Commit 9c11cf1d authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (.desktop file) - always resolve ours

In case of conflict in i18n, keep the version of the branch "ours"
To resolve a particular conflict, "git checkout --ours path/to/file.desktop"
parent ae59f133
......@@ -56,6 +56,7 @@ Name[tg]=Браузери ақиббар
Name[tr]=Geri İz Tarayıcı
Name[ug]=ئارقا ئىزلاش كۆرگۈ
Name[uk]=Переглядач зворотного трасування
Name[vi]=Trình duyệt vết ngăn xếp
Name[wa]=Naivieu d' backtraces
Name[x-test]=xxBacktrace Browserxx
Name[zh_CN]=回溯跟踪浏览器
......@@ -89,6 +90,7 @@ Comment[sl]=Orodni pogled za brskanje po povratnih sledeh C/C++
Comment[sv]=C/C++ navigeringsverktyg med vy av bakåtspårning
Comment[tr]=C/C++ geri iz tarayıcı aracı görünümü
Comment[uk]=Панель навігації зворотним трасуванням C++
Comment[vi]=Khung xem công cụ "điều hướng vết ngăn xếp C/C++"
Comment[x-test]=xxC/C++ Backtrace navigation tool viewxx
Comment[zh_CN]=C/C++ 回溯导航工具视图
Comment[zh_TW]=C/C++ 回溯追蹤導覽工具檢視
......
......@@ -49,6 +49,7 @@ Name[sr@latin]=Zatvaranje osim/prema
Name[sv]=Stäng förutom/som
Name[tr]=Hariç/Benzerlerini Kapat
Name[uk]=Додаток закриття за критерієм
Name[vi]=Đóng ngoại trừ / theo kiểu
Name[x-test]=xxClose Except/Likexx
Name[zh_CN]=关闭除/类似
Name[zh_TW]=關閉「例外/喜歡」
......@@ -96,6 +97,7 @@ Comment[sr@latin]=Zatvorite grupu dokumenata na osnovu zajedničke putanje ili p
Comment[sv]=Stäng grupp av dokument baserat på en gemensam sökväg eller filändelse
Comment[tr]=Ortak yol veya dosya uzantısına bağlı belge gruplarını kapat
Comment[uk]=Закриває групу документів, які зберігаються у одному каталозі або мають однаковий суфікс назви.
Comment[vi]=Đóng một nhóm các tài liệu dựa trên một đường dẫn hoặc phần mở rộng tệp chung
Comment[x-test]=xxClose group of documents based on a common path or file extensionxx
Comment[zh_CN]=根据路径或文件扩展名关闭一组文档
Comment[zh_TW]=關閉相同路徑或相同副檔名的文件
......@@ -25,6 +25,7 @@ Name[sk]=Výber farby
Name[sl]=Izbirnik barv
Name[sv]=Färghämtare
Name[uk]=Піпетка
Name[vi]=Trình chọn màu
Name[x-test]=xxColor Pickerxx
Name[zh_CN]=拾色器
Comment=Adds an inline Color preview/picker to colors in the text (e.g. #FFFFFF, white)
......@@ -48,5 +49,6 @@ Comment[sk]=Pridá vložený náhľad/výber farieb na farby v texte (napr. #FFF
Comment[sl]=Besedilnem opisu barve doda znotrajvrstični predogled/izbirnik barv (npr. #FFFFFF, bela)
Comment[sv]=Lägger till en färggranskare/färghämtare på plats i texten (t.ex. #FFFFFF, vit)
Comment[uk]=Додає вбудовану панель попереднього перегляду і піпетку для кольорів у тексті (наприклад, #FFFFFF, білого)
Comment[vi]=Thêm một bộ xem thử / chọn màu tại chỗ cho các màu trong văn bản (vd. #FFFFFF, trắng)
Comment[x-test]=xxAdds an inline Color preview/picker to colors in the text (e.g. #FFFFFF, white)xx
Comment[zh_CN]=在文本中添加内联的颜色预览/拾色器 (例如 #FFFFFF, 白色)
......@@ -47,6 +47,7 @@ Name[sv]=Externa verktyg
Name[tg]=Асбобҳои берунӣ
Name[ug]=سىرتقى قوراللار
Name[uk]=Зовнішні засоби
Name[vi]=Công cụ bên ngoài
Name[wa]=Divantrinnès usteyes
Name[x-test]=xxExternal Toolsxx
Name[zh_CN]=外部工具
......@@ -98,6 +99,7 @@ Comment[sv]=Externa verktyg
Comment[tg]=Асбобҳои берунӣ
Comment[ug]=سىرتقى قوراللار
Comment[uk]=Зовнішні інструменти
Comment[vi]=Công cụ bên ngoài
Comment[wa]=Divantrinnès usteyes
Comment[x-test]=xxExternal Toolsxx
Comment[zh_CN]=外部工具
......
......@@ -34,6 +34,7 @@ Name[sl]=Brskalnik po datotečnem sistemu
Name[sv]=Filsystembläddrare
Name[tr]=Dosya Sistemi Tarayıcı
Name[uk]=Навігатор файловою системою
Name[vi]=Trình duyệt hệ thống tệp
Name[x-test]=xxFile System Browserxx
Name[zh_CN]=文件系统浏览器
Name[zh_TW]=檔案系統瀏覽器
......@@ -92,6 +93,7 @@ Comment[tg]=Асбоби намоиши низоми файлҳои браузе
Comment[tr]=Dosya sistemi tarayıcısı görünümü
Comment[ug]=ھۆججەت سىستېما كۆرگۈ قورال كۆرۈنۈشى
Comment[uk]=Панель навігатора файловою системою
Comment[vi]=Khung xem công cụ "trình duyệt hệ thống tệp"
Comment[wa]=Voeyaedje d' usteye di naivieu di sistinme di fitchî
Comment[x-test]=xxFile system browser tool viewxx
Comment[zh_CN]=文件系统浏览器工具视图
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ Name[sl]=Pogled drevesa dokumentov
Name[sv]=Dokumentträdvy
Name[tr]=Belge Ağacı Görünümü
Name[uk]=Ієрархія документів
Name[vi]=Khung xem cây tài liệu
Name[x-test]=xxDocument Tree Viewxx
Name[zh_CN]=文档树视图
Name[zh_TW]=樹狀文件檢視
......@@ -74,6 +75,7 @@ Comment[sr@latin]=Prikazuje otvorene dokumente kao stablo fajlova
Comment[sv]=Visar öppna dokument i ett filträd
Comment[tr]=Açık belgeleri bir dosya ağaç yapısı içinde gösterir
Comment[uk]=Показує відкриті документи у ієрархії файлів
Comment[vi]=Hiển thị các tài liệu đang mở trong một cây tệp
Comment[x-test]=xxDisplays the open documents in a file treexx
Comment[zh_CN]=用文件树显示打开的文档
Comment[zh_TW]=以樹狀圖顯示要開啟的文件
......@@ -114,6 +114,7 @@ Comment[tg]=Намоиши GDB-и оддиро таъин мекунад
Comment[tr]=Basit bir GDB önyüzü sağlar
Comment[ug]=ئاددىي GDB ئالدى ئۇچى تەمىنلەيدۇ
Comment[uk]=Проста оболонка до GDB
Comment[vi]=Cung cấp một tiền phương GDB đơn giản
Comment[x-test]=xxProvides a simple GDB frontendxx
Comment[zh_CN]=提供简单的 GDB 前端
Comment[zh_TW]=提供簡單 GDB 前端介面
......@@ -20,6 +20,7 @@ Name[pt]=Anotação do Git
Name[sk]=Git Blame
Name[sv]=Git klandra
Name[uk]=Git Blame
Name[vi]=Git Blame
Name[x-test]=xxGit Blamexx
Name[zh_CN]=Git Blame
Comment=Adds an inline git-blame preview at the end of the line
......@@ -39,5 +40,6 @@ Comment[pt]=Adiciona uma antevisão incorporada do 'git-blame' no fim da linha
Comment[sk]=Na koniec riadku pridá vložený náhľad git-blame
Comment[sv]=Lägger till en förhandsgranskning från git klandra i slutet på raden
Comment[uk]=Додає вбудований перегляд даних git-blame наприкінці рядка
Comment[vi]=Thêm một phần xem thử git-blame tại chỗ ở cuối dòng
Comment[x-test]=xxAdds an inline git-blame preview at the end of the linexx
Comment[zh_CN]=在行尾添加内联的 git-blame 预览
......@@ -58,6 +58,7 @@ Name[tg]=CTags
Name[tr]=CTags
Name[ug]=CTags
Name[uk]=CTags
Name[vi]=CTags
Name[wa]=CTags
Name[x-test]=xxCTagsxx
Name[zh_CN]=CTags
......@@ -115,6 +116,7 @@ Comment[tg]=Намоиши маъно/эъломияҳо тавассути CTag
Comment[tr]=CTags ile bildirimlerde ve tanımlamalarda ara
Comment[ug]=CTags ئىشلىتىپ كودتىكى ئېنىقلىما/بايانات ئىزدەيدۇ
Comment[uk]=Пошук визначень і оголошень за допомогою CTags
Comment[vi]=Tra định nghĩa / khai báo với CTags
Comment[x-test]=xxLook up definitions/declarations with CTagsxx
Comment[zh_CN]=使用 CTags 查阅代码中的定义/声明
Comment[zh_TW]=使用 CTags 尋找定義與宣告
......
......@@ -56,6 +56,7 @@ Name[tg]=Эҷоди плагин
Name[tr]=Derleme Eklentisi
Name[ug]=قىستۇرما قۇر
Name[uk]=Додаток для збирання
Name[vi]=Phần cài cắm xây
Name[wa]=Tchôke-divins d' bastixhaedje
Name[x-test]=xxBuild Pluginxx
Name[zh_CN]=构建插件
......@@ -112,6 +113,7 @@ Comment[tg]=Ҳамгардон ё эҷод кунед ва паёмҳо дар
Comment[tr]=Derleme ya da Make ve ayrıştırma hata iletileri
Comment[ug]=تەرجىمە-تەھرىر ياكى بۇيرۇق قۇرىدۇ ھەمدە خاتالىق ئۇچۇرىنى تەھلىل قىلىدۇ
Comment[uk]=Компілює або збирає і обробляє повідомлення про помилки
Comment[vi]=Biên dịch hoặc make và phân tách các thông điệp lỗi
Comment[wa]=Compiler ou fé make eyet messaedjes d' aroke d' analijhe del sintake
Comment[x-test]=xxCompile or Make and parse error messagesxx
Comment[zh_CN]=执行编译或构建命令并分析错误消息
......
......@@ -57,6 +57,7 @@ Name[tg]=Плагини SQL
Name[tr]=SQL Eklentisi
Name[ug]=SQL قىستۇرمىسى
Name[uk]=Додаток SQL
Name[vi]=Phần cài cắm SQL
Name[wa]=Tchôke-divins SQL
Name[x-test]=xxSQL Pluginxx
Name[zh_CN]=SQL 插件
......@@ -113,6 +114,7 @@ Comment[tg]=Иҷрои дархости маълумотии SQL
Comment[tr]=SQL veritabanları üzerinde sorgu çalıştır
Comment[ug]=SQL ساندانغا سۈرۈشتۈرۈش ئىجرا قىلىدۇ
Comment[uk]=Виконання запитів до баз даних SQL
Comment[vi]=Thực thi truy vấn trong các cơ sở dữ liệu SQL
Comment[wa]=Enonder des cweraedjes e des båzes di dnêyes SQL
Comment[x-test]=xxExecute query on SQL databasesxx
Comment[zh_CN]=对 SQL 数据库执行查询
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ Name[sl]=Orodni pogled s terminalom
Name[sv]=Terminalverktygsvy
Name[tr]=Uçbirim Araç Görünümü
Name[uk]=Інструмент термінала
Name[vi]=Khung xem công cụ dòng lệnh
Name[x-test]=xxTerminal Tool Viewxx
Name[zh_CN]=终端工具视图
Name[zh_TW]=終端工具檢視
......@@ -65,6 +66,7 @@ Comment[sl]=Imej terminal v pripravljenosti z uporabo gradnika KDE Konsole
Comment[sv]=Ha en terminal redo genom att använda KDE:s grafiska terminalkomponent
Comment[tr]=KDE'nin Konsole gerecini kullanarak hazır bir uçbirime sahip ol
Comment[uk]=Термінал на основі віджета Konsole KDE
Comment[vi]=Có một chương trình dòng lệnh luôn sẵn sàng, với phụ kiện Konsole của KDE
Comment[x-test]=xxHave a terminal at the ready, using KDE's Konsole widgetxx
Comment[zh_CN]=立即可用的终端,使用 KDE 的 Konsole 小部件
Comment[zh_TW]=使用 KDE 的 Konsole 元件準備好終端器。
......@@ -32,6 +32,7 @@ Name[sk]=LSP Client
Name[sl]=Odjemalec LSP
Name[sv]=LSP-klient
Name[uk]=Клієнт LSP
Name[vi]=Trình khách LSP
Name[x-test]=xxLSP Clientxx
Name[zh_CN]=LSP 客户端
Name[zh_TW]=LSP 用戶端
......@@ -65,6 +66,7 @@ Comment[sk]=Language Server Protocol Client
Comment[sl]=Odjemalec protokola jezikovnega strežnika
Comment[sv]=Klient för språkserverprotokollet (Language Server Protocol)
Comment[uk]=Клієнт протоколу сервера мов (LSP)
Comment[vi]=Trình khách Giao thức Máy chủ Ngôn ngữ
Comment[x-test]=xxLanguage Server Protocol Clientxx
Comment[zh_CN]=语言服务器协议客户端
Comment[zh_TW]=「語言伺服器協定」用戶端
......@@ -53,6 +53,7 @@ Name[sv]=Projektinsticksprogram
Name[tg]=Плагини лоиҳа
Name[tr]=Proje Eklentisi
Name[uk]=Додаток проєктів
Name[vi]=Phần cài cắm "dự án"
Name[x-test]=xxProject Pluginxx
Name[zh_CN]=工程插件
Name[zh_TW]=專案外掛程式
......@@ -88,6 +89,7 @@ Comment[sl]=Integracija z Git-om in drugimi orodji za upravljanje izvorne kode
Comment[sv]=Integrering med Git och andra källkontrollsystem
Comment[tr]=Git ve diğer sürüm takibi sistemleriyle bütünleşme
Comment[uk]=Інтеграція із Git та іншими системами керування кодом
Comment[vi]=Phần tích hợp với Git và các hệ thống quản lí phiên bản khác
Comment[x-test]=xxIntegration with Git and other source control systemsxx
Comment[zh_CN]=与 Git 和其他源代码控制系统集成
Comment[zh_TW]=與 Git 或其他來源控制系統整合
......@@ -46,6 +46,7 @@ Name[sr@latin]=Replicode
Name[sv]=Replicode
Name[tr]=Replicode
Name[uk]=Replicode
Name[vi]=Replicode
Name[x-test]=xxReplicodexx
Name[zh_CN]=Replicode
Name[zh_TW]=Replicode
......@@ -77,6 +78,7 @@ Comment[sl]=Razmnoži kodo (konstrukcijski jezik umetne inteligence in podpora o
Comment[sv]=Replicode (konstruktivistiskt AI-språk och körprogram)
Comment[tr]=Replicode (yapılandırmacı YZ dili ve çalıştırma zamanı)
Comment[uk]=Replicode (конструктивістська мова та середовище виконання ШІ)
Comment[vi]=Replicode (ngôn ngữ và môi trường chạy AI theo xu hướng tạo dựng)
Comment[x-test]=xxReplicode (constructivist AI language and runtime)xx
Comment[zh_CN]=Replicode (构建主义的 AI 语言和运行时)
Comment[zh_TW]=Replicode(建構型 AI 語言和其執行庫)
......@@ -121,6 +123,7 @@ GenericName[sr@latin]=Replicode
GenericName[sv]=Replicode
GenericName[tr]=Replicode
GenericName[uk]=Replicode
GenericName[vi]=Replicode
GenericName[x-test]=xxReplicodexx
GenericName[zh_CN]=Replicode
GenericName[zh_TW]=Replicode
......@@ -55,6 +55,7 @@ Name[tg]=Ҷустуҷӯ ва Ҷойгузин
Name[tr]=Ara ve Değiştir
Name[ug]=ئىزدەش ۋە ئالماشتۇرۇش
Name[uk]=Пошук з заміною
Name[vi]=Tìm kiếm & thay thế
Name[x-test]=xxSearch & Replacexx
Name[zh_CN]=搜索和替换
Name[zh_TW]=搜尋並取代
......@@ -90,6 +91,7 @@ Comment[sl]=Poišči in zamenjaj v dokumentih, mapah ali projektih
Comment[sv]=Sök och ersätt i dokument, kataloger eller projekt
Comment[tr]=Belgelerde, dizin ve projelerde ara ve değiştir
Comment[uk]=Пошук з заміною у відкритих документах,теках або проєктах
Comment[vi]=Tìm kiếm và thay thế trong tài liệu, thư mục, hay dự án
Comment[x-test]=xxSearch and replace in documents, folders, or projectsxx
Comment[zh_CN]=在文档,文件夹或项目中搜索和替换
Comment[zh_TW]=在檔案、資料夾或專案中搜尋並取代
......@@ -41,6 +41,7 @@ Name[sr@latin]=Kateine sesije
Name[sv]=Kate-sessioner
Name[tr]=Kate Oturumları
Name[uk]=Сеанси Kate
Name[vi]=Các phiên Kate
Name[x-test]=xxKate Sessionsxx
Name[zh_CN]=Kate 会话
Name[zh_TW]=Kate 工作階段
......@@ -99,6 +100,7 @@ Comment[tg]=Оғозкунандаи мониторинги Кейт
Comment[tr]=Kate Oturum Başlatıcı
Comment[ug]=Kate ئەڭگىمە قوزغاتقۇچ
Comment[uk]=Запуск сеансів Kate
Comment[vi]=Trình khởi chạy phiên Kate
Comment[x-test]=xxKate Session Launcherxx
Comment[zh_CN]=Kate 会话启动器
Comment[zh_TW]=Kate 工作階段啟動器
......
......@@ -41,6 +41,7 @@ Name[sr@latin]=Kateine sesije
Name[sv]=Kate-sessioner
Name[tr]=Kate Oturumları
Name[uk]=Сеанси Kate
Name[vi]=Các phiên Kate
Name[x-test]=xxKate Sessionsxx
Name[zh_CN]=Kate 会话
Name[zh_TW]=Kate 工作階段
......@@ -99,6 +100,7 @@ Comment[tg]=Оғозкунандаи мониторинги Кейт
Comment[tr]=Kate Oturum Başlatıcı
Comment[ug]=Kate ئەڭگىمە قوزغاتقۇچ
Comment[uk]=Запуск сеансів Kate
Comment[vi]=Trình khởi chạy phiên Kate
Comment[x-test]=xxKate Session Launcherxx
Comment[zh_CN]=Kate 会话启动器
Comment[zh_TW]=Kate 工作階段啟動器
......
......@@ -35,6 +35,7 @@ Name[sl]=Pogled v orodju za izrezke
Name[sv]=Verktygsvy för kodsnuttar
Name[tr]=Parçacık Araç Görünümü
Name[uk]=Панель фрагментів
Name[vi]=Khung xem công cụ "mảnh mã"
Name[x-test]=xxSnippets Tool Viewxx
Name[zh_CN]=代码片段工具视图
Name[zh_TW]=片段工具檢視
......@@ -69,6 +70,7 @@ Comment[sl]=Upravljaj izrezke kode ali naloži nove
Comment[sv]=Hantera kodsnuttar eller ladda ner nya
Comment[tr]=Kod parçacıklarını yönet veya yenilerini indir
Comment[uk]=Керування фрагментами вашого коду та отримання фрагментів коду інших
Comment[vi]=Quản lí các mảnh mã của bạn hoặc tải về những mảnh mã mới
Comment[x-test]=xxManage your code snippets or download new onesxx
Comment[zh_CN]=管理您的代码片段或者下载新的
Comment[zh_TW]=管理您的程式碼片段或下載新片段
......@@ -56,7 +56,7 @@ Name[tg]=Намоиши аломатҳо
Name[tr]=Sembol Gösterici
Name[ug]=بەلگە كۆرگۈچ
Name[uk]=Переглядач символів
Name[vi]=Trình xem biểu tượng
Name[vi]=Trình xem kí hiệu
Name[x-test]=xxSymbol Viewerxx
Name[zh_CN]=符号查看器
Name[zh_TW]=符號檢視器
......@@ -113,7 +113,7 @@ Comment[tg]=Баровардан ва намоиши аломатҳои маъл
Comment[tr]=Referans sembollerini kaynaktan çıkar ve göster
Comment[ug]=ئەسلى كودتىن مۇناسىپ بەلگىسىنى ئاجرىتىپ كۆرسىتىدۇ
Comment[uk]=Добування і показ символів з джерельного коду
Comment[vi]=Trích xuất và hiển thị biểu tượng tham chiếu từ mã nguồn
Comment[vi]=Trích xuất và hiển thị các kí hiệu tham chiếu từ mã nguồn
Comment[x-test]=xxExtract and show reference symbols from sourcexx
Comment[zh_CN]=从源代码中提取并显示引用符号
Comment[zh_TW]=展開並顯示程式源碼中的參考符號
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment