Commit 957e6309 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 6401e69a
Pipeline #190633 passed with stage
in 6 minutes and 42 seconds
......@@ -149,7 +149,7 @@
<p xml:lang="ar">يحتوي دولفين على الكثير من ميزات الإنتاجية التي ستوفر لك الوقت.تسمح علامات التبويب المتعددة وميزات العرض المقسم بالتنقل في مجلدات متعددة في نفس الوقت ، ويمكنك بسهولة سحب الملفات وإفلاتها بين طرق العرض لنقلها أو نسخها. توفر قائمة النقر بزر الفأرة الأيمن في دولفين العديد من الإجراءات السريعة التي تتيح لك ضغط الملفات ومشاركتها وتكرارها ، من بين أشياء أخرى كثيرة. يمكنك أيضًا إضافة الإجراءات المخصصة الخاصة بك.</p>
<p xml:lang="az">Dolphin, səmərəliyi artıracaq bir çox funksiyalardan ibarətdir və bu da sizə vaxtınıza qənaət edəcəkdir. Birdən çox vərəq və bölünmə funksiyaları, qovluqlar arasında rahat hərəkət etməyə imkan verir, həmçinin, siz faylları, həmin görünən qovluqlar arasında tutub yerini dəyişməklə köçürə və kopyalaya bilərsiniz. Siçanın sağ düyməsi ilə açılan Dolpin menyusunda faylları sıxmağa, paylaşmağa, yeni surətini yaratmağa və bu kimi başqa bir çox cəld əməlləri təqdim edir. Bundan başqa siz həmçinin öz fərdi əməlinizi də bu menyuya daxil edə bilərsiniz.</p>
<p xml:lang="ca">El Dolphin conté moltes característiques de productivitat que us estalviaran temps. Les característiques de múltiples pestanyes i de vista dividida permeten navegar per diverses carpetes al mateix temps, i poder arrossegar i deixar anar els fitxers amb facilitat entre les vistes per a moure'ls o copiar-los. El menú contextual del Dolphin ofereix moltes accions ràpides que us permeten comprimir, compartir i duplicar els fitxers, entre moltes altres coses. També podreu afegir-hi les vostres pròpies accions personalitzades.</p>
<p xml:lang="ca-valencia">Dolphin conté moltes característiques de productivitat que vos estalviaran temps. Les característiques de múltiples pestanyes i de vista dividida permeten navegar per diverses carpetes al mateix temps, i poder arrossegar i deixar anar els fitxers amb facilitat entre les vistes per a moure'ls o copiar-los. El menú contextual de Dolphin ofereix moltes accions ràpides que vos permeten comprimir, compartir i duplicar els fitxers, entre moltes altres coses. També podreu afegir-hi les vostres pròpies accions personalitzades.</p>
<p xml:lang="ca-valencia">Dolphin conté moltes característiques de productivitat que vos estalviaran temps. Les característiques de múltiples pestanyes i de vista dividida permeten navegar per diverses carpetes al mateix temps, i poder arrossegar i deixar anar els fitxers amb facilitat entre les vistes per a moure'ls o copiar-los. El menú contextual de Dolphin oferix moltes accions ràpides que vos permeten comprimir, compartir i duplicar els fitxers, entre moltes altres coses. També podreu afegir-hi les vostres pròpies accions personalitzades.</p>
<p xml:lang="de">Dolphin beinhaltet eine Vielzahl von Produktivitätsfunktionen, die Ihnen Zeit sparen. Dank Registerkarten und geteilten Ansichten können Sie in mehreren Ordnern gleichzeitig navigieren und Sie können einfach Dateien zwischen verschiedenen Ansichten mittels Ziehen kopieren oder verschieben. Dolphins Kontextmenü bietet viele Schnellzugriffe zu Aktionen, mit denen Sie Dateien unter anderem komprimieren, teilen und duplizieren können. Sie können außerdem eigene Aktionen hinzufügen.</p>
<p xml:lang="el">Το Dolphin περιέχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών παραγωγικότητας με τα οποία κερδίζετε χρόνο. Οι πολλαπλές καρτέλες και τα χαρακτηριστικά διαίρεσηςς της προβολής επιτρέπουν την ταυτόχρονη πλοήγηση σε πολλούς φακέλους και μπορείτε εύκολα να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε με έλξη και απόθεση αρχεία μεταξύ προβολών. Το μενού του Dolphin με δεξί κλικ παρέχει πολλές και γρήγορες ενέργειες π.χ. για συμπίεση, διαμοιρασμό και αντιγραφή αρχείων. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες ενέργειες.</p>
<p xml:lang="en-GB">Dolphin contains plenty of productivity features that will save you time. The multiple tabs and split view features allow navigating multiple folders at the same time, and you can easily drag and drop files between views to move or copy them. Dolphin's right-click menu provides with many quick actions that let you compress, share, and duplicate files, among many other things. You can also add your own custom actions.</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment