Commit e3672577 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent b0b80094
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: contributors_manual\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-24 17:03+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
......@@ -52,6 +52,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: roda del ratolí"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Regles horitzontals"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -60,10 +64,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: una imatge."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Regles horitzontals"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Convencions del reStructuredText per al Manual del Krita"
......
......@@ -120,10 +120,10 @@ msgid ""
"falloff is similar to Dodge, but the falloff rate is softer. It is within "
"the range of 0.0f and 1.0f unlike Color Burn mode."
msgstr ""
"L'objectiu és resoldre els problemes amb el mode de barreja Cremat del color, "
"s'utilitza una fórmula en la qual el decaïment és similar a Esvaïment, però "
"la velocitat del decaïment és més suau. Es troba dintre de l'interval de "
"0,0f i 1,0f a diferència del mode Cremat del color."
"L'objectiu és resoldre els problemes amb el mode de barreja Cremat del "
"color, s'utilitza una fórmula en la qual el decaïment és similar a "
"Esvaïment, però la velocitat del decaïment és més suau. Es troba dintre de "
"l'interval de 0,0f i 1,0f a diferència del mode Cremat del color."
#: ../../reference_manual/blending_modes/darken.rst:60
msgid ""
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-29 16:35+0200\n"
"Last-Translator: Vit Pelcak <vit@pelcak.org>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -41,16 +41,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: "
"docs_krita_org_contributors_manual___krita_manual_conventions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-19 19:50+0100\n"
"Last-Translator: Sofia Priego <spriego@darksylvania.net>\n"
"Language-Team: Spanish <kde-l10n-es@kde.org>\n"
......@@ -45,16 +45,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Reglas horizontales"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Reglas horizontales"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 00:46+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -44,16 +44,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-07 22:33+0200\n"
"Last-Translator: Valter Mura <valtermura@gmail.com>\n"
"Language-Team: Italian <kde-i18n-it@kde.org>\n"
......@@ -49,6 +49,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: mousescroll"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Righelli orizzontali"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -57,10 +61,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: un'immagine."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Righelli orizzontali"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Convenzioni di reStructuredText per il Manuale di Krita"
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-02 16:12-0800\n"
"Last-Translator: Japanese KDE translation team <kde-jp@kde.org>\n"
"Language-Team: Japanese <kde-jp@kde.org>\n"
......@@ -38,16 +38,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-23 03:45+0200\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: lt\n"
......@@ -42,16 +42,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-25 16:29+0200\n"
"Last-Translator: Freek de Kruijf <freekdekruijf@kde.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <kde-i18n-nl@kde.org>\n"
......@@ -52,6 +52,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: mousescroll"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Horizontale linialen"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -60,10 +64,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: een afbeelding."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Horizontale linialen"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "reStructuredText conventies voor de Krita handleiding"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-09 11:32+0100\n"
"Last-Translator: José Nuno Coelho Pires <zepires@gmail.com>\n"
"Language-Team: Portuguese <kde-i18n-pt@kde.org>\n"
......@@ -64,6 +64,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: deslocamento do rato"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Réguas Horizontais"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -72,10 +76,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: uma imagem."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Réguas Horizontais"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Convenções de reStructuredText para o Manual do Krita"
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: "
"docs_krita_org_contributors_manual___krita_manual_conventions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-01 12:48+0100\n"
"Last-Translator: Roman Paholik <wizzardsk@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-sk@linux.sk>\n"
......@@ -40,16 +40,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-25 18:00+0100\n"
"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@bredband.net>\n"
"Language-Team: Swedish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -49,6 +49,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: mushjul"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Horisontella linjaler"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -57,10 +61,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: en bild."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Horisontella linjaler"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Konventioner för reStructuredText i Kritas handbok"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: "
"docs_krita_org_contributors_manual___krita_manual_conventions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-09 08:19+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-uk@kde.org>\n"
......@@ -53,6 +53,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: mousescroll"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Горизонтальні лінійки"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -61,10 +65,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: зображення."
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Горизонтальні лінійки"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Правила щодо коду reStructuredText для підручника з Krita"
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdeorg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-16 17:04\n"
"Last-Translator: Guo Yunhe (guoyunhe)\n"
"Language-Team: Chinese Simplified\n"
......@@ -49,6 +49,10 @@ msgstr ""
".. image:: images/icons/Krita_mouse_scroll.png\n"
" :alt: 鼠标滚轮滚动"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "水平线"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
......@@ -57,10 +61,6 @@ msgstr ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: 一张图像。"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "水平线"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr "Krita 使用手册的 reStructuredText 惯例"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 03:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Chinese <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
......@@ -41,16 +41,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment