Commit d7786c63 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent 2a0f2aec
Pipeline #275960 skipped
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-10-30 00:49+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2022-11-25 00:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-19 20:23+0100\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <l10n-no@lister.huftis.org>\n"
......@@ -59,6 +59,30 @@ msgstr "Adresse-verktøylinje"
msgid "View Toolbar"
msgstr "Vis verktøylinja"
#: src/contextMenuContext.cpp:63
#, kde-format
msgid ""
"<qt>The folder at <i>'%1'</i> will be <b>recursively</b> and <b>permanently</"
"b> deleted.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Mappa ved <i>«%1»</i> vil bli <b>rekursivt</b> og <b>permanent</b> "
"slettet!</qt>"
#: src/contextMenuContext.cpp:64
#, kde-format
msgid "<qt><i>'%1'</i> will be <b>permanently</b> deleted.</qt>"
msgstr "<qt><i>«%1»</i> vil bli <b>permanent</b> slettet.</qt>"
#: src/contextMenuContext.cpp:65
#, kde-format
msgid "&Delete"
msgstr "&Slett"
#: src/contextMenuContext.cpp:92
#, kde-format
msgid "Error while deleting"
msgstr "Feil ved sletting"
#. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, Dialog)
#: src/dialog.ui:14
#, kde-format
......@@ -147,24 +171,8 @@ msgstr "Ko&ntrast"
msgid "Here you can vary the contrast of the filemap in realtime."
msgstr "Her kan du variere kontrasten i filkartet i realtid."
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, useAntialiasing)
#: src/dialog.ui:275
#, kde-format
msgid ""
"Anti-aliasing the filemap makes it clearer and prettier, unfortunately it "
"also makes rendering very slow."
msgstr ""
"Anti-aliasering av filkartet gjør det klarere og penere, uheldigvis gjør det "
"også visningen veldig treg."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, useAntialiasing)
#: src/dialog.ui:278
#, kde-format
msgid "&Use anti-aliasing"
msgstr "Br&uk anti-aliasering"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, showSmallFiles)
#: src/dialog.ui:285
#: src/dialog.ui:275
#, kde-format
msgid ""
"Some files are too small to be rendered on the filemap. Selecting this "
......@@ -175,41 +183,11 @@ msgstr ""
"disse filene synlige ved at de flettes sammen som et enkelt «multi-segment»."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, showSmallFiles)
#: src/dialog.ui:288
#: src/dialog.ui:278
#, kde-format
msgid "Show small files"
msgstr "Vis små filer"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, varyLabelFontSizes)
#: src/dialog.ui:298
#, kde-format
msgid ""
"The font size of exploded labels can be varied relative to the depth of the "
"directories they represent. This helps you spot the important labels more "
"easily. Set a sensible minimum font size."
msgstr ""
"Skriftstørrelsen på utfoldede etiketter kan varieres i forhold til dybden av "
"mappene de representerer. Dette hjelper til med å finne de viktige "
"etikettene enklere. Sett en rimelig minimal skriftstørrelse."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, varyLabelFontSizes)
#: src/dialog.ui:301
#, kde-format
msgid "Var&y label font sizes"
msgstr "&Varier skriftstørrelser for etiketter"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, minFontPitchLabel)
#: src/dialog.ui:338
#, kde-format
msgid "The smallest font size Filelight can use to render labels."
msgstr "Den minste skrifttypen som Filelight bruker til å vise etiketter med."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, minFontPitchLabel)
#: src/dialog.ui:341
#, kde-format
msgid "Minimum font si&ze:"
msgstr "Minimum sk&riftstørrelse:"
#: src/historyAction.cpp:64
#, kde-format
msgctxt "Go to the last path viewed"
......@@ -222,12 +200,12 @@ msgctxt "Go to forward in the history of paths viewed"
msgid "Forward"
msgstr "Forover"
#: src/main.cpp:56
#: src/main.cpp:59
#, kde-format
msgid "Graphical disk-usage information"
msgstr "Grafisk informasjon om diskbruken"
#: src/main.cpp:58
#: src/main.cpp:61
#, kde-format
msgid ""
"(C) 2006 Max Howell\n"
......@@ -235,112 +213,112 @@ msgid ""
"(C) 2017-2022 Harald Sitter"
msgstr ""
#: src/main.cpp:63
#: src/main.cpp:66
#, kde-format
msgid "Martin Sandsmark"
msgstr "Martin Sandsmark"
#: src/main.cpp:63
#: src/main.cpp:66
#, kde-format
msgid "Maintainer"
msgstr "Vedlikeholder"
#: src/main.cpp:64
#: src/main.cpp:67
#, kde-format
msgid "Harald Sitter"
msgstr ""
#: src/main.cpp:64
#: src/main.cpp:67
#, kde-format
msgid "QtQuick Port"
msgstr ""
#: src/main.cpp:65
#: src/main.cpp:68
#, kde-format
msgid "Max Howell"
msgstr "Max Howell"
#: src/main.cpp:65
#: src/main.cpp:68
#, kde-format
msgid "Original author"
msgstr "Opprinnelig forfatter"
#: src/main.cpp:66
#: src/main.cpp:69
#, kde-format
msgid "Lukas Appelhans"
msgstr "Lukas Appelhans"
#: src/main.cpp:66
#: src/main.cpp:69
#, kde-format
msgid "Help and support"
msgstr "Hjelp og støtte"
#: src/main.cpp:67
#: src/main.cpp:70
#, kde-format
msgid "Steffen Gerlach"
msgstr "Steffen Gerlach"
#: src/main.cpp:67
#: src/main.cpp:70
#, kde-format
msgid "Inspiration"
msgstr "Inspirasjon"
#: src/main.cpp:68
#: src/main.cpp:71
#, kde-format
msgid "Mike Diehl"
msgstr "Mike Diehl"
#: src/main.cpp:68
#: src/main.cpp:71
#, kde-format
msgid "Original documentation"
msgstr "Opprinnelig dokumentasjon"
#: src/main.cpp:69
#: src/main.cpp:72
#, kde-format
msgid "Sune Vuorela"
msgstr "Sune Vuorela"
#: src/main.cpp:69 src/main.cpp:70
#: src/main.cpp:72 src/main.cpp:73
#, kde-format
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/main.cpp:70
#: src/main.cpp:73
#, kde-format
msgid "Nuno Pinheiro"
msgstr "Nuno Pinheiro"
#: src/main.cpp:77
#: src/main.cpp:80
#, kde-format
msgid "Path or URL to scan"
msgstr ""
#: src/main.cpp:77
#: src/main.cpp:80
#, kde-format
msgid "[url]"
msgstr ""
#: src/mainContext.cpp:124
#: src/mainContext.cpp:156
#, kde-format
msgid "Select Folder to Scan"
msgstr "Velg mappe som skal skannes"
#: src/mainContext.cpp:188
#: src/mainContext.cpp:220
#, kde-format
msgid "The entered URL cannot be parsed; it is invalid."
msgstr "Den URL-en som er oppgitt kan ikke tolkes. Den er ugyldig."
#: src/mainContext.cpp:190
#: src/mainContext.cpp:222
#, kde-format
msgid "Filelight only accepts absolute paths, eg. /%1"
msgstr "Filelight aksepterer bare absolutte stier, f.eks. /%1"
#: src/mainContext.cpp:192
#: src/mainContext.cpp:224
#, kde-format
msgid "Folder not found: %1"
msgstr "Mappe finnes ikke: %1"
#: src/mainContext.cpp:194
#: src/mainContext.cpp:226
#, kde-format
msgid ""
"Unable to enter: %1\n"
......@@ -367,55 +345,55 @@ msgctxt "@item:inmenu"
msgid "Help"
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:28
#: src/qml/main.qml:24
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Scan Folder"
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:35
#: src/qml/main.qml:31
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Scan Home Folder"
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:42
#: src/qml/main.qml:38
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Scan Root Folder"
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:49
#: src/qml/main.qml:45
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Quit"
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:57
#: src/qml/main.qml:53
#, kde-format
msgctxt "@action configure app"
msgid "Configure…"
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:66
#: src/qml/main.qml:62
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Open Handbook"
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:74
#: src/qml/main.qml:70
#, kde-format
msgctxt "@action opens about app page"
msgid "About"
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:95
#: src/qml/main.qml:91
#, kde-format
msgctxt "@info:status"
msgid "No files."
msgstr ""
#: src/qml/main.qml:96
#: src/qml/main.qml:92
#, kde-format
msgctxt "@info:status"
msgid "1 file"
......@@ -423,41 +401,30 @@ msgid_plural "%1 files"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: src/qml/main.qml:163
#: src/qml/main.qml:162
#, kde-format
msgctxt "@info:status"
msgid "Aborting Scan..."
msgstr ""
#: src/qml/MapPage.qml:19
#: src/qml/MapPage.qml:29
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Up"
msgstr ""
#: src/qml/MapPage.qml:28
#: src/qml/MapPage.qml:38
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Rescan"
msgstr ""
#: src/qml/MapPage.qml:37
#: src/qml/MapPage.qml:47
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Stop"
msgstr ""
#: src/qml/MapPage.qml:45
#, kde-format
msgctxt "@action"
msgid "Save as SVG"
msgstr ""
#: src/qml/MapPage.qml:46
#, kde-format
msgid "Save the current view as an SVG file"
msgstr ""
#: src/qml/MapPage.qml:55
#, kde-format
msgctxt "@action"
......@@ -470,110 +437,49 @@ msgctxt "@action"
msgid "Zoom Out"
msgstr ""
#: src/qml/MapPage.qml:127
#: src/qml/MapPage.qml:95 src/qml/MapPage.qml:213
#, kde-format
msgctxt "Scanned number of files and size so far"
msgid "%1 File, %2"
msgid_plural "%1 Files, %2"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: src/qml/MapPage.qml:136
#, kde-format
msgid "No data available"
msgctxt "@action Open file or directory from context menu"
msgid "Open"
msgstr ""
#: src/qml/OverviewPage.qml:15
#: src/qml/MapPage.qml:103 src/qml/MapPage.qml:221
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Overview"
msgctxt "@action"
msgid "Open Terminal Here"
msgstr ""
#: src/qml/OverviewPage.qml:35
#: src/qml/MapPage.qml:111
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Welcome to Filelight"
msgctxt "@action focuses the filelight view on a given map segment"
msgid "Center Map Here"
msgstr ""
#: src/radialMap/item.cpp:207
#, kde-format
msgid "Open &File Manager Here"
msgstr "Åpne &filbehandler her"
#: src/radialMap/item.cpp:210
#, kde-format
msgid "Open &Terminal Here"
msgstr "Åpne &terminal her"
#: src/radialMap/item.cpp:215
#: src/qml/MapPage.qml:122 src/qml/MapPage.qml:229
#, kde-format
msgid "&Center Map Here"
msgstr "&Sentrer kart her"
#: src/radialMap/item.cpp:219
#, kde-format
msgid "Add to Do &Not Scan List"
msgstr ""
#: src/radialMap/item.cpp:220
#, kde-format
msgid "&Rescan"
msgctxt "@action"
msgid "Add to Do Not Scan List"
msgstr ""
#: src/radialMap/item.cpp:222
#, kde-format
msgctxt "Scan/open the path of the selected element"
msgid "&Open"
msgstr "&Åpne"
#: src/radialMap/item.cpp:226
#: src/qml/MapPage.qml:130
#, kde-format
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Kopier til utklippstavla"
#: src/radialMap/item.cpp:230 src/radialMap/item.cpp:268
#, kde-format
msgid "&Delete"
msgstr "&Slett"
#: src/radialMap/item.cpp:266
#, kde-format
msgid ""
"<qt>The folder at <i>'%1'</i> will be <b>recursively</b> and <b>permanently</"
"b> deleted.</qt>"
msgctxt "@action rescan filelight map"
msgid "Rescan"
msgstr ""
"<qt>Mappa ved <i>«%1»</i> vil bli <b>rekursivt</b> og <b>permanent</b> "
"slettet!</qt>"
#: src/radialMap/item.cpp:267
#: src/qml/MapPage.qml:137 src/qml/MapPage.qml:236
#, kde-format
msgid "<qt><i>'%1'</i> will be <b>permanently</b> deleted.</qt>"
msgstr "<qt><i>«%1»</i> vil bli <b>permanent</b> slettet.</qt>"
#: src/radialMap/item.cpp:293
#, kde-format
msgid "Error while deleting"
msgstr "Feil ved sletting"
#: src/radialMap/item.cpp:395
#, kde-format
msgctxt "We messed up, the user needs to initiate a rescan."
msgid ""
"Internal representation is invalid,\n"
"please rescan."
msgctxt "@action"
msgid "Copy to clipboard"
msgstr ""
"Intern representasjon er ugyldig,\n"
"skann på nytt."
#: src/radialMap/item.cpp:754
#: src/qml/MapPage.qml:144 src/qml/MapPage.qml:243
#, kde-format
msgctxt "Tooltip of file/folder, %1 is path, %2 is size"
msgid ""
"%1\n"
"%2"
msgctxt "@action delete file or folder"
msgid "Delete"
msgstr ""
#: src/radialMap/item.cpp:762
#: src/qml/MapPage.qml:295
#, kde-format
msgctxt "Tooltip of folder, %1 is number of files"
msgid "%1 File (%2%)"
......@@ -581,7 +487,7 @@ msgid_plural "%1 Files (%2%)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: src/radialMap/item.cpp:764
#: src/qml/MapPage.qml:297
#, kde-format
msgctxt "Tooltip of folder, %1 is number of files"
msgid "%1 File"
......@@ -589,28 +495,38 @@ msgid_plural "%1 Files"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: src/radialMap/item.cpp:770
#: src/qml/MapPage.qml:301
#, kde-format
msgid ""
"\n"
"Click to go up to parent directory"
msgctxt "part of tooltip indicating that the item under the mouse is clickable"
msgid "Click to go up to parent directory"
msgstr ""
"\n"
"Trykk for å gå til foreldremappa"
#: src/radialMap/item.cpp:855
#: src/qml/MapPage.qml:491
#, kde-format
msgctxt "@title:window"
msgid "Save as SVG"
msgctxt "Scanned number of files and size so far"
msgid "%1 File, %2"
msgid_plural "%1 Files, %2"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: src/qml/MapPage.qml:500
#, kde-format
msgid "No data available"
msgstr ""
#: src/qml/OverviewPage.qml:15
#, kde-format
msgctxt "@title"
msgid "Overview"
msgstr ""
#: src/radialMap/item.cpp:857
#: src/qml/OverviewPage.qml:35
#, kde-format
msgctxt "filedialog type filter"
msgid "SVG Files (*.svg);;All Files(*)"
msgctxt "@title"
msgid "Welcome to Filelight"
msgstr ""
#: src/radialMap/map.cpp:205
#: src/radialMap/map.cpp:216
#, kde-format
msgid "1 file, with an average size of %2"
msgid_plural "%1 files, with an average size of %2"
......@@ -632,17 +548,17 @@ msgstr ""
msgid "High contrast"
msgstr ""
#: src/settingsDialog.cpp:133
#: src/settingsDialog.cpp:123
#, kde-format
msgid "Select path to ignore"
msgstr ""
#: src/settingsDialog.cpp:150
#: src/settingsDialog.cpp:140
#, kde-format
msgid "That folder is already set to be excluded from scans."
msgstr ""
#: src/settingsDialog.cpp:150
#: src/settingsDialog.cpp:140
#, kde-format
msgid "Folder already ignored"
msgstr ""
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-10-30 00:49+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2022-11-25 00:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-08-12 19:23+0200\n"
"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <l10n-no@lister.huftis.org>\n"
......@@ -60,6 +60,29 @@ msgstr "Adresselinje"
msgid "View Toolbar"
msgstr "Vis verktøylinje"
#: src/contextMenuContext.cpp:63
#, kde-format
msgid ""
"<qt>The folder at <i>'%1'</i> will be <b>recursively</b> and <b>permanently</"
"b> deleted.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Mappa <i>«%1»</i> vert sletta <b>rekursivt</b> og <b>for alltid</b>.</qt>"
#: src/contextMenuContext.cpp:64
#, kde-format
msgid "<qt><i>'%1'</i> will be <b>permanently</b> deleted.</qt>"
msgstr "<qt>Fila <i>«%1»</i> vert sletta <b>for alltid</b>.</qt>"
#: src/contextMenuContext.cpp:65
#, kde-format
msgid "&Delete"
msgstr "&Slett"
#: src/contextMenuContext.cpp:92
#, kde-format
msgid "Error while deleting"
msgstr "Feil ved sletting"
#. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, Dialog)
#: src/dialog.ui:14
#, kde-format
......@@ -148,24 +171,8 @@ msgstr "&Kontrast"
msgid "Here you can vary the contrast of the filemap in realtime."
msgstr "Her kan endra kontrasten til fargane i fildiagrammet i sanntid."
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, useAntialiasing)
#: src/dialog.ui:275
#, kde-format
msgid ""
"Anti-aliasing the filemap makes it clearer and prettier, unfortunately it "
"also makes rendering very slow."
msgstr ""
"Kantutjamning gjer at diagrammet ser reinare og finare ut, men det gjer det "
"òg tregare å teikna opp."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, useAntialiasing)
#: src/dialog.ui:278
#, kde-format
msgid "&Use anti-aliasing"
msgstr "&Bruk kantutjamning"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, showSmallFiles)
#: src/dialog.ui:285
#: src/dialog.ui:275
#, kde-format
msgid ""
"Some files are too small to be rendered on the filemap. Selecting this "
......@@ -176,43 +183,11 @@ msgstr ""
"vil at dei likevel skal teiknast opp, slegne saman til ei «filklynge»."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, showSmallFiles)
#: src/dialog.ui:288
#: src/dialog.ui:278
#, kde-format
msgid "Show small files"
msgstr "Vis små filer"
#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, varyLabelFontSizes)
#: src/dialog.ui:298
#, kde-format
msgid ""
"The font size of exploded labels can be varied relative to the depth of the "
"directories they represent. This helps you spot the important labels more "
"easily. Set a sensible minimum font size."
msgstr ""
"Skriftstorleiken til forklaringane til kakestykkene kan justerast til djupna "
"til mappene dei representerer. Det hjelper deg å oppdaga dei viktigaste "
"mappene. Vel ein fornuftig minste skriftstorleik."
#. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, varyLabelFontSizes)
#: src/dialog.ui:301