },
77 78
  "options_plugin_mpris_title": {
    "message": "Controls multimèdia"
79
  },
80 81
  "options_plugin_kdeconnect_title": {
    "message": "Envia a través del KDE Connect"
82
  },
83 84 85 86 87 88
  "general_error_port_disconnect": {
    "message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
  },
  "options_save_failed": {
    "message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
  },
89 90
  "options_about_bugs": {
    "message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
91 92 93
  },
  "options_plugin_tabsrunner_title": {
    "message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
94 95
  }
}