Commit 77f1e3de authored by Phu Nguyen's avatar Phu Nguyen
Browse files

Handle generation ourselves, let Scripty do extraction only

parent 7e9e3fb0
# SPDX-FileCopyrightText: 2022 Phu Hung Nguyen <phu.nguyen@kdemail.net>
# SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-or-later
hugoi18n extract $podir
#!/usr/bin/env bash
export FILENAME="eco-kde-org_www"
function export_pot_file # First parameter is the path of the pot file we have to create, containing $FILENAME
{
potfile=$1
hugoi18n extract $potfile
}
function import_po_files # First parameter is the path of a directory containing several .po files named as $lang.po
{
export LANG=en_US.UTF-8
podir=$1
hugoi18n -q compile $podir
hugoi18n -q generate
}
......@@ -25,57 +25,6 @@ i18n:
- menu
- strings
languages:
ca:
contentDir: content-trans/ca
languageCode: ca
languageName: Català
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Donatius
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
cs:
contentDir: content-trans/cs
languageCode: cs
languageName: Český
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Přispějte
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
de:
contentDir: content-trans/de
languageCode: de
languageName: Deutsch
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Spenden
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
en:
languageCode: en
languageName: English
......@@ -92,244 +41,6 @@ languages:
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 1
es:
contentDir: content-trans/es
languageCode: es
languageName: Español
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Donar
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
fr:
contentDir: content-trans/fr
languageCode: fr
languageName: Français
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Faire un don
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
it:
contentDir: content-trans/it
languageCode: it
languageName: Italiano
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Fai una donazione
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
ko:
contentDir: content-trans/ko
languageCode: ko
languageName: 한국어
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: 기부하기
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
nl:
contentDir: content-trans/nl
languageCode: nl
languageName: Nederlands
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Doneren
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
pl:
contentDir: content-trans/pl
languageCode: pl
languageName: Polski
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Darowizna
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eko
weight: 2
pt-pt:
contentDir: content-trans/pt-pt
languageCode: pt
languageName: Português
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Doar
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
ru:
contentDir: content-trans/ru
languageCode: ru
languageName: Русский
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Donate
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
sk:
contentDir: content-trans/sk
languageCode: sk
languageName: Slovenčina
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Venovať peniaze
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
sl:
contentDir: content-trans/sl
languageCode: sl
languageName: Slovenščina
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Donirajte
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: Eko KDE
weight: 2
sv:
contentDir: content-trans/sv
languageCode: sv
languageName: Svenska
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Ge ett bidrag
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eko
weight: 2
uk:
contentDir: content-trans/uk
languageCode: uk
languageName: Українська
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Підтримати фінансово
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
zh-cn:
contentDir: content-trans/zh-cn
languageCode: zh_CN
languageName: 简体中文
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Donate
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
zh-tw:
contentDir: content-trans/zh-tw
languageCode: zh_TW
languageName: 正體中文
menu:
main:
- name: FEEP
url: /#feep
weight: 2
- name: BE4FOSS
url: /#be4foss
weight: 3
- name: Donate
url: https://kde.org/community/donations/
weight: 10
title: KDE Eco
weight: 2
markup:
goldmark:
renderer:
......
---
layout: eco-label
title: Etiqueta Eco
---
En 2020, la Umweltbundesamt («Agència Alemanya del Medi Ambient») va publicar els criteris de concessió per obtenir l'ecocertificació amb l'etiqueta Blauer Engel per al programari d'escriptori. Les categories de la certificació inclouen l'eficiència energètica, ampliació de la vida operativa potencial del maquinari, i l'autonomia de l'usuari… tot això s'adapta sense problemes al programari de codi lliure i obert.
El projecte BE4FOSS avança l'ecocertificació del programari eficient en recursos a la comunitat FOSS. L'obtenció de l'etiqueta Blauer Engel es fa en 3 passos: (1) MESURA, (2) ANÀLISI, i (3) CERTIFICACIÓ.
1. MESURAR en laboratoris dedicats, com el de KDAB de Berlín
1. ANÀLISI usant eines estadístiques com l'OSCAR («Open source Software Consumption Analysis in R», Anàlisi de consum del programari de codi obert en R)
1. CERTIFICACIÓ amb la presentació de l'informe sobre el compliment dels criteris de Blauer Engel
Els beneficis d'obtenir l'ecoetiqueta inclouen:
- Reconeixement de l'assoliment d'estàndards elevats en el disseny de programari respectuós amb el medi ambient
- Diferenciació del programari lliure de les alternatives
- Incrementar l'interès d'adopció per part dels consumidors
- Promocionar la transparència en la petjada ecològica del programari
---
layout: energy-efficiency
menu: ''
title: Eficiència energètica
---
El FEEP està desenvolupat eines per a millorar l'eficiència energètica en el desenvolupament de programari de codi lliure i obert. El disseny i la implementació de programari té un impacte significatiu en el consum d'energia dels sistemes que en forma part. Amb les eines correctes, és possible quantificar i reduir el consum d'energia. Aquest augment d'eficiència col·labora amb un ús més sostenible de l'energia com un dels recursos compartits del nostre planeta.
---
description: Construcció de programari lliure energèticament eficient
title: KDE Eco
---
---
SPDX-License-Identifier: CC-BY-4.0
author: Joseph P. De Veaugh-Geiss
authors:
- SPDX-FileCopyrightText: 2022 Joseph P. De Veaugh-Geiss <joseph@kde.org>
categories:
- Esprint de 2021
- KDE Eco
- Blauer Engel
- Laboratori de la comunitat
date: 2022-02-07
summary: Seguiment de l'anunci de l'esprint de KDE Eco publicat en el Dot.
title: 'Esprint de 2021 de KDE Eco: Detalls de la planificació de la Comunitat per
al projecte ecològic de KDE'
---
Aquest és el seguiment de l'[anunci de l'esprint de KDE Eco publicat en el Dot](https://dot.kde.org/2021/12/24/2021-kde-eco-sprint).
L'11 de desembre de 2021, KDE Eco va celebrar el primer de molts esprints planificats, amb 7 persones presents. L'esprint va ser originalment un esdeveniment en persona per establir un laboratori de mesura de la comunitat, però el coronavirus tenia altres idees. No obstant això, la comunitat va desplegar la seva habitual capacitat de recursos, i ens reunirem en línia.
{{< container class="text-center" >}}
![KDE Eco 2021 Sprint a les notícies de KDE](/blog/images/dot-sprint-2021small.png)
*Anunci de l'esprint de 2021 de KDE Eco a les notícies de KDE*
{{< /container >}}
En aquesta entrada de forma llarga proporcionaré una visió detallada dels principals temes debatuts a l'esprint i els seus resultats; vegeu també les [actes](https://invent.kde.org/teams/eco/be4foss/-/blob/master/community-meetups/2021-12-11_sprint01_protocol.md) per a més detalls.
#### Sabíeu que...?
Els debats similars a aquests es produeixen mensualment en les reunions de la comunitat el 2n dimecres del mes de 19h-20h CET/CEST (hora de Berlín).
{{< container class="text-center" >}}
<font size="6"> **[Uniu-vos!](https://eco.kde.org/get-involved/) Ens agradaria trobar-nos aquí** </font>
{{< /container >}}
## Crear un equip de KDE Eco
Actualment KDE Eco consisteix en tres projectes relacionats: (i) Free and open Source Energy Efficiency Project (FEEP), (ii) Blauer Engel For FOSS (BE4FOSS) i (iii) Blauer Engel Applications. Cada projecte té el seu propi enfocament particular: FEEP es refereix a mesurar el consum d'energia de programari lliure, BE4FOSS se centra en l'organització de la comunitat i la difusió d'informació sobre l'etiqueta ecològica Blauer Engel, i el repositori Blauer Engel Aplicacions acull tots els documents relacionats amb la certificació de programari KDE/lliure amb l'etiqueta ecològica. Fins a l'esprint els tres dipòsits dels projectes es van allotjar en diversos espais de noms personals. Ara, els tres dipòsits es poden trobar a [https://invent.kde.org/teams/eco](https://invent.kde.org/teams/eco).
Tenir els projectes sota un equip enllaça amb major claredat aquests i els possibles projectes futurs. A més, tenir un espai de noms no personal és més apropiat per a projectes comunitaris. Preneu-vos la llibertat per revisar les activitats de cada projecte a l'espai anterior de l'equip!
{{< container class="text-center" >}}
![Teams KDE Eco](/blog/images/teams-kde-eco.png)
*Teams > KDE Eco*
{{< /container >}}
## Completant l'aplicació Blauer Engel per a l'Okular
Hi ha tres aplicacions KDE el consum d'energia del qual ja s'ha mesurat:[Okular](https://invent.kde.org/teams/-/tree/master/measurements/okular),[KMail](https://invent.kde.org/teams/-/tree/measurements/kmail), i [Krita](https://invent.kde.org/teams/eco/feep/-/tree/master/measurements/krita). D'aquests tres, les aplicacions Blauer Engel per a l'Okular i el KMail han estat [en preparació](https://invent.kde.org/teams/eco/blue-angel-application/-/tree/master/applications) durant algun temps, i un dels objectius era completar l'aplicació de l'Okular. Estem orgullosos d'anunciar que, després de l'esprint, s'ha presentat la sol·licitud de l'Okular i actualment està en revisió per a la certificació. Esperem informació del[RAL gGmbH](https://www.ral-umwelt.de/en/ral-environment/), l'organisme de certificació pel Blauer Engel, en 2-3 mesos. La tramesa del KMail seguirà aviat.
Durant una revisió de grup de l'aplicació de l'Okular, els participants van plantejar molts punts interessants. Un punt, per exemple, es va plantejar quan es debatien els criteris de transparència del Blauer Engel ([Secció 3.1.3.2](https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20215-202001-en-Criteria-2020-02-13.pdf)). Malte Reißig del Grup de Recerca de l'IASS sobre «[Digitalisation and Sustainability Transformations](https://www.iass-potsdam.de/en/researchalisation-sustainability)» va destacar com el desenvolupament obert pot afectar positivament alguns dels altres requisits dels criteris de concessió (vegeu [aquest debat](https://invent.kde.org/teams/eco/blue-angel-application/-/issues/57)), com ara el manteniment a llarg termini i l'autonomia de l'usuari d'un producte de programari. És a dir, els usuaris de programari lliure no sols utilitzen programari passivament, sinó que són encoratjats i capaços d'expressar desitjos per al futur desenvolupament de les aplicacions, i poden participar activament en la planificació de fites. A més, amb un desenvolupament obert, els missatges de comissió poden estar vinculats a problemes específics o errors reportats per una comunitat d'usuaris i desenvolupadors. Amb el programari lliure, una aplicació no és només un producte final, sinó un procés obert que reflecteix les necessitats i desitjos dels seus usuaris i les seves comunitats. Amb el FOSS, la comunitat impulsa la direcció del desenvolupament!
{{< container class="text-center" >}}
![Icona de l'Okular](/blog/images/128-apps-okular.png)
*Icona de l'Okular*
{{< /container >}}
Un altre punt estava relacionat amb la distribució de programari lliure i com presenta reptes per al compliment dels criteris de Blauer Engel. Com que el programari lliure normalment distribueix programari de manera descentralitzada, per a qualsevol aplicació hi ha nombrosos canals de llançament i distribució. Considereu l'[Okular](https://okular.kde.org/download/), que està empaquetat no només per a [Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.okular), sinó també per a la [Microsoft Store](https://www.microsoft.com/en-us/p/okular/9n41msq1wnm8), per no esmentar les nombroses distribucions de GNU/Linux (per exemple, [OpenOpenSuse](https://software.opensuse.org/package/okular), [Debian](https://packages.debian.org/bookworm/okular)). Les diferències en la infraestructura de paquets poden afectar el compliment dels requisits de Blauer Engel, com ara la desinstal·lació, la modularitat, etc.
Les empreses que publiquen programari propietari, normalment amb el desplegament centralitzat dels seus productes, no tindran aquests problemes. A la vista d'això, una possibilitat que el grup ha debatut és certificar només el codi font d'un programa, per tant romanen neutrals sobre les diferències en com un producte de programari està empaquetat i distribuït. Una altra possibilitat és certificar llançaments específics de distribució, com el de la Microsoft Store. De fet, aquest últim es podria utilitzar per a propòsits de màrqueting per arribar a nous usuaris i portar-los a la comunitat KDE. Vegeu, per exemple, [aquest debat](https://invent.kde.org/teams/eco/blue-angel-application/-/issues/56).
Ens encantaria saber què en penseu. Uniu-vos a la conversa a la nostra [llista de correu](https://mail.kde.org/cgi-bin/mailman/listinfo/energy-efficiency) o a la [sala de Matrix](https://webchat.kde.org/#/room/#energy-efficiency:kde.org) o a través del [seguidor de problemes](https://invent.kde.org/groups/teams/eco/-/issues) del nostre dipòsit de GitLab!
## Escenaris d'ús estàndard
Un *Standard Usage Scenario* (SUS, en català Escenari d'ús estàndard) reflecteix les funcions típiques d'una aplicació, tenint en compte la freqüència d'aquestes funcions. Els escenaris d'ús estàndard són fonamentals per mesurar el consum d'energia d'una peça de programari.
En revisar els registres d'acció SUS per a l'Okular per a l'aplicació Blauer Engel, es van destacar dos punts importants que milloraran la implementació del SUS quan es mesura al laboratori. Una va ser l'observació sobre la necessitat de documentar no només les accions, sinó també els objectes d'accions (per exemple, quan s'utilitza un lector de PDF, quin PDF està obert), ja que això pot influir en el consum d'energia. L'altra és que incloure una acció inactiva és important en definir un SUS: l'acció inactiva és realista i pot mostrar que no està passant res quan no hi ha res que *suposadament* estigui passant.
Es van portar altres temes diversos a la taula virtual. Nicolas Fella, un enginyer de programari de KDAB Berlin, va expressar el seu interès en comparar dos clients de xat, que van canviar la conversa per definir escenaris individuals quan es comparaven dues aplicacions amb un ús similar. Un SUS únic limitarà quines funcions de programari es poden provar, però farà que els resultats de les mesures siguin directament comparables. D'altra banda, per a programari client-servidor com un xat o clients de correu electrònic, existeix la qüestió del component de xarxa, que per a proves controlades requeriria la creació i el mesurament del consum d'energia d'un servidor. L'antic president de KDE e.V. i l'antic col·laborador de KDE [Cornelius Schumacher](https://en.wikipedia.org/wiki/CorneliusSchumacher) va assenyalar que per a les mesures del [KMail](https://invent.kde.org/teams/eco/blue-angel-application/-/tree/master/applications/kmail) només es va mesurar el treball de computació en la màquina local. La mesura de la computació no local en el programari de client-servidor és més rellevant que mai en el món actual, i això està previst actualment per als criteris de la concessió Blauer Engel revisats per al programari.
{{< container class="text-center" >}}
![Pantalla de benvinguda del KMail](/blog/images/kmailwelcome.png)
*Pantalla de benvinguda del KMail*
{{< /container >}}
Un altre tema debatut va ser definir les accions SUS de manera abstracta per tal d'automatitzar la implementació d'escenaris d'ús amb diferents eines (*Actiona*, *xdotool*, *KXmlGui*, etc.). Un punt important va ser que les eines diferents d'emulació fan coses diferents, que podrien presentar reptes a l'automatització del procés. Per exemple, no es pot escriure text quan s'utilitza *KXmlGui* per emular, i per tant encara es pot necessitar alguna cosa com *xdotool*. En una nota relacionada, una altra proposta era estructurar un SUS de tal manera que la creació d'un registre d'acció també es pot automatitzar. A algú de la comunitat li agradaria ajudar a fer front a aquests reptes?
A més, el grup va debatre com els escenaris d'ús també podien ser reformulats per provar la capacitat de resposta i el rendiment general en maquinari antic o de gamma baixa. Quines són les [vostres idees](https://invent.kde.org/teams/eco/be4foss/-/issues/31)?
Sabíeu que estem planejant tenir una marató per mesurar el consum d'energia de les aplicacions FOSS/KDE a principis de 2022? Quines aplicacions voleu que es preparin els escenaris d'ús estàndard? Compartiu les vostres idees amb nosaltres [aquí](https://invent.kde.org/teams/eco/be4foss/-/issues/28) o envieu el vostre SUS al nostre [repositori GitLab](https://invent.kde.org/teams/eco/be4foss/-/tree/master/standard-usage-scenarios)!
## Sistema de referència reproduïble
Els escenaris d'ús estàndard s'executen en un sistema de referència, i una qüestió important plantejada va ser com tenir un sistema de referència reproduïble. Hi ha diverses capes de sistema a considerar: maquinari (CPU, disc, RAM, etc.); el SO i els serveis del SO com el gestor d'activitats en el Plasma, així com les seves configuracions; i la configuració de l'aplicació provada, així com qualsevol aplicació relacionada (per exemple, Akonadi per a les aplicacions PIM). D'una banda, és necessari tenir un entorn controlat per a poder interpretar els resultats; d'altra banda, és desitjable disposar de mesures que reflecteixin entorns informàtics reals, fins i tot sorollosos, per a comprendre el consum d'energia en el món real de programari. Al cap i a la fi, si s'han de controlar els entorns de computació natural o si s'han d'utilitzar les dades, i això difereix per als investigadors, els desenvolupadors, els auditors de l'etiqueta ecològica, les empreses, etc.
Per exemple, per als desenvolupadors interessats a realitzar proves unitàries d'eficiència energètica o a obtenir el segell Blauer Engel, serà necessari tenir entorns clarament especificats. Llavors, quines són les maneres còmodes i ràpides de portar el sistema a un estat conegut? Es van discutir tres idees: (i) prendre instantànies d'un sistema de fitxers (per exemple, [Snapper](https://github.com/openSUSE/snapper)), (ii) netejar la memòria cau del sistema i (iii) reemplaçar els fitxers de configuració. Si teniu altres idees feu-nos saber [aquí](https://invent.kde.org/teams/eco/feep/-/issues/3)!
Per a entorns del món real, una proposta, potencialment controvertida, és registrar el rendiment del maquinari i l'ús d'energia elèctrica mentre que la gent utilitza els seus ordinadors personals. Cap voluntari?
## Sortida de dades
Quan es mesura el consum d'energia en un laboratori, en particular per a l'ecocertificació de Blauer Engel, es poden generar tres tipus de fitxers de dades: (i) un fitxer de registre d'accions (vegeu més amunt pel que fa a l'automatització d'aquests fitxers de registres), (ii) dades de rendiment de maquinari (CPU, RAM, etc.), i (iii) ús d'energia elèctrica. Com que en alguns casos les dades de sortida hauran de ser autodefinides (per exemple, registres de codis de temps en scripts de «xdotool»), cal considerar com haurien de ser les dades abans de mesurar-les al laboratori.
S'han plantejat diverses qüestions relacionades amb les dades: S'ha d'estandarditzar la sortida de dades per harmonitzar la sortida a través de campanyes de mesurament, o és simplement suficient per publicar les dades recollides en un format accessible (per exemple, com a fitxers .csv com es fa al [repositori FEEP](https://invent.kde.org/teams/eco/feep/-/tree/master/measurements))? Quina precisió del codi de temps es necessita (per exemple, segons o fraccions de segons)? Aquestes preguntes segueixen obertes per ara, però el grup va decidir que necessitem [un resum](https://invent.kde.org/teams/eco/be4foss/-/issues/27) dels dispositius/scripts compatibles amb FOSS (per exemple l'script d'Achim Guldner](https://gitlab.rlp.net/a.guldner/mobiles-messgerat) i els kits d'eines d'anàlisi de Gude Expert Power Control 1202 Series) i eines (per exemple, eines d'anàlisi estadística com OSCAR, R, Julia, Octave, PSPP, NumPy) utilitzats per a mesures i anàlisi, que actualment és [en curs](https://invent.kde.org/teams/eco/be4foss/-/blob/master/devices-tools-overview.md).
## Dispositius de mesura d'electricitat
Els criteris de Blauer Engel es refereixen a dos comptadors elèctrics (PM, Power Meter) en particular: Janitza UMG 604 i Gude Expert Power Control 1202. Aquests dispositius no són barats. En 2020, el col·laborador de KDE Volker Krause va analitzar un endoll de 8 euros i [va escriure sobre ell](https://volkerkrause.eu/2020/10/17/kde-cheap-power-measurement-tools.html). Tal com es descriu en l'article del blog, aquests endolls elèctrics de baix cost poden obtenir una taxa de mostreig de fins a 200ms. Això va portar a la idea d'usar comptadors elèctrics barats en laboratoris domèstics de baix pressupost. Per a aquest fi, finalment serà útil comparar els resultats dels comptadors elèctrics professionals amb els econòmics per a veure com es comparen. Algú de la comunitat estaria interessat en això?
{{< container class="text-center" >}}
![Mesura d'exemple](/blog/images/power-usage-ment-ment-moving-mouse-cursor.png)
*De [l'article del blog de Volker Krause](https://volkerkrause.eu/2020/10/17/kde-cheap-power-measurement-tools.html):«"Mesura d'exemple (interval de mostra de 200ms, sense filtre): el cursor del ratolí es mou en mostres entre 100 i 150, amb un pic mentre es passa per sobre d'una entrada de la barra de tasques.»*
{{< /container >}}
Una altra manera de mesurar el consum elèctric va venir del col·laborador de KDE David Hurka, que té una [proposta per a sensors d'alimentació SPI USB](https://invent.kde.org/davidhurka/usb-spi-power-sensors) per proporcionar una alternativa de resolució més alta als comptadors elèctrics que mesuren en la presa de corrent.
## Problemes oberts dels laboratoris de mesura
Diversos altres temes es van discutir relacionats amb el consum elèctric i les mesures de laboratori. Encara que en tots els casos no es van prendre decisions definitives, moltes d'aquestes qüestions obertes seran importants per a considerar en el futur.
* Idea d'una eina favorable a la comercialització per cridar l'atenció sobre el consum elèctric del programari.
* Per exemple, un botó «Eco» per a l'eficiència energètica/mètrica de petjada de carboni (conferir la petjada de carboni dels viatges a l'aplicació Itinerary).
* Tingueu en compte que hi ha una funcionalitat similar proporcionada pel [PowerTop](https://github.com/fenrus75/powertop), encara que els problemes oberts romanen (quan és segur activar-ho per evitar la pèrdua de dades, la màquina es congela?).
* Quan superen els inconvenients als beneficis de acceptar el maquinari més antic?
* Convidem als investigadors que treballin en això per a debatre amb la comunitat de KDE Eco.
* Col·laboració futura:
* Esprint conjunt amb projectes relacionats (per exemple, [SoftAWERE](https://sdialliance.org/steering-groups/softawere))? (Potser és d'interès per al lector: Max Schulze de SoftAWERE/[SDIA](https://sdialliance.org/) presentat a la reunió mensual de KDE Eco el gener de 2022, que podeu llegir a les actes d'[aquí](https://invent.kde.org/teams/eco/be4foss/-/blob/master/community-meetups/2022-01-12_community-meetup_protocol.md)).
* Voleu debatre sobre aquests temes i altres amb més comunitats relacionades ([Bits & Bäume](https://bits-und-baeume.org/en), [Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung](https://www.fiff.de/), etc.)?
## Conclusió
L'esprint en línia va ser una oportunitat perfecta per unir la comunitat i fer avançar el projecte KDE Eco, especialment quan ens preparem per al laboratori comunitari de mesura que se celebrarà a la KDAB Berlín i la primera de moltes maratons de mesura (planificat per a principis de 2022)! L'èxit d'aquests esdeveniments depèn abans de res de la comunitat, així que permeteu-nos donar les gràcies de tot cor a tots els que es van unir a la conversa. Esperem que la comunitat creixi el 2022! A més, no vam poder fer el que fem sense la col·laboració de KDE e.V. així com [BMU](www.bmu.de)/[UBA](https://www.umweltbundesamt.de/en), que col·labora financerament amb el projecte BE4FOSS (encara que només l'editor és responsable del contingut d'aquesta publicació).
#### Anunci de finançament
El projecte BE4FOSS ha estat finançat per l'Agència Federal del Medi Ambient i el Ministeri Federal de Medi Ambient, Conservació de la Naturalesa, Seguretat Nuclear i Protecció del Consumidor (BMUV<sup><a id="fnr.1" class="footref" href="#fn.1">1</a></sup>). Els fons estan disponibles per una resolució del Bundestag alemany.
{{< container >}}
<img src="/blog/images/bmuv.png" alt="Logotip del BMUV" width="340px"/>
<img src="/blog/images/uba.jpg" alt="Logotip de la UBA" width="250px"/>
{{< /container >}}
L'editor és el responsable del contingut d'aquesta publicació.
<sup><a id="fn.1" href="#fnr.1">1</a></sup> Els logotips oficials de BMUV i UBA només s'envien sol·licitant-ho a: [verbaendefoerderung@uba.de](mailto:verbaendefoerderung@uba.de)
---
SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
author: Karanjot Singh
authors:
- SPDX-FileCopyrightText: 2022 Karanjot Singh <drquark@duck.com>
categories:
- SOK22
- Escenaris d'ús estàndard
- Eines d'automatització
- Blauer Engel
date: 2022-03-03
scssFiles:
- scss/20220303.scss
summary: La meva experiència provant eines d'automatització i preparant escenaris
d'ús com a estudiant de la «Season of KDE» amb el KDE Eco.
title: «Season of KDE» 2022 amb KDE Eco
---
Estic molt agraït a l'equip del KDE per convidar-me a formar part d'aquesta comunitat increïble a través del seu programa anual [«Season of KDE»](https://season.kde.org).
#### Quant a mi
Soc Karanjot Singh. Soc un estudiant d'enginyeria informàtica de primer any de l'Institut Jaypee de Tecnologia de la Informació, Noida, Índia. He treballat com a desenvolupador en diversos programes de programari lliure i de codi obert (FOSS) com Kharagpur Winter of Code el 2021 (KWoC'21). No obstant això, aquesta serà la meva primera contribució a un projecte amb una comunitat tan gran. Estic molt apassionat pel FOSS, resolent problemes i millorant l'eficiència dels processos. M'agrada explorar i aprendre noves tecnologies i construir coses per a causes socialment útils. També crec que contribuir al FOSS és la millor manera d'obtenir experiència en el desenvolupament de programari.
#### En què estaré treballant
Com a part d'un projecte pioner de sostenibilitat, el [KDE Eco](https://eco.kde.org/) té l'objectiu de mesurar i reduir el consum d'energia del programari de KDE/lliure. Això requereix emular el comportament de l'usuari, que es pot aconseguir mitjançant la planificació i la creació de scripts d'escenaris d'ús estàndard. Jo crearé els scripts d'escenaris d'ús estàndard per a diverses aplicacions, amb un enfocament en editors de text habitualment utilitzats com el [Kate](https://apps.kde.org/kwrite/), el [Vim](https://www.vim.org/), l'[Emacs](https://www.gnu.org/software/emacs/), el [Calligra Words](https://apps.kde.org/calligrawords/), i el [LibreOffice](https://www.libreoffice.org/). Prepararé aquests escenaris d'ús amb una de les moltes [eines disponibles d'emulació](https://invent.kde.org/teams/eco/feep/-/blob/master/tools/presentationVisualWorkflowAutomationTools/Visual_Workflow_Automation_Tools.pdf). A continuació hi ha la meva línia de temps del SoK'22:
{{< container class="text-center" >}}
![Línia de temps de la «Season of KDE» 2022](/blog/images/SoK_22Timeline.png)
{{< /container >}}
#### Motivació per treballar en el projecte de KDE Eco
Crec que el KDE Eco és una iniciativa molt bona per a desenvolupar recursos i programari lliure eficient des del punt de vista energètic. Quan algú utilitza el FOSS i descobreix que el programari és transparent sobre el seu consum d'energia, que l'ús del programari pot ajudar a prolongar la vida útil del maquinari i reduir l'impacte ambiental de la digitalització, això m'excita. Sempre vull formar part d'alguna cosa que contribueixi a les generacions futures i el KDE Eco serveix per a aquest propòsit. També crec que el KDE Eco m'ajuda en el meu viatge per convertir-me en un millor desenvolupador de programari.
#### El que he après fins ara
{{< img src="/blog/images/whathow.png" img_class="width-300px" >}}
Quan vaig començar amb aquest projecte, tenia tres preguntes.
*Com podem saber quan el programari és eficient en recursos i energèticament?*
*Com podem mesurar el consum d'energia del programari?*
*I això marca alguna diferència?*
Aquestes preguntes poden arribar a la ment de qualsevol quan es pensa en la idea de l'eficiència del programari.
Quan utilitzeu programari, el que veieu és només la interfície amb la qual esteu interaccionant. Només digueu al vostre telèfon el que vulgueu i les coses apareixeran màgicament: si és informació a la pantalla o un paquet lliurat a la porta. Però les tecnologies i la infraestructura que hi ha darrere estan determinades per enginyers de programari que fan que tot això funcioni.
{{< container class="text-center" >}}
![IU vs. processos complexos](/blog/images/UIvsProcesses.png)
{{< /container >}}
Imagineu: i si analitzem el consum d'energia que hi ha darrere del programari utilitzat habitualment i el fem més transparent? I si els usuaris poguessin saber quanta energia necessita el programari i poguessin triar l'aplicació que fos millor per al medi ambient? Això seria genial!
Les iniciatives [KDE Eco](https://invent.kde.org/teams/eco), Free and open Source Energy Efficiency Project ([FEEP](https://invent.kde.org/teams/eco/feep)) i Blauer Engel For FOSS ([BE4FOSS](https://invent.kde.org/teams/eco/be4foss)) estan treballant intensament en aquests temes.
Com ha indicat el [FEEP](https://eco.kde.org/#feep), el disseny i la implementació de programari té un impacte significatiu en el consum d'energia dels sistemes que en forma part. Amb les eines correctes, és possible quantificar i reduir el consum d'energia. Aquest augment d'eficiència col·labora amb un ús més sostenible de l'energia com un dels recursos compartits del nostre planeta.
{{< container class="text-center" >}}
![3 Passos de la certificació eco](/blog/images/3StepsToBEECO.png)
{{< /container >}}
BE4FOSS dona suport a FEEP mitjançant la recopilació i difusió d'informació relacionada amb la certificació eco de Blauer Engel (BE), l'etiqueta ambiental oficial atorgada pel govern alemany. Com s'indica al lloc web [KDE Eco](https://eco.kde.org/#be4foss), l'obtenció de l'etiqueta Blauer Engel es produeix en 3 passos: (1) Mesurar, (2) Analitzar, (3) Certificar.
1. **MESURAR** en laboratoris dedicats, com el de KDAB de Berlín
1. **ANÀLISI** usant eines estadístiques com l'OSCAR («Open source Software Consumption Analysis in R», Anàlisi de consum del programari de codi obert en R)
1. **CERTIFICACIÓ** amb la presentació de l'informe sobre el compliment dels criteris de Blauer Engel
Al SoK'22, prepararé escenaris d'ús estàndard per a diversos editors de text, de manera que els escenaris d'ús es puguin utilitzar en la fase 1 per obtenir una certificació ecològica de BE.
#### Què he fet i què faré en les setmanes següents
Durant les últimes tres setmanes, he provat diverses eines d'automatització, en particular ``Actiona``, ``xdotool``, i ``GNU Xnee``, per decidir quina d'aquestes eines seria millor per implementar escenaris d'ús estàndard.
Mentre utilitzava [``Actiona``](https://github.com/Jmgr/actiona), vaig escriure alguna documentació perquè aquesta informació també fos beneficiosa per a qualsevol que volgués contribuir a KDE Eco.
Mentre provava [``xdotool``](https://github.com/jordansissel/xdotool), vaig trobar un problema amb una fuita de memòria. En executar el Valgrind en la cerca del «xdotool», es va perdre més memòria assignada pel XQueryTree. Probablement hi ha altres llocs on la memòria està assignada i no s'allibera després. No he fet una revisió exhaustiva. No obstant això, el «xdotool» dona més control sobre el sistema i, fins i tot amb alguns problemes, aquesta és l'eina que he trobat més útil.
També vaig provar [``GNU Xnee``](https://xnee.wordpress.com/) que em semblava interessant, ja que registra la sortida i l'emmagatzema en un fitxer separat. A més, proporciona una repetició de reproducció que es pot utilitzar per automatitzar tasques a la velocitat que es vulgui.