Commit 7066cfa2 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 25b09655
---
layout: index # Don't translated this string
---
Kate je sočasni urejevalnik več dokumentov, kot del [KDE](https://kde.org)
od izdaje 2.2. Kate je bil aplikacija [KDE](https://kde.org/applications),
ki omogoča preglednost omrežja in integracijo z izjemnimimožnostmi
KDE. Izberite ga za ogled izvirne kode HTML iz konquerorja, urejanje
nastavitvenih datotek, pisanje novih aplikacij ali katero koli drugo nalogo
za urejanje besedila. Še vedno potrebujete samo en pojavek Kate. [Naučite se
več...](/about/)
![Posnetek zaslona Kate, ki prikazuje več dokumentov in emulator
terminala](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Pridobite ga</a>
</div>
---
naslov: Zmožnosti
avtor: Christoph Cullmann
datum: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
## Zmožnosti aplikacije
![Posnetek zaslona prikazuje možnost razdeljenega okna in vtičnika
terminala](/images/kate-window.png)
+ Vpogled in urejanje več dokumentov istočasno, z razdeljenim oknom
vodoravno in navpično + množico vtičnikov: [Vgrajeni
terminal](https://konsole.kde.org), vtičnik SQL, vtičnik za razvoj, vtičnik
GDB, Zamenjave datotek in drugi + Vmesnik za več dokumentov (MDI) + podporo
seje
## Splošne zmožnosti
![Posnetek zaslona prikazuje iskanje in zamenjavo nizov
znakov](/images/kate-search-replace.png)
+ Podporo različnih kod (Unicode in več drugih) + Podporo besedil z desne
in z leve + Podporo končnicam vrstic (Windows, Unix, Mac), vključno s
samodejnim zaznavanjem + Preglednostjo mreže (odpiranjem oddaljenih datotek)
+ Razširjanje delovanja s skripti
## Napredne zmožnosti urejanja
![Posnetek zaslona z robom s številkami vrstic in
zaznamkom](/images/kate-border.png)
+ Bookmarking system (also supported: break points etc.) + Scroll bar marks
+ Line modification indicators + Line numbers + Code folding
## Osvetljevanje skladnje
![Posnetek zaslona z osvetljevanjem skladnje](/images/kate-syntax.png)
+ Podpora osvetljevanja besedila za več kot 300 jezikov + Usklajevanje
oklepajev + Pametno sprotno preverjanje črkovanja + Osvetljevanje izbranih
besed
## Zmožnosti programiranja
![Posnetek zaslona prikazuje zmožnosti programiranja
Kate](/images/kate-programming.png)
+ Samodejni zamiki z možnostjo skripta + Pametni komentarji in upravljanje
odprave komentarjev + Samodejno zaključevanje argumentov z namigi zanje +
Vhodni način Vi + Način izbire pravokotnega bloka besedila
## Iskanje & zamenjava
![Posnetek zaslona Kate s postopnim iskanjem niza
besedila](/images/kate-search.png)
+ Postopno iskanje, znano tudi kot &#8220;išči med tipkanjem&#8221; +
Podpora za iskanje in zamenjavo več vrstic besedila + Podpora regularnih
izrazov + Iskanje in zamenjava v več odprtih datotekah oz. datotekah na
disku
## Izdelava varnostne kopije in obnova iz nje
![Posnetek zaslona obnove Kate po izpadu
računalnika](/images/kate-crash.png)
+ Izdelava varnostne kopije ob shranjevanju + Zamenjava datotek za obnovo
podatkov v primeru izpada računalnika + Sistem preklicev in uveljavljanj
also-available:
other: 'Na voljo tudi v:'
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment