Commit 5918284d authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 663d9cb8
......@@ -193,6 +193,7 @@
<li xml:lang="tr">CR, CRLF, LF yeni satır desteği</li>
<li xml:lang="uk">Підтримка форматів розриву рядків CR, CRLF та LF.</li>
<li xml:lang="x-test">xxCR, CRLF, LF newline supportxx</li>
<li xml:lang="zh-CN">CR, CRLF, LF 换行支持</li>
<li xml:lang="zh-TW">CR, CRLF, LF 等換行符號支援</li>
<li>Encoding support (utf-8, utf-16, ascii etc.)</li>
<li xml:lang="ca">Implementació de codificacions (UTF-8, UTF-16, ASCII, etc.)</li>
......@@ -218,6 +219,7 @@
<li xml:lang="tr">Kodlama desteği (utf-8, utf-16, ascii vb.)</li>
<li xml:lang="uk">Підтримка різноманітних кодувань (utf-8, utf-16, ascii тощо).</li>
<li xml:lang="x-test">xxEncoding support (utf-8, utf-16, ascii etc.)xx</li>
<li xml:lang="zh-CN">编码支持 (utf-8,utf-16,ascii 等。)</li>
<li xml:lang="zh-TW">編碼支援(UTF-8,UTF-16,ASCII 等)</li>
<li>Encoding conversion</li>
<li xml:lang="ca">Conversió de codificació</li>
......@@ -243,6 +245,7 @@
<li xml:lang="tr">Kodlama dönüştürme</li>
<li xml:lang="uk">Підтримка можливості перетворення даних у різних кодуваннях.</li>
<li xml:lang="x-test">xxEncoding conversionxx</li>
<li xml:lang="zh-CN">编码转换</li>
<li xml:lang="zh-TW">編碼轉換</li>
<li>Regular expression based find &amp; replace</li>
<li xml:lang="ca">Expressió regular basada en cerca i substitució</li>
......@@ -317,6 +320,7 @@
<li xml:lang="tr">Kod ve metin katlama</li>
<li xml:lang="uk">Засоби згортання коду та тексту.</li>
<li xml:lang="x-test">xxCode and text foldingxx</li>
<li xml:lang="zh-CN">代码和文本折叠</li>
<li xml:lang="zh-TW">程式碼與文字封裝</li>
<li>Infinite undo/redo support</li>
<li xml:lang="ca">Implementació de desfer/refer infinits</li>
......@@ -342,6 +346,7 @@
<li xml:lang="tr">Sınırsız geri alma/yeniden yapma desteği</li>
<li xml:lang="uk">Підтримка нескінченного буфера скасування і повторення дій.</li>
<li xml:lang="x-test">xxInfinite undo/redo supportxx</li>
<li xml:lang="zh-CN">无限制撤消/重做支持</li>
<li xml:lang="zh-TW">無限的復原/重做支援</li>
<li>Block selection mode</li>
<li xml:lang="ca">Mode de selecció per blocs</li>
......@@ -418,6 +423,7 @@
<li xml:lang="tr">Otomatik tamamlama desteği</li>
<li xml:lang="uk">Підтримка автодоповнення.</li>
<li xml:lang="x-test">xxAuto completion supportxx</li>
<li xml:lang="zh-CN">自动补全支持</li>
<li xml:lang="zh-TW">自動補完支援</li>
<li>Shell integration</li>
<li xml:lang="ca">Integració de l'intèrpret d'ordres</li>
......@@ -443,6 +449,7 @@
<li xml:lang="tr">Tümleşik kabuk desteği</li>
<li xml:lang="uk">Інтеграція з командною оболонкою.</li>
<li xml:lang="x-test">xxShell integrationxx</li>
<li xml:lang="zh-CN">Shell 集成</li>
<li xml:lang="zh-TW">Shell 整合</li>
<li>Wide protocol support (http, ftp, ssh, webdav etc.) using kioslaves</li>
<li xml:lang="ca">Implementació àmplia de protocols (http, ftp, ssh, webdav, etc.) usant kioslaves</li>
......@@ -516,6 +523,7 @@
<li xml:lang="tr">Özelleştirilebilir kısayollar</li>
<li xml:lang="uk">Придатні до налаштовування клавіатурні скорочення.</li>
<li xml:lang="x-test">xxCustomizable shortcutsxx</li>
<li xml:lang="zh-CN">自定义快捷键</li>
<li xml:lang="zh-TW">自定快捷鍵</li>
<li>Integrated command line</li>
<li xml:lang="ca">Línia d'ordres integrada</li>
......@@ -541,6 +549,7 @@
<li xml:lang="tr">Tümleşik komut satırı</li>
<li xml:lang="uk">Інтегрований засіб роботи з командним рядком.</li>
<li xml:lang="x-test">xxIntegrated command linexx</li>
<li xml:lang="zh-CN">集成命令行</li>
<li xml:lang="zh-TW">整合指令行</li>
<li>Scriptable using JavaScript</li>
<li xml:lang="ca">Es pot crear scripts usant JavaScript</li>
......@@ -565,6 +574,7 @@
<li xml:lang="tr">JavaScript betik desteği</li>
<li xml:lang="uk">Можливість керування програмою за допомогою скриптів мовою JavaScript.</li>
<li xml:lang="x-test">xxScriptable using JavaScriptxx</li>
<li xml:lang="zh-CN">支持 JavaScript 脚本化</li>
<li xml:lang="zh-TW">可使用 JavaScript</li>
</ul>
</description>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment