Commit 453afffd authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (.desktop file) - always resolve ours

In case of conflict in i18n, keep the version of the branch "ours"
To resolve a particular conflict, "git checkout --ours path/to/file.desktop"
parent 7f251833
......@@ -98,6 +98,7 @@ X-KDE-Keywords[en_GB]=system,power,power management,energy,laptop,battery,suspen
X-KDE-Keywords[es]=sistema,energía,gestión de energía,portátil,laptop,batería,suspensión,AC,CA,suspender,hibernación,hibernar,brillo,rendimiento,tapa,ahorro de energía,carga,cargar,descarga,descargar,oscurecer pantalla,dormir,bloquear pantalla,apagar pantalla,apagar,apagado,botón de encendido,botones de encendido,batería baja,enchufar,desenchufar,actividad,actividades,espacios de trabajo,espacio de trabajo,comportamiento especial
X-KDE-Keywords[eu]=sistema,indarra,energia kudeaketa,energia,magalekoa,bateria,esekitzea,AC,eseki,esekitzen,hibernatzen,hibernatu,distira,performantzia, errendimendua,tapa,energia aurreztea,kargatzea,karga,deskarga,deskargatzea,pantaila moteltzea,lokartu,pantaila giltzatua,itzali pantaila,itzali,indar botoia,indar botoiak,bateria baxu,entxufatu,entxufea kendu, jarduera,jarduerak,languneak,langunea,jokabide berezia
X-KDE-Keywords[fr]=système, énergie, gestion de l'énergie, énergie, portable, batterie, veille, AC, suspendre, suspension, hibernation, hiberner, luminosité, performance, écran de portable, économie d'énergie, chargement, charge, décharge, déchargement, réglage de l'écran, veille, verrouillage d'écran, extinction de l'écran, extinction, bouton de mise sous tension, boutons de mise sous tension, batterie faible, brancher, débrancher, activité, activités, espaces de travail, espace de travail, comportement particulier
X-KDE-Keywords[hu]=rendszer,táp,energiakezelés,energia,laptop,akkumulátor,felfüggesztés,AC,felfüggeszt,felfüggesztés,hibernálás,hibernálás,fényesség,teljesítmény,fedél,energiatakarékosság,töltés,tölt,merít,merítés,kijelző elsötétítése,alvás,képernyőzárolás,zárképernyő,kijelző kikapcsolása,kikapcsolás,bekapcsológomb,bekapcsológombok,alacsony töltöttség,csatlakoztat,kihúz,aktivitás,aktivitások,munkaterek,munkatér,speciális működés
X-KDE-Keywords[it]=sistema,alimentazione,gestione dell'alimentazione,energia,computer portatile,batteria,sospensione,AC,sospendi,sospendere,ibernare,ibernazione,luminosità,prestazioni,coperchio,risparmio energetico,ricarica,carica,scaricare,scarica,oscuramento schermo,sospensione,blocco schermo,schermata di blocco,spegnimento schermo,spegnimento,pulsante di accensione,pulsanti di accensione,batteria scarica,collegare,scollegare,attività,aree di lavoro,area di lavoro,comportamento speciale
X-KDE-Keywords[nl]=systeem,energie,energiebeheer,laptop,batterij,accu,onderbroken,AC,onderbreken,wordt onderbroken,slaapt,slapen,helderheid,presentatie,deksel,energiebesparing,wordt opgeladen,lading,ontladen,wordt ontladen,scherm dimmen,slaap,schermvergrendeling,scherm uitschakelen,uitschakelen,powerknop,powerknoppen,lage batterij,inpluggen,uitpluggen,activiteit,activiteiten,werkruimten,werkruimte,speciaal gedrag
X-KDE-Keywords[pl]=system,zasilanie,zarządzanie energią,energia,laptop,bateria,uśpienie,AC,uśpij,usypianie,hibernowanie,hibernuj,jasność,wydajność,pokrywa,oszczędzanie energii,ładowanie,ładunek,rozładowywanie,rozładowywanie,przyciemnianie ekranu,usypianie,ekran blokady,ekran blokady,wyłącz ekran,przycisk zasilania,przyciski zasilania,niska bateria,podłącz,odłącz,aktywność,aktywności,przestrzenie prac,przestrzeń pracy,specjalne zachowanie
......
......@@ -99,6 +99,7 @@ X-KDE-Keywords[en_GB]=system,power,power management,advanced,energy,laptop,batte
X-KDE-Keywords[es]=sistema,energía,gestión de energía,portátil,laptop,batería,suspensión,AC,CA,suspender,hibernar,tapa,cargar,carga,límite,límite de carga,limitar carga,suspensión,hibernación,descarga,descargar,apagar,niveles de batería,batería baja,nivel bajo,nivel crítico,notificaciones de energía
X-KDE-Keywords[eu]=sistema,indarra,energia-kudeaketa,aurreratua,energia,magalekoa,eramangarria,bateria,esekitzea,AC,eseki,hibernatu,tapa,karga,kargatzen, muga,karga-muga,kargatzeko muga,esekitzen,hibernatzen,deskarga, deskargatzen,itzali,bateria-maila,bateria baxu,maila baxua,maila larria, energia-jakinarazpenak
X-KDE-Keywords[fr]=système, alimentation, gestion de l'énergie, avancé, énergie, portable, batterie, suspension, AC, suspendre, hiberner, écran de portable, charge, chargement, limite, limite de charge, limite de chargement, veille, hibernation, décharge, déchargement, extinction, niveaux de batterie, batterie faible, niveau faible, niveau critique, notifications d'énergie
X-KDE-Keywords[hu]=rendszer,táp,energiakezelés,speciális,eneriga,laptop,akkumulátor,felfüggesztés,AC,felfüggeszt,hibernálás,fedél,tölt,töltés,limit,töltési korlát,töltöttségi korlát,felfüggesztés,hibernálás,merít,merítés,kikapcsolás,akkumulátor szintek,alacsony töltöttség,alacsony szint,kritikus szint,energiakezelési értesítések
X-KDE-Keywords[it]=sistema,alimentazione,gestione dell'alimentazione,avanzate,energia,laptop,batteria,sospensione,AC,sospensione,ibernazione,coperchio,carica,limite,limite di carica,sospendere,ibernare,scaricare,spegnimento,livelli batteria,batteria scarica,livello basso,livello critico,notifiche di alimentazione
X-KDE-Keywords[nl]=systeem,energie,energiebeheer,geavanceerd,laptop,batterij,accu,suspensie,AC,onderbreken,slapen,deksel,laden,wordt geladen,limiet,oplaadlimiet,limiet bij opladen,wordt onderbroken,gaat in slaap,ontlading,ontladen,uitschakelen,batterijniveaus,lage batterij,laag niveau,kritiek niveau,energiemeldingen
X-KDE-Keywords[pl]=system,zasilanie,zarządzanie energią,energia,laptop,bateria,wstrzymanie,AC,wstrzymaj,hibernuj,jasność,wydajność,pokrywka,działanie,działania,poziomy,krytyczny,ładunek,ładowanie,granica, graniczny ładunek, granica ładowania, limit,limit ładowania,usypianie,hibernowanie,rozładowywanie,rozładowywanie,wyłączenie,poziomy baterii,niska bateria,niski poziom,krytyczny poziom,powiadomienia o zasilaniu
......
......@@ -118,6 +118,7 @@ X-KDE-Keywords[en_GB]=system,power,power management,energy,laptop,battery,suspen
X-KDE-Keywords[es]=sistema,energía,gestión de energía,portátil,laptop,batería,suspensión,AC,CA,suspender,hibernación,hibernar,brillo,rendimiento,tapa,ahorro de energía,carga,cargar,descarga,descargar,oscurecer pantalla,dormir,bloquear pantalla,apagar pantalla,apagar,apagado,botón de encendido,botones de encendido,batería baja,enchufar,desenchufar
X-KDE-Keywords[eu]=sistema,indarra,energia kudeaketa,energia,magalekoa,bateria,esekitzea,AC,eseki,esekitzen,hibernatzen,hibernatu,distira,performantzia,lid,energia aurreztea,kargatzen,karga,deskarga,deskargatzen,pantaila moteltzea,lokartu,pantaila giltzatzea,pantaila itzaltzea,itzali,indar-botoia,indar-botoiak,bateria baxu,entxufatu,entxufea kendu
X-KDE-Keywords[fr]=système, alimentation, gestion de l'énergie, énergie, portable, batterie, suspension, AC, suspendre, hiberner, hibernation, luminosité, performance, écran de portable, économie d'énergie, charge, chargement, réglage d'écran, veille, verrouillage d'écran, extinction d'écran, extinction, bouton de mise sous tension, boutons de mise sous tension, batterie faible, brancher, débrancher
X-KDE-Keywords[hu]=rendszer,táp,energiakezelés,energia,laptop,akkumulátor,felfüggesztés,AC,felfüggeszt,felfüggesztés,hibernálás,hibernálás,fényesség,teljesítmény,fedél,energiatakarékosság,töltés,tölt,merít,merítés,kijelző elsötétítése,alvás,képernyőzárolás,zárképernyő,kijelző kikapcsolása,kikapcsolás,bekapcsológomb,bekapcsológombok,alacsony töltöttség,csatlakoztat,kihúz
X-KDE-Keywords[it]=sistema,energia,gestione energetica,energia,computer portatile,batteria,corrente alternata,sospensione,ibernazione,luminosità,prestazioni,coperchio,risparmio energetico,carica,scarica,oscura lo schermo,sospensione,schermata di blocco, schermata di blocco,spegni lo schermo,spegni,pulsante di accensione,pulsanti di accensione,batteria scarica,collega,scollegare
X-KDE-Keywords[nl]=systeem,energie,energiebeheer,laptop,batterij,accu,onderbroken,AC,onderbreken,slapen,in slaap gaan,helderheid,prestaties,deksel,energiebesparing,wordt opgeladen,lading,wordt ontladen,scherm dimmen,slapen,scherm vergrendelen,scherm uitschakelen,uitschakelen,powerknop,powerknoppen,lage batterij,inpluggen,uitpluggen
X-KDE-Keywords[pl]=system,zasilanie,zarządzanie energią,energia,laptop,bateria,uśpienie,AC,uśpij,usypianie,hibernowanie,hibernuj,jasność,wydajność,pokrywa,oszczędzanie energii,ładowanie,ładunek,rozładowywanie,rozładowywanie,przyciemnianie ekranu,usypianie,ekran blokady,ekran blokady,wyłącz ekran,przycisk zasilania,przyciski zasilania,niska bateria,podłącz,odłącz
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment