Name
Last commit
Last update
..
3rdparty Loading commit data...
brushengine Loading commit data...
bsplines Loading commit data...
commands Loading commit data...
commands_new Loading commit data...
filter Loading commit data...
floodfill Loading commit data...
generator Loading commit data...
layerstyles Loading commit data...
lazybrush Loading commit data...
processing Loading commit data...
tests Loading commit data...
tiles3 Loading commit data...
CMakeLists.txt Loading commit data...
KisDelayedUpdateNodeInterface.cpp Loading commit data...
KisDelayedUpdateNodeInterface.h Loading commit data...
KisFakeRunnableStrokeJobsExecutor.cpp Loading commit data...
KisFakeRunnableStrokeJobsExecutor.h Loading commit data...
KisFastDeviceProcessingUtils.h Loading commit data...
KisImageConfigNotifier.cpp Loading commit data...
KisImageConfigNotifier.h Loading commit data...
KisImageSignals.cpp Loading commit data...
KisImageSignals.h Loading commit data...
KisLazyStorage.h Loading commit data...
KisOptimizedByteArray.cpp Loading commit data...
KisOptimizedByteArray.h Loading commit data...
KisPrecisePaintDeviceWrapper.cpp Loading commit data...
KisPrecisePaintDeviceWrapper.h Loading commit data...
KisProofingConfiguration.cpp Loading commit data...
KisProofingConfiguration.h Loading commit data...
KisRecycleProjectionsJob.cpp Loading commit data...
KisRecycleProjectionsJob.h Loading commit data...
KisRenderedDab.h Loading commit data...
KisRunnableBasedStrokeStrategy.cpp Loading commit data...
KisRunnableBasedStrokeStrategy.h Loading commit data...
KisRunnableStrokeJobData.cpp Loading commit data...
KisRunnableStrokeJobData.h Loading commit data...
KisRunnableStrokeJobDataBase.cpp Loading commit data...
KisRunnableStrokeJobDataBase.h Loading commit data...
KisRunnableStrokeJobUtils.h Loading commit data...
KisRunnableStrokeJobsInterface.cpp Loading commit data...
KisRunnableStrokeJobsInterface.h Loading commit data...
KisSelectionTags.h Loading commit data...
KisSelectionUpdateCompressor.cpp Loading commit data...
KisSelectionUpdateCompressor.h Loading commit data...
KisSequentialIteratorProgress.h Loading commit data...
KisStrokesQueueMutatedJobInterface.cpp Loading commit data...
KisStrokesQueueMutatedJobInterface.h Loading commit data...
KisUpdaterContextSnapshotEx.h Loading commit data...
Mainpage.dox Loading commit data...
kis_abstract_projection_plane.cpp Loading commit data...
kis_abstract_projection_plane.h Loading commit data...
kis_adjustment_layer.cc Loading commit data...
kis_adjustment_layer.h Loading commit data...
kis_annotation.h Loading commit data...
kis_antialiasing_fade_maker.h Loading commit data...
kis_async_merger.cpp Loading commit data...
kis_async_merger.h Loading commit data...
kis_base_accessor.cpp Loading commit data...
kis_base_accessor.h Loading commit data...
kis_base_mask_generator.cpp Loading commit data...
kis_base_mask_generator.h Loading commit data...
kis_base_node.cpp Loading commit data...
kis_base_node.h Loading commit data...
kis_base_processor.cpp Loading commit data...
kis_base_processor.h Loading commit data...
kis_base_rects_walker.h Loading commit data...
kis_bookmarked_configuration_manager.cc Loading commit data...
kis_bookmarked_configuration_manager.h Loading commit data...
kis_brush_mask_applicator_base.h Loading commit data...
kis_brush_mask_applicator_factories.cpp Loading commit data...
kis_brush_mask_applicator_factories.h Loading commit data...
kis_brush_mask_applicators.h Loading commit data...
kis_busy_progress_indicator.cpp Loading commit data...
kis_busy_progress_indicator.h Loading commit data...
kis_cached_gradient_shape_strategy.cpp Loading commit data...
kis_cached_gradient_shape_strategy.h Loading commit data...
kis_cached_paint_device.h Loading commit data...
kis_cage_transform_worker.cpp Loading commit data...
kis_cage_transform_worker.h Loading commit data...
kis_change_profile_visitor.h Loading commit data...
kis_circle_mask_generator.cpp Loading commit data...
kis_circle_mask_generator.h Loading commit data...
kis_circle_mask_generator_p.h Loading commit data...
kis_clone_layer.cpp Loading commit data...
kis_clone_layer.h Loading commit data...
kis_colorspace_convert_visitor.cpp Loading commit data...
kis_colorspace_convert_visitor.h Loading commit data...
kis_composite_progress_proxy.cpp Loading commit data...
kis_composite_progress_proxy.h Loading commit data...
kis_config_widget.cpp Loading commit data...
kis_config_widget.h Loading commit data...
kis_convolution_kernel.cc Loading commit data...
kis_convolution_kernel.h Loading commit data...
kis_convolution_painter.cc Loading commit data...
kis_convolution_painter.h Loading commit data...
kis_convolution_worker.h Loading commit data...
kis_convolution_worker_fft.h Loading commit data...
kis_convolution_worker_spatial.h Loading commit data...
kis_count_visitor.cpp Loading commit data...
kis_count_visitor.h Loading commit data...
kis_crop_saved_extra_data.cpp Loading commit data...
kis_crop_saved_extra_data.h Loading commit data...
kis_cross_device_color_picker.h Loading commit data...
kis_cubic_curve.cpp Loading commit data...
kis_cubic_curve.h Loading commit data...
kis_curve_circle_mask_generator.cpp Loading commit data...
kis_curve_circle_mask_generator.h Loading commit data...
kis_curve_circle_mask_generator_p.h Loading commit data...
kis_curve_rect_mask_generator.cpp Loading commit data...
kis_curve_rect_mask_generator.h Loading commit data...
kis_curve_rect_mask_generator_p.h Loading commit data...
kis_datamanager.h Loading commit data...
kis_default_bounds.cpp Loading commit data...
kis_default_bounds.h Loading commit data...
kis_default_bounds_base.cpp Loading commit data...
kis_default_bounds_base.h Loading commit data...
kis_distance_information.cpp Loading commit data...
kis_distance_information.h Loading commit data...
kis_do_something_command.h Loading commit data...
kis_edge_detection_kernel.cpp Loading commit data...
kis_edge_detection_kernel.h Loading commit data...
kis_effect_mask.cc Loading commit data...
kis_effect_mask.h Loading commit data...
kis_exif_info_visitor.h Loading commit data...
kis_external_layer_iface.h Loading commit data...
kis_fast_math.cpp Loading commit data...
kis_fast_math.h Loading commit data...
kis_fill_painter.cc Loading commit data...
kis_fill_painter.h Loading commit data...
kis_filter_mask.cpp Loading commit data...
kis_filter_mask.h Loading commit data...
kis_filter_strategy.cc Loading commit data...
kis_filter_strategy.h Loading commit data...
kis_filter_weights_applicator.h Loading commit data...
kis_filter_weights_buffer.h Loading commit data...
kis_fixed_paint_device.cpp Loading commit data...
kis_fixed_paint_device.h Loading commit data...
kis_fixed_point_maths.h Loading commit data...
kis_four_point_interpolator_backward.h Loading commit data...
kis_four_point_interpolator_forward.h Loading commit data...
kis_full_refresh_walker.h Loading commit data...
kis_gauss_circle_mask_generator.cpp Loading commit data...
kis_gauss_circle_mask_generator.h Loading commit data...
kis_gauss_circle_mask_generator_p.h Loading commit data...
kis_gauss_rect_mask_generator.cpp Loading commit data...
kis_gauss_rect_mask_generator.h Loading commit data...
kis_gauss_rect_mask_generator_p.h Loading commit data...
kis_gaussian_kernel.cpp Loading commit data...
kis_gaussian_kernel.h Loading commit data...
kis_gradient_painter.cc Loading commit data...
kis_gradient_painter.h Loading commit data...
kis_gradient_shape_strategy.cpp Loading commit data...
kis_gradient_shape_strategy.h Loading commit data...
kis_green_coordinates_math.cpp Loading commit data...
kis_green_coordinates_math.h Loading commit data...
kis_grid_interpolation_tools.h Loading commit data...
kis_group_layer.cc Loading commit data...
kis_group_layer.h Loading commit data...
kis_histogram.cc Loading commit data...
kis_histogram.h Loading commit data...
kis_idle_watcher.cpp Loading commit data...
kis_idle_watcher.h Loading commit data...
kis_image.cc Loading commit data...
kis_image.h Loading commit data...
kis_image_animation_interface.cpp Loading commit data...
kis_image_animation_interface.h Loading commit data...
kis_image_barrier_lock_adapter.h Loading commit data...
kis_image_barrier_locker.h Loading commit data...
kis_image_config.cpp Loading commit data...
kis_image_config.h Loading commit data...
kis_image_interfaces.cpp Loading commit data...
kis_image_interfaces.h Loading commit data...
kis_image_lock_hijacker.h Loading commit data...
kis_image_signal_router.cpp Loading commit data...
kis_image_signal_router.h Loading commit data...
kis_indirect_painting_support.cpp Loading commit data...
kis_indirect_painting_support.h Loading commit data...
kis_iterator_complete_listener.h Loading commit data...
kis_iterator_ng.cpp Loading commit data...
kis_iterator_ng.h Loading commit data...
kis_keyframe.cpp Loading commit data...
kis_keyframe.h Loading commit data...
kis_keyframe_channel.cpp Loading commit data...
kis_keyframe_channel.h Loading commit data...
kis_keyframe_commands.cpp Loading commit data...
kis_keyframe_commands.h Loading commit data...
kis_layer.cc Loading commit data...
kis_layer.h Loading commit data...
kis_layer_composition.cpp Loading commit data...
kis_layer_composition.h Loading commit data...
kis_layer_projection_plane.cpp Loading commit data...
kis_layer_projection_plane.h Loading commit data...
kis_layer_properties_icons.cpp Loading commit data...
kis_layer_properties_icons.h Loading commit data...
kis_layer_utils.cpp Loading commit data...
kis_layer_utils.h Loading commit data...
kis_lazy_wait_condition.h Loading commit data...
kis_legacy_undo_adapter.cpp Loading commit data...
kis_legacy_undo_adapter.h Loading commit data...
kis_liquify_transform_worker.cpp Loading commit data...
kis_liquify_transform_worker.h Loading commit data...
kis_lock_free_cache.h Loading commit data...
kis_lock_free_lod_counter.h Loading commit data...
kis_locked_settings.h Loading commit data...
kis_lod_capable_layer_offset.cpp Loading commit data...
kis_lod_capable_layer_offset.h Loading commit data...
kis_lod_transform.h Loading commit data...
kis_macro_based_undo_store.cpp Loading commit data...
kis_macro_based_undo_store.h Loading commit data...
kis_marker_painter.cpp Loading commit data...
kis_marker_painter.h Loading commit data...
kis_mask.cc Loading commit data...
kis_mask.h Loading commit data...
kis_mask_generator.h Loading commit data...
kis_mask_projection_plane.cpp Loading commit data...
kis_mask_projection_plane.h Loading commit data...
kis_math_toolbox.cpp Loading commit data...
kis_math_toolbox.h Loading commit data...
kis_memory_statistics_server.cpp Loading commit data...
kis_memory_statistics_server.h Loading commit data...
kis_merge_walker.cc Loading commit data...
kis_merge_walker.h Loading commit data...
kis_name_server.cpp Loading commit data...
kis_name_server.h Loading commit data...
kis_node.cpp Loading commit data...
kis_node.h Loading commit data...
kis_node_facade.cpp Loading commit data...
kis_node_facade.h Loading commit data...
kis_node_filter_interface.cpp Loading commit data...
kis_node_filter_interface.h Loading commit data...
kis_node_graph_listener.cpp Loading commit data...
kis_node_graph_listener.h Loading commit data...
kis_node_progress_proxy.cpp Loading commit data...
kis_node_progress_proxy.h Loading commit data...
kis_node_query_path.cc Loading commit data...
kis_node_query_path.h Loading commit data...
kis_node_uuid_info.cpp Loading commit data...
kis_node_uuid_info.h Loading commit data...
kis_node_visitor.cpp Loading commit data...
kis_node_visitor.h Loading commit data...
kis_onion_skin_cache.cpp Loading commit data...
kis_onion_skin_cache.h Loading commit data...
kis_onion_skin_compositor.cpp Loading commit data...
kis_onion_skin_compositor.h Loading commit data...
kis_outline_generator.cpp Loading commit data...
kis_outline_generator.h Loading commit data...
kis_paint_device.cc Loading commit data...
kis_paint_device.h Loading commit data...
kis_paint_device_cache.h Loading commit data...
kis_paint_device_data.h Loading commit data...
kis_paint_device_debug_utils.cpp Loading commit data...
kis_paint_device_debug_utils.h Loading commit data...
kis_paint_device_frames_interface.h Loading commit data...
kis_paint_device_strategies.h Loading commit data...
kis_paint_device_writer.h Loading commit data...
kis_paint_layer.cc Loading commit data...
kis_paint_layer.h Loading commit data...
kis_painter.cc Loading commit data...
kis_painter.h Loading commit data...
kis_painter_blt_multi_fixed.cpp Loading commit data...
kis_painter_p.h Loading commit data...
kis_perspective_math.cpp Loading commit data...
kis_perspective_math.h Loading commit data...
kis_perspectivetransform_worker.cpp Loading commit data...
kis_perspectivetransform_worker.h Loading commit data...
kis_pinned_shared_ptr.h Loading commit data...
kis_pixel_selection.cpp Loading commit data...
kis_pixel_selection.h Loading commit data...
kis_polygonal_gradient_shape_strategy.cpp Loading commit data...
kis_polygonal_gradient_shape_strategy.h Loading commit data...
kis_post_execution_undo_adapter.cpp Loading commit data...
kis_post_execution_undo_adapter.h Loading commit data...
kis_processing_applicator.cpp Loading commit data...
kis_processing_applicator.h Loading commit data...
kis_processing_information.cpp Loading commit data...
kis_processing_information.h Loading commit data...
kis_processing_visitor.cpp Loading commit data...
kis_processing_visitor.h Loading commit data...
kis_progress_interface.h Loading commit data...
kis_progress_update_helper.h Loading commit data...
kis_progress_updater.cpp Loading commit data...
kis_progress_updater.h Loading commit data...
kis_projection_leaf.cpp Loading commit data...
kis_projection_leaf.h Loading commit data...
kis_projection_updates_filter.cpp Loading commit data...
kis_projection_updates_filter.h Loading commit data...
kis_properties_configuration.cc Loading commit data...
kis_properties_configuration.h Loading commit data...
kis_psd_layer_style.cpp Loading commit data...
kis_psd_layer_style.h Loading commit data...
kis_queues_progress_updater.cpp Loading commit data...
kis_queues_progress_updater.h Loading commit data...
kis_random_accessor_ng.cpp Loading commit data...
kis_random_accessor_ng.h Loading commit data...
kis_random_generator.cc Loading commit data...
kis_random_generator.h Loading commit data...
kis_random_sub_accessor.cpp Loading commit data...
kis_random_sub_accessor.h Loading commit data...
kis_raster_keyframe_channel.cpp Loading commit data...
kis_raster_keyframe_channel.h Loading commit data...
kis_recalculate_generator_layer_job.cpp Loading commit data...
kis_recalculate_generator_layer_job.h Loading commit data...
kis_recalculate_transform_mask_job.cpp Loading commit data...
kis_recalculate_transform_mask_job.h Loading commit data...
kis_rect_mask_generator.cpp Loading commit data...
kis_rect_mask_generator.h Loading commit data...
kis_rect_mask_generator_p.h Loading commit data...
kis_refresh_subtree_walker.h Loading commit data...
kis_regenerate_frame_stroke_strategy.cpp Loading commit data...
kis_regenerate_frame_stroke_strategy.h Loading commit data...
kis_repeat_iterators_pixel.h Loading commit data...
kis_restricted_shared_ptr.h Loading commit data...
kis_runnable.h Loading commit data...
kis_safe_read_list.h Loading commit data...
kis_safe_transform.cpp Loading commit data...
kis_safe_transform.h Loading commit data...
kis_scalar_keyframe_channel.cpp Loading commit data...
kis_scalar_keyframe_channel.h Loading commit data...
kis_selection.cc Loading commit data...
kis_selection.h Loading commit data...
kis_selection_based_layer.cpp Loading commit data...
kis_selection_based_layer.h Loading commit data...
kis_selection_component.h Loading commit data...
kis_selection_filters.cpp Loading commit data...
kis_selection_filters.h Loading commit data...
kis_selection_mask.cpp Loading commit data...
kis_selection_mask.h Loading commit data...
kis_sequential_iterator.h Loading commit data...
kis_serializable_configuration.cc Loading commit data...
kis_serializable_configuration.h Loading commit data...
kis_simple_stroke_strategy.cpp Loading commit data...
kis_simple_stroke_strategy.h Loading commit data...
kis_simple_update_queue.cpp Loading commit data...
kis_simple_update_queue.h Loading commit data...
kis_spacing_information.h Loading commit data...
kis_spontaneous_job.cpp Loading commit data...
kis_spontaneous_job.h Loading commit data...
kis_stroke.cpp Loading commit data...
kis_stroke.h Loading commit data...
kis_stroke_job.h Loading commit data...
kis_stroke_job_strategy.cpp Loading commit data...
kis_stroke_job_strategy.h Loading commit data...
kis_stroke_strategy.cpp Loading commit data...
kis_stroke_strategy.h Loading commit data...
kis_stroke_strategy_factory.h Loading commit data...
kis_stroke_strategy_undo_command_based.cpp Loading commit data...
kis_stroke_strategy_undo_command_based.h Loading commit data...
kis_strokes_queue.cpp Loading commit data...
kis_strokes_queue.h Loading commit data...
kis_strokes_queue_undo_result.h Loading commit data...
kis_surrogate_undo_adapter.cpp Loading commit data...
kis_surrogate_undo_adapter.h Loading commit data...
kis_suspend_projection_updates_stroke_strategy.cpp Loading commit data...
kis_suspend_projection_updates_stroke_strategy.h Loading commit data...
kis_switch_time_stroke_strategy.cpp Loading commit data...
kis_switch_time_stroke_strategy.h Loading commit data...
kis_sync_lod_cache_stroke_strategy.cpp Loading commit data...
kis_sync_lod_cache_stroke_strategy.h Loading commit data...
kis_threaded_text_rendering_workaround.h Loading commit data...
kis_time_range.cpp Loading commit data...
kis_time_range.h Loading commit data...
kis_timed_signal_threshold.cpp Loading commit data...
kis_timed_signal_threshold.h Loading commit data...
kis_timing_information.h Loading commit data...
kis_transaction.h Loading commit data...
kis_transaction_data.cpp Loading commit data...
kis_transaction_data.h Loading commit data...
kis_transform_mask.cpp Loading commit data...
kis_transform_mask.h Loading commit data...
kis_transform_mask_params_factory_registry.cpp Loading commit data...
kis_transform_mask_params_factory_registry.h Loading commit data...
kis_transform_mask_params_interface.cpp Loading commit data...
kis_transform_mask_params_interface.h Loading commit data...
kis_transform_worker.cc Loading commit data...
kis_transform_worker.h Loading commit data...
kis_transparency_mask.cc Loading commit data...
kis_transparency_mask.h Loading commit data...
kis_types.h Loading commit data...
kis_undo_adapter.cpp Loading commit data...
kis_undo_adapter.h Loading commit data...
kis_update_job_item.cpp Loading commit data...
kis_update_job_item.h Loading commit data...
kis_update_outline_job.cpp Loading commit data...
kis_update_outline_job.h Loading commit data...
kis_update_scheduler.cpp Loading commit data...
kis_update_scheduler.h Loading commit data...
kis_update_selection_job.cpp Loading commit data...
kis_update_selection_job.h Loading commit data...
kis_update_time_monitor.cpp Loading commit data...
kis_update_time_monitor.h Loading commit data...
kis_updater_context.cpp Loading commit data...
kis_updater_context.h Loading commit data...
kis_vec.h Loading commit data...
kis_warptransform_worker.cc Loading commit data...
kis_warptransform_worker.h Loading commit data...
kis_wrapped_hline_iterator.h Loading commit data...
kis_wrapped_line_iterator_base.h Loading commit data...
kis_wrapped_random_accessor.cpp Loading commit data...
kis_wrapped_random_accessor.h Loading commit data...
kis_wrapped_rect.h Loading commit data...
kis_wrapped_vline_iterator.h Loading commit data...
krita_utils.cpp Loading commit data...
krita_utils.h Loading commit data...
rand_salt.h Loading commit data...
vc_extra_math.h Loading commit data...