Commit fa8bb1ea authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (.desktop file) - always resolve ours

In case of conflict in i18n, keep the version of the branch "ours"
To resolve a particular conflict, "git checkout --ours path/to/file.desktop"
parent 53ce7300
......@@ -39,7 +39,7 @@ Name[zh_CN]=Cuttlefish
Name[zh_TW]=Cuttlefish
GenericName=Icon Viewer
GenericName[ca]=Visor d'icones
GenericName[ca@valencia]=Visor d'icones
GenericName[ca@valencia]=Visualitzador d'icones
GenericName[cs]=Prohlížeč ikon
GenericName[da]=Ikonfremviser
GenericName[de]=Symbol-Betrachter
......@@ -76,7 +76,7 @@ GenericName[zh_CN]=图标查看器
GenericName[zh_TW]=圖示檢視器
Comment=Icon Previewer for Artists and Developers
Comment[ca]=Vista prèvia de les icones pels artistes i desenvolupadors
Comment[ca@valencia]=Vista prèvia de les icones pels artistes i desenvolupadors
Comment[ca@valencia]=Vista prèvia de les icones per als artistes i desenvolupadors
Comment[da]=Forhåndsvisning af ikoner til kunstnere og udviklere
Comment[de]=Symbolvorschau für Künstler und Entwickler
Comment[el]=Πρόγραμμα προεπισκόπησης εικονιδίων για καλλιτέχνες και προγραμματιστές
......
......@@ -40,7 +40,7 @@ Name[zh_CN]=图标选择器
Name[zh_TW]=圖示挑選器
Comment=Invokes Cuttlefish icon picker
Comment[ca]=Invoca al selector d'icones Cuttlefish
Comment[ca@valencia]=Invoca al selector d'icones Cuttlefish
Comment[ca@valencia]=Invoca el selector d'icones Cuttlefish
Comment[da]=Fremkalder Cuttlefish ikonvælger
Comment[de]=Öffnet die Symbol-Auswahl von Cuttlefish
Comment[el]=Εκτελεί το πρόγραμμα επιλογής εικονιδίων Cuttlefish
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
Terminal=false
Name=Plasma Engine Explorer
Name[ca]=Explorador de motors del Plasma
Name[ca@valencia]=Explorador de motors del Plasma
Name[ca@valencia]=Explorador de motors de Plasma
Name[da]=Plasma Engine Explorer
Name[de]=Plasma-Datenquellen-Betrachter
Name[el]=Περιηγητής μηχανών Plasma
......@@ -30,7 +30,7 @@ Name[zh_CN]=Plasma 引擎浏览器
Name[zh_TW]=Plasma 引擎探索器
GenericName=Plasma Data Engines Viewing Tool
GenericName[ca]=Eina de visualització dels motors de dades del Plasma
GenericName[ca@valencia]=Eina de visualització dels motors de dades del Plasma
GenericName[ca@valencia]=Eina de visualització dels motors de dades de Plasma
GenericName[de]=Anzeige von Plasma-Datenquellen
GenericName[en_GB]=Plasma Data Engines Viewing Tool
GenericName[es]=Herramienta de visualización de motores de datos de Plasma
......@@ -55,7 +55,7 @@ GenericName[zh_CN]=Plasma 数据引擎查看工具
GenericName[zh_TW]=Plasma 資料引擎檢視工具
Comment=Explorer for the data published by Plasma DataEngines
Comment[ca]=Explorador de les dades publicades pels motors de dades del Plasma
Comment[ca@valencia]=Explorador de les dades publicades pels motors de dades del Plasma
Comment[ca@valencia]=Explorador de les dades publicades per als motors de dades de Plasma
Comment[da]=Udforsk de data der offentliggøres af Plasma datamotorer
Comment[de]=Zeigt die Daten an, die von Plasma-Datenquellen veröffentlicht werden
Comment[el]=Περιηγητής στα δημοσιευμένα δεδομένα των μηχανών δεδομένων Plasma
......
......@@ -38,7 +38,7 @@ Comment[zh_TW]=探索並編輯您的 Plasma 外觀與感覺主題
Keywords=
Name=Plasma Look And Feel Explorer
Name[ca]=Explorador pels temes d'Aspecte i comportament del Plasma
Name[ca@valencia]=Explorador pels temes d'Aspecte i comportament del Plasma
Name[ca@valencia]=Explorador per als temes d'Aspecte i comportament del Plasma
Name[cs]=Prohlížeč vzhledu a chování Plasmy
Name[da]=Udforsker til Plasmas udseende og fremtoning
Name[de]=Plasma-Erscheinungsbild-Betrachter
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ Name[zh_CN]=Plasma 小程序查看器
Name[zh_TW]=Plasmoidviewer
GenericName=Plasma Widget Testing Tool
GenericName[ca]=Eina de proves d'estris del Plasma
GenericName[ca@valencia]=Eina de proves d'estris del Plasma
GenericName[ca@valencia]=Eina de proves de ginys («widgets») de Plasma
GenericName[cs]=Nástroj na testování widgetů Plasma
GenericName[de]=Testprogramm für Plasma-Bedienelemente
GenericName[en_GB]=Plasma Widget Testing Tool
......@@ -57,7 +57,7 @@ GenericName[zh_CN]=Plasma 小部件测试工具
GenericName[zh_TW]=Plasma 元件測試工具
Comment=Testing tool for Plasma applets
Comment[ca]=Eina de proves de les miniaplicacions del Plasma
Comment[ca@valencia]=Eina de proves de les miniaplicacions del Plasma
Comment[ca@valencia]=Eina de proves de les miniaplicacions de Plasma
Comment[cs]=Testovací nástroj pro applety Plasma
Comment[da]=Testværktøj til Plasma-applets
Comment[de]=Test-Werkzeug für Plasma-Miniprogramme
......
[Desktop Entry]
Comment=PlasmoidViewer Shell
Comment[ca]=Intèrpret d'ordres del visor de plasmoides
Comment[ca@valencia]=Intèrpret d'ordres del visor de plasmoides
Comment[ca@valencia]=Intèrpret d'ordres del visualitzador de plasmoides
Comment[da]=PlasmoidViewer-skal
Comment[de]=PlasmoidViewer-Shell
Comment[el]=Κέλυφος PlasmoidViewer
......@@ -38,7 +38,7 @@ Comment[zh_TW]=Plasmoid 檢視器殼層
Keywords=
Name=PlasmoidViewerShell
Name[ca]=Intèrpret d'ordres del visor de plasmoides
Name[ca@valencia]=Intèrpret d'ordres del visor de plasmoides
Name[ca@valencia]=Intèrpret d'ordres del visualitzador de plasmoides
Name[da]=PlasmoidViewerShell
Name[de]=PlasmoidViewerShell
Name[el]=PlasmoidViewerShell
......
......@@ -38,7 +38,7 @@ Comment[zh_TW]=探索並編輯您的 Plasma 主題
Keywords=
Name=Plasma Theme Explorer
Name[ca]=Explorador pels temes del Plasma
Name[ca@valencia]=Explorador pels temes del Plasma
Name[ca@valencia]=Explorador dels temes de Plasma
Name[cs]=Průzkumník motivů Plasma
Name[da]=Plasma temaudforsker
Name[de]=Plasma-Designexplorer
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment