Commit c217379e authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 7467269a
......@@ -10,6 +10,7 @@
<name xml:lang="cs">Kirogi</name>
<name xml:lang="es">Kirogi</name>
<name xml:lang="et">Kirogi</name>
<name xml:lang="fr">Kirogi</name>
<name xml:lang="id">Kirogi</name>
<name xml:lang="it">Kirogi</name>
<name xml:lang="ko">기러기</name>
......@@ -25,6 +26,7 @@
<summary xml:lang="ca-valencia">Control terrestre d'UAV (drons)</summary>
<summary xml:lang="es">Control desde tierra de vehículos aéreos no tripulados (drones)</summary>
<summary xml:lang="et">Mehitamata õhusõidukite ehk droonide maapealne juhtimine</summary>
<summary xml:lang="fr">Contrôle sol pour drone (UAV)</summary>
<summary xml:lang="id">Kendali darat UAV (drone)</summary>
<summary xml:lang="it">Controllo da terra di un APR (drone)</summary>
<summary xml:lang="ko">UAV(드론) 지상 제어</summary>
......@@ -39,6 +41,7 @@
<developer_name xml:lang="ca-valencia">Desenvolupadors del Kirogi del KDE</developer_name>
<developer_name xml:lang="es">Desarrolladores de KDE Kirogi</developer_name>
<developer_name xml:lang="et">KDE Kirogi arendajad</developer_name>
<developer_name xml:lang="fr">Développeurs KDE de Kirogi</developer_name>
<developer_name xml:lang="id">Para Pengembang KDE Kirogi</developer_name>
<developer_name xml:lang="it">Gli sviluppatori di KDE Kirogi</developer_name>
<developer_name xml:lang="ko">KDE 기러기 개발자</developer_name>
......@@ -56,6 +59,7 @@
<p xml:lang="ca-valencia">El Kirogi és una aplicació de control terrestre de drons. Els porta al cel, a l'estil de codi font obert.</p>
<p xml:lang="es">Kirogi es una aplicación de control desde tierra para drones. Toma los cielos, al estilo código abierto.</p>
<p xml:lang="et">Kirogi on droonide maapealse juhtimise rakendus. Kerki taevasse avatud lähtekoodi vaimus!</p>
<p xml:lang="fr">Kirogi est une application de contrôle sol pour les drones. Prenez votre envol en mode « Logiciel Libre ».</p>
<p xml:lang="id">Kirogi adalah sebuah aplikasi kendali darat untuk drone. Terkendali sampai ke langit, gaya open source.</p>
<p xml:lang="it">Kirogi è un'applicazione per il controllo da terra di droni. Prendi il volo in stile open source.</p>
<p xml:lang="ko">기러기는 드론 지상 제어 프로그램입니다. 오픈 소스로 하늘 위로 날아 보십시오.</p>
......@@ -71,6 +75,7 @@
<p xml:lang="cs">Vlastnosti:</p>
<p xml:lang="es">Características:</p>
<p xml:lang="et">Omadused:</p>
<p xml:lang="fr">Fonctionnalités :</p>
<p xml:lang="id">Fitur:</p>
<p xml:lang="it">Funzionalità:</p>
<p xml:lang="ko">기능:</p>
......@@ -87,6 +92,7 @@
<li xml:lang="ca-valencia">Controls de vol directe</li>
<li xml:lang="es">Controles de vuelo directo</li>
<li xml:lang="et">Lennu otsejuhtimine</li>
<li xml:lang="fr">Contrôles directs pour le vol</li>
<li xml:lang="id">Mengendalikan penerbangan yang langsung</li>
<li xml:lang="it">Controlli di volo diretti</li>
<li xml:lang="ko">직접 비행 제어</li>
......@@ -101,6 +107,7 @@
<li xml:lang="ca-valencia">Vol tàctil en un mapa de navegació</li>
<li xml:lang="es">Vuelo táctil mediante mapa de navegación</li>
<li xml:lang="et">Lendamine puutetundliku navigatsioonikaardi järgi</li>
<li xml:lang="fr">Voler par un appui sur la carte de navigation</li>
<li xml:lang="id">Terbangkan dengan menyentuh pada sebuah Peta Navigasi</li>
<li xml:lang="it">Vola toccando una mappa di navigazione</li>
<li xml:lang="ko">탐색 지도 터치로 비행</li>
......@@ -115,6 +122,7 @@
<li xml:lang="ca-valencia">Activa accions del vehicle (p. ex. voltes, talls)</li>
<li xml:lang="es">Ejecutar acciones con el vehículo (p.e.: volteretas, recortes)</li>
<li xml:lang="et">Drooni toimingute käivitamine (nt pööramine)</li>
<li xml:lang="fr">Déclencher des actions sur le véhicule (par exemple : retournement, compensateur)</li>
<li xml:lang="id">Pemicu aksi wahana (mis. jungkir, trim)</li>
<li xml:lang="it">Innesca azioni del veicolo (ad es ribalta, assetto)</li>
<li xml:lang="ko">비행체 동작 트리거(예: 플립, 트림)</li>
......@@ -129,6 +137,7 @@
<li xml:lang="ca-valencia">Admet comandaments de joc</li>
<li xml:lang="es">Admite controles remotos</li>
<li xml:lang="et">Juhtpuldi toetus</li>
<li xml:lang="fr">Prise en charge des terminaux de jeu et des joysticks</li>
<li xml:lang="id">Dukungan gamepad/joypad</li>
<li xml:lang="it">Supporto per i gamepad/joypad</li>
<li xml:lang="ko">게임패드 지원</li>
......@@ -144,6 +153,7 @@
<li xml:lang="ca-valencia"> vídeo en directe</li>
<li xml:lang="es">Vídeo en vivo</li>
<li xml:lang="et">Reaalajas video</li>
<li xml:lang="fr">Vidéo en temps réel</li>
<li xml:lang="id">Video live</li>
<li xml:lang="it">Video in diretta</li>
<li xml:lang="ko">라이브 동영상</li>
......@@ -159,6 +169,7 @@
<li xml:lang="ca-valencia">Prendre fotos i enregistrar vídeos</li>
<li xml:lang="es">Tome fotografías y grabe vídeos</li>
<li xml:lang="et">Fotode ja video tegemine</li>
<li xml:lang="fr">Prendre une photo et enregistrer une vidéo</li>
<li xml:lang="id">Ambil foto dan rekam video</li>
<li xml:lang="it">Scatta foto e registra video</li>
<li xml:lang="ko">사진 촬영 및 동영상 녹화</li>
......@@ -173,6 +184,7 @@
<li xml:lang="ca-valencia">Configuració dels paràmetres de vol (velocitat, límits d'altitud)</li>
<li xml:lang="es">Configure parámetros de vuelo (velocidad, límites de altura)</li>
<li xml:lang="et">Lennu parameetrite seadistamine (nt kiiruse- ja kõrgusepiirangud)</li>
<li xml:lang="fr">Configurer les paramètres de vol (vitesse, limite d'altitude)</li>
<li xml:lang="id">Konfigurasikan parameter penerbangan (batas kecepatan, ketinggian)</li>
<li xml:lang="it">Configura i parametri di volo (velocità, limite di altitudine)</li>
<li xml:lang="ko">비행 인자(속도, 고도 제한) 설정</li>
......@@ -187,6 +199,7 @@
<li xml:lang="ca-valencia">Suport per als drons Parrot (Anafi, Bebop 2) i Ryze Tello (n'hi ha més de planificats)</li>
<li xml:lang="es">Admite drones Parrot (Anafi, Bebop 2) y Ryze Tello (hay más planificados)</li>
<li xml:lang="et">Parroti (Anafi, Bebop 2) ja Ryze Tello droonide toetus (kavas on toetust laiendada)</li>
<li xml:lang="fr">Prise en charge des drones Parrot (Anafi, Bebop 2) et Ryze Tello (plus à venir)</li>
<li xml:lang="id">Dukungan untuk drone-drone Parrot (Anafi, Bebop 2) dan Ryze Tello (direncanakan lebih banyak)</li>
<li xml:lang="it">Supporto per i droni Parrot (Anafi, Bebop 2) e Ryze Tello (altri pianificati)</li>
<li xml:lang="ko">Parrot(Anafi, Bebop 2) 및 Ryze Tello 드론 지원(추가 지원 예정됨)</li>
......@@ -213,6 +226,7 @@
<caption xml:lang="ca-valencia">La IU de vol del Kirogi</caption>
<caption xml:lang="es">La interfaz de usuario en vuelo de Kirogi</caption>
<caption xml:lang="et">Kirogi lennu juhtimise kasutajaliides</caption>
<caption xml:lang="fr">L'interface utilisateur pour le mode vol de Kirogi</caption>
<caption xml:lang="id">Kirogi dalam UI penerbangan</caption>
<caption xml:lang="it">L'interfaccia in volo di Kirogi</caption>
<caption xml:lang="ko">기러기 비행 UI</caption>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment