Commit 986ded54 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 20ede4f6
......@@ -90,6 +90,7 @@
<p xml:lang="ca">El KTeaTime és un temporitzador còmode per a fer el te. Ja no haureu d'endevinar quan falta perquè el vostre te estigui llest. Simplement seleccioneu el tipus de te que voleu, i l'aplicació us avisarà quan està llest.</p>
<p xml:lang="ca-valencia">El KTeaTime és un temporitzador còmode per a fer el te. Ja no haureu d'endevinar quan falta perquè el vostre te estiga llest. Simplement seleccioneu el tipus de te que voleu, i l'aplicació vos avisarà quan està llest.</p>
<p xml:lang="cs">KTeaTime je užitečný pomocník pro louhování čaje. Už nemusíte hádat za jak dlouho bude váš čaj připraven. Jednoduše vyberte typ čaje a vyčkejte na upozornění, že je čaj hotov.</p>
<p xml:lang="da">KTeaTime er en handy timer til tetrækning. Så behøver du ikker længere at gætte hvor lang tid det tager inden din te er klar. Vælg den type te du har og den giver dig besked når teen er klar til at drikke.</p>
<p xml:lang="de">KTeaTime ist ein praktischer Zeitmesser für ziehenden Tee. Sie brauchen nicht länger schätzen, wie lange es dauert, bis Ihr Tee fertig ist. Wählen Sie einfach die Teesorte, die Sie haben, und Sie werden informiert, sobald Ihr Tee trinkfertig ist.</p>
<p xml:lang="el">Το KTeaTime είναι ένα πρακτικό χρονόμετρο για το τσάι σας. Δε χρειάζεται πλέον να μαντεύετε πόσο θα χρόνο χρειαστεί το τσάι σας για να ετοιμαστεί. Απλά επιλέξτε τον τύπο τσαγιού που έχετε και αυτό θα σας ειδοποιήσει όταν το τσάι σας είναι έτοιμο να το πιείτε. </p>
<p xml:lang="en-GB">KTeaTime is a handy timer for steeping tea. No longer will you have to guess at how long it takes for your tea to be ready. Simply select the type of tea you have, and it will alert you when the tea is ready to drink.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment