Commit 0512b5cb authored by Joachim Eibl's avatar Joachim Eibl

Translation updates

git-svn-id: https://kdiff3.svn.sourceforge.net/svnroot/kdiff3/trunk@129 c8aa9fed-2811-0410-8543-893ada326672
parent 1c3a046d
...@@ -9,19 +9,20 @@ ...@@ -9,19 +9,20 @@
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2005. # Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2005.
# Robert Gomulka <rgom@o2.pl>, 2005. # Robert Gomulka <rgom@o2.pl>, 2005.
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2009, 2010, 2011. # Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2009, 2010, 2011.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: kdiff3\n" "Project-Id-Version: kdiff3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-02 05:07+0200\n" "POT-Creation-Date: 2011-08-02 05:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-13 18:23+0100\n" "PO-Revision-Date: 2011-08-12 11:03+0200\n"
"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n" "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n" "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n" "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 " "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n" "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
...@@ -241,19 +242,19 @@ msgstr "ze schowka" ...@@ -241,19 +242,19 @@ msgstr "ze schowka"
#: diff.cpp:471 #: diff.cpp:471
msgid "Expecting space after closing quotation mark." msgid "Expecting space after closing quotation mark."
msgstr "" msgstr "Oczekiwano spacji po zamknięciu znaku cytowania."
#: diff.cpp:474 #: diff.cpp:474
msgid "Not matching quotation marks." msgid "Not matching quotation marks."
msgstr "" msgstr "Niezgodne znaki cytowania."
#: diff.cpp:496 #: diff.cpp:496
msgid "Unexpected quotation mark within argument." msgid "Unexpected quotation mark within argument."
msgstr "" msgstr "Nieoczekiwany znak cytowania wewnątrz argumentu."
#: diff.cpp:503 #: diff.cpp:503
msgid "No program specified." msgid "No program specified."
msgstr "" msgstr "Nie określono programu."
#: diff.cpp:605 #: diff.cpp:605
#, kde-format #, kde-format
...@@ -1021,10 +1022,9 @@ msgid "Tool for Comparison and Merge of Files and Directories" ...@@ -1021,10 +1022,9 @@ msgid "Tool for Comparison and Merge of Files and Directories"
msgstr "Narzędzie do porównywania i łączenia plików i katalogów" msgstr "Narzędzie do porównywania i łączenia plików i katalogów"
#: main.cpp:165 #: main.cpp:165
#, fuzzy
#| msgid "(c) 2002-2009 Joachim Eibl" #| msgid "(c) 2002-2009 Joachim Eibl"
msgid "(c) 2002-2011 Joachim Eibl" msgid "(c) 2002-2011 Joachim Eibl"
msgstr "(c) 2002-2009 Joachim Eibl" msgstr "(c) 2002-2011 Joachim Eibl"
#: main.cpp:172 kdiff3_part.cpp:303 #: main.cpp:172 kdiff3_part.cpp:303
msgid "Joachim Eibl" msgid "Joachim Eibl"
...@@ -1148,11 +1148,11 @@ msgstr "Albert Astals Cid" ...@@ -1148,11 +1148,11 @@ msgstr "Albert Astals Cid"
#: main.cpp:188 #: main.cpp:188
msgid "Silvan Scherrer" msgid "Silvan Scherrer"
msgstr "" msgstr "Silvan Scherrer"
#: main.cpp:188 #: main.cpp:188
msgid "OS2 port" msgid "OS2 port"
msgstr "" msgstr "port OS2"
#: main.cpp:190 #: main.cpp:190
msgid "+ Many thanks to those who reported bugs and contributed ideas!" msgid "+ Many thanks to those who reported bugs and contributed ideas!"
...@@ -1786,7 +1786,6 @@ msgid "Show White Space" ...@@ -1786,7 +1786,6 @@ msgid "Show White Space"
msgstr "Pokaż białe znaki" msgstr "Pokaż białe znaki"
#: kdiff3.cpp:558 #: kdiff3.cpp:558
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"White\n" "White\n"
"Deltas" "Deltas"
...@@ -1957,10 +1956,9 @@ msgid "Saving file with a new filename..." ...@@ -1957,10 +1956,9 @@ msgid "Saving file with a new filename..."
msgstr "Zapisywanie pliku pod nową nazwą..." msgstr "Zapisywanie pliku pod nową nazwą..."
#: kdiff3.cpp:781 #: kdiff3.cpp:781
#, fuzzy
#| msgid "Printing completed." #| msgid "Printing completed."
msgid "Printing not implemented." msgid "Printing not implemented."
msgstr "Drukowanie zakończone." msgstr "Drukowanie niezaimplementowane."
#: kdiff3.cpp:815 #: kdiff3.cpp:815
msgid "Printing..." msgid "Printing..."
...@@ -2085,9 +2083,8 @@ msgstr "" ...@@ -2085,9 +2083,8 @@ msgstr ""
"Aby sprawdzić automatyczne łączenie, skopiuj wiersz używany w twoich plikach." "Aby sprawdzić automatyczne łączenie, skopiuj wiersz używany w twoich plikach."
#: smalldialogs.cpp:430 smalldialogs.cpp:458 smalldialogs.cpp:494 #: smalldialogs.cpp:430 smalldialogs.cpp:458 smalldialogs.cpp:494
#, fuzzy
msgid "Match result:" msgid "Match result:"
msgstr "Pasujący rezultat:" msgstr "Pasujący wynik:"
#: smalldialogs.cpp:441 optiondialog.cpp:962 #: smalldialogs.cpp:441 optiondialog.cpp:962
msgid "History start regular expression:" msgid "History start regular expression:"
...@@ -2315,16 +2312,14 @@ msgstr "" ...@@ -2315,16 +2312,14 @@ msgstr ""
"Wyłączone: Musisz jawnie skopiować np. poprzez Ctrl-C." "Wyłączone: Musisz jawnie skopiować np. poprzez Ctrl-C."
#: optiondialog.cpp:768 #: optiondialog.cpp:768
#, fuzzy
#| msgid "&Window" #| msgid "&Window"
msgid "Dos/Windows" msgid "Dos/Windows"
msgstr "&Okno" msgstr "Dos/Windows"
#: optiondialog.cpp:769 #: optiondialog.cpp:769
#, fuzzy
#| msgid "Auto Select" #| msgid "Auto Select"
msgid "Autodetect" msgid "Autodetect"
msgstr "Wybór automatyczny" msgstr "Wykryj automatycznie"
#: optiondialog.cpp:772 #: optiondialog.cpp:772
msgid "" msgid ""
...@@ -2410,7 +2405,6 @@ msgstr "" ...@@ -2410,7 +2405,6 @@ msgstr ""
"Analizowanie dużych plików będzie znacznie wolniejsze." "Analizowanie dużych plików będzie znacznie wolniejsze."
#: optiondialog.cpp:854 #: optiondialog.cpp:854
#, fuzzy
msgid "Align B and C for 3 input files" msgid "Align B and C for 3 input files"
msgstr "Wyrównaj B i C dla 3 plików wejściowych" msgstr "Wyrównaj B i C dla 3 plików wejściowych"
...@@ -2496,13 +2490,14 @@ msgid "" ...@@ -2496,13 +2490,14 @@ msgid ""
"Run the merge for auto merge regular expressions\n" "Run the merge for auto merge regular expressions\n"
"immediately when a merge starts.\n" "immediately when a merge starts.\n"
msgstr "" msgstr ""
"Uruchom scalanie do automatycznego scalenia wyrażeń regularnych\n"
"zaraz po rozpoczęciu scalania.\n"
#: optiondialog.cpp:953 #: optiondialog.cpp:953
msgid "Version Control History Merging" msgid "Version Control History Merging"
msgstr "Łączenie historii kontroli wersji" msgstr "Łączenie historii kontroli wersji"
#: optiondialog.cpp:966 #: optiondialog.cpp:966
#, fuzzy
#| msgid "" #| msgid ""
#| "Regular expression for the start of the version control history entry.\n" #| "Regular expression for the start of the version control history entry.\n"
#| "Usually this line contains the \"$Log$\"-keyword.\n" #| "Usually this line contains the \"$Log$\"-keyword.\n"
...@@ -2547,7 +2542,6 @@ msgid "History entry start sort key order:" ...@@ -2547,7 +2542,6 @@ msgid "History entry start sort key order:"
msgstr "Porządek sortowania wpisów historii:" msgstr "Porządek sortowania wpisów historii:"
#: optiondialog.cpp:1008 #: optiondialog.cpp:1008
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Each pair of parentheses used in the regular expression for the history " "Each pair of parentheses used in the regular expression for the history "
"start entry\n" "start entry\n"
...@@ -2558,11 +2552,11 @@ msgid "" ...@@ -2558,11 +2552,11 @@ msgid ""
"See the documentation for details." "See the documentation for details."
msgstr "" msgstr ""
"Każdy nawias użyty w wyrażeniu regularnym dla wpisu początkowego historii\n" "Każdy nawias użyty w wyrażeniu regularnym dla wpisu początkowego historii\n"
"grupuje klucz który może być użyty do sortowania wpisów.\n" "grupuje klucz który może zostać użyty do sortowania wpisów.\n"
"Podaj listę kluczy (które są numerowane w kolejności wystąpienia\n" "Podaj listę kluczy (które są numerowane w kolejności wystąpienia\n"
"zaczynając od 1) oddzielając je przecinkiem \",\" (np. \"4,5,6,1,2,3,7\").\n" "zaczynając od 1) oddzielając je przecinkiem ',' (np. \"4,5,6,1,2,3,7\").\n"
"Jeśli pole pozostanie puste, nie zostanie wykonane żadne sortowanie.\n" "Jeśli pole pozostanie puste, nie zostanie wykonane żadne sortowanie.\n"
"Zajrzyj do dokumentacji aby uzyskać szczegółowe informacje." "Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać szczegółowe informacje."
#: optiondialog.cpp:1019 #: optiondialog.cpp:1019
msgid "Merge version control history on merge start" msgid "Merge version control history on merge start"
...@@ -3138,6 +3132,11 @@ msgid "" ...@@ -3138,6 +3132,11 @@ msgid ""
"Don't save the result if unsure. Continue at your own risk.\n" "Don't save the result if unsure. Continue at your own risk.\n"
"Affected input files are in %1." "Affected input files are in %1."
msgstr "" msgstr ""
"Pewne znaki wejściowe nie mogły zostać przekształcone do prawidłowego unikodu."
"\n"
"Możesz używać złego kodeku. (np. UTF-8 dla plików nie-UTF-8).\n"
"Nie zapisuj wyników, jeśli jesteś niepewny(a). Kontynuuj na własne ryzyko.\n"
"Uwikłane pliki wejściowe to %1."
#: pdiff.cpp:1080 #: pdiff.cpp:1080
msgid "Abort" msgid "Abort"
...@@ -3180,16 +3179,14 @@ msgid "Search Complete" ...@@ -3180,16 +3179,14 @@ msgid "Search Complete"
msgstr "Połączenie zakończone" msgstr "Połączenie zakończone"
#: pdiff.cpp:2252 #: pdiff.cpp:2252
#, fuzzy
msgid "Nothing is selected in either diff input window." msgid "Nothing is selected in either diff input window."
msgstr "Nic nie jest zaznaczone." msgstr "Nic nie wybrano w żadnym oknie wejściowym różnicy."
#: pdiff.cpp:2252 #: pdiff.cpp:2252
msgid "Error while adding manual diff range" msgid "Error while adding manual diff range"
msgstr "Błąd podczas dodawania ręcznego zakresu różnic" msgstr "Błąd podczas dodawania ręcznego zakresu różnic"
#: kdiff3_shell.cpp:76 #: kdiff3_shell.cpp:76
#, fuzzy
#| msgid "" #| msgid ""
#| "Could not initialize the KDiff part.\n" #| "Could not initialize the KDiff part.\n"
#| "This usually happens due to an installation problem. Please read the " #| "This usually happens due to an installation problem. Please read the "
...@@ -3199,9 +3196,10 @@ msgid "" ...@@ -3199,9 +3196,10 @@ msgid ""
"This usually happens due to an installation problem. Please read the README-" "This usually happens due to an installation problem. Please read the README-"
"file in the source package for details." "file in the source package for details."
msgstr "" msgstr ""
"Nie można znaleźć modułu programu!\n" "Nie można zainicjować modułu KDiff3.\n"
"Może to być spowodowane niepoprawną instalacją. Przeczytaj plik README w " "Dzieje się tak zazwyczaj ze względu na problem instalacji. Proszę przeczytać "
"pakiecie źródłowym aby uzyskać szczegółowe informacje." "plik "
"README w pakiecie źródłowym po szczegóły."
#: rc.cpp:1 #: rc.cpp:1
msgctxt "NAME OF TRANSLATORS" msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
...@@ -3240,3 +3238,4 @@ msgstr "KDiff3" ...@@ -3240,3 +3238,4 @@ msgstr "KDiff3"
#: rc.cpp:38 #: rc.cpp:38
msgid "Main Toolbar" msgid "Main Toolbar"
msgstr "Główny pasek narzędzi" msgstr "Główny pasek narzędzi"
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-02 05:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-12 10:52+0200\n"
"Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:94
msgid "KDiff3 ..."
msgstr "KDiff3 ..."
#: kdiff3fileitemaction.cpp:125
#, kde-format
msgid "Compare with %1"
msgstr "Porównaj z %1"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:131
#, kde-format
msgid "Merge with %1"
msgstr "Scal z %1"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:137
#, kde-format
msgid "Save '%1' for later"
msgstr "Zapisz '%1' na później"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:143
msgid "3-way merge with base"
msgstr "Trójstronne scalenie z bazą"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:150
msgid "Compare with ..."
msgstr "Porównaj z ..."
#: kdiff3fileitemaction.cpp:162
msgid "Clear list"
msgstr "Wyczyść listę"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:170
msgid "Compare"
msgstr "Porównaj"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:176
msgid "3 way comparison"
msgstr "Trójstronne porównanie "
#: kdiff3fileitemaction.cpp:180
msgid "About KDiff3 menu plugin ..."
msgstr "O wtyczce menu KDiff3 ..."
#: kdiff3fileitemaction.cpp:284
msgid ""
"KDiff3 File Item Action Plugin: Copyright (C) 2011 Joachim Eibl\n"
"KDiff3 homepage: http://kdiff3.sourceforge.net\n"
"\n"
msgstr ""
"Wtyczka działania elementu pliku KDiff3: Prawa autorskie (C) 2011 Joachim "
"Eibl\n"
"Strona domowa KDiff3: http://kdiff3.sourceforge.net\n"
"\n"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:286
msgid ""
"Using the contextmenu extension:\n"
"For simple comparison of two selected files choose \"Compare\".\n"
"If the other file is somewhere else \"Save\" the first file for later. It "
"will appear in the \"Compare With ...\" submenu. Then use \"Compare With\" "
"on second file.\n"
"For a 3-way merge first \"Save\" the base file, then the branch to merge and "
"choose \"3-way merge with base\" on the other branch which will be used as "
"destination.\n"
"Same also applies to directory comparison and merge."
msgstr ""
"Sposób użycia rozszerzenia menu kontekstowego:\n"
"Dla prostego porównania dwóch wybranych plików wybierz \"Porównaj\".\n"
"Jeśli drugi plik znajduje się w innym miejscu \"Zachowaj na później\" "
"pierwszy plik, a pojawi się on w podmenu \"Porównaj z ...\". Następnie użyj "
"\"Porównaj z..\" z drugim plikiem.\n"
"Dla trójstronnego scalenia najpierw \"Zachowaj\" plik bazowy, a następnie "
"gałąź do scalenia i wybierz \"Trójstronne scalenie z plikiem bazowym\" na "
"innej gałęzi, która będzie użyta jako docelowa.\n"
"To samo tyczy się porównywania i scalania katalogów."
#: kdiff3fileitemaction.cpp:294
msgid "About KDiff3 File Item Action Plugin"
msgstr "O wtyczce działanie elementu pliku KDiff3"
...@@ -3,19 +3,20 @@ ...@@ -3,19 +3,20 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# #
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2009. # Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2009.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: kdiff3plugin\n" "Project-Id-Version: kdiff3plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-02 05:07+0200\n" "POT-Creation-Date: 2011-08-02 05:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-10 23:18+0100\n" "PO-Revision-Date: 2011-08-12 10:22+0200\n"
"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n" "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n" "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n" "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 " "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n" "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
...@@ -31,17 +32,16 @@ msgstr "Porównaj z %1" ...@@ -31,17 +32,16 @@ msgstr "Porównaj z %1"
#: kdiff3plugin.cpp:120 #: kdiff3plugin.cpp:120
#, kde-format #, kde-format
msgid "Merge with %1" msgid "Merge with %1"
msgstr "Połącz z %1" msgstr "Scal z %1"
#: kdiff3plugin.cpp:126 #: kdiff3plugin.cpp:126
#, kde-format #, kde-format
msgid "Save '%1' for later" msgid "Save '%1' for later"
msgstr "Zachowaj \"%1\" na później" msgstr "Zapisz '%1' na później"
#: kdiff3plugin.cpp:132 #: kdiff3plugin.cpp:132
#, fuzzy
msgid "3-way merge with base" msgid "3-way merge with base"
msgstr "Trójstronne złączenie z plikiem bazowym" msgstr "Trójstronne scalenie z plikiem bazowym"
#: kdiff3plugin.cpp:139 #: kdiff3plugin.cpp:139
msgid "Compare with ..." msgid "Compare with ..."
...@@ -69,12 +69,11 @@ msgid "" ...@@ -69,12 +69,11 @@ msgid ""
"KDiff3 homepage: http://kdiff3.sourceforge.net\n" "KDiff3 homepage: http://kdiff3.sourceforge.net\n"
"\n" "\n"
msgstr "" msgstr ""
"Wtyczka KDiff3 Menu: Copyright (C) 2008 Joachim Eibl\n" "Wtyczka menu KDiff3: Prawa autorskie (C) 2008 Joachim Eibl\n"
"Strona domowa KDiff3: http://kdiff3.sourceforge.net\n" "Strona domowa KDiff3: http://kdiff3.sourceforge.net\n"
"\n" "\n"
#: kdiff3plugin.cpp:271 #: kdiff3plugin.cpp:271
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Using the context menu extension:\n" "Using the context menu extension:\n"
"For simple comparison of two selected files choose \"Compare\".\n" "For simple comparison of two selected files choose \"Compare\".\n"
...@@ -91,13 +90,13 @@ msgstr "" ...@@ -91,13 +90,13 @@ msgstr ""
"Jeśli drugi plik znajduje się w innym miejscu \"Zachowaj na później\" " "Jeśli drugi plik znajduje się w innym miejscu \"Zachowaj na później\" "
"pierwszy plik, a pojawi się on w podmenu \"Porównaj z ...\". Następnie użyj " "pierwszy plik, a pojawi się on w podmenu \"Porównaj z ...\". Następnie użyj "
"\"Porównaj z..\" z drugim plikiem.\n" "\"Porównaj z..\" z drugim plikiem.\n"
"Dla trójstronnego złączenia najpierw \"Zachowaj\" plik bazowy, a następnie " "Dla trójstronnego scalenia najpierw \"Zachowaj\" plik bazowy, a następnie "
"gałąź do złączenia i wybierz \"Trójstronne złączenie z plikiem bazowym\" na " "gałąź do scalenia i wybierz \"Trójstronne scalenie z plikiem bazowym\" na "
"innej gałęzi która będzie użyta jako przeznaczenie.\n" "innej gałęzi, która będzie użyta jako docelowa.\n"
"Tak samo stosuje się to do porównywania i łączenia katalogów." "To samo tyczy się porównywania i scalania katalogów."
#: kdiff3plugin.cpp:279 #: kdiff3plugin.cpp:279
#, fuzzy
#| msgid "About KDiff3 menu plugin ..." #| msgid "About KDiff3 menu plugin ..."
msgid "About KDiff3 Menu Plugin" msgid "About KDiff3 Menu Plugin"
msgstr "O wtyczce menu KDiff3 Menu" msgstr "O wtyczce menu KDiff3 Menu"
...@@ -22,54 +22,87 @@ ...@@ -22,54 +22,87 @@
# and update all files for translations # and update all files for translations
# Requirements: wget, gettext-tools, qt3-devel-tools # Requirements: wget, gettext-tools, qt3-devel-tools
export getFiles=1
export rmFiles=1
while getopts ":g:r:" opt; do
case $opt in
g)
getFiles=$OPTARG
;;
r)
rmFiles=$OPTARG
;;
\?)
echo "Invalid option: -$OPTARG" >&2
;;
esac
done
echo "Remove temp files: $rmFiles"
echo "Get files: $getFiles"
export LANG=en_US.UTF-8 export LANG=en_US.UTF-8
# extract extra strings # extract extra strings
xgettext --keyword=i18n --keyword=I18N_NOOP -C ../src-QT4/kreplacements/kreplacements.cpp -o kreplacements.pot xgettext --keyword=i18n --keyword=I18N_NOOP -C ../src-QT4/kreplacements/kreplacements.cpp -o kreplacements.pot
sed -i /add_subdirectory/d CMakeLists.txt sed -i /add_subdirectory/d CMakeLists.txt
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/subdirs if [ $getFiles -eq 1 ]; then
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/subdirs -O subdirs
fi
for i in `cat subdirs` ; do for i in `cat subdirs` ; do
# Many languages don't have translations so don't worry about errors too much. # Many languages don't have translations so don't worry about errors too much.
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3.po -O $i.po if [ $getFiles -eq 1 ]; then
# if file exists and has size greater than zero wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3.po -O $i.po
if [ $i != "x-test" -a -s $i.po ]; then # if file exists and has size greater than zero
echo $i if [ $i != "x-test" -a -s $i.po ]; then
# if directory exists delete it recursively and recreate it if [ -s $i.po ]; then
if [ -d $i ]; then # if directory exists delete it recursively and recreate it
rm -R $i if [ -d $i ]; then
rm -R $i
fi
mkdir $i
mv $i.po $i/kdiff3.po
fi
fi fi
mkdir $i if [ -e $i.po ]; then
cp $i.po $i/kdiff3.po rm $i.po # possibly empty file
fi
fi
if [ -s $i/kdiff3.po ]; then
echo $i
sed s/xx/$i/ CMakeLists_xx.txt >$i/CMakeLists.txt sed s/xx/$i/ CMakeLists_xx.txt >$i/CMakeLists.txt
# Same for the kdiff3plugin.po-file if [ $getFiles -eq 1 ]; then
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3plugin.po -O kdiff3plugin_$i.po # Same for the kdiff3plugin.po-file
if [ -s kdiff3plugin_$i.po ]; then wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3plugin.po -O $i/kdiff3plugin.po
cp kdiff3plugin_$i.po $i/kdiff3plugin.po if [ ! -s $i/kdiff3plugin.po ]; then
fi rm $i/kdiff3plugin.po
rm kdiff3plugin_$i.po fi
# Same for the kdiff3fileitemactionplugin.po-file # Same for the kdiff3fileitemactionplugin.po-file
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3fileitemactionplugin.po -O kdiff3fileitemactionplugin_$i.po wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3fileitemactionplugin.po -O $i/kdiff3fileitemactionplugin.po
if [ -s kdiff3fileitemactionplugin_$i.po ]; then if [ ! -s $i/kdiff3fileitemactionplugin.po ]; then
cp kdiff3fileitemactionplugin_$i.po $i/kdiff3fileitemactionplugin.po rm $i/kdiff3fileitemactionplugin.po
fi
# Create qm-files
# The qm files are only needed for the qt-only version, not for the KDE-version.
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/kdelibs/kdelibs4.po -O kdelibs_$i.po
fi fi
rm kdiff3fileitemactionplugin_$i.po
# Create qm-files
# The qm files are only needed for the qt-only version, not for the KDE-version.
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/kdelibs/kdelibs4.po -O kdelibs_$i.po
# (msgmerge and msgcat are from "gettext-tools"-package.) # (msgmerge and msgcat are from "gettext-tools"-package.)
msgmerge --no-fuzzy-matching kdelibs_$i.po kreplacements.pot >kreplacements_$i.po msgmerge --no-fuzzy-matching kdelibs_$i.po kreplacements.pot >kreplacements_$i.po
msgcat --use-first $i.po kreplacements_$i.po >kdiff3_$i.po msgcat --use-first $i/kdiff3.po kreplacements_$i.po >kdiff3_$i.po
# (msg2qm is from "qt3-devel-tools"-package.) # (msg2qm is from "qt3-devel-tools"-package.)
#/usr/lib/qt3/bin/msg2qm kdiff3_$i.po kdiff3_$i.qm #/usr/lib/qt3/bin/msg2qm kdiff3_$i.po kdiff3_$i.qm
# lconvert is from qt4 (libqt4-devel) # lconvert is from qt4 (libqt4-devel)
sed -i "/#~/d;/#,/d" kdiff3_$i.po
lconvert -if po -of qm -o kdiff3_$i.qm kdiff3_$i.po lconvert -if po -of qm -o kdiff3_$i.qm kdiff3_$i.po
rm kdelibs_$i.po kdiff3_$i.po kreplacements_$i.po if [ $rmFiles -eq 1 ]; then
rm kdelibs_$i.po kdiff3_$i.po kreplacements_$i.po
fi
echo add_subdirectory\($i\) >>CMakeLists.txt echo add_subdirectory\($i\) >>CMakeLists.txt
fi fi
rm $i.po
done done
# Print some info # Print some info
...@@ -80,6 +113,7 @@ for i in `cat subdirs` ; do ...@@ -80,6 +113,7 @@ for i in `cat subdirs` ; do
fi fi
done done
rm subdirs if [ $rmFiles -eq 1 ]; then
rm kreplacements.pot rm subdirs
rm kreplacements.pot
fi
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!