Commit be80eb26 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent f02c4722
......@@ -227,7 +227,9 @@
<caption>Krita is a full-featured digital painting studio.</caption>
<caption xml:lang="ca">Krita és un estudi de pintura digital ple de funcionalitats.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Krita és un estudi de pintura digital ple de funcionalitats.</caption>
<caption xml:lang="en-GB">Krita is a full-featured digital painting studio.</caption>
<caption xml:lang="es">Krita es un completo estudio de dibujo digital.</caption>
<caption xml:lang="gl">Krita é un estudio completo de debuxo dixital.</caption>
<caption xml:lang="id">Krita adalah studio pelukisan digital dengan fitur yang lengkap.</caption>
<caption xml:lang="it">Krita è uno studio d'arte digitale completo.</caption>
<caption xml:lang="ko">Krita는 다기능 디지털 예술 스튜디오입니다.</caption>
......@@ -247,7 +249,9 @@
<caption>The startup window now also gives you the latest news about Krita.</caption>
<caption xml:lang="ca">La finestra d'inici ara proporciona les darreres noticies quant al Krita.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">La finestra d'inici ara proporciona les darreres noticies quant al Krita.</caption>
<caption xml:lang="en-GB">The startup window now also gives you the latest news about Krita.</caption>
<caption xml:lang="es">La ventana de bienvenida también le proporciona ahora las últimas noticias sobre Krita.</caption>
<caption xml:lang="gl">Agora a xanela de inicio tamén fornece as últimas novas sobre Krita.</caption>
<caption xml:lang="id">Window pemulaian kini juga memberikan kamu kabar terkini tentang Krita.</caption>
<caption xml:lang="it">La finestra di avvio ora fornisce anche le ultime novità su Krita.</caption>
<caption xml:lang="ko">시작 창에서 Krita의 최신 소식을 볼 수 있습니다.</caption>
......@@ -266,7 +270,9 @@
<caption>There are over ten immensely powerful brush engines.</caption>
<caption xml:lang="ca">Hi ha uns deu motors de pinzell immensament potents.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Hi ha uns deu motors de pinzell immensament potents.</caption>
<caption xml:lang="en-GB">There are over ten immensely powerful brush engines.</caption>
<caption xml:lang="es">Existen unos diez inmensamente potentes motores de pinceles.</caption>
<caption xml:lang="gl">Hai máis de dez motores de pinceis inmensamente potentes.</caption>
<caption xml:lang="id">Ada lebih dari sepuluh mesin kuas yang sangat manjur.</caption>
<caption xml:lang="it">Ci sono oltre dieci motori di pennelli incredibilmente potenti.</caption>
<caption xml:lang="ko">10가지 종류의 강력한 브러시 엔진을 사용할 수 있습니다.</caption>
......@@ -284,7 +290,9 @@
<caption>Create and use gamut masks to give your images a coherent feel.</caption>
<caption xml:lang="ca">Creeu i useu màscares de gamma per donar a les imatges una aparença coherent.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Creeu i useu màscares de gamma per donar a les imatges una aparença coherent.</caption>
<caption xml:lang="en-GB">Create and use gamut masks to give your images a coherent feel.</caption>
<caption xml:lang="es">Cree y use gamas para proporcionar a sus imágenes un aspecto coherente.</caption>
<caption xml:lang="gl">Crea e usa máscaras de gama para dar ás túas imaxes un aspecto coherente.</caption>
<caption xml:lang="id">Ciptakan dan gunakan masker gamut untuk memberikan gambarmu sebuah suasana koheren.</caption>
<caption xml:lang="it">Crea e utilizza maschere gamut per dare alle tue immagini un aspetto coerente.</caption>
<caption xml:lang="ko">색역 마스크를 만들고 사용할 수 있습니다.</caption>
......@@ -302,7 +310,9 @@
<caption>Into animation? Krita provides everything you need for traditional, hand-drawn animation.</caption>
<caption xml:lang="ca">Esteu amb animacions? El Krita proporciona tol el que cal per a l'animació a mà tradicional.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Esteu amb animacions? El Krita proporciona tol el que cal per a l'animació a mà tradicional.</caption>
<caption xml:lang="en-GB">Into animation? Krita provides everything you need for traditional, hand-drawn animation.</caption>
<caption xml:lang="es">¿Trabaja con animación? Krita proporciona todo lo necesario para la animación manual tradicional.</caption>
<caption xml:lang="gl">Gusta das animacións? Krita fornece todo o necesario para animacións tradicionais debuxadas a man.</caption>
<caption xml:lang="id">Soal animasi? krita menyediakan apa pun yang kamu perlukan untuk animasi gambar-tangan, tradisional.</caption>
<caption xml:lang="it">Per le animazioni? Krita fornisce tutto ciò che ti server per l'animazione tradizionale, disegnata a mano.</caption>
<caption xml:lang="ko">애니메이션을 만들 계획이 있으신가요? Krita를 통해서 수작업 애니메이션을 작업할 수 있습니다.</caption>
......@@ -321,7 +331,9 @@
<caption>If you're new to digital painting, or want to know more about Krita's possibilities, there's an extensive, up-to-date manual.</caption>
<caption xml:lang="ca">Si sou nou a la pintura digital, o voleu conèixer més quant a les possibilitats del Krita, hi ha un ampli manual actualitzat.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Si sou nou a la pintura digital, o voleu conèixer més quant a les possibilitats del Krita, hi ha un ampli manual actualitzat.</caption>
<caption xml:lang="en-GB">If you're new to digital painting, or want to know more about Krita's possibilities, there's an extensive, up-to-date manual.</caption>
<caption xml:lang="es">Si está empezando con el dibujo digital o si quiere saber más sobre la posibilidades de Krita, dispone de un extenso y actualizado manual.</caption>
<caption xml:lang="gl">Se está a empezar co debuxo dixital, ou quere saber máis sobre as posibilidades de Krita, existe un manual exhaustivo e actualizado.</caption>
<caption xml:lang="id">Jika kamu baru dalam pelukisan digital, atau ingin mengetahui selebihnya tentang Krita, di situ ada manual yang update dan luas.</caption>
<caption xml:lang="it">Se sei nuovo del disegno digitale, o vuoi saperne di più sulle possibilità di Krita, è disponibile un manuale completo e aggiornato.</caption>
<caption xml:lang="ko">디지털 페인팅을 처음 시작하시거나, Krita의 기능을 더 알아 보려면 사용 설명서를 참조하십시오.</caption>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment